home contact site map
Facebook
 
 
สมัครสมาชิกใหม่
NEW WEB
 
Home Ebola
Ebola  
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ฉบับที่ 2 <<คลิกที่นี่>>

  แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยสำนักระบาดวิทยา update 16 พฤศจิกายน 2557 <<คลิกที่นี่>>

สำนักระบาดวิทยา : รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ : รายงานการดำเนินงานตอบสนองเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

 • คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า ทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวก ลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือศพศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย และล้างมือ บ่อยๆ
  • หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ให้รีบพบแพทย์ทัน
  • อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวยังมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำมาก เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีการติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล จากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เข็มและหลอดฉีดยา) ที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมถึงไม่มีการป้องกันเมื่อมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อ
 • คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
  • ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังบริเวณด่านชายแดน หรือจุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่อาจมีผู้เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาด และมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได้แก่ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว
  • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการการรับประทานสัตว์ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาวการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งเช่น เลือด จากผู้ป่วยหรือศพ
 • คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคในสัตว์ป่า
  • ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่าที่นำเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบลา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 • บันทึกเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ฉบับที่ 2 (20 ต.ค. 57)
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ฉบับที่ 1
 • หนังสือขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับประชาชน และผู้เดินทางระหว่างประเทศ_ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กระทรวงสาธารณสุข

  สื่อวิดีทัศน์

   • ตอบโจทย์ : ไขปริศนาไวรัสอันตราย \"อีโบลา\" (1 ส.ค. 57)
   • กรมควบคุมโรคเข้มระวัง "อีโบลา"..." (1 ส.ค. 57)

  ข่าวโทรทัศน์

  สิ่อสิ่งพิมพ์

    ebl1408.jpg
    ebl1408.jpg
     
    โปสเตอร์เตือนอีโบลา
    โบว์ชัวร์ : เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    แผ่นพับเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
    คู่มือ ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม.
     
             
    ebl1408.jpg
    แผ่นปลิว: เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
    โปสเตอร์(A3) : เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    ธงญี่ปุ่น : เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ภาษาอังกฤษ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    ธงญี่ปุ่น : เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ภาษาไทย) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    โปสเตอร์ : เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
             
    คู่มือความรู้ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม. (ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
    แผ่นพับ: เรื่อง Ebola Virus Disease (EN)

  สปอตโทรทัศน์

  สปอตวิทยุ

  สื่อมัลติมีเดีย

  สื่อ Infographic

  เอกสารประกอบคำบรรยาย

  การสวมใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
   
   
  หน้าแรก l ข้อมูลองค์กร l ดาวน์โหลด l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง l ติดต่อเรา l Site map
  เรื่องเด่น l 506 Surveillance weekly summarized l ระบบเฝ้าระวังโรค รายงาน 506 l การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคเอดส์
  KM & PMQA l SRRT Network l International Program l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประกาศ l เว็บบอร์ด
  ชมรมระบาดวิทยา l ข่าวเตือนภัยสำหรับประชาชน l ข่าวการระบาดจากหนังสือพิมพ์ l Fact Sheet l Publications l ปฏิทินกิจกรรม
   
   

  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
  Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
  Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784

  © Copyright http://www.boe.moph.go.th. All rights reserved.
  .