home contact site map
Facebook
 
 
สมัครสมาชิกใหม่
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ค้นหาข่าว : ปี :

ค้นพบ 38 ข่าว หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า หน้า : 1 : 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมเมอร์

....
(23 พ.ย. 2558)
สธ.เร่งสร้าง“นักระบาดวิทยามืออาชีพ”ให้ได้ 350 คน พร้อมตรวจจับ“โรคติดต่อตัวใหม่ ”ในคน-สัตว์

คลิกที่นี่ ....
(5 ก.พ. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียนภายใต้แผนงานจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN + 3FETN) ปี 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียนภายใต้แผนงานจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN + 3FETN) ปี 2558  จึงขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อัก ....
(7 ต.ค. 2557)
ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล/สถาบัน เพื่อพิจารณารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประจำปี 2557

ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล/สถาบัน เพื่อพิจารณารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประจำปี 2557 จำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทนักระบาดวิทยาแห่งชาติ และประเภทผลงานระบาดวิทยาดีเด่น ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท หมดเขตวั ....
(3 ก.ย. 2557)
สำนักระบาดวิทยา รับโอนย้าย นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง และเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ ....
(3 ก.ย. 2557)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Smart Phone จำนวน 150 เครื่อง

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Smart Phone จำนวน 150 เครื่อง จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณะชนเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือ มีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ....
(23 ก.ค. 2557)
จ้างพิมพ์หนังสือกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) และหนังสือที่นี่มีคำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

....
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด ปี 2556 (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

....
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครือข่ายระดับตำบล (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

....
จ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

....
จ้างพิมพ์คู่มือการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร ฉบับปรับปรุง (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

....
จ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2556 (โดยวิธีกรณีพิเศษ)

จ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2556 (โดยวิธีกรณีพิเศษ) ....
(27 มิ.ย. 2557)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อจุดเครือข่าย

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อจุดเครือข่าย จำนวน 2 รายการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และจะดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ....
(27 มิ.ย. 2557)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ HIV สำหรับเป็นชุดตรวจเสริม)

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ HIV สำหรับเป็นชุดตรวจเสริม) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึง 1 กรกฎาคม 2557 และจะดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ....
(19 มิ.ย. 2557)
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคและภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคและภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจญบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทา ....
(28 ม.ค. 2557)
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) ปี 2556

เรียน หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์ ด้วยงานธุรการ สำนักระบาดวิทยา ขอแจ้งเวียนหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๔๔.๓/ ว ๒๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลความช่วยเหลีอเพื่อการพัฒนา(ODA) เพื่ ....
(9 ม.ค. 2557)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา

งานธุรการ สำนักระบาดวิทยา ขอแจ้งเวียน เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา พรกมล  วงษ์จินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ....
(8 ม.ค. 2557)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2557

....
(1 ต.ค. 2556)
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางระบาดวิทยาและ SRRT ระดับจังหวัด และระดับเขตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557

"แจ้งข่าวถึงเครือข่าย" การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางระบาดวิทยาและ SRRT ระดับจังหวัด และระดับเขตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ---เคลียร์คิวให้ว่าง...เจอกันปลายปีค่ะ--- ....
(1 ต.ค. 2556)
แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

งานธุรการ สำนักระบาดวิทยา ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ทราบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ นางสาวพรกมล  วงษ์จินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ....
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน รวม 7 คณะ งานธุรการสำนักระบาดวิทยา จึงเวียนให้สมาชิกทราบ พรกมล  วงษ์จินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ....
กรมควบคุมโรค ได้ส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0205.01.1/318 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง

งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป ขอแจ้งเวียน/กลุ่ม,ศูนย์ เพื่อโปรดพิจารณา หากสนใจ (สามารถดูรายละเอียดได้จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการกรม) ได้ส่งหนังสือแนบมาด้วย จำนวน 1 ชุด น.ส.พรกมล  วงษ์จินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ....
(12 มี.ค. 2556)
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีม srrt ระดับจังหวัดและระดับเขตทั่วประเทศ

....
(26 ธ.ค. 2555)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารในการประชุมแผนยุทธศาสตร์ระบาดวิทยาแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารในการประชุมแผนยุทธศาสตร์ระบาดวิทยาแห่งชาติได้แล้วที่ http://www.boe.moph.go.th/meeting_files.php?idm=91&year=2012 ....
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เวียนเพื่อโปรดทราบ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักระบาดวิทยา ....
(23 พ.ค. 2555)
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย                  เพื่อเสนอชื่อบุคคล/แจ้งบุคคลเข้าสมัคร โดยเฉพาะในส่วนของกรมควบคุมโรค (และอื่น ๆ)/ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา/18พฤษภาคม2555 ผู้ดำเนินการแจ้งเวียนเพื่อทราบงานธุรการ ฝ่ายบริหาร ....
(15 พ.ค. 2555)
รหัส ICD10 ที่ปรับปรุงล่าสุด สำหรับโปรแกรม Hosxp,PCU

รหัส ICD10 ปรับปรุงรหัสที่จะถูกยกเลิก สำหรับโปรแกรม Hosxp HosxpPCU  (2555) ดาวน์โหลดได้จาก หัวข้อ Download > ข้อมูลอื่นๆ > ICD10 (2555) หรือ ....
(27 ก.พ. 2555)
สมัครสมาชิกรายงาน WESR ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Email)

**ประกาศ WESR** เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคมีนโยบายที่จะลดจำนวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ (WESR) และฉบับผนวก (Supplement) เพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนจากจำนวน 2,200 ฉบับ เหลือเพียง 1,000 ฉบับ จึงขอเชิ ....
(3 ก.พ. 2555)
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ เป็นวันที่ 31 มกราคม 2555 ....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

....
(9 ม.ค. 2555)
หน้า : 1 : 2
 
 
หน้าแรก l ข้อมูลองค์กร l ดาวน์โหลด l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง l ติดต่อเรา l Site map
เรื่องเด่น l 506 Surveillance weekly summarized l ระบบเฝ้าระวังโรค รายงาน 506 l การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคเอดส์
KM & PMQA l SRRT Network l International Program l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประกาศ l เว็บบอร์ด
ชมรมระบาดวิทยา l ข่าวเตือนภัยสำหรับประชาชน l ข่าวการระบาดจากหนังสือพิมพ์ l Fact Sheet l Publications l ปฏิทินกิจกรรม
 
 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784

© Copyright http://www.boe.moph.go.th. All rights reserved.
.