ปี 2555 มีผู้แจ้งเหตุการณ์ จากจังหวัดนครปฐม จำนวน 1299 เหตุการณ์ ดังนี้
ลำดับที่วันที่แจ้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดข้อมูลที่แจ้ง
15 มค 25554สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.รฐา คุ้มครอง อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 114/11 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 ม.ค. 55 รักษาวันที่ 4 ม.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 1,690 Hct 38.1 Plet 102,000 กำลังรักษาอยู่
25 มค 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ธิดารัตน์ วันดี อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 122/2 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 27 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 31 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,550 Hct 37.5 Plet 117,000 กำลังรักษาอยู่
310 มค 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายพิพัฒน์ ศรีประเสริฐ อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 132 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 5 ม.ค. 55 รักษาวันที่ 9 ม.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 2,900 Hct 40.3 Plet 78,000 กำลังรักษาอยู่
410 มค 25555สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ศิริลักษณ์ สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 119/12 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 4 ม.ค. 55 รักษาวันที่ 9 ม.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 1,790 Hct 38 Plet 55,000 กำลังรักษาอยู่
513 มค 2555ม.6 หมู่บ้านมณฑิชาหอมเกร็ดสามพรานนครปฐมพบไก่ป่วยจำนวน 3 ตัว ตาย3 ตัว
616 มค 2555หมู่ 3 บ้านห้วยลึกตะวันตกสวนป่านเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวการจณา กาญจนะ อายุ 32 ปี อาชีพ รับจ้าง พักอยู่บ้านเช่าเลขที่ 3 หมู่ 3 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ทางรพ.สต.สวนป่าน ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุมและป้องกันโรค เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น.
718 มค 2555หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก1 ราย จากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.รัตนาภรณ์ สังข์แก้ว อายุ 21 ปี หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน เริ่มป่วย 9 มกราคม 55 เข้ารับการรักษา 14 มกราคม 55 รพ.กรุงเทพคริสเตียน WBC 1300 Hct 37 Plt 139000
818 มค 2555หมู่ที่23 บ้านหนองพงน้อยสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายแรกของตำบลสระสี่มุม เป็นหญิงอายุ59 ปี w4200 Hct42.9 Plt35000
918 มค 2555หมู่18 บ้านดอนแฉลบสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.กำแพงแสนมีเด็กอายุ5ปีเป็นหญิงมีไข้ต่ำๆออกผื่นทั่วร่างกายสงสัยป่วยเป็นโรคหัด
1023 มค 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายสาโรจน์ แซ่หลี อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 77/3 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 17 ม.ค. 55 รักษาวันที่ 21 ม.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 2,910 Hct 46.4 Plet 138,000 กำลังรักษาอยู่
1126 มค 2555หมู่13บางปลาบางเลนนครปฐมถ่ายเหลว 2 วัน
1226 มค 2555หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เด็กหญิงจันทิมา ฝอยทอง อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 37/8 ม.1 ต.โคกพระเจดีย์ เริ่มป่วย 8 พย.2554 พบ12 พย.2554
1326 มค 2555นครชัยศรีนครปฐม
1426 มค 2555หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามพราน เด็กหญิงพริ้มเพรา แสวงสุข ป่วย 2 มค.2555 พบ 6 มค.2555 DF
1527 มค 255513บางระกำบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย รับแจ้งจาก สสอ.บางเลน
1630 มค 2555หมู่ที่ 23 บ้านหนองพงน้อยสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมพบเด็กหญิงอายุ15ปีเป็นผื่นมีหนองหลังจากเป็นไข้ 1 วัน เริ่มป่วย 13 ม.ค.55 พบผู้ป่วย 27ม.ค.55 ยังรักษาอยู่
1730 มค 2555หมู่12 บ้านหนองพงเล็กสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมพบหญิงอายุ29ปีมีตุ่มหนองทั่วใบหน้าและแขน สงสัยโรคสุกใส เริ่มป่วย28ม.ค.55 พบผู้ป่วย30ม.ค.55 อาการโดยรวมปกติ คันตามร่างกายไม่โรคแทรก
1831 มค 2555ม.๒ บ้านหนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมอสม.เกรียงศักดิ์ แดงช้อย แจ้ง ฝนตกมากผิดฤดู ฟ้าครึ้ม อากาศเย็น
1931 มค 2555หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้
2031 มค 2555บ้านปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายหมู่ที่ 6 บ้านปลักไม้ลาย
2131 มค 2555หนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายเพศหญิง
2231 มค 25556สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเป็นมูก ปวดท้องบิด
2331 มค 25554ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว คลื่นไส้
2431 มค 25552กระตีบกำแพงแสนนครปฐมคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว
2531 มค 25555ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 3 ครั้ง ปวดท้อง
2631 มค 25553ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว คลื่นไส้
2731 มค 2555ม.20 บ้านรางกระเบาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากทีมSRRTอำเภอกำแพงแสน ว่าพบผู้ป่วย ชื่อ ด.ช.อานนท์ วิรึฬภูติ อายุ 13 ปี และ นางสาวพจนีน์ ธรรมชาติ อายุ 17 ปี
2831 มค 25558ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเป็นมูก มา 3 ครั้ง
2931 มค 25552สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 3 ครั้ง
3031 มค 25554ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวมา 3 ครั้ง
3131 มค 25556วังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว มา 3 ครััง คลื่นไส้อาเจียน
3231 มค 2555กำแพงแสนนครปฐม
3331 มค 25551รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเป็นมูก มา 3 ครั้ง คลื่นไส้ ปวดท้อง
3431 มค 25551ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว มา4 ครั้ง
3531 มค 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว คลื่นไส้ อ่อนเพลีย
3631 มค 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา สามครั้ง อาเจียนร่วมด้วย
3731 มค 25555ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว ปวดท้อง
3831 มค 255511ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง
3931 มค 25555ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว อาเจียน ปวดท้อง
406 กพ 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมนายำพศาล ลิสอน กำนันตำบลวังน้ำเขียว ได้โทรแจ้งให้ รพ.สต.บ้านหนองปลาไหลทราบว่า มีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 รายคือ น.ส.เพ็ญจันทร์ สุขศิริวัฒโรจน์ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 100 ม.6 ต.วังน้ำเขียว
417 กพ 255511ลำเหยดอนตูมนครปฐมพบไข้เลือดออกในพื้นที่ 1 ราย
427 กพ 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยเพศ ญ อายุ 2 ปี
437 กพ 2555หมู่ 7 บ้านห้วยกรดแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง คลื่นไส้
447 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวมา 5 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ปวดท้องเล็กน้อย
457 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง
467 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง มีไข้ ตัวร้อน
477 กพ 25554แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้งปวดท้อง คลื่นไส้ อ่อนเพลีย
487 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง เมื่อคืนนี้ อ่อนเพลีย ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
497 กพ 25551บางแก้วฟ้านครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง มีไข้ อ่อนเพลีย
507 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมาประมาณ 10 ครั้งเมื่อคืน เช้าวานนี้ไปทานเย็นตาโฟมา อ่อนเพลียบ้างเล็กน้อย
517 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจาระเหลวเป็นน้ำประมาณ 3-4 ครั้ง ปวดท้อง
527 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง ปวดเสียดแน่นท้อง อ่อนเพลีย
537 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมา 5-6 ครั้ง ปวดท้อง
547 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง อาเจียน
557 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง อาเจีัยน ปวดท้องเล็กน้อย
567 กพ 25553ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง อาเจียน
577 กพ 25554ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเปป็นน้ำหลายครั้งอาเจียน ปวดท้อง มีไข้ เป็นเมื่อเช้านี้
587 กพ 25551แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
597 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง เพลีย
607 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 4-5 ครั้ง ปวดท้อง อ่อนเพลีย
617 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นนำ้มาประมาณ 5-6 ครั้ง มีไข้ ตัวร้อน อาเจียน หอบหายใจเร็ว
627 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็๋นน้ำประมาณ 5-6 ครั้ง อาเตียน ปวดท้อง อ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรง
637 กพ 25554ดอนรวกดอนตูมนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง อาเจียน เป็นไข้ รับประทานกุ้งจ่อม เมื่อเช้านี้แล้วมีอาการดังกล่าว
647 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำประมาณ 5-6 ครั้ง อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย
657 กพ 25552แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมาประมาณ 4 ครั้ง ปวดท้อง อาเจียน
667 กพ 25554แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหหลวเป็นน้ำมาประมาณ 4 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ปวดท้อง อาเจียน
677 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวมาประมาณ 4-5 ครั้ง ปวดท้อง อาเจียน เพลียไม่มีแรง
687 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้งโดยประมาณ
697 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำประมาณ 3 ครั้ง มีไข้ ปวดท้อง
707 กพ 25554แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเ้หลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้เล็กน้อย
717 กพ 25554แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง อ่อนเพลีย ปวดท้อง มีไข้ ใจสั่น ปวดจุกแน่นท้องตลอดเวลา คลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน
727 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมมีตุ่มพุพองเป็นตุ่มแดงบ้าง ตุ่มน้ำใสบ้าง บางตุ่มเป็นหนอง ขึ้นตามร่างกายเป็นมาประมาณ 2 วัน
737 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมมีตุ่มพุพองเป็นตุ่มแดงบ้าง ตุ่มน้ำใสบ้าง บางตุ่มเป็นหนอง ขึ้นตามร่างกายเป็นมาประมาณ 3 วัน
747 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมมีตุ่มพุพองเป็นตุ่มแดงบ้าง ตุ่มน้ำใสบ้าง บางตุ่มเป็นหนอง ขึ้นตามร่างกายเป็นมาประมาณ วัน
758 กพ 25558สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง คลื่นไส้
768 กพ 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน
778 กพ 2555หมู่บ้านไร่ -บ่อทรายพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 16 กย.54 รพสต.บ้านห้วยตะโก ได้รับรายงานจาก สสอ.นครชัยศรี มีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครชัยศรี ชื่อ น.ส.วารี ธรศรี อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/3 ม.1 ต.พะเนียด อาชีพ ค้าขายไก่ทอด (ตลาดนัดศาลายา ) โดยเริ่มป่วยวันท่ 12-14 กย.54 ด้วยอาการไข้สูง เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ไม่อาเจียน วันที่ 15 กย.54 อาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยได้ไปโรงพยาบาลนครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการพบอาการวินิจ DF ผลHct 38.3 WBC 1,600 Plc 146,000
788 กพ 2555หมู่บ้านห้วยตะโกพะเนียดนครชัยศรีนครปฐม,000 วันที่ 25 กย.54 อาการดีขึ้น แพทย์ตรวจอาการแล้วให้กลับบ้านได
798 กพ 2555หมู่บ้านไร่ -บ่อทรายพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันท่ 5 ตค.54 ไดรับแจ้งจากจนทระบาด รพ.นครชัยศรี มีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.ศิริพร ลอยความสุข อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขท่ 88/2 หมู่ 1 โดยเริ่มผู้ป่วยวันท่ 28 กย.54 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ไปคลินิคบางระกำถึงวันท่ 29 กย.54 วันที่ 30 กย.54 อาการไม่ดีขึ้น ไปพบแพทย์ รพ.นครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการแล้วนัดให้มาตรวจเลือดในวันท่ 2 ตค.54 ซึ่งผลตรวจเลือดHct 40.9 WBC 4,200 Plc 105,000 ผลวินิจDF โดยเจาะในวันที่ 3และ 4 ตค.54 โดยอาการวันที่ 5 ตุค.54อาการดีขึ้นแพทย์สั่งกลับบ้านได้
808 กพ 255548 ม.1 ตำบลลำพญาบางระกำบางเลนนครปฐม11.15น.พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1 ราย
819 กพ 25558บางเลนบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำมามากกว่า 3 ครั้ง/วัน
829 กพ 25553บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
839 กพ 25552บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
849 กพ 25552บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
859 กพ 25552สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมพบ ผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 9 ปี เรียนที่ รร สระพัฒนา ตุ่มใส ตามร่างกาย มีไข้
869 กพ 25554บางเลนบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำมามากกว่า 3 ครั้ง/วัน
879 กพ 255511สามง่ามดอนตูมนครปฐมคลองลำอ้ายเสามีสีเขียวส่งกลิ่นรบกวน
889 กพ 2555หมู่ 9 สะแกรายดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากสสอ.เมืองนครปฐม 4 ราย ดังนี้ 1.ด.ช.ภูริภัทร เกียรติภัทรชัย อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 46/5 หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 17 ม.ค.55 เข้ารับการรักา 20 ม.ค.55 รับแจ้งโรค 20 ม.ค.55 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนครปบม 2.ด.ญ.ณัชชา เกยรติภัทรชัย อายุ 2 ปี อาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายแรก เริ่มป่วย 18 ม.ค.55 เข้ารับการรักษา 20 ม.ค.55 โรงพยาบาลนครปฐม แจ้งโรค 20 ม.ค.55 3.ด.ช.หิรัญ บุญชุ่ม อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 46/3 หมู่9 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 17 ม.ค.55 เข้ารับการรักษ
899 กพ 2555ม.15 บ้านโคกเจริญห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมเวลา 14.00 น. นายปฐมชัย ห้วยหงษืทอง พา ด.ช.ชัยมงคล ห้วยหงษ์ทอง มารับการรักษาที่รพ.สต.บ้านสองห้อง ด้วยอาการ ถ่ายเหลว มา 4 ครั้ง อ่อนเพลีย มา 1 วัน
909 กพ 2555หมูที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมถ่ายเหลว 2 ครั้ง ไม่ทราบว่ารับประทานอะไร ไม่อ่อนเพลีย
9110 กพ 2555หมู่บ้านดอนแฟบนิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชือ ดช.อภิเดช ประทุมเมือง มีอาการท้องเสีย จากการรับประทานอาหารทะเล เมื่อเย็น ของวันที่ 9 ก.พ 2555
9210 กพ 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ช.ณรงค์ กุ้ยอ่อน บ้านเลขที่ 64 ม.2 เริ่มป่วย5พ.ย.54 พบ 8พ.ย.54
9310 กพ 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.สุนิษา เกิดเรียน อายุ6ปี บ้านเลขที่117/4ม.2 เริ่มป่วย17ธ.ค.54 พบ20ธ.ค.54
9410 กพ 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมนางนวล แย้มศิริ อายุ38ปี บ้านเลขที่ 88 ม.2 เริ่มป่วย 8ม.ค.55 พบ 13ม.ค.55
9510 กพ 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.ณัฎฐณิชา ศรีสุทธิ์ อายุ4ปี บ้านเลขที่118/8 ม.2 เริ่มป่วย 24ม.ค.55 พบ 28ม.ค.55 รับการรักษาที่รพ.นศ.
9610 กพ 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ช.ธนากร หอมช่วงทรัพย์ อายุ 10ปี บ้านเลขที่118/4 ม.2 เริ่มป่วย 1ก.พ.55 พบ 7 ก.พ.55
9710 กพ 2555หมู่ที่ 6ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมน.ส.ปิยพร ทองมูลเล็ก ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ไม่มีมูกหรือเลือด
9810 กพ 2555หมู่ที่ 2ดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย คือนายสมพล คุ้มพงษ์พันธ์ อายุ 16 ปี ที่อยู่ 71 หมู่ 2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9910 กพ 25555พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผ้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 1 ราย คือ นายเว้งเต็ง พม่า 24 ปี ที่อยู่ 75 หมู่ 5 ต.พระประโทน เริ่มป่วย 19 มกราคม 2555 รักษาวันที่ 23 มกราคม 2555 พบผ้ป่วย/แจ้งโรค 24 มกราคม 2555 สถานที่รักษารพ.นครปฐม ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ Hct 39.4 WBC 6,790 Plt 31,000
10010 กพ 2555หมู่ 2 บ้านบางกระจันดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจากนายสมาน พฤฒารา สมาชิก อบต.ดอนแฝก หมู่ที่ 2 ว่ามีฝูงนกปากห่างจำนวนมากมาเกาะที่บริเวณคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแฝก ทำให้เกิดมลภาวะจากมูลนก และมลพิษจากกลิ่นของนก ส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น
10110 กพ 2555หมู่ที่ 4ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำสีเหลืองมา 7 ครั้ง อาเจียน 3-4 ครั้งร้องไห้เวลาถ่าย ไม่มีอาการขาดน้ำ
10211 กพ 2555ม.11 ต.บางระกำ อ.บางเลนนราภิรมย์บางเลนนครปฐมผู้ป่วยตัวร้อน ถ่ายเหลว 5 ครั้ง เป็นมาประมาณ 4 ชม
10311 กพ 2555ดอนพุทราดอนตูมนครปฐมได้รับแจ้งว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เมื่อ22 ม.ค.55 วันเริ่มป่วย 21 มค.55
10412 กพ 2555หมูที่ 7บางหลวงบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ พัดไสว เรียน รร.วัดไผ่หูช้าง แต่บ้านอยู่หม่ 7 ต.บางหลวง มีต่มใสขึ้นตามขา ร่างกาย คอ และศรีษะ มา 2 วัน วินิจฉัยน่าจะเป็นโรคอีสุกอีใส ติดจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นอีสุกอีใสมาแล้ว 9 คน รายนี้เป็นรายที่ 10 รายแรกที่ป่วย ชื่อ นางชุติมา พัดไสว บ้านเดียวกัน ป่วยเมื่อเดือนครึ่ง ในบ้านมีอยู่ 13 คน อีก 3 คนยังไม่ป่วยด้วยโรคนี้
10513 กพ 25556หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 2 ครั้ง
10613 กพ 25551หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน
10713 กพ 2555หมูุ่6 ตำบลหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมาประมาณ 5 ครั้งเมื่อคืน บ่ายวานนี้ไปทานส้มตำมา อ่อนเพลียบ้างเล็กน้อย
10813 กพ 2555หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.สุทัศน์ นุ่มพรมเชย 203/6ม.8WBC5020Platelete197000Hct39
10913 กพ 2555หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ทิชากร โคตมะ 98ม.6ตัวร้อนปวดเมื่อยไข้สูง WBC3840Platelete76000Hct42.8
11013 กพ 2555หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธนภัทร นาคหิรัญ บ้านพักร.ร.หลวงพ่อแช่มตัวร้อนไข้สูงปวดศีรษะWBC3390Platelete273000Hct36.7
11113 กพ 2555หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.สุชาดา ขันชัย 70/53ม.6ตัวร้อนไข้สูงปวดศีรษะWBC4560Platelete116000Hct37.8
11213 กพ 2555หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายวัชระ นวลปลั่ง 131ม.9ตัวร้อนไข้สูงWBC2150Platelete15000Hct50.6
11313 กพ 2555หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.กนกวรรณ เกตุแก้ว 204ม.8 WBC3320Platelete113000Hct32.6
11413 กพ 2555หมู่5ทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธนพนธ์ พูนสิทธิโชคชัย96/3ม.5ต.ทุ่งน้อย ชื่อและตัวอยู่ทุ่งน้อยแต่มาฉีดวัคซีนที่รพ.สต.อ้อยอีเตี้ย
11513 กพ 2555หมู่ที่ 6ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางนิโลบล กระต่ายทอง อายุ49ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว 7 ครั้ง มาตั้งแต่เวลา 05.00 น.
11613 กพ 2555หมู่ที่ 5บัวปากท่าบางเลนนครปฐมเมื่อเช้าวันนี้13ก.พ.55เวลา06.00น.ในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีหมอกปกคลุมหนามากผิกปกติทำให้ทัศนวิสัยของการขับขี่รถยนต์ลดลง แต่ยังไม่พบอุบัติเหตุทางการจราจร
11714 กพ 2555ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยDF 1 ราย หมู่ 3 ต.ขุนแก้ว
11814 กพ 2555ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่3 ต.ขุนแก้ว
11914 กพ 2555บ้านหนองขนาน หมู่ที่ 1หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมเด็ก3 ขวบ ถ่ายเหลว 1 วัน ผู้ปกครอง ให้กินนมอย่างเดียว
12014 กพ 25553รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมปวดท้องถ่ายเหลว6ครั้ง
12114 กพ 255527 หมู่ที่ 9 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง
12214 กพ 2555หมู่7 บ้านหนองมะเกลือสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ41ปี เป็นผื่นมีตุ่มหนองหลังจากมีไข้4วัน ไม่มีโรคแทรก แพทย์วินิจฉัยไข้สุกใส
12314 กพ 2555หมู่ที 2 บ้านหนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายเพศหญิงอายุ16ปี ชื่อน.ส.ศศินันท์ โสวนะปรีชารักษาตัวที่รพ.กำแพงแสน เริ่มป่วยวันที่9กพ.55 พบวันที่11กพ.55wbc=3400 hct=36.7 plt=165000
12415 กพ 25553ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมมีท้องเสีย ถ่ายเหลวมา 5 ครั้ง เป็นมา 2 วัน มีอาการปวดเกร็งช่องท้อง ปวดบิด ไม่คลื่นไส้ ไม่อาเจียน จาการสอบถามรับประทานส้มตำปูดองก่อนมีอาการ
12515 กพ 2555บ้านศาลาทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ5ครั้งเป็นมา5 ชม.
12615 กพ 25559ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเป็นมูกมา 2 วัน
12715 กพ 255512 บ้านสระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการไข้สูง 39 องศาเซลเซียส ปวดตามข้อ คลื่นไส้ ไม่อาเจียน ไปงานเลี้ยงมาเมื่อวานนี้ ที่บ้านไม่มีใครป่วย ไม่มีสัตว์ป่วยหรือตาย
12815 กพ 2555หมู่ที่ 7 บ้านบ่อน้ำพุทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมพบเด็กป่วยเป็นโรคสุกใสมีไข้2วัน เป็นตุมใสบริเวณลำตัวแขนขาและใบหน้า คัน ชื่อด.ช.อภิสิทธิ์ นพสกุณา อายุ4ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนบ่อน้ำพุ เริ่มป่วย13กพ.55 มารักษา15กพ.55
12916 กพ 25554ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 4 ครั้งปวดท้องเวลาถ่ายเป็นเมื่อตอนเช้า
13016 กพ 25559ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวมา 6 ครั้งเวียนศรีษะไม่ขาดน้ำ
13116 กพ 2555หมู่ที่ 1 บ้านวังไทรวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมรพ.แจ้งผู้ป่วยไข้เด็งกี่ ชื่อน.ส.ชลิตา สุขเอี่ยม อายุ 28 ปี เป็นผู้ป่วยไข้เด็งกี่รายแรกของปี 2555 ของ รพ.สต.วังน้ำเขียว
13216 กพ 25557ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย ถ่ายเหลว 2 ครั้ง คลื้นไส้อาเจียน 1 ราย
13316 กพ 2555หมู่18ต.สระสี่มุม 2 ราย หมุ่4ต.สระพัฒนา 1 รายสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอาเจียน บางรายมีอาการถ่ายเหลว
13416 กพ 2555สระพัฒนาและสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบเด็กนร.ร.รวัดสระสี่มุมเป็นโรคอีสุกอีใส จำนวน 7 คน ร.ร.ฐานบิน1คน อายุต่ำกว่า1ขวบ1คน
13517 กพ 2555ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1ราย หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
13620 กพ 2555บ้านหนองสมควรทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากทีม SRRT สสอ.กำแพงแสน ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.สุวิพา ปิ่นทอง อายุ 16 เบอร์โทร 087-0582295ที่อยู่ 96 ม.1 ต.ทุ่งบัว เริ่มป่วย 2 ม.ค.55 พบผู้ป่วย 5 ม.ค.55 WBC 3200 Hct 38.9 plt 168000
13720 กพ 255593/1 บ้านดอนเจริญทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการ ปวดท้อง ถ่ายเหลว 10ครั้ง
13820 กพ 2555หมู่ที่ 5บัวปากท่าบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำนวน1ราย ชื่อ นางชูศรี ธนากรพิพัฒนกุล อายุ54ปี บ้านเลขที่ 54/1ม.5ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม วันเริ่มป่วย 19ก.พ.2555 วันพบผู้ป่วย 19ก.พ.2555
13920 กพ 2555101/141 ม.12ไร่ขิงสามพรานนครปฐมผื่นตุ่มใสขึ้นตามร่างกาย
14020 กพ 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง เป็นมาเมื่อวาน
14120 กพ 255559 ม.4 บ้านทุ่งปรือทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย อีสุกอีใส 1 ราย ชื่อดญ.ศุภวรรณ พรมประสิทธิ์ อายุ 12 ปี เรียนที่ รร.มัธยมฐานบิน
14220 กพ 2555ม.10ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1 ราย ชื่อ นายจิรเดช เที่ยงดีฤทธิ์ อายุ 34 ปี ถ่ายอุจจาระเหลวไม่มีมูกเลือด เป็นน้ำ 2 ครั้ง ไม่มีไข้
14321 กพ 2555ม.6บัวปากท่าบางเลนนครปฐมชื่อผู้ป่วยนางบุญรอด ทองคำแท้ อายุ63ปี เริ่มป่วย21ก.พ.2555 วันพบผู้ป่วย 21ก.พ.2555
14421 กพ 2555ม.5บัวปากท่าบางเลนนครปฐมชื่อผู้ป่วยนายมนต์ชัย สังข์ทอง อายุ36ปี ถ่ายเหลวจำนวน5ครั้งเริ่มป่วย21ก.พ.2555 พบผู้ป่วย21ก.พ.55
14521 กพ 2555หมูที่ 4นิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นายณรงค์ วงค์วาร โดยมีอาการเข้าข่ายโรคบิด
14622 กพ 2555หัวทรายดอนตูมบางเลนนครปฐมวันที่ 20และ 21 ก.พ. 55 หมอกลงจัดในพื้นที่ตำบลดอนตูม อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถได้
14723 กพ 2555ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว
14823 กพ 2555ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว
14923 กพ 2555ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว
15023 กพ 2555นครชัยศรีนครปฐม
15123 กพ 2555นครชัยศรีนครปฐม
15223 กพ 2555นครชัยศรีนครปฐม
15323 กพ 2555หมู่ 12 บ้านแหลมมะเกลือสามง่ามดอนตูมนครปฐมนางสุขสันต์ รักษาธรรม อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 14/1ม.12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เริ่มป่วย 16กพ55 รักษา 20 กพ 55 wbc=3660 hct=32.6 plt=72000
15423 กพ 25553บางภาษีบางเลนนครปฐมเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก อายุ2ปี 2 เดือน จำนวน 1 ราย
15523 กพ 2555ม.5สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก
15624 กพ 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง อาเจียน 2 ครั้ง ปวดท้อง เป็นมาเมื่อคืน
15724 กพ 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางอรุณวรรณ แฝงสวัสดิ์ ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มา 1 วันไม่ทราบว่ารับประทานอะไรมา
15824 กพ 2555หมู่ 20บางหลวงบางเลนนครปฐมนางสาวสุนีย์ แซ่โคว้ ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มาเมื่อเช้า
15924 กพ 2555หม่ที่ 6ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางวิมล ปะมา อายุ 36 ปี ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มีอาการปวดท้องร่วมมาเมื่อเช้า
16024 กพ 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม จำนวน 1 ราย ชื่อนายซอนาย สัญชาติพม่า อายุ 28 ปี พักอาศัยและทำงานที่โรงงานUFC หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 21 กุมภาพันธ์ 55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. 23 กุมภาพันธ์ 55 รับแจ้งโรค 24 กุมภาพันธ์ 55 WBC 2540 Hct 42.8 Plt71000
16124 กพ 2555หมู่ที่ 4ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวรุ่งฤดี ตรีอินทร์ทอง อายุ 38 ปี ถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 2 ครั้ง เมื่อตอนเช้า
16224 กพ 25553บางหลวงบางเลนนครปฐม1วันก่อนมา ผู้ป่วยถ่ายเหลว 4 ครั้ง อาเจียน 2 ครั้ง มีไข้
16324 กพ 2555ม.2ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายท้องมา2-3ครั้ง มีอาการปวดท้องร่วมด้วย
16424 กพ 2555ม.3ลำพญาบางเลนนครปฐมถ่ายเหลว มา 5ครั้ง ไข้ตำๆ
16525 กพ 2555ม.1ทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วย ชื่อ นายวันชัย จันทร์ปฐม มีอาการ ปวดท้อง ถ่ายท้อง 4 ครั้ง
16625 กพ 2555ปั๊มน้ำมันจิตรนคร ซอย อบต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมโรงพยาบาลพุทธมณฑลแจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก DF 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 18 ปี ทำงานเป็นลูกจ้างปั๊มน้ำมัน ที่บริเวณหมู่ 5 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล
16725 กพ 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4 ครั้ง คลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน
16825 กพ 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4-5 ปวดท้อง ไม่อาเจียน
16926 กพ 255511บางปลาบางเลนนครปฐม
17026 กพ 255511บางปลาบางเลนนครปฐมโรคมือเท้าปาก
17127 กพ 2555111/1 ม.7 ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมมีไข้ ตุ่มใสขึ้นตามตัว เป็นมา 5วัน
17227 กพ 25553ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3-4 ครั้ง อาเจียน มีไข้มา 1 วัน
17328 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 30/03/2554 รักษา 20/04/2554
17428 กพ 2555ม.5ทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย มีอาการปวดท้อง ถ่ายท้อง มา 3 ครั้ง ชื่อน.ส.วันเพ็ญ บัวทอง อายุ31 ปี
17528 กพ 2555ม.7ต.บัวปากท่าบัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางสำเภาทับทองอายุ68ปีบ้านเลขที่80ม.7ต.บัวปากท่าอ.บางเลนจ.นครปฐม ถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน6ครั้งเริ่มถ่ายตั้งแต่เมื่อคืน
17628 กพ 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางด้าย ทองเต่าหมก ที่อยู่ 5/2 หมู่ 5 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว ไม่มีแรง ไม่อยากข้าว มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ก.พ.55
17728 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้8/10/53รักษา20/10/53
17828 กพ 2555หมู่7 ต.บ่อพลับบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้ 15/10/53รักษา23/10/2553
17928 กพ 2555หมู่ที่2 ต.บ่อพลับบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้ 31/10/2553 รักษา4/11/2553
18028 กพ 2555หมู่ที่3 ต.บ่อพลับบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้ 1/11/2553รักษา7/11/2553
18128 กพ 2555หมู่ที่1 ต.บ่อพลับบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้ 4/11/2553 รักษา10/11/2553
18228 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 8/11/2553 รักษา 12/11/2553
18328 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง13/11/2553รักษา 19/11/2553
18428 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง19/11/2553รักษา21/11/2553
18528 กพ 2555หมู่ที่1นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้ สูง 20/11/2553รักษา24/11/2553
18628 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 15/12/2553รักษา19/12/2553
18728 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง17/12/2553 รักษา23/12/2553
18828 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 18/01/2554 รักษา 22/01/2554
18928 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 21/04/2554รักษา26/04/2554
19028 กพ 2555หมู่ที่3บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 10/04/2554รักษา10พค54
19128 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 15/05/2554รักษา22/05/2554
19228 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 5/06/2554รักษา10/06/2554
19328 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง10/06/2554 รักษา13/06/2554
19428 กพ 2555หม่ที่ 7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง11/06/2554รักษา17/06/2554
19528 กพ 2555หมู่ที่ 7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 10/07/2554รักษา 14/07/2554
19628 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 12/07/2554รักษา15/07/2554
19728 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 21/07/2554 รักษา 25/07/2554
19828 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 24/07/2554 รักษา 27/07/2554
19928 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 18/08/2554รักษา24/08/2554
20028 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 27/08/2554 รักษา 29/08/2554
20128 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 1/09/2554รักษา 4/09/2554
20228 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 1/10/2554 รักษา 5/10/2554
20328 กพ 2555หมู่ที่ 7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 6/10/2554รักษา 9/10/2554
20428 กพ 2555หมู่ที่3บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง22/12/2554รักษา26/12/2554
20528 กพ 2555หมู่ที่7บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 6/01/2555รักษา 9/01/2555
20628 กพ 2555หมู่ที่2บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมมีไข้สูง 17/02/2555รักษา 22/02/2555
20729 กพ 25555แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมา 5 ครั้ง เมื่อคืนนี้ ปวดท้อง แน่นท้อง
20829 กพ 2555ม.4 บ้านคอกสแกวัลย์ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมมีผู้ป่วยด้วยโรคสุกใส แต่ไม่ยอมหยุดไปทำงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงานป่วยด้วย
20929 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง
21029 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง
21129 กพ 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางอุไร จันทร์เสน อายุ 71 ปี ไปซื้อของตลาดนัดมากินตอนเย็นวันที่ 15 กพ.55 เช้าวันที่ 16 กพ.55ถ่ายเหลว 5 ครั้ง อาเจียนร่วมด้วย
21229 กพ 25557แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำปนเนื้อ ปวดท้อง เป็นมาประมาณ 6 ชั่วโมง ถ่ายประมาณ 3 ครั้ง
21329 กพ 25551ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
21429 กพ 25556แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมาหลายครั้ง เป็นมา 2 วัน
21529 กพ 25553แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ปวดท้อง จุกเสียดแน่นท้อง
21629 กพ 25558แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมมีการเผาใยสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับการทำหมอน ที่นอน ตุ๊กตา มีกลิ่นเหม็นเป็นบริเวณกว้างพอสมควร ประชาชนบางรายมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน เวียนศีรษะ แสบคันจมูก จาม คอแห้ง หายใจลำบาก
21729 กพ 2555ม.10ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ เวลา ๑๐.๐๐น. งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายสงบ จั่นวิลัย อายุ ๓๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๓ ม.๑๐ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารสร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรงพ
21829 กพ 2555ม.8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ด.ช.ชัยพล มูลโพธิ์ทอง อายุ ๑ ปี ห้องเช่าเลขที่ ๑๑/๖ ม. ๘ อาชีพ ในความปกครอง ห้องเช่าเลขที่ ๑๑/๖ ม. ๘ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
21929 กพ 2555ลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจากทีมSRRTอำเภอกำแพงแสน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1รายชื่อนายวรินทร์ บุญวงษ์ อายุ 15 ปี พักอาศัยเลขที่43/13 ม10ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสนจ.นครปฐมพักรักษาที่รพ.นครปฐม
2202 มีค 25556บางกระทึกสามพรานนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นางประเชิญ แซ่ตั้ง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 41 ม.6 ต.บางกระทึก
2212 มีค 2555หมู่6วังเย็นเมืองนครปฐมนครปฐม
2223 มีค 2555หมู่ 6สามง่ามดอนตูมนครปฐมชาวพม่าอายุ 21ปี อยู่โรงงานชินเจริญ2004 จำกัด มาด้วยด้วยอาการมีไข้ ผื่นขึ้นตามลำตัว ตาแดง ประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนเป็นมา 2 วันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทย
2233 มีค 2555หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1รายชื่อนายวรพจน์ ประโทนเทพอายุ28ปีบ้านเลขที่35/1ม.5ต.ธรรมศาลาโทรศัพท์085-2912637เริ่มป่วยวันที่27ก.พ.55Admit;yomuj2 ,u.8.55ยืนยันป่วยไข้เลือดออก(DHF)วันที่3มี.ค.55WBC=2840Hct47.3 Plt=50000
2244 มีค 2555หมู่ที่ 6 บ้นปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยอาการถ่ายเป็นน้ำประมาณ10ครั้ง ปวดท้อง อาเจียน สงสัยอาหารเป็นพิษ
2254 มีค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้งคลื่นใส้ไม่อาเจียน
2264 มีค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมมีตุ่มพุพอง น้ำใส กระจายขึ้นตามตัว ศีรษะ หน้า
2275 มีค 2555ม.5ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำประมาณ 5 ครั้ง สงสัยว่าเป็นอาหารเป็นโรคอุจจาระร่วง
2285 มีค 2555หมู่บ้านรางหมันรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมพบเด็กถ่ายเหลว ประมาณ 3 ครั้ง
2295 มีค 2555หมู่ที่ 3 บ้านไผ่งามดอนตูมบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการ ไข้ มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย ผื่นนี้จะจางหายได้เมื่อดึงรั้งผิวหนังให้ตึง ผู้ป่วยมีอาการตาแดงทั้ง 2 ข้างร่วมด้วย
2305 มีค 25556คลองโยงพุทธมณฑลนครปฐมวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00น. มีผู้ป่วยหมู่อาหารเป้นพิษจากสถานการณ์เด็กนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปเข้าค่ายที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 ก.พ.2555-2มี.ค.2555 มื้อกลางวันของวันที่2มี.ค.ได้รับประทานข้าวกล่อง ข้าวสวยราดไก่กระเทียม มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน และบางรายมีอาการถ่ายเหลว วันนี้วันที่5มีนาคม2555 เวลา 9.30 ได้มีนักเรียน มารักษา2คน เจ้าหน้าที่รับไว้ดูอาการและเวลา 10.00น. รพ.สต.คลองโยง1 ได้ประสานขอรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยา
2316 มีค 2555ถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วย เป็นไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.พิทักษ์ สุทธินุ่น อายุ 10 ปี เริ่มป่วย 1/5/54 นอนร.พ.สนามจันทร์ แจ้งโรคสำนักงานสาธารรสุข วันที่ 9/5/54
2326 มีค 2555หมู่6 ต.หนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผูป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน6ครั้งเริ่มถ่ายตั้งแต่เมื่อคืน
2336 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลถนนขาด ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานีอนามัยบ้านเกาะวังไทร จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
2346 มีค 2555บางเตยถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๑ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
2356 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน แจ้งโรควันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
2366 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน แจ้งโรควันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
2376 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
2386 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
2396 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
2406 มีค 2555เกาะวังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
2416 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
2426 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
2436 มีค 2555เกาะศรีจันทร์ถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
2446 มีค 2555เกาะวังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
2456 มีค 2555เกาะวังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
2466 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
2476 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
2486 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยพูล เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
2496 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรควันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
2506 มีค 2555โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง นางบุญช่วย ยินดี อายุ ๔๖ ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๗สิงหาคม ๒๕๕๔
2516 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง ชื่อ น.ส.ณัฐรดี คำแก้ว อายุ ๒๖ ปี อาชีพค้าขาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
2526 มีค 2555บางเตยถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย ชื่อ ด.ช.พงษ์กร ภักดีชื่น อายุ ๑๑ ปี อาชีพนักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนเสริมปัญญา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
2536 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย ด.ช.วุฒิธิกร เบ้าทอง อายุ ๑๓ ปี อาชีพนักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนวัดธรรมศาลา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งเปลี่ยนวินิฉัยโรคเป็นไข้เลือดออก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่
2546 มีค 2555ถนนขาดถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย ชื่อ นายศิวดล เรียบทวี อายุ ๒๑ ปี อาชีพค้าขาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด จึงได้ดำเนินการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและดำเนินการควบคุมโรคระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
2556 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 24/10/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐมวันที่ 28/10/2554 ผลการรักษาหาย
2566 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11/11/2554เข้ารับการรักษา16/11/2554ที่ รพศ.นครปฐม
2576 มีค 2555หมู่3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรียารักษ์ อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 123 หมู่3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 26 ก.พ.55 แจ้งโรค 3 มี.ค.55 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนครปฐม WBC 3940 Hct 39.1 Plt 95000
2586 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26/07/2554เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เมื่อวันที่ 01/08/2554
2596 มีค 2555หมู่ 8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อน.ส.สุนิสา รุ่งกลิ่น อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ 8 ต.ดอนายายหอม เริ่มป่วย 1 ต.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. 3 ต.ค.54 แจ้งโรค 4ต.ค.54 WBC5440 Hct33.4 Plt61000
2606 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 12/07/2554 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 18/07/2554
2616 มีค 2555หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐมชื่อ น.ส.เอ้ พม่า อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 132/2 หมู่4 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 28 ก.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 3 ต.ค.54 WBC1970 Plt 48000 Hct 34.3
2626 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 06/08/2554เข้ารับการรักษารพศ.นครปฐม 11/08/2554 ผลการรักษาหาย
2636 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 18/07/2554เข้ารับการรักษา 25/07/2554 ผลการรักษาหาย
2646 มีค 2555หมู่ที่ 1หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 21/08/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 24/08/2554 ผลการรักษาหาย
2656 มีค 2555หมู่ที่ 2หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 14/01/2555เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 18/01/2555 ผลการรักษาหาย
2666 มีค 2555หมู่ที่ 2หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 25/12/2554 เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 25/12/2554 ผลการรักษาหาย
2676 มีค 2555หมู่ที่ 2หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 19 พฤศจิกายน 2554 เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 23/11/2554 ผลการรักษาหาย
2686 มีค 2555หมู่ที่ 3หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 08/07/2554 เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 13/07/2554 ผลการรักษาหาย
2696 มีค 2555หมู่ที่ 3หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 25/08/2554 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 29/08/2554 ผลการรักษาหาย
2706 มีค 2555หมู่ที่ 3หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 13/07/2554 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 13/07/2554 ผลการรักษาหาย
2716 มีค 2555หมู่ที่ 3หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 29/09/2554 เข้ารับการรักษา02/10/2554ผลการรักษาหาย
2726 มีค 2555หมู่ที่ 4หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 06/11/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 09/11/2554 ผลการรักษาหาย
2736 มีค 2555หมู่ที่ 4หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย21/12/2554เข้ารับการรักษาที่รพศ.นครปฐม 21/12/2554 ผลการรักษาหาย
2746 มีค 2555หมู่ที่ 5หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 01/11/2554เข้ารับการรักษาที่รพศ.นครปฐม 06/11/2554 ผลการรักษาหาย
2756 มีค 2555หมู่ที่ 5หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเร่มป่วย 14/08/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 18/08/2554 ผลการรักษาหาย
2766 มีค 2555หมู่ที่ 5หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 06/06/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 10/06/2554ผลการรักษาหาย
2776 มีค 2555หมู่ที่ 5หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเร่มป่วย 12/12/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 24/12/2554
2786 มีค 2555หมู่ที่ 7หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 05/12/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 11/12/2554ผลการรักษาหาย
2796 มีค 2555หมู่ที่ 7หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 28/11/2554เข้ารับการรักษา01/12/2554ผลการรักษาหาย
2806 มีค 2555หมู่ที่ 8หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 08/10/2554เข้ารับการรักษาที่ รพศ.นครปฐม 11/10/2554ผลการรักษาหาย
2816 มีค 2555หมู่ที่ 3หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 28 มกราคม 2555เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วันที่03กุมภาพันธ์ 2555 ผลการรักษาหาย
2827 มีค 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นานสมนึก แซ่หลี อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 77/3 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 13 ม.ค. 55 รักษาวันที่ 17 ม.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 2,560 Hct 43.7 Plet 51,000 กำลังรักษาอยู่
2837 มีค 2555ม.5สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมไข้เลือดออก
2847 มีค 2555หมู่6นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
2857 มีค 2555หมูที่ 9มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.วารี กล่องเงิน อายุ ๓๒ ปี ประกอบอาชีพรับจ้างปอกขมิ้น อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๙ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2867 มีค 2555หมู่6มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา 10.00 น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายอาทิตย์ สาตรวาหา อายุ 44 ปี อาชีพ รับราชการ อยู่บ้านเลขที่ 50/59 หมู่ 6 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2877 มีค 25553มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา 9.15 น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ญ.ธิดารัตน์ คำทะเนตร อายุ 6 ปี อาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 3 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2887 มีค 25555สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.พรเพ็ญ คุ้มถนอม อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 17 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,770 Hct 40.8 Plet 135,000 กำลังรักษาอยู่
2898 มีค 2555หมู่ที่ 6ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวศรีนวล สารัมย์ 18 หม่6 ตำบลไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว จำนวน 4 ครั้ง
2908 มีค 25556ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.ทัพหลวง ได้รับแจ้งจากทาง สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองพบผู้ป่วยเพศหญิง หมู่ 6 อายุ 22 ปี
2918 มีค 25551ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทาง สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพศหญิงอายุ 15 หมู่ 1 ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ทัหลวง
2928 มีค 255513ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งทาง สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองพบ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศชายอายุ 15 ปี หมู่ 13 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2938 มีค 25554ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งทาง สนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศชาย อายุ 13 ปี หมู่4
2948 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเด็กชายธนชาติ แก้วโทน เริ่มป่วยวันที่ 10 ก.ค.54 รักษารพ.นครปฐมประเภทผู้ป่วยนอกวันที่ 11ก.ค.54 มีอาการเป็นไข้มา 1 วัน มีแผลในปาก มือและเท้า
2958 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.กรกฏ พนาวุฒิกร อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 124/1 ม.5 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 4 ก.ค.54 มีอาการมีไข้ มีผื่นในปาก มือและเท้า รักษารพ.นครปฐมประเภทผู้ป่วยนอก
2968 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ภณธร พนาวุฒิกร อายุ 8 เดือน ที่อยู่ 124/1ม.5ต.นครปฐม เริ่มป่วย 19 ก.ค.54 มีอาการไข้มา 2 วันมีแผลในปาก มีผื่นที่มือและเท้า รักษา 22 ก.ค. 54รพ.นครปฐม ผู้ป่วยนอก
2978 มีค 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.อรปรียา บำรุงพฤกษ์ อายุ 1.7 ปี บ้านเลขที่ 144 ม.10ต.นครปฐม เริ่มป่วย 18ส.ค.54 มีอาการไข้ มีแผลในปาก มีผื่นที่มือ เท้า พบผู้ป่วย 20 ส.ค.54รพ.นครปฐมประเภทผู้ป่วยใน
2988 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.พงศกร ดำขำ อายุ 2 ปีที่อยู่ 171/4ม.3 เริ่มป่วย 27ส.ค.54มีไข้ ไอ ตุ่มใสในปาก มือและเท้า 29ส.ค.ไข้สูงรักษาที่รพ.นครปฐมประเภทผู้ป่วยใน วินิจฉัยโรคปอดบวม 2ก.ย.54ให้กลับบ้านเลี่ยนวินิจฉัยเป็นโรค มือ เท้า ปาก
2998 มีค 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.มาวิน โชติผล อายุ 2 ปี ที่อยู่ 122/2ม.4เริ่มป่วย 26ส.ค54 รักษา 29สค54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 2 ก.ย.54
3008 มีค 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมนางนันทนา เนตรเกื้อกูล อายุ 45 ปี ที่อยู่ 156/64 ม.10 เริ่มป่วย 24 ต.ค.54พบผู้ป่วย 27ต.ค.54
3018 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยนางวัทนา อู่บัวงามเริ่มป่วย 19ก.ค.54 พบผู้ป่วย 23ก.ค.54รักษารพ.นครปฐม
3028 มีค 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมนางสาคร ปราสาร อายุ 51 ปีที่อยู่ 90/3 ม.2 เริ่มป่วย 19 ก.ค.54พบผู้ป่วย 25ก.ค.54รักษารพ.นครปฐม
3038 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมนายนพรัตน์ ภู่แก้ว อายุ 25 ปี ที่อยู่ 113/5ม.3 รักษารพ.นครปฐม 23 ก.ค.54พบผู้ปวย 25 ก.ค.54
3049 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจารพ.นครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออกนายกิตติวัฒน์ สังฆเนตร อายุ 15 ปี เริ่มป่วย 28ก.ค.54
3059 มีค 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสอบสวนควบคุมโรคผู้ป่วยนายธิติสรรค์ พุฒิแสงจันทร์ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 118/4 ม.4เริ่มป่วย 1 ส.ค.54 พบผู้ป่วย 5ส.ค.54รพ.คริสเตียน
3069 มีค 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาสสอ.เมืองพบผู้ป่วยชื่อด.ญ.สุชานรี อัคคะบุญ อยุ 11 ปี เริ่มป่วย 5 ส.ค.54 รักษารพ.สนามจันทร์
3079 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 31/3 ม.3ต.นครปฐมเริ่มป่วย 4 ส.ค.54รักษารพ.นครปฐม
3089 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนฐ.สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนายอัครพล หนูน้อย อายุ 15 ปี ที่อยู่ 39 ม.3 เริ่มป่วย 5 ส.ค.54 กษารพ.สนามจันทร์
3099 มีค 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนฐ สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนายวีรพันธุ์ ออมทรัพย์ อายุ 34 ปี ที่อยู่ 3/4 ม.4 เริ่มป่วย 13 ส.ค.54 รักษาที่รพ.นครปฐม พบผู้ป่วย 14 ส.ค.54
3109 มีค 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคนายศุภกิจ อ่วมชม อายุ 15 ปี ที่อยู่ 118/10 ม.2 เริ่มป่วย 17 ส.ค.54 รักษารพ.นครปฐม
3119 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือกออกน.ส.ฤทัย นำพา อายุ 20 ปี ที่อยู่ 20 ม.9 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 18ส.ค.54 รักษารพ.เทพากร
3129 มีค 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือกออกด.ญ.สุภาพร ชิ้นฮะง้อ อายุ 14 ปี ที่อยู่ 19/1ม.2เริ่มป่วย 21 ส.ค.54 รักษารพ.นครปฐม
3139 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมสอบสวนโรคไข้เลือดออกด.ญ.มารตี ภูห้องไสย อายุ 11 ปี ที่อยู่ 61 ม.9 เริ่มป่วย 25 ส.ค.54 รักษารพ.นครปฐมแจ้งโรค 27ส.ค.54
3149 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออกน.ส.สุธาวี น้อยดี อายุ 19 ปี เริ่มป่วย 30 ส.ค.54รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 2 ก.ย.54
3159 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกน.ส.อุษารัตน์ สังข์เจริญ
3169 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกน.ส.จันทร์ ด้วงทองคำ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 73ม.9 ต.นตรปฐม เริ่มป่วย 14 ก.ย.54 รักษารพ.สนามจันทร์แจ้งโรค 21ก.ย.54
3179 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมเวลา15.00 น.สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกน.ส.วรรณภา ทรายศรี อายุ 21 ปี เริ่มป่วย 17 ก.ย.54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 21 กย.54
3189 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอเมืองนครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนางจันทร์แดง ฉายแสง อายุ 37 ปี ที่อยู่ 69/2 ม.3 เริ่มป่วย 19ก.ย.54รักษารพ.สนามจันทร์ แจ้งโรค24ก.ย.54
3199 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม สอบสวนและควบคุมโรคด.ช.วิสิทธิ์ แดงมงคล อายุ 14 ปี ที่อยู่ 18/1 ม.9 ต.นฐ.เริ่มป่วย 1 ต.ค.54 รักษารพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม แจ้งโรค 11 ต.ค.54
3209 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายด.ช.อดิสรณ์ ธรรมภิรมย์ อายุ 14 ปี ที่อยู่ 38 ม.9 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 10 ต.ค54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค14ต.ค.54
3219 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมสอบควบคุมโรคไข้เลือดออกด.ช.อกนิษฐ์ ทาเรียงสม อายุ 7 ปี ที่อยู่ 12/1 ม.9 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 9 ต.ค.54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 14 ต.ค54
3229 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกด.ญ.ศิริประภา ทานทราย อายุ 9 ปี ที่อยู่ 111/2 ม.9 ต.นฐ เริ่มป่วย 12 ต.ค.54 แจ้งโรค 19ต.ค.54
3239 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งสสอ.เมืองนครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกด.ช.วรพล แดงมงคล อายุ 16 ปี ที่อญุ่ 18/1 ม.9 ต.นตรปฐม เริ่มป่วย 19ต.ค.54รักษารพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐมแจ้งโรค 20ต.ค.54
3249 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจงจากสสอ.เมืองนครปฐมสอบสวนและป้องกันโรคไข้เลือดออกด.ญ.วิลาสินี ศรีษะดล อายุ 13 ปี ที่อยู่ 36 ม.3 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 18 ต.ค.54รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค22ต.ค.54
3259 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกน.ส.สุภาพ เจากสิกร อายุ 52 ปีที่อยู่ 32 ม.5ต.นครปฐม เริ่มป่วย 25ต.ค.54รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค1พ.ย.54
3269 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนายอรรถพล มาลา อายุ 20 ปี ที่อยู่ 188 ม.3 ต.นครปฐมริ่มป่วย 30 ต.ค 54รักษารพ.นครปฐมแจ้งโรค1พ.ย.54
3279 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออกนายเกริกชัย สระทองอู๋ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 182/2 ม.5 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 15พ.ย.54 รักษารพ.สนามจันทร์ แจ้งโรค 21พ.ย.54
3289 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคนายอภิชัย สังฆเนตร อายุ 24 ปี ที่อยู่ 188/7 ม.5 เริ่มป่วย 14 ธ.ค.54 รัการพ.นครปฐมแจ้งโรค 18 ธ.ค.54
3299 มีค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมือง สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกนางปัญจา แสงจันทร์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ 120/1 ม.5 ต.นครปฐม เริ่มป่วย13ธ.ค.54รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค19ธ.ค.54
3309 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับจากสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคน.ส.กมลชนก รุ่งเรือง อายุ 20 ปี ที่อยู่หอพักพยาบาลในมหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มป่วย 15ธ.ค.54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 20ธ.ค.54
3319 มีค 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก น.ส.กริยา ขจรฤทธิ์ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 54 ม.1 ต.นฐ เริ่มป่วย 17 ธ.ค.54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 24 ธ.ค.54
3329 มีค 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก นายอนุรักษ์ เป้ามา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 20/1 ม.1 ต.นฐ เร่มป่วย 26 ธ.ค.54 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 1 ม.ค.55
3339 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข่ลือดออกด.ญ.สุพรรณศิริ น้ำว้า อายุ 12 ปี ที่อยู่ 122/38 ม. 9 ต.นฐ เริ่มป่วย 1 ม.ค.55 รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค 5 ม.ค.55
3349 มีค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกด.ช.อภิสิทธิ์ โกโควงษ์ อายุ 10 ปี ที่อยู่ 16 ม.9 ต.นฐ. เริ่มป่วย 10 ม.ค.54รักษารพ.นครปฐม แจ้งโรค15ม.ค.54
3359 มีค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับปจ้งจากสส.เมืองนครปฐม สอบสวนและป้องกันโรคเลือดออกนางปราณี คาดการณ์ไกล อายุ 144 ปี ที่อยู่ 115/1ม.3 เริ่มป่วย 11ก.พ55 รักษารพ.นครปฐม 13ก.พ.55 แจ้งโรค15ก.พ.54
3369 มีค 25554ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้งคลื่นไส้ ก่อนมา 3 ชั่วโมง
3379 มีค 2555ม.8 ต.ตลาดจินดาตลาดจินดาสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้สุกใส 1รายชื่อด.ญ.ปาลิตา เลหบุตร อายุ 6 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 ม.8 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมเรียนอยู่ รร.เทศบาลซอย5 นครปฐม แต่รร.ปิดเทอมแล้ว โดยมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.55 และมีตุ่มพุพองขึ้นที่หน้าและลำตัวในวันที่ 8 มี.ค.55 ปัจจุบันกำลังรักษาอยู่ และก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยไข้สุกใสในบ้านเดียวกัน 1รายซึ่งเป็นน้องชายผู้ป่วย ชื่อ ด.ช.จรินธร เลาหบุตร อายุ 3 ขวบ เริ่มป่วยวันที่ 21 ก.พ.55 ปัจจุบันหายดีแล้ว ญาติผู้ป่วยบอกว่าก่อน รร.ซอย 5 ปิดเทอมมีผู้ป่วยไข้สุกใสที่
3389 มีค 255508บางเลนบางเลนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง/วัน
33910 มีค 25555ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
34010 มีค 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
34110 มีค 25559ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
34210 มีค 25559ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
34310 มีค 25554ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
34410 มีค 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 3-4 ครั้งปวดบิด คลื่นไส้ไม่อาเจียน
34511 มีค 2555หมู่ 10 ต.สระกะเทียมสระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองเมื่อ16ส.ค.54เวลา 16.30นแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยชื่อนายณัฐกร บ่อคาวี แพทย์วินิจฉัย ว่าเป็ฯไข้เลือดออก
34611 มีค 2555หมู่ที่ 4ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวแสงเดือน ทองคงโขน อายุ 36 ปี ที่อยู่ 127/1 หม่4 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 4 ครั้ง ตั้งแต่วเย็นวันที่ 10 มีนาคม 2555 เพราะรับประทานหอยแครง กินอยู่ 5 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
34711 มีค 25557หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมแก้ม-คางด้านขวาบวม เป็นมา 2วัน
34811 มีค 2555ม.2นราภิรมย์บางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลว 4 ครั้ง
34912 มีค 2555ม.2ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวมา3 -4 ครั้ง
35012 มีค 2555ดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายวรพจน์ สามบุญเที่ยง อายุ ๑๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๓/๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตูม วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ได้รับแจ้งทาง E-mail วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๔๙ น. ได้ออกติดตามสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่ ๑๑ มีน
35112 มีค 2555ดงยางเมืองนครปฐมนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวจิรนันท์ สามบุญเที่ยง อายุ ๒๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๓/๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๑๘ธันวาคม ๒๕๕๔ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตูม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ได้รับแจ้งทาง E-mail วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๔๙ น. ได้ออกติดตามสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕
35212 มีค 2555หมู่ที่ 7 บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.ธีรนาฏ เมตตาสุธารส เลขที่บ้าน 85/2 ม.7 ต.หนองงูเหลือม อ.เมื่อง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 7 มี.ค.55 พบผู้ป่วย 10 มี.ค. 55 WBC 3570 Hct 38.8 Plt 148000
35313 มีค 2555หมู่ 5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.พุทธมณฑล ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศหญิงชาวเวียดนาม
35413 มีค 2555ม.6ลำเหยดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยมีการถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง จำนวน 1 ราย
35513 มีค 2555ม.1ดอนรวกดอนตูมนครปฐมมีผู้ป่วยมีอาการอาหารเป็นพิษ
35613 มีค 2555ม.13 บ้านหอคอยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วนใน รพ.ส.ต.พบคนไข้ชื่อนางสาวอรุณรัตน์ เอี่ยมเทศ มาด้วยอาการมีตุ่มใสคันขึ้นตามร่างกาย มา 2 วัน
35713 มีค 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายท้อง 4-5 ครั้ง ปวดท้องไม่อาเจียน
35813 มีค 25553ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นมูกมา 2 ครั้ง มีไข้38.9 คลื่นไส้ก่อนมา 6 ชม.
35914 มีค 2555124 ม.3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ ปวดศรีษะ ไอเล็กน้อยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ผลการตรวจ WBC 3,190 HCT 38 % เกล็ดเลือด 133,000 ผลการวินิจฉัย DF
36014 มีค 2555หมู่ที่ 10 บ้านไร่ใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายประจักษ์ โภคาเสริมส่ง เริมป่วย 7 ก.ย. 54 พบผู้ป่วย 10 ก.ย. 54 รักษา รพ.นครปฐม WBC 3800 HCT 52 P83000
36114 มีค 2555หมู่7 บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผ่านทาง e-mail จากสสอ.เมือง มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.ลักขณา ชูพลาย อายุ 18 ปี รักษารพ.กำแพงแสน เริ่มป่วย 28 ม.ค. 55 พบ 2 ก.พ. 55 WBC 1500 HCT 40 PLT 2800
36214 มีค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมตุ่มน้ำใส ที่บริเวณปากข้างขวาเป็นมา 2 วัน
36314 มีค 2555หมู่ 5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 37 ปี มา รพ.สต.บ้านสาลวัน ด้วยอาการ ถ่ายเหลวหลายครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดตามเนื้อตัวและแน่นท้อง เป็นตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.55
36414 มีค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4 ครั้งปวดท้องไม่มีอาเจียน
36514 มีค 2555หมู่ 7 บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.สุบิน เนื่องแก้ว อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้าง เลขที่ 41 ม.3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม WBC7570 Hct39.5 Plt7800 รักษารพ.นครปฐม
36614 มีค 2555หมู่ 3หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ญ.นิชชา ประเดิมชัย เริ่มป่วย 17ธ.ค. 54 พบผู้ป่วย 20 ธ.ค.54 รักษา รพ.นครปฐม WBC2120 Hct36 Plt156000
36714 มีค 2555หมู่9หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.สมพร สุนทรชื่น เลขที่บ้าน19/3 ม.9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25พ.ย.54 พบ 30พ.ย.54 รักษา รพ.นคปฐม WBC3860 Hct30 Plt114000
36814 มีค 2555เมืองนครปฐมนครปฐม
36915 มีค 255592 ม.2 ตำบลหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางมะลิวัลย์ ภิรมย์สุข อยู่บ้านเลขที่ 92 ม.2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เริ่มด้วยอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัว แรกเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน แต่อาการไมดีขึ้นจึงเข้าคลินิคอีกครั้งและได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ไดรับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก
37015 มีค 2555หมู่ที่ 2หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อนายปิงปอง สัญชาติพม่าอยู่บ้านเลขที่ 42 ม.2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยเริ่มต้นผู้ป่วยมีอาการไข้สูงสูงปวดเมื่อยตามตัว เป็นอยู่ประมาณ4-5วันจึงไปโรงพยาบาลนครปฐมได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นไข้เลือดออกขณะนี้ยังทำการรักษาอยู
37115 มีค 255540 ม.4 ต.หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย นงสาวณัฐอัญญ์ ตันวัฒนาเสรี อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 ม. 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสสุขภาพหนองงูเหลือม ได้ออกติดตามสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.10 - 16.30 จนเสร็จสิ้นจึงเดินทางกลับ
37215 มีค 2555หมู่ที่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งเหตุผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือนางสาวพิศชุดา หงษ์ดำเนิน อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมูที่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยอาการมีไข้ปวดศรีษุรับประทานอาหารไม่ได้ เข้ารับตรวจรักษาและเจาะเลือด ที่โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที 18- 25 กรกฎาคมจนหายเป็นปกติ
37315 มีค 2555หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือนายเชาวลิต ตรีเพชร อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
37415 มีค 2555หมู่ 5 ตำบลหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยจำนวน 2 รายคือ 1.นายอุเทน บุตรพา อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 เริ่มป่วยวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ขณะนี้ยังรักษาอยู่โรงพยาบาลนครปฐม
37515 มีค 2555หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมไดรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย คือนายพิเชษฐ์ ตรีเพชร อายุ 18 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเมื่อได้รับแจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองงูเหลือมได้ประสานงานพื้นที่ หน่วยควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลร่วมออกดำเนินการพร้อมอำเภอในการเฝ้าระวังควบคุมโรค
37615 มีค 255569/2 ม.8หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม มีผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ช.มนตรี ครองระวะ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 69/2ม.8 หนองงูเหลือม เรียนโรงเรียนหนองงูเหลือม WBC 5,500 hct 32 plt 175,000
37715 มีค 2555หมู่ 9หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายสมบูรณ์ ทาทอง อายุ 34 ปี เริ่มป่วย 12 ก.ย. 54 พบผู้ป่วย 14 ก.ย. 54 รักษา รพ.กำแพงแสน WBC 6400 HCT 49.2 P 179000
37815 มีค 2555หมู่ 2หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมรพสต.หนองงงูเหลือมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองฯ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เริ่มป่วย 18 พ.ย. 54 พบผู้ป่วย 20 พ.ย. 54 รักษารพ.สนามจันทร์ WBC 4170 PLT 149000 HCT 37
37915 มีค 2555หมู่ 4 บ้านหนองหม้อแตกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 ราย รักษา รพ.นครปฐม
38015 มีค 255563/1 ม.9หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทาง(mail)จากสสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.บุญส่ง คิดดี เริ่มป่วย 29ธ.ค.53 พบผู้ป่วย1ม.ค.54 รักษารพ.นครปฐม WBC3740 Hct47.7 Plt180000
38115 มีค 255533 ม.5หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.หมาจู แซ่อุ่น เลขที่บ้าน 33 ม.5 ต.หนองงูเหลือม รักษารพ.นครปฐม WBC5670 HCT38.8 Plt205000
38215 มีค 2555ม.10 บ้านไร่ใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.นครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.สมาพล แซ่ฮ้อ เริ่มป่วย29มิ.ย.54 พบผู้ป่วย2ก.ค.54 รักษารพ.นครปฐม WBC3470 Hct38 Plt188000
38315 มีค 2555ม.8 บ้านหนองแกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.จุฑามาศ รอดทา เริ่มป่วย29ก.ค.54 พบผู้ป่วย2ส.ค.54 รักษารพ.นครปฐม
38415 มีค 2555ม.6หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนางผาด งามดี เริ่มป่วย28ส.ค.54 พบผู้ป่วย 2ก.ย.54 รักษารพ.นครปฐม WBC7440 Hct34.8 Plt63000
38515 มีค 2555ม.3หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 27ก.ย.54ได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.จารุณี มงคลรัตนาสิทธิ์ อายุ 25 ปี เลขที่บ้าน 162 ม.3 รักษารพ.เทพากร
38615 มีค 2555ม.10 บ้านไร่ใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.พลภรต แก้วคงคา อายุ 9 ปี เลขที่บ้าน 181 ม.10 ตำหนองงูเหลือม เริ่มป่วย 30 ก.ย. 54 พบผู้ป่วย3 ต.ค. 54 WBC4130 Hct34.1 Plt117000
38715 มีค 2555ม.3หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.สุวนันท์ สีลา อายุ15 ปี เลขที่บ้าน 36 ม.3 ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย5ต.ค. 54พบผู้ป่วย10ต.ค.54 WBC2120 Hct36.1 Plt149000 Hct36.1 Plt149000
38815 มีค 2555ม.10หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายชาญ กอบเมือง อายุ 31 ปี เลขที่บ้านขณะป่วย 96ม.10 ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย12ต.ค.54พบผู้ป่วย19ต.ค.54 รักษารพ.นครปฐม WBC6330 Hct42Plt25000
38915 มีค 2555หมู่ 5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมมีชายอายุ 59 ปี 8 เดือน มาหาหมอด้วยอาการ ท้องเสีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มีมูกขาว สาเหตุจากกการกินโยเกริ์ต
39015 มีค 2555ม.5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมมีผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 16 ปี มาหาหมอด้วยอาการมีตุ่มทั้งตัว มีหนองใสกลางตุ่ม มีอาการคัน
39115 มีค 2555สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมท้องเสียถ่ายเหลวมา 1 วัน วันนี้มีถ่ายเหลว 3 ครั้ง
39215 มีค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมDHF
39315 มีค 2555แหลมพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมมีเด็กมา้ด้วยอาการ ตุ่มพองใสขึ้นบริเวณลำตัว และแขนขามีไข้ 37.8 องศา
39415 มีค 2555หมู่ 23 บ้านหนองพงน้อยสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมหญิงอายุ32ปี มีผื่นขึ้นหลังจากมีไข้ 2วัน ตุ่มหนองที่แขน ขาและแผ่นหลัง สงสัยโรคไข้สุกใส
39516 มีค 255511ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ5ครั้งเป็นมา1วัน
39616 มีค 25554ไทรงามบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำมาประมาณ 3 ครั้งจุกแน่นท้อง
39717 มีค 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง ปวดท้องมาก (รับประทานลาบหมูจากร้านค้าในหมู่บ้าน)
39818 มีค 2555หมู่ที่ 6ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางชมัยพร บัญญัติ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเป็นน้ำ 5 ครั้ง ปวดท้องร่วม
39919 มีค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมอายุ12 ปี ร.ร.วัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
40019 มีค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมตุ่มใส ขึ้นตามตัว
40120 มีค 2555บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 1ทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยโรคสุกใส ชื่อ ด.ช.ภูเบศ สมบัติ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 102ม.1 ต.ทุ่งขวาง เริ่มป่วย 17 มีค.55 พบ 19มีค.55
40220 มีค 2555ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 Case หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว
40320 มีค 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง
40421 มีค 2555หมู่ที่ 2ตลาดจินดาสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้สุกใส 1 รายชื่อด.ญ.อุมาลี วงค์แตง อาศัยอยู่บ้านพัก รพ.สต.ตำบลตลาดจินดาเลขที่ 23/3ม.2 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นนักเรียนอยู่ชั้น ป.6/8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์โดยเร่ิมป่วยเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2555ด้วยอาการไข้ตัวร้อน มีตุ่มใสขึ้นตามตัวและใบหน้าปัจจุบันกำลังรักษาที่ รพ.สต.ตำบลตลาดจินดา
40521 มีค 2555หมูที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมน.ส.นิสารัตน์ เฮงทองเลิศ อายุ 21 ปี 103 หม่ 5 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว มา 3 ครั้ง
40621 มีค 2555หมู่ 4 หมู่บ้านฐานมั่นคงศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่อผู้ป่วย ด.ช. พิตติพัชญ์ รังผึ้ง เริ่มป่วย 10 มี.ค. 55 พบ 17 มี.ค. 55 วินิจฉัย DF
40721 มีค 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมชื่อ นายนเรศ พรหมมิ อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 100 ม.2 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมวันเริ่มป่วย 12 มีนาคม 2555 พบวันที่ 16 มีนาคม 2555 WBC4200 Hct%44.1 Plt28000
40821 มีค 2555บ้านวัดเวฬุวนารามลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจาระร่วง 1 ราย
40921 มีค 2555ม.3 บ้านตลาดลำพญาลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยDFจำนวน 1 ราย ชื่อนายพูนศักดิ์ สู่ศิริรรัตน์ อายุ 32 ปี 21-22 ม.3 ต.ลำพญา นอนรพ.คริสเตียน 18-20 มีค.54
41021 มีค 2555บ้านหนองสมควรทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.จีรศักดิ์ ทองดอนเหมือน อายุ13 ปี บ้านเลขที่ 114/1ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
41121 มีค 2555หมู่ 1 บ้านฝั่งใต้ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ นายปาน แสงส่องฟ้า อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 167 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง นครปฐม เริ่มป่วย 18 มี.ค.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 20 มี.ค.55 แจ้งโรค 21 มี.ค.55 WBC 2920 Hct 31 Plt 132000
41222 มีค 2555ม.3 ดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง
41322 มีค 2555ุ6สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว มา3 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียยนร่วมด้วย
41422 มีค 2555ม.10ตลาดจินดาสามพรานนครปฐมรับแจ้งจาก อสม.เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2555 ว่าพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 1 รายชื่อนายอรรถพร แย้มมณีอายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่180 ม.10 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เร่ิมป่วยวันที่19 มี.ค.2555เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านแพ้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2555 แพทย์ระบุว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่รุนแรง ให้ยากลับมาทานที่บ้าน
41522 มีค 25557บางระกำบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลว 4 ครั้ง
41622 มีค 2555หมู่10ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว3ครั้งเป็นมูกและอาเจียนโดยก่อนเป็นได้รับประทานส้มตำที่ขายในหมู่บ้านมา
41722 มีค 2555หมู่บ้านสามแก้วห้วยพระดอนตูมนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.ดอนตูม มีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายจาตุรงค์ ชื่นชมน้อย อายุ 24ปี เริ่มป่วย 13มีนาคม รักษา 18 มีนาคม 2555
41822 มีค 2555ไร่บางน้อยบางหลวงบางเลนนครปฐมนายกอบศักดิ เหงี้ยมจื้อเกร็ด อายุ 19 ปี ทานอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน เข้าไปประมาณ 4 ชม.มีอาการปวดท้องและถ่ายเหลวเป็นน้ำประมาณ 9 ครั้ง
41922 มีค 25559ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลว มา 4 ครั้ง ปวดท้องบิด
42022 มีค 25551 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยเป็นสุกใสในร.ร.วัดสระสี่มุม
42123 มีค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมือง ชื่อ ด.ช.นภัส อยู่นาน อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 503/2หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 11 มี.ค.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 16 มี.ค.55 WBC 3530 Hct 38 Plt 213,000
42223 มีค 25554ลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำประมาณ 10 ครั้ง ไม่อาเจียน
42323 มีค 2555181ม.12ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ3ครั้งไม่มีมูกเลือดปนเป็นมา1วัน
42423 มีค 25555/1ม.13 ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ5ครั้งไม่มีมูกเลือดปนเป็นมา1วัน
42523 มีค 255521/2ม.6ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้งไม่มีมูกเลือดปนเป็นมา1วัน
42623 มีค 2555บางเลนนครปฐม
42723 มีค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ นายพิพัฒน์ ห้วกำเนิด อายุ 18 ปี อาศัยอยู่บ้านพักโรงงานUFC หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 17 มี.ค.55 เข้ารับการักษา 23 มี.ค.55 WBC 9020 Hct 39.1 Plt 118000
42823 มีค 25554ลำเหยดอนตูมนครปฐมนางจำปี มีสา บ้านเลขที่ 20 ม.4 ต.ลำเหย ถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง ไม่อาเจียน
42923 มีค 2555ม.๓ห้วยด้วนดอนตูมนครปฐมเด็กชาย อายุ ๘ ปี ตัวร้อน มีผื่นตามร่างกาย ป่วยมา ๓ วัน
43023 มีค 2555หทู่14ตำบลห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย ตุ่มพองใส ตามร่างกาย แขนขา 1 ราย
43123 มีค 255502ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายด.ญ.พัชชานันท์ ฟักแก้วอายุ 6ปีบ้านเลขที่43ม.2ต.ธรรมศาลา โทร0860368752เริ่มป่วย18มี.ค.55Admitt22มี.ค.55พบผู้ป่วยวันที่23มี.ค.55WBC=2110Hct37 Plt6900 วินิจฉัยDHFสอบสวนยืนยันการเกิดโรคในพื้นที่พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบทในระยะ100เมตรจากบ้านผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม
43223 มีค 2555ม.3บัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางวันทนา ศิลารัตน์ อายุ 47ปี บ้านเลขที่ 31ม.3ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ป่วยด้วยอาการ ถ่ายเหลวเป็นนำจำนวน 5ครั้ง ไม่มีมูกเลือด เริ่มป่วย22มีนาคม55 พบผู้ป่วย23มีนาคม55 ไม่มีภาวะขาดน้ำ
43323 มีค 2555ม.5บัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อเด็กหญิงนลพรรณ สุนทรีเกษม อายุ1ปี1เดือน อาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน4ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ไม่มีภาวะขาดน้ำ เริ่มป่วย23มีนาคม55 พบผู้ป่วย23มีนาคม55
43423 มีค 2555รร.วัดเกษตรารามไทรงามบางเลนนครปฐมครูพานร.อนุบาล 2 รร.วัดเกษตราราม ต.ไทรงาม มารับการตรวจที่ รพ บางเลน เนื่องจากเด็กซื้อผงของเล่นสีฟ้า(นอก รร)มากิน 2ซอง/10คน
43524 มีค 255516บางหลวงบางเลนนครปฐมพบนายจั่น สาดบุญลือ อายุ 72 ปี ป่วยเป็นงูสวัดที่เอวด้านขวามา 2 วัน มีอาการไข้ อ่อนเพลีย
43624 มีค 2555ทุ่งปรือทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ปิยพร มืองนกอายุ 4 ขวบ บ้านเลขที่ 79 ม.4 เริ่มป่วย วันที่ 18 มีนาคม 2555 พบผู้ป่วย วันที่ 20 มีนาคม 2555
43725 มีค 2555หมู่ที่ 1ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวสุมาลี คงคางหลวง อายุ 35 ปี ที่อยู่ 7/1 หม่1 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มูกร่วม ตั้งแต่ตอนตี 5 ของวันที่พบผู้ป่วย
43825 มีค 2555หมู่ 16 ต.ดอนข่อยดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง ปวดท้อง อาเจียน เป็นมา 1 วัน เนื่องจากอาหารเป็นพิษ
43925 มีค 2555หมู่ที่ 2 บ้านคลองตันวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบไก่ตาย 2 ตัวโดยไม่มีอาการป่วยนำมาก่อน
44025 มีค 2555บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา 9.45 น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายวีรภัทร แซ่เห็น อายุ 17 ปี อาชีพ นักเรียน บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 24 มีนาคม เวลา 17.00 น.
44126 มีค 2555บ้านหนองขนาน หมู่ที่ 1หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 3 ครั้ง เนื่องจากอาหารเป็นพิษ รับประทานส้มตำปู ไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อน เป็นมา 1 คืน กำลังตั้งครรภ์
44226 มีค 255503นครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจากหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรี ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษา จำนวน 1 ราย
44326 มีค 2555บางกระเบานครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.นครชัยศรีว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษา ณ รพศ.นครปฐมจำนวน 1 ราย
44426 มีค 2555นครชัยศรีนครปฐม
44526 มีค 2555บางกระเบานครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจากหอผู้ป่วยในว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาจำนวน 1 ราย
44626 มีค 2555ม.10ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยตาข้างซ้ายแดงและเคืองตา
44726 มีค 2555ม.9ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวมาประมาณ 4 ครั้ง มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
44826 มีค 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนางทวีรักษ์ หงวนบุญมาก อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 20 มี.ค.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 24 มี.ค.55 โรงพยาบาลนครปฐม WBC 3680 Hct 39 Plt 223000
44926 มีค 25554นิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ช.วงศกร รัตน์ไทรแก้ว อายุ 11 ปี มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว มา 1 วัน
45026 มีค 25555ไทรงามบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิงอายุ18ปีมาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 4 ครั้งปวดท้องเวลาถ่าย เป็นมา 1 วัน
45127 มีค 255505 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก1รายด.ช.ชัยชนะ มั่นคงอายุ1ปี บ้านเลขที่181/1ม.1ต.ธรรมศาลาป่วยเมื่อวันที่19มี.ค.55Admitรพ.นฐ.วันที่24มี.ค.55วินิจฉัยโรควันที่25มี.ค.55มีแผลในปาก ผื่นที่มือ
45227 มีค 2555หมู่บ้านศาลเจ้า ม. 1ทรงคนองสามพรานนครปฐมเป็นพม่ามารับจ้างในรง.สี ไม่นอนรพ.และทำงานตามปกติ
45327 มีค 255503ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อ ด.ญ.ชญานุตน์ หมีป่า อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 57/19 ม.3 ต.ห้วยจรเข้ มีอาการไข้สูง ปวดท้อง คันตามง่ามเท้า ไอ เจ็บคอ
45427 มีค 2555บ้านทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยอุจจาระร่วง
45527 มีค 25556บางเลนบางเลนนครปฐมตุ่มใสขึ้นตามตัว 3วั น
45627 มีค 255591/3 ม.11 ต.ห้วยหมอนทองห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดแสบร้อนที่อวัยวะเพศ เป็นผื่นแดง
45728 มีค 25557ไทรงามบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเป็นชายอายุ 41 ปีมาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำเวลาถ่ายจะปวดท้องมา 7 ครั้ง ไม่มีอาการขาดน้ำ
45828 มีค 2555ม.1ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยตาแดง 1 รายเป็นมา 1 วัน
45928 มีค 2555ม.5ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยตาแดง 1 รายเป็นมา 1 วัน
46028 มีค 2555ม.6บัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายเทือง ธาระทรัพย์ อายุ62ปี อาชีพทำนา เริ่มป่วย27มีนาคม55 พบผู้ป่วยวันที่28มีนาคม55 อาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน5ครั้ง อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นน้ำไม่มีมูกหรือเลือด
46128 มีค 2555ม.10 ตำบลบางปลาบางปลาบางเลนนครปฐมอุจจาระร่วง 1 วัน
46228 มีค 25554ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 5-6รอบ
46329 มีค 2555นอกเขตดอนพุทราดอนตูมนครปฐมคนไข้ทานหอยแครงเมื่อวันที่28มีนาคม55แล้วเช้าวันนี้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียรเป็นมา1วัน
46429 มีค 2555หมู่ที่ 5มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕5 เวลา 9.20 น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายบุญธรรม บุญสะอาด อายุ 30 ปี
46529 มีค 2555ม.1สามง่ามดอนตูมนครปฐมทีม SRRT ของรพ.ดอนตูม ได้รับจาก OPD ว่ามี ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย เป็นเพศหญิง อยู่บ้านเลขที่ 60/1 ม.1 ต.สามง่าม มาด้วยไข้สูง 5 วัน
46629 มีค 2555หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเปรี๊ยวดอนตูมบางเลนนครปฐมได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยสุกใส 1 ราย จาก สสอ.บางเลน
46729 มีค 25555สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.นัยนา พูนดี อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 18 มี.ค. 55 รักษาวันที่ 24 มี.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 4,500 Hct 36.9 Plet 140,000 กำลังรักษาอยู่
46829 มีค 2555บ้านไผ่คอกเนื้อ หมู่ที่ 9บางหลวงบางเลนนครปฐมผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง
46930 มีค 2555คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว
47030 มีค 2555ม.5บัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางผลินทิพย์ หลอกลาง อายุ 32ปี บ้านเลขที่ 88 ม.5ต.บัวปากท่า อ.บางเลนจ.นครปฐม มีอาการ อาเจียนและถ่ายเหลวเป็น้ำจำนวน10ครั้ง อุจจาระไม่มีมูกเลือดป่น เริ่มป่วย29มีนาคม2555 พบผู้ป่วย30มีนาคม2555 สาเหตุมาจากวันที่29มีนาคม ผู้ป่วยและบุตรไปเที่ยวทะเล(ชะอำ)กับทางโรงเรียนวัดบัวหวั่นซึ่งได้จัดพานักเรียนและผู้ปกครองไปเที่ยว ผู้ป่วยแจ้งว่าไปกินส้มตำปูที่ชายทะเล
47130 มีค 2555บางเลนบางเลนนครปฐมตุ่มน้ำใส ปวดเล็กน้อย
47230 มีค 255524/1 ม.6บางเลนบางเลนนครปฐมตุ่มน้ำใส แพทยืวินิฉัย chickenpox
47330 มีค 2555บ้านดอนทองคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐมวันที่30 มีนามคม 2555 เวลา 9.45น. ได้มีผู้ปกครองพาเด็กป่วยด้วยอาการมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นในปาก มือและเท้า และมีอาการคล้ายโรคมือ เท้า ปากจึงได้แนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปที่โรงพยาบาลพุทธมณฑลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอีกที
47430 มีค 2555ม.6ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณใบหน้า ลำตัว แขน คัน มีไข้
47530 มีค 2555หมูที่ 5 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ช. สุวิศิษฏ์ สีงามเอี่ยม อายุ ๗ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๘/๒ ม.๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารสร่ว
4762 เมย 255515บางระกำบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยเพศชาย1ราย หมู่ 15 ปวดท้องถ่ายเหลว 8 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
4772 เมย 2555หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมเมื่อวันที่ 1 เม.ย.55 รับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากรพ.นครปฐม ชื่อด.ช.ภาณุพงศ์ นะวาระ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 27 มี.ค.55 เข้ารับการรักษา 31 มี.ค.55
4783 เมย 2555ม.5สามง่ามดอนตูมนครปฐมทีม SRRT รพ.ดอนตูม รับแจ้งจากอาจารย์ พยาบาล โรงเรียน สหบำรุงวิทยา ว่ามีเด็กอนุบาล ของโรง ป่วยมีอาการคล้ายโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย แต่ทางโรงเรียนได้ให้หยุดเรียน ไปแล้ว
4793 เมย 2555หมู่4บ้านหลวงดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิงถ่ายเหลวเป็นน้ำปนมูก 7 ครั้งปวดท้องไม่คลื่นไส้อาเจียนจากการซักประวัติพบว่าทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
4803 เมย 2555บ้านยิ่งเจริญหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลว 7-8 ครั้ง เป็นมา 2 วัน ก่อนหน้ารับประทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
4813 เมย 255561 ม. 1สามง่ามดอนตูมนครปฐมทีม SRRT รพ.ดอนตูม ได้รับแจ้ง ผู้ปกครอง ของผู้ป่วยเมื่อวันที่ 29 มี.ค.55 ว่าบุตรของตนป่วยเป็นไข้เลือดออก นอนรักษาตัว ที่ รพ.กรุงเทพ คริสเตียนนครปฐม
4823 เมย 2555ม.1 ดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมท้องเสียถ่ายเหลว5-6รอบ
4834 เมย 2555ม.6ต.บัวปากท่าบัวปากท่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางหนิง แผนสท้าน อายุ84ปี อาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน4ครั้ง เริ่มป่วยวันที่2เมษายน 2555 พบผู้ป่วยวันที่ 2 เมษายน 2555
4844 เมย 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมมีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจำนวน 3 ราย ในบ้านเดียวกัน สาเหตุเพราะกินน้ำพริก+ปลาทู
4854 เมย 2555บ้านหนองปลาไหลกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีตุ่มพุพองตามตัว เป็นมา 3 วัน
4864 เมย 2555หมู่ที่ 4ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนายวิรัตน์ เตี้ยทอง อายุ 45 ปี ที่อย่ 126/1 หม่ 4 ต.ไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มา 1 วัน ไม่มีมูกหรือเลือดปน โดยในบ้านอาศัยอย่ 5 คน ไม่มีใครป่วย เว้นแต่ผ้ป่วยรายนี้
4874 เมย 2555หมู่ที่6ตำบลบางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก
4884 เมย 255501ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.นครชัยศรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก DF 1 ราย อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
4894 เมย 25552สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วรรณวิศา สามสาหร่าย อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 2 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มี.ค. 55 รักษาวันที่ 2 เม.ย. 55 รพศ.นครปฐม WBC 5,020 Hct 38.6 Plet 85,000 กำลังรักษาอยู่
4905 เมย 2555ม.1คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปวดท้อง
4915 เมย 2555ม.14คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4925 เมย 2555ม.1คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4935 เมย 2555ม.7คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้สูง ทานยาแล้วไข้ไม่ลด ปวดเมื่อยตามตัวเป็นมา 3 วัน
4945 เมย 2555ม.14คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4955 เมย 25554คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4965 เมย 255511คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่านเหลวเป็นน้ำ
4975 เมย 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4985 เมย 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ
4995 เมย 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ นายวิชยา กรพิพัฒน์ อายุ 20ปี บ้านเลขที่ 215/1 หมู่ 3 ดอนยายหอม เริ่มป่วย 2 เม.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐงวันที่ 4 เม.ย.55 รับแจ้งโรค 5 เม.ย.55 WBC 4080 Hct 45.1 Plt 127,000
5005 เมย 2555หมู่10นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ด.ช.กิตติพงศ์ อ่องบางน้อย อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 145/1 ม.10 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 17 มี.ค.55พบ 22มี.ค.55รักษาที่รพ.นครปฐม
5015 เมย 2555ไผ่ประทุนลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยมารับการักษาที่ รพ.สต.มีไข้มา3วันมีตุ่มใสขึ้นตามร่างกาย T=38c BP=136/81mmhg
5027 เมย 2555หม่ที่ 3ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมน.ส.อโณทัย ศรีอ่อนคง อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 44/3 หม่ที่ 3 ตำบลไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดท้องร่วม
50310 เมย 25552บางกระทึกสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก
50410 เมย 25551บางกระทึกสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก เป้นชาวลาว มาจากประเทศลาวได้ เพียง 1 วัน
50510 เมย 255561 ม.3ลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมทีม SRRT รพ.ดอนตูม ได้รับแจ้งจาก OPD รพ.ดอนตูม ว่าพบผู้ป่วย สุกใส 1 ราย
50610 เมย 255518 ม. 7สามง่ามดอนตูมนครปฐมทีม SRRT รพ.ดอนตูมรับแจ้งจาก OPD รพ.ดอนตูม ว่าพบ ผู้ป่วย สุกใส 1 ราย
50710 เมย 2555หมู่ 2และหมู่ 9คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมถ่ายเหลว3-4 ครั้งทั้ง 2 ราย
50811 เมย 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวด้าย ทองเต่าหมก อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 5/2 หม่ที่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไม่มีมูกหรือเลือด
50911 เมย 25555ห้วยพระดอนตูมนครปฐมน.ส.กาลิกา ผิวคำ มีอาการถ่ายเหลวมา 3-4 ครั้ง ได้มารับบริการที่รพ.สต.
51011 เมย 2555หมู่3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ญ.ชิดชนก คำแดง อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 8 เม.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 10เม.ย.55 ด้วยอาการแผลในปากและที่มือ
51111 เมย 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง ไม่อาเจียน
51211 เมย 2555หมู่10 ตำบลหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยชื่อนางปณต บรรดาศั้กดิ์ ถ่ายเหลวเป็นน้ำมา3ครั้ง
51311 เมย 2555คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว
51411 เมย 2555หมู่ที่ 6บางเลนบางเลนนครปฐมรับแจ้งจากIPD พบผุ้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย
51512 เมย 25556วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ ไปรพ.แพทย์แจ้งเป็นไข้เลือดออก
51612 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ไปรักษาที่รพ.แพทย์แจ้งป่วยเป็นไข้เลือดออก
51712 เมย 25555วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ 11 ปี มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไปรพ.ศูนย์นครปฐม แพทย์ว่าเป็นไข้เลือดออก
51812 เมย 25557วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นอายุ 15 ปี มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ไปรพ.ศูนย์นครปฐม แพทย์แจ้งว่าเป็นไข้เลือดออก
51912 เมย 25556วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุ 1 ปี มีอาการไข้สูง ไปรพ.ศูนย์นครปฐมแพทย์แจ้งว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก
52012 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลนครปฐแจ้งว่ามีป่วยเป็นไข้เลือดอกเป็นหญิง อายุ 30 ปี มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
52112 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลนครปฐม แจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นหญิง อายุ 40 ปี มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
52212 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมทางโรงพยาบาลนครปฐมแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเป้นชาย อายุ 38 ปี มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
52312 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 41 ปีทางโรงพยาบาลนครปฐมแจ้งว่าเป็นไข้เลือดออก ผู้ปาวยมีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ
52412 เมย 25557วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นเด็กชาย อายุ 14 ปี เป็นไข้เลือดออก มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
52512 เมย 25551วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 48 ปี เป็นไข้เลืดออก มีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ
52612 เมย 25551-8บางกระทึกสามพรานนครปฐมมีการเผาฝางข้วงเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์นี้
52714 เมย 25552คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมนางอารีย์ ก้อนทอง มีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2-3ครั้ง
52814 เมย 255510ไทรงามบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยเป็นเด็กชายชาวพม่าอายุ 9 เดือนมาด้วยอาการถ่ายเหลว มา 3 ครั้งมีไข้ 38.2 เป็นมา 1 วัน
52915 เมย 2555ผู้ป่วยทะเบียนอยู่หมู่ 2 แต่ตัวพักอยู่หมู่ 9คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมผู้ป่วยไปเที่ยวชะอำมา ถูกยุงกัด มีผื่นตามแขน ขา ตัวร้อน T =38.2
53015 เมย 2555หมู่19บ้านหนองพงกลางสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ29 ปีถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งหลังจากรับประทานอาหารงานเลี้ยงมาเมื่อเย็นวันที่14เม.ย.55
53116 เมย 2555หมูที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางเนือง ทองคงหาญ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 27/2 หม่ที่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถ่ายเหลว 3ครั้ง ไม่มีแรง คลื่นไส้
53216 เมย 2555หมู่ที่ 8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ช.สิรภพ วังมัจฉา อายุ ๖ ปี อาชีพ นักเรียน บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๘ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
53316 เมย 2555หนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวมา3-4 ครั้ง เป็นมา 1 วันหลังจากรับประทานอาหารฉลองวันสงกรานต์ที่บ้าน
53416 เมย 2555ม.5 ห้วยหมอนทองห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมผื่นแดงบริเวณก้น
53516 เมย 255557/1 หมู่ 13 ตำบลบางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำไม่มีมูกเลือดปน 10 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
53617 เมย 2555ม.5 บ้านบางพระกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยเข้าข่ายโรค DF 1 ราย ชื่อ นายสุพรม บุญช่วย อายุ 85 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 67/1 ม.5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 เม.ย.2555 พบ 13 เม.ย.2555
53718 เมย 2555หมู่1 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดมวนท้องถ่ายเป็นน้ำอาเจียนจำนวน 2 คนภายในวันเดียวกันและบ้านอยู่ในหมู่ใกล้เคียงกัน
53818 เมย 255501บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
53918 เมย 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนางสมบัติ ศรีบุญเรือง อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 465 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง นครปฐม เริ่มป่วย 13 เม.ย.55 รับการรัการพ.นฐ. รับแจ้งโรค 17 เม.ย.55 WBC5420 Hct43.1 Plt17000
54018 เมย 2555เมืองนครปฐมนครปฐม
54118 เมย 25555ม.7ต.ดอนพุทราดอนพุทราดอนตูมนครปฐมคลื่นไส้อาเจียร ปวดท้องและถ่ายเหลวเป็นมา1วัน
54218 เมย 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน อ่อนเพลีย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงรับประทานยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG. ที่มีอยู่ในบ้านไป 2 เม็ดแล้วนอนพักผ่อน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ได้ยากลับมารับประทานที่บ้านและได้รับการแนะนำว่าถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้และอ่อนเพลียมากขึ้น จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษ
54318 เมย 255565/1 ม.3 บ้านหนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน ไอ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและอ่อนเพลียมากขึ้นวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานรับจ้างทุกวัน WBC 2,670 Hct 33.3 Plt 98,000
54418 เมย 255592 ม.3 บ้านหนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไปซื้อยาแก้ไข้จากร้านขายของชำใกล้ที่พักมารับประทาน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและอ่อนเพลียมากขึ้นวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานรับจ้างทุกวัน WBC 14,750 Hct 28.2 Plt 73,000
54518 เมย 255572 ม.7 บ้านทุ่งสีชุกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน อ่อนเพลีย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปซื้อยาแก้ไข้จากร้านขายของชำใกล้ที่พักมารับประทาน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและอ่อนเพลียมากขึ้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์อีกครั้ง แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่บริษัทไมด้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลล
54618 เมย 25552 ม.5 บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงรับประทานยา PARACETAMOL 500 MG. ที่มีอยู่ในบ้าน 2 เม็ด แล้วนอนพักผ่อน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและอ่อนเพลียมากขึ้นวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ธนาคารธนชาติ มหาชน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมทุกวัน WBC 5,890 Hct 36 Plt 152,000
54718 เมย 255588/2 ม.3 บ้านหนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปซื้อยาแก้ไข้จากร้านขายของชำใกล้ที่พักมารับประทาน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูง อ่อนเพลียมากขึ้นและมีผื่นขึ้นตามตัว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่บ้านทุกวัน WBC 1,320 Hct 39.3 Plt 207,000
54819 เมย 255510นิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง
54919 เมย 2555ม.1ลำเหยดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย
55019 เมย 2555ม.7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายณัฐพล ทรัพย์มั่น อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 21/2 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม รักษาโรงพยาบาลเทพากร เริ่มป่วย 15 มี.ค.55 รักษา 19 มีนาคม 2555
55119 เมย 2555บางหวายบางหลวงบางเลนนครปฐมนางราตรี ปั้นหลวง ถ่ายเหลวเป้นน้ำประมาณ 3 ครั้ง เนื่องจากเมื่อวานทานขนมจีนไปตอนเย็น วันนี้คลื่นไส้อาเจียนด้วย
55219 เมย 2555บางน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐมนายสุรเดช นิลสูงเนิน ถ่ายเหลวเป็นน้ำประมาณ 10 ครั้ง เนื่องจากทานปลาร้าดิบ เข้าไปเมื่อเช้านี้ มีอาการปวดท้องและอาเจียนร่วมด้วย
55319 เมย 2555ดอนรวกดอนตูมนครปฐมถ่ายเหลวมา 3-4 ครั้ง อาเจียน และปวดท้อง ร่วมด้วย
55419 เมย 2555บ้านปากกระทา หมู่ที่ 20บางหลวงบางเลนนครปฐมผู้ป่วย 3 รายแรกมาด้วยอาการเจ็บตา มีเยื่อบุตาแดง 1 ราย มีผู้ป่วยทั้ง 3 รายเริ่มมีอาการในเวลาใกล้เคียงกัน คือ เช้าวันที่ 18 เม.ย.55 จากการสอบถามพบว่า ยังมีสมาชิกในบ้านและบ้านใกล้เคียงกันที่มีอาการเหมือนกันอีก 4 ราย
55519 เมย 2555หมู่ 11สามง่ามดอนตูมนครปฐมถ่ายเหลวมากกว่า3 ครั้ง
55619 เมย 2555หมู่ 12สามง่ามดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยจิตเวชลงเล่นน้ำหน้าวัดแหลมมะเกลือเป็นตะคริวจมน้ำตายนักประดาน้ำงมพบศพเวลา 15.00 น.
55719 เมย 2555ม.9 ต.บางไทรป่าบางไทรป่าบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางเพ็ญจันทร์ โตศรี อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 36/1 ม.9 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม มีอาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5ครั้งไม่มีมูกเลือด ไม่มีภาวะขาดน้ำ วันเริ่ม 12 เม.ย.55 วันพบผู้ป่วย 12 เม.ย.55
55819 เมย 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางอนงค์ ทองคงหาญ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง ถ่ายเหลววันละ 3 ครั้ง เป็นมา 4 วัน ปวดท้องร่วม
55919 เมย 25556/1 หมู่ 7คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมตัวร้อน ไข้ 37.8 มีผื่นึ้นตามร่างกาย มีอาการคัน
56020 เมย 25552ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยตาแดง 1 รายมีอาการตาแดง เคืองและคันเป็นมา 1 วัน
56120 เมย 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.เบญจวรรณ กันสุภาพ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่150 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 16 เม.ย.55 พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษารพ.นฐวันที่ 20 เม.ย.55 WBC 3000 Hct 38.7 Plt 54000
56220 เมย 2555หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.เจษฎา ตามวงษ์วาน อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 15 เม.ย.55 เข้ารับการรักษา 20 เม.ย.55รพ.นฐ. WBC 4680 Hct 34.3 Plt 153000
56320 เมย 2555บ้านวัดเวฬุวนารามลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง 1 ราย ชื่อ นส.ประภาพร พุกพญา
56420 เมย 2555ม.5 บ้านทุ่งอินทนิลทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการเจ็บตา น้ำตาไหล
56520 เมย 2555ทุ่งควายหายทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย ปวดท้อง ถ่ายท้อง 1 ราย ชื่อนายสมปอง ทองอ่อน ที่อยู่ 32 ม.3 ต.ทุ่งบัว
56621 เมย 2555หมู่ที่ 3ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวน้องเล็ก ปรางเปรมปรี อายุ 34 ปี ที่อยู่ 59/1 หม่3 ตำบลไผ่หูช้าง ถ่ายเหลว 4 ครั้ง ปวดท้องร่วม มาตั้งแต่วันทื่ 20 เม.ย.55
56721 เมย 2555หมู่ที่ 3ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางสาวกนกพร เข็มทอง อายุ 26 ปี ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
56821 เมย 2555ผู้ป่วยพักบ้านย่า 99 หมู่ 9คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ตัวร้อน ไข้สูง 38.8
56921 เมย 255515 หมู่ 8คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมผู้ป่วยหญิงอายุ 18 ปี มีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลววันละหลายครั้ง เป็นมา 2 วัน
57021 เมย 2555หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก รพ.นครปฐม มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.วิชญาพร กังน้อย อายุ 10 ปี ป่วย 29 มี.ค.55 พบ 4 เม.ย.55 wbc 3,660 ,Plt.92.200 ,Hct.41
57121 เมย 25552ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายท้องตั้งแต่เมื่อคืนหลายครั้งมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
57222 เมย 2555ม.4นราภิรมย์บางเลนนครปฐมมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้ง
57323 เมย 25554ไทรงามบางเลนนครปฐมผู้ป่วยหญิงอายุ 31 ปี มาด้วยอาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้งคลืนไส้ไม่อาเจียนปวดท้องเวลาถ่าย ไม่ขาดน้ำ
57423 เมย 25553ไทรงามบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 33 ปี มาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมาประมาณ 5 ครังมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 55 ปวดท้องเวลาถ่าย
57523 เมย 2555ม.12 บ้านศาลเจ้าพ่อเสือทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายสุวิทย์ แซ่ลิ้ม อายุ ๑๗ ปี อาชีพ นักเรียน บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๒ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๑.๐๐ น.
57623 เมย 2555หมู่ที่ 4 บ้านดอนสะอาดทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยอาการปวดท้องถ่ายเป็นน้ำ10ครั้ง อาเจียนเป็นมาประมาณ1ชม.หน้ามืดเป็นลม ตรวจวัดความดันได้ 60/40mmhg.ส่งสัยอาการอาหารเป็นพิษ
57723 เมย 2555หมู่ที่5ตลาดจินดาสามพรานนครปฐมได้รับแจ้งรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.บ้านแพ้ว
57823 เมย 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว ปวดบิดท้อง ไม่อาเจียน
57923 เมย 2555หมู่8 ตำบลไทรงามไทรงามบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ญ.ธิดารัตน์ เปลี่ยนวงค์ อายุ 9 เดือนมาด้วยอาการ อ่อนเพลียถ่ายเหลวเป็นน้ำมา4 ครั้งมา 1 วันไม่ขาดน้ำให้การรักษาตามอาการ การให้สุขศึกษา
58023 เมย 2555หมู่ที่ 5ยายชาสามพรานนครปฐมDHF ชื่อน.ส.น้ำเพชร จิไธสง อายุ17ปี ห้องเช่า23/3ม.5ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วย 11 เม.ย. 55 พบผู้ป่วย 13 เม.ย. 55
58123 เมย 25555ลำเหยดอนตูมนครปฐมนางสำเภา ติดยงค์ 50 ม.5ถ่ายเป็นน้ำ3-4ครั้งไม่อาเจียนปวดท้องเล็กน้อย
58223 เมย 2555หนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก สอ.กำแพงแสน มีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายบุญช่วย นิยมลาภ อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 9/3 ม.6 ต.วังน้ำเขียว
58324 เมย 25551หินมูลบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ 6 เดือนถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 4-5 ครั้งมีไข้ ไม่ขาดน้ำ เป็นมา 2 วัน
58424 เมย 2555หมู่ 8 บ้านปลายนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนายสุทธิพงษ์ โสดจำปา อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 167 หมู่ 8 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 20 เม.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 23 เม.ย.55 WBC 2740 Hct 44 Plt 59000
58524 เมย 25559 ตำบลไทรงามไทรงามบางเลนนครปฐมนางกิ่งแก้ว โฉมโสภา อายุ52ปี อาชีพรับจ้าง มาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นมูก มา 4 ครั้งตั้งแต่เช้า ปวดเบ่ง ไม่ขาดน้ำ ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
58624 เมย 25552ห้วยด้วนดอนตูมนครปฐมมีผื่นหลังจากที่ตัวร้อนมา 2 วัน
58725 เมย 25559ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลวมาหลายครั้งเป็นมา 1วัน
58825 เมย 25551สามพรานสามพรานนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย จาก รพ.สามพราน
58925 เมย 2555หมู่ 3ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
59025 เมย 2555หมู่11 ตำบลห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยอาการถ่ายเหลว 1 ครั้ง เริ่มถ่ายวันนี้ไม่อาเจียน แน่นท้องเล็กน้อย
59125 เมย 255516 หมู่ 3คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมเด้กชายอายุ 2 ขวบ เริ่มป่วยวันที่ 19 เมย.พบผู้ป่วย วันที่ 23 เมย.ขณะนี้รักษารพ. ห้วยพลู WBC=6400 Hct=38 Platlet=9500
59226 เมย 2555หมู่ 7 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมวันที่ 25 เมษายน เวลา 15.30น.ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปี มาด้วยอาการไข้สูง 40 องศา ตาแดง ปวดศีรษะเป็นมา 1 วัน ส่งรพ.กำแพงแสน แพทย์รับไว้รักษาตัว ระบุสงสัยไข้เลือดออก
59328 เมย 25555สัมปทวนนครชัยศรีนครปฐมรถจักรยานยนต์ชนกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย บริเวณสามแยกทางโค้ง
59429 เมย 2555ม.8ทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมชื่อ น.ส.สุภาวดี เติดพันะุ์ อายุ 19 เบอร์โทร 087-7583112 ที่อยู่ 62 ม.8 ต.ทุ่งบัว เริ่มป่วย 17 เม.ย.55 พบผู้ป่วย 21เม.ย.55 WBC 1700 Hct 34.5 plt 83000 หมายเหตุ มาอยู่บ้านหลังนี้ได้ 1สัปดาห์ก่อนมีอาการไข้
59529 เมย 2555หมู่ที่ 5ทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้ง รพ.นครปฐม มีผป.โรคไข้เลือดออก 1 รายชื่อด.ญ.ณภัทร แจะจันทร์
59629 เมย 2555หมู่ที่ 2 บ้านทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง
59730 เมย 2555หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้างวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบไก่นอนตายบริเวณบ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4
59830 เมย 25554สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายประชา โสมกุล อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 22 เม.ย. 55 รักษาวันที่ 25 เม.ย. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,400 Hct 44.5 Plet 120,500 กำลังรักษาอยู่
59930 เมย 25554บางกระทึกสามพรานนครปฐมได้รับการติดต่อจากรพ.สามพราน ว่าพบผู้ป่วยด้วยวัณโรคปอดในพื้นที่
60030 เมย 25556บางเลนบางเลนนครปฐมผู้ป่วย กินแหนมแท่งไป 18น.แล้วหลังจากนั้นมีอาเจียนและถ่ายเหลวร่วมด้วย(ผู้ป่วยอยู่84/6 ม.8 ต.หน้าไม้อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แต่มารักษาที่รพ.บางเลน ให้Admit แล้วขอไปรักาต่อที่รพ.ลาดหลุมแก้ว)
60130 เมย 255524สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายมา 4 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
6021 พค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมบริเวณลำคอด้านขวา มีผื่นแดง ปวดแสบร้อน
6031 พค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 10 ครั้ง อาเจียน 5 ครั้ง อ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นมาเมื่อคืน
6041 พค 255515บางระกำบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลว 4 ครั้ง ปวดท้อง รับประทานอาหารตามปกติ
6051 พค 2555หมู่ 7คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมปวดท้อง คลื่นไส้ ถ่ายเหลว 3-5 ครั้ง
6061 พค 2555หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายนางส้ม (พม่า)อายุ 24ปีบ้านเลขที่109ม.7ต.ธรรมศาลา(โรงอบไม้ซินฮะกิจ)เริ่มป่วย25เม.ย.55Amitรพ.นฐ.วันที่30เมย.55วินิฉัยโรคไข้เลือดออก(DF)WBC=3030Hct=40.9%Plt=94,000
6071 พค 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง ปวดบิด คลื่นไส้ไม่อาเจียน
6081 พค 255513 บ้านหนองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยโรคบรูเซลโลซิสในแพะจำนวน 1 ราย ชื่อนาย ประเสริฐ สินอุดมไพศาล อายุ 51 ปี อาชีพเลี้ยงแกะ เริ่มป่วย 14 เม.ย.55 พบ วันที่ 24 เม.ย55 รักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เจาะเลือดที่ ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
6092 พค 255534/1 หมู่ 7คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมอ่อนเพลีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง
6102 พค 2555หมู่ 10 ต.นิลเพชรนิลเพชรบางเลนนครปฐมด.ช.อิฐเสรีย์ จุ้ยทรัพย์ อายุ 4 ปี บ้านเลขที่70หมู่10ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม มาด้วยอาการถ่ายเหลววันละ3-4ครั้ง วันนี้มีไข้ มีน้ำมูก ไอมีเสมหะ ไม่มีอาการขาดน้ำ เป็นตั้งแต่วันที่ 26/4/55
6112 พค 2555ม.10ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง 1 ราย คือ นส.ยุพิน เปียสัมปทวน อายุ 54 ปี เลขที่ 53 ม.10 ต.ลำพญา อาการ ถ่ายเหลว ไม่มีมูกเลือด ไม่มีไข้ มา 3-4 ครั้ง..
6122 พค 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมนางลัดดา ทองคงหาญ อายุ 56 ปี ที่อยู่60/2 หม่ที่ 5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง ปวดท้องแบบบิดและอาเจียนร่วม ตั้งแต่ 9 โมงเช้า
6132 พค 2555หมู่ที่ 4ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมด.ญ.ญาณวรุฒน์ กสิกิจ อายุ 2 ปี 4 เดือน ที่อยู่ 36 ม 4 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม ถ่ายเหลวจำนวน 2 ครั้ง ตั้งแต่ตี 4 จนถึง 8 โมงเช้า
6143 พค 25553นิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางสาวปริชาต สวัสดิโกมล อายุ 29 อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ม.3 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม มีอาการปวดท้องและถ่ายเหลวมา 3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.55
6153 พค 25551นราภิรมย์บางเลนนครปฐมด.ช.ปัญญา ศรีทองจ้อย อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 ม.1 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีอาการถ่ายเหลวหลายครั้ง คลื่นไส้ หลังรับประทานข้าวต้มหมู
6164 พค 2555ดอนเสาเกียดบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 22 เมษายน 2555 ได้รับแจ้งจากงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.นครปฐมว่า พบผู้ป่วยไข้เด็งกี่ เพศชาย ชื่อ นายนพรัตน์ สมหมาย อายุ 46ปี เริ่มป่วยวันที่ 16 เมษายน 2555 ด้วยอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลตั้งแต่วันที่ 16-18 อาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม และรับการเจาะเลือดในวันที่ 19-20 เมษายน 2555 แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นไข้เด็งกี่
6174 พค 2555ม.3 บ้านหนองยายนุ่นกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง จำนวน 1 ราย
6186 พค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหกลวเป็นน้ำ 2 ครั้ง ไม่มีอาเจียน ปวดท้องเป็นมา 2 วัน
6198 พค 255501 บ้านลาดสะแกดอนตูมบางเลนนครปฐมนางซิ้ม วงษ์ธง อายุ 67 ปี ผู้ป่วยมาอาการถ่ายเหลว 5 ครั้ง ปวดท้อง มีอาการคลื่นไส้ แต่ไม่อาเจียน
6208 พค 2555เลขที่ 145หมู่ที่ 3 บ้านลาดสะแกดอนตูมบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วย 2 ราย 1นางลัดดา คล้ายจันทร์พงศ์ อายุ 42 ปี อาชีพรับจ้าง บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีอาการถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง ปวดท้อง รายที่ 2 ด.ญ.ศศิธร คล้ายจันทร์พงศ์ อายุ 10 ปี อาชีพ นักเรียน มีอาการ ถ่ายเหลว 3.4 ครั้ง ปวดท้อง ไม่อาเจียน จากการสอบถามพบว่า คนไข้ทั้ง 2 รายมีความสัมพันธ์เป็น แม่ลูกกัน และได้ไปรับประทานเลี่ยงด้วยกันในตอนเย็น พอตอนเช้าก็มีอาการดังกล่าว
6218 พค 255571 ม.1ดอนพุทราดอนตูมนครปฐมรับแจ้ง จาก ER รพ.ดอนตูม ว่าพบ ผู้ป่วยสงสัย มือเท้าปาก 1 ราย
6228 พค 2555ดอนตูมนครปฐม
6238 พค 2555ม.10 ดอนพุทราดอนพุทราดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวช่วงเช้าของวันที่1พ.ค55
6248 พค 2555ดอนตูมนครปฐม
6258 พค 255571ม.1 ต.ดอนพุทราดอนพุทราดอนตูมนครปฐมมีตุ่มแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก ฝ่ามือ ฝ่าเท้ามีไข้มีตุ่มขึ้นประมาณ2วันผู้ป่วยเจ็บภายในปากรับประทานอาหารได้น้อยลงเริ่มป่วยเมื่อวันที่2พค.55
6268 พค 2555หมู่ที่8หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นน้ำมา4ครั้ง
62710 พค 2555ลำอ้ายเสาสามง่ามดอนตูมนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.ดอนตูมเวลา15.05 น.ว่ามีเด็กชายอายุ 2 ปีป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก
62811 พค 2555บ้านหนองขนาน หมู่1หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว ปวดท้อง
62912 พค 2555ม.1สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยเด็กอายุ 8 ปี มีตุ่มใสที่ใบหน้าและตามตัว มีไข้ไอเจ็บคอ เป็นมา 4 วัน
63013 พค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำมีมูกปน เป็นมา 3 วัน
63113 พค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้งเป็นมาเมื่อวาน
63214 พค 255537/1 ม.8บัวปากท่าบางเลนนครปฐมพบchickenpox 1ราย อายุ14ปี เพศหญิง
63314 พค 25554สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.เนติวดี พูนโคขา อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 119/101 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 4 พ.ค. 55 รักษาวันที่ 9 พ.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,560 Hct 40.8 Plet 128,000 กำลังรักษาอยู่
63414 พค 2555ดอนแฉลบห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมตัวร้อนมา 2 วัน วันนี้มีตุ่มใสขึ้นตามผิวหนัง มีคอบวมแดง
63514 พค 2555บ้านไร่ใหม่ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมอสม.ม.9แจ้งว่าพบผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว 8 ครั้ง ปวดท้องมากมา6 ชม.ไม่ได้ไปงานเลี้ยงที่ไหน อากาศร้อนกินแต่น้ำเย็นตลอด
63615 พค 2555บ้านใหม่หนองจิกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลว4ครั้งเป็นมา1วัน
63715 พค 25554ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 11 พ.ค 55 เวลา 15.00 น. รพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งจากSRRTสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อนายอภิชาติ ศักดาวิชญ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 58/66 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา เข้ารับการรักษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สถานที่รักษา โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
63821 พค 25551บางเลนบางเลนนครปฐมเป็นผื่นที่รักแร้ข้างขวา 3 วัน
63922 พค 25558บางระกำบางเลนนครปฐมพบดินสไลด์ที่บริเวณประตูน้ำคลองบางระกำ หมู่ 8 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
64022 พค 2555สระสี่เหลี่ยมดอนรวกดอนตูมนครปฐมถ่ายเหลวมา 3-4 ครั้ง ปวดท้องร่วมด้วย
64122 พค 2555รางหนองโคลนบางหลวงบางเลนนครปฐมเผาฝางข้าว ในหมู่ 17 ทำให้เกิดควันฝุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างทำให้ประชาชนเกิดอาการสำลักควัน 1 ราย เป็น หญิง อายุ 65 ปี
64222 พค 2555หมู่ 16 บ้านหนองโพธิ์สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจากsrrtตำบลว่ามีผู้ป่วยเพศชายอายุ69ปีอาการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งหลังจากรับประทานแกงซึ่งปรุงเองสุก
64322 พค 2555บ้านห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมนางสาวจำปา ห้วยหงษ์ทอง มารักษาด้วยอาการคางบวม,ปวด
64422 พค 2555ม.1และม.5ยายชาสามพรานนครปฐมรายที่2.น.ส.กนกพิชญ์ สิทธิพรมมา อายุ15ปี6เดือนบ้านเลขที่160/351ม.1ต.ยายชา รายที่3น.ส.ซ่อนกลิ่น บัวเจริญ อายุ 53 ปี บ้านพักพนง.รร.ภปร.ราชวิทยาลัยม.5ต.ยายชา รายที่4นายมานพ สังข์เงิน อายุ 18ปี10เดือน ห้องเช่าเลขที่23/3ม.5ต.ยายชา
64523 พค 255503พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากน.ส.วาสนา สามเพชรเจริญ ที่อยู่ 38 ม.3 ต.พระประโทน เวลา 13.40 น.ไก่บ้านที่เลี้ยงไว้ประมาณ 50 ตัว วันนี้ตาย 7 ตัว โดยมีอาการซึม หงอย น้ำตาออกจากตา และเริ่มมีไก่ซึม หงอยอีประมาณ 7 ตัว
64624 พค 2555หมู่ 5 บ้านต้นไทรดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนางสำอาง ชาวนาเมือง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ 5 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 21 เม.ย.2555 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 23 เม.ย.2555 WBC 4780 Hct 37.3 Plt 228000
64725 พค 25551สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.ณภัทร อุปนิสสัยพล อายุ 6 ปี ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 77/1 ม.1 ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 20 พ.ค. 55 เข้ารักษาวันที่ 25 พ.ค. 55 รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC. 3,700 Hct. 40.3 Pla. 123,000 กำลังลักษา
64826 พค 25551บ้านหลวงดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดบิดท้องถ่ายเหลวเป็นมูกประมาณ5ครั้งมีอาการคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียนจึงมารับการรักษาที่ รพ.สต.จากการซักถามพบว่ากินยำมะม่วงปูเค็มตั้งแต่ตอนกลางคืนเช้ามาเริ่มมีอาการ
64926 พค 2555บ้านทุ่งน้อยทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งมีผป.โรคมือเท้าปาก 1 ราย คือด.ญ.กรองแก้ว สามงามนุ อายุ 4 ปี
65028 พค 25556ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี มีไข้ แผลร้อนในปาก มีตุ่มใสขึ้นที่มือ
65128 พค 25551สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ภูผา อุปนิสสัยพล อายุ 8 ปี บ้านเลขที่77/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 21 พ.ค. 55 รักษาวันที่ 26 พ.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,570 Hct 39.5 Plet 162,000 กำลังรักษาอยู่
65228 พค 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. ชื่อ ด.ช.สหรัฐ ศรีเรือง บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 23 พ.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 25 พ.ค.55 รับแจ้งโรค 26 พ.ค.55 WBC3910 Hct40.1 Plt122000
65328 พค 25557ลำเหยดอนตูมนครปฐมพบเด็กชายมารับบริการที่รพ.สต.บ้านภูมิ มีอาการไข้ มีรอยแดงเล็กๆบริเวณมือทั้งสองข้าง
65428 พค 2555หมู่ที่ 5ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมลมพายุมรสุมเข้าพื้นที่ตำบลไผ่หูช้าง ป้ายและต้นไม้หักล้ม
65528 พค 2555โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยต้องสงสัยอาการคล้ายโรคมือ เท้า ปาก เข้าชื่อด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรบรรจง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 140/1 ม.6 ต.โฑรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.โพรงมะเดื่อม เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.55 ผู้ป่วยเรียนอยู่โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อชั้นป.2/1 และผู้ป่วยได้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 55
65628 พค 2555บ้านหลังวัด หมู่ที่ 6บางหลวงบางเลนนครปฐมแม่บ้านทำความสะอาด รพ.สต.แจ้งว่า พบนกพิราบตายในวันเดียวกัน บริเวณใกล้เคียงกัน จำนวน 4 ตัว
65728 พค 255508บางเลนบางเลนนครปฐมมีปริมาณน้ำฝนตกลงในพื้นที่เป็นจำนวนมากประกอบกับมีลมกรรโชกแรงจนทำให้หลังบ้านเรือนของประชาชนต้องหลุดและปลิวไปกับสายลม
65829 พค 25551 , 3 , 5 ,7ห้วยพระดอนตูมนครปฐมทีม SRRT รพ.ดอนตูม ได้รับแจ้งจาก OPD รพ.ดอนตูมว่าในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ พบคนไข้มือเท้าปาก หลายราย กระจายอยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยพระ และลำเหยซึ่งเป็นพื้นที่ ติดต่อกัน
65929 พค 2555ม 5ดอนตูมบางเลนนครปฐมมีฝนตกหนักและลมพัดแรง ทำให้กิ่งไม้หักกีดขวางการจราจรที่ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 5 อาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
66029 พค 2555ม.05บัวปากท่าบางเลนนครปฐมฝนตกหนักมา ลมแรง พัดบ้านประชาชนพังเสียหายจำนวน5หลังคาเรือน
66129 พค 2555หมู่ที่ 6 ตำบลบางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมเผาฟางข้าวในนา ควันไฟลอยปกคลุมถนนทำให้การผู้ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นไม่ชัด อาจเกิดอันตรายต่อการสัญจรทางท้องถนนได้
66230 พค 255511บางระกำบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยอุจาระร่วง 1 ราย ชื่อน.ส.พัชราภรณ์ ศรีแสงใส อายุ 33 ปี อาชีพ รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 35 ม. 11 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ผู้ป่วยถ่ายเหลวมากกว่า 10 ครั้ง หลังรับประทานส้มตำ หน้าที่ทำงาน
66330 พค 2555หมู่ที่ 6 ตำบลนราภิรมย์นราภิรมย์บางเลนนครปฐมมีฝนตกหนักในพื้นที่หมู่ที่ 6ตำบลนราภิรมย์ ลมพัดแรง กิ่งไม้หักขวางถนน การจราจรติดขัดในหมู่บ้าน
66430 พค 2555หมู่ที่ 2 ตำบลลำพญาลำพญาบางเลนนครปฐมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 มีฝนหนักและลมพัดแรง ทำให้มีกิ่งไม้หัก กิ่งไม้หักขวางถนนหมู่ที่ 2
66530 พค 2555ถนนหน้า รพ.สต.หินมูลหินมูลบางเลนนครปฐมฝนตกหนัก ลมพัดแรง ถนนลื่น ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก
66630 พค 2555หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลนบางเลนบางเลนนครปฐมมีฝนตกหนัก ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี ทำให้การจราจรขับคั่ง
66730 พค 255514ม.8ต.ดอนพุทราดอนพุทราดอนตูมนครปฐมมีไข้ขึ้นมีตุ่มใสขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า มีแผลในปาก
66830 พค 2555ม. 10 ต.บางปลาบางปลาบางเลนนครปฐมมีการเผาฟางข้าว ที่ริมถนนดอนตูม บางเลน บริเวณหน้าร้าน อ.พานิช 2 มีควันมากทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้
66930 พค 2555หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่าบางไทรป่าบางเลนนครปฐมฝนตกหนัก ลมพัดแรงทำให้กิ่งไม้หักขวางทางตลอดแนวถนน บางเลน - บางไทรป่า
67030 พค 2555ม3 ตำบลไทรงามไทรงามบางเลนนครปฐมมีประชาชนเผาเศษ วัสดุทางการเกษตร ที่นา มีควันไฟเป็นจำนวนมาก บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถนน บางไผ่นาถ ไผ่โรงวัว
67130 พค 2555บ้านท่าไร่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้รพ.สต.ตาก้องติดตามสอบสวนและควบคุมโรคมือเท้าปาก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ญ. พิชชากร ธูปโพธิ์ อายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน บ้านเลขที่ ๖๘/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รพ.สต.ตาก้องได้รับแจ้ง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ออกติดตามสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
67230 พค 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมมีสุนัขสงสัยว่าบ้า กัดคนบริเวณบ้านจำนวน 3 คน อยากได้วัคซีนไปฉีดป้องกัน
67330 พค 2555บ้านหนองปลาไหลวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมอสม.แจ้งว่าบริเวณบ้านมีผู้ป่วยด้วยโรคตาแดงจำนวน 2 คน
67430 พค 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมอสม.รายงานว่า สงสัย ดช.บัณฑิต ประยูรวงษ์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 36 ม.6 ป่วยเป็นไข้เลือดออก
67530 พค 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมแม่บ้าน รพ.สต.แจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเหมือนยาฆ่าแมลงมาจากร้านรับซื้อของเก่า ด้านหน้า รพ.สต.
67630 พค 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมกลิ่นเหม็นจากโรงงาน ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับกลิ่นมีอาการแสบจมูก คลื่นไส้
67730 พค 2555แหลมกะเจาโซ่งลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมโรงงานชั่วคราวทำกาแฟโบราณ คั่วเม็ดกาแฟทำให้เกิดกลิ่น และละอองรบกวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ควันที่เกิดจาการคั่วทำให้ชาวบ้านเกิดการแสบจมูก
67831 พค 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน่ำ 3 ครั้ง
67931 พค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง
68031 พค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง
68131 พค 255513สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 3-4 ครั้ง
68231 พค 255511ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมไข้สูง ปวดเมื่อย ตามร่างกาย
68331 พค 2555ม.5,ม.7ต.สระพัฒนา ม.8 ต.สระพัฒนา(รพ.สต.บ้านหนองพงนก) ม.3ต.สระสี่มุม(รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง)สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากผอ.รร.บ้านสามัคคีต.สระพัฒนาพบเด็กอนุบาลป่วยเป็นโรคมือเท้าปากรับการรักษาที่คลินิคโชคถาวรจำนวน4รายทีมSRRTรพ.สต.สระพัฒนาลงพื้นที่รร.บ้านสามัคคีเพื่อสอบสวนโรค พบเด็กอนุบาลป่วยพร้อมกัน4รายเป็นเด็กในเขตรับผิดชอบ 2ราย นอกเขตรับผิดชอบ2ราย
6842 มิย 25551บางกระทึกสามพรานนครปฐมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข เป็นไข้เลือดออก รักษารพ.มหาชัย2
6852 มิย 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.กำแพงแสน มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายบุญช่วย นิยมภาพ เริ่มป่วย 16 เมย 55 พบผู้ป่วย 19 เมย.55
6862 มิย 2555บ้านทุ่งโปร่งวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจำนวน 1 ราย ชื่อนางอำพร ห้วงหงษ์ทอง ถ่ายเหลว 4 ครั้ง อาเจียน สอบถามพบว่าซื้อส้มตำจากตลาดนัดมากิน
6872 มิย 2555บ้านทุ่งโปร่งวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้ง จาก อสม.ว่า สงสัยมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ดญ.ณัชชา เปียหลิ่ม อายุ 4 ปี เริ่มป่วย 16 พค.55 รักษาอยู่ รพ.การบิน
6882 มิย 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก นส.เกษร นาคนาโส ว่ามีกลิ่นเหม็นจากร้านรับซื้อของเก่าคล้านสารเคมี เมื่อสูดดมแล้วปวดศีรษะ คลื่นไส้ ตั้งแต่ 7.00 น
6892 มิย 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 1 ราย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 8 ครั้ง
6905 มิย 2555คลองไทรห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมท้องเสียถ่ายเหลวมา 6 ครั้ง วันนี้มีคลื่นไส้ไม่อาเจียน
6915 มิย 2555บ้านดอนแฉลบห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมมีแผล ปวด แสบร้อนที่แขน เป็นตุ่นน้ำใสๆ อยู่ประมาณ 8-10 ตุ่ม มี พร้อมกับการมีไข้
6925 มิย 2555หมู่ที่ 3 บ้านดอนชะเอมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง
6935 มิย 2555หมู่ที่ 10 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง ไม่มีอาเจียน ปวดท้อง
6945 มิย 2555หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียรวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง คลื่นไส้ ปวดท้อง
6955 มิย 2555หมู่ที่ 3 บ้านดอนชะเอมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 2 ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้
6965 มิย 2555หมู่ที่ 14 วังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน
6976 มิย 2555หมู่ที่ 3 บ้านหนองยายนุ่นกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลว เป็นน้ำ 7 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
6987 มิย 2555หมู่9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งข่าวจากรพ.นครปฐมว่า พบผู้ป่วยเพศชาย ชื่อนายทา ลัดทะจักร์ อายุ27ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7/2 ม.9 ต.บางแขม วันเริ่มป่วย 13/12/2554 พบผู้ป่วย 17/12/2554 แพทย์ให้การวินิจฉัย DF
6998 มิย 255522 ม.8ลำพญาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 5 ปี 2 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา อยู่ชั้นอนุบาล 2 รร.วัดนราภิรมย์ ผู้ป่วย น้ำหนัก 14 กก. ส่วนสูง 102 ซ.ม. อุณหภูมิ 37 C เริ่มป่วย วันที่ 7 มิ.ย. 55 เวลาประมาณ 9.00 น. ถ่ายเหลว 2 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง วันนี้ถ่ายเหลว 2 ครั้ง(ผู้ป่วยมากับย่ามาสามารถให้ข้อมูลก่อนป่วยได้เนื่องจากอยู่คนละบ้าน)
7008 มิย 255538ม.5ดอนพุทราดอนตูมนครปฐมคลื่นไส้อาเจียร ปวดท้องและถ่ายเหลวเป็นมา1วัน
7018 มิย 255529 หมู่ 10 ต.หนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยชื่อดญกฤษณษ หนูนันท์ายเหลวเป็นน้ำมา3-4ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน
7028 มิย 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนายปิยะศักดิ์ เชื้อชาติ อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 176/2 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 4 มิ.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. แจ้งโรค 8 มิ.ย.55 WBC4050 Hct 48.2 Plt 204000
7039 มิย 2555หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นฐ.แจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน1รายด.ช.ปาณัสม์ บุญรอดอายุ 9 ปีอยู่บ้านเลขที่188/9ม.1ตำบลธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่3มิ.ย.55Admitวันที่8มิ.ย.55WBC=2520Hct=38.5Plt=199000
70410 มิย 25558บางเลนบางเลนนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.บางเลน 1 ราย ชื่อนายที เชื้อชาติ พม่า อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 169 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน เริ่มป่วย 1 มิ.ย.55 พบผู้ป่วย 7 มิ.ย. 55 เข้ารับการรักษารพ.บางเลน แจ้งโรค 8 มิ.ย.55 WBC6400 Hct 34 Plt 112000
70511 มิย 255501ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมอสม.และโรงพยาบาลนครชัยศรีแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 รายอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระชับ ทีม SRRT ตำบลได้ดำเนินการออกสอบสวนพบว่าผู้ป่วยเป็นเพศหญิง ชื่อ เด็กหญิงเพาวิธู หงษ์เวียงษา ขณะสอบสวนยังนอนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรีเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
70611 มิย 2555คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐมมีฝนตกหนัก ลมพายุพัด หมู่ ๒กิ่งไม้หักโค่นทำให้ขวางทางการจราจร ทางเข้า รพ.สต.คลองนกกระทุง
70711 มิย 25557สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยมีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จำนวน ๑ ราย ชื่อ เด็กชายธีรภัทร กาละสิรัมย์ อายุ ๑.๗ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๗ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
70811 มิย 2555นิลเพชรบางเลนนครปฐมเมื่อวันที่ 9 มิย.55 และวันที่ 10 มิย.55 ลมพายุพัดแรง ฝนฟ้าคะนองอย่างหนักมาก
70911 มิย 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ ชูพลาย บ้านเลขที่ 290 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 7 มิ.ย.55 เข้ารับการรักษา 11 มิ.ย.55 รพ.นฐ. WBC 3650 Hct37.8 Plt110000
71012 มิย 25553พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลนครปฐมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ว่าแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน ๑ รายในพื้นที่รับผิดชอบ คือ นายพีระพันธุ์ พันธุ์การุ่ง อายุ ๓๕ ปี ที่อยู่ขณะป่วยบ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผลการรักษา ยังรักษา WBC 1,720 Hct 34.4 Plt 174,000
71112 มิย 255525/1 ม.12สระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมฉัดวัคซีน DTP-HB ในเด็กอายุ 6 เดือน ชือ ดญ.บุณยกร คงสิน มีอาการมีไข้สูง ตัวสั่น
71212 มิย 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง ปวดบิดท้อง
71312 มิย 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 6-7 ครั้ง ปวดบิด มีไข้
71412 มิย 2555กำแพงแสนนครปฐม
71512 มิย 2555คลองเขื่อนขันธ์พัฒนาตลาดจินดาสามพรานนครปฐมผู้ป่วยอายุ4ปีเรียนอยู่ชั้นอนุบาล1รร.วัดจนดาราม
71612 มิย 25551มหาสวัสดิ์พุทธมณฑลนครปฐมพบผู้ป่วย มือ เท้า ปาก 3 ราย ที่บ้านเลขที่ 60 ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
71713 มิย 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีอาเจียน เป็นมา 2 วัน
71814 มิย 2555หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.พนิดา เดชพละ อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน พักหอพักมหาวิทยาลัยคริสเตียน เริ่มป่วย 8 มิ.ย.55 รับการรักษารพ.กรุงเทพคริสเตียน 10 มิ.ย.55 WBC3030 Plt 102000 Hct 35
71918 มิย 25557ห้วยพระดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยจำนวน 1 ราย มีอาการถ่ายเหลวมา 5 ครั้ง
72018 มิย 2555คลองจินดาสามพรานนครปฐมเด็กมี ตุ่มใสขึ้นที่ปากมือและเท้า
72118 มิย 2555คลองจินดาสามพรานนครปฐมตุ่มใสขึ้นที่ปากมือเท้า
72218 มิย 2555หมู่ 8 และหมู่ 11สามง่ามดอนตูมนครปฐมรายแรกเป็นเด็กฝากเลี้ยงโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ อายุ 3ปี 2 เดือนป่วยเมื่อวันที่ 12 มิถุยายน 2555 รักษาที่โรงพยาบาลดอนตูม มีไข้ ผื่นที่มือ กระพุ้งแก้ม ก้น ง่ามมือ เท้า รายที่ 2 รักษาที่คลินิคพินิจอัมพร เป็นเด็กชายอายุ 1 ปี6เดือน มีอาการกินไม่ได้มีแผลที่กระพุ้งแก้ม มือ เท้า และมีอาการท้องเสียร่วมด้วย
72319 มิย 2555ไผ่เกาะลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมรพ.ดอนตูมแจ้งมีผู้ป่วย โรคมือเท้าปาก ไปรับการรักษาวันที่ 13 มิ.ย.55
72419 มิย 2555หมู่ 3 บ้านลำเอียกตลาดจินดาสามพรานนครปฐมไข้ตุ่มน้ำใสบริเวณแขนขาและลำตัว
72519 มิย 2555บ้านหนองนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยปวดท้องถ่ายเหลว เป็นน้ำปนเนื้อมา2ครั้ง ไม่อาเจียน อ่อนเพลีย
72619 มิย 2555กระถินแดงห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก รพ.กำแพงแสน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายเริ่มป่วย 12 มิย 55 พบผู้ป่วย 15 มิย55 WBC4000 Plt93000 Hct 45.3 อาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อจุดเลือดออกตามร่างกาย
72719 มิย 2555ในพื้นที่ม.5 ต.ยายชายายชาสามพรานนครปฐมผู้ป่วยมีอาการไข้ มีตุ่มที่มือ ครูที่ศูนย์ให้ผู้ปกครองพากลับบ้านและแนะนำไปตรวจที่รพ. ญาตแจ้งผลกลับมาเช้าวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.ว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก
72819 มิย 2555บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากแม่ของผู้ป่วยว่าด.ญ.จิรนันท์ อิสลามนวกิจ อายุ 5 ปี เรียนอยู่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ชั้น อ.3/2 อยู่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
72919 มิย 2555หมู่บ้านมั่นคง บ้านกาเลี้ยงลูกโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.โพรงมะเดื่อ มีอาการเข้าได้กบโรคสุกใส ชื่อ ด.ช.กิตติภูมิ ลาภวัตรุ่งเรือง อายุ 4 ปี มาด้วยอาการมีตุ่มน้ำใส ๆ บริเวณคาง หลัง และมือ มีอาการมาแล้ว 2 วัน เรียน อยู่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพรงมะเดื่อ อยู่บ้านเลขที่ 17/12 ม.12 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
73019 มิย 2555หัวทุ่งโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง นฐ แจ้งงานระบาด รพ.สต.โพรงมะเดื่อ ว่าพบผู้ป่วยด่วยโรคมือเท้าปากเปื่อย ชื่อ ด.ช.ณัฐวุฒิ มีประเสริฐ อายุ 5 ปี เริ่มป่วย 17 มิ.ย. พบผู้ป่วย 19 มิ.ย. มีอาการแผลในปาก ผื่นแดง เท้า มือ
73119 มิย 2555หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียรวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบเด็กสงสัยมือปากเท้า 1 ราย อายุ 7 ปี ไปรับการรักษาคลีนิก
73219 มิย 2555หมู่ที่ 2 บ้านคลองตันวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบปลาทับทิมลอยตายอยู่ในกระชัว 5-6 ตัวบริเวณหมูที่ 2ต่อ หมู่ที่ 9 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73320 มิย 25556ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศชาย อายุ 11ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
73420 มิย 25553ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศชาย อายุ 12 ในพื้นที่รับผิดชอบ
73521 มิย 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 10 ครั้ง เป็นมาเมื่อคืน ท้องอืด ปวด จุก
73621 มิย 2555ม.11 บ้านหนองแกทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.โชคชัย ยังพะยอ อายุ 10 ปี
73722 มิย 2555หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้างวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบไก่อายุประมาณ 1 เดือนครึ่ง มีอาการจาม น้ำมูกและตายลงเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ตายแล้วประมาณ 250 ตัว จากที่เลี้ยงไว้ทั้งเล้า ประมาณ 500 ตัว
73822 มิย 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
73922 มิย 2555ลำพญาบางเลนนครปฐมพบปลาจำนวนมากลอยน้ำตายในแม่น้ำท่าจีน ชาวบ้านต่างมาเฝ้าดูและจับปลาที่ลอยน้ำกันเป็นจำนวนพอสมควร
74022 มิย 2555หมู่ 1 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมมีการเผาหญ้าและวัชพืชในทุ่งนาบริเวณหมู่1ต.สระพัฒนาทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากและลมได้พัดควันไฟและฝุ่นละอองเข้ามาในหมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบหายใจเอาฝุ่นละอองและควันไฟทำให้หายใจไม่สะดวกการสัญจรไปมาไม่สะดวกเนื่องจากต้องผ่านกลุ่มควันทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี
74123 มิย 2555ม.6 ลำอ้ายเสาสามง่ามดอนตูมนครปฐมได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนอายุ 13 ปีเรียนโรงเรียนคงทองวิทยาป่วยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 รักษาที่โรงพยาบาลดอนตูมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555สงสัยเป็นไข้เลือดออก จึงแจ้งเทศบาลเข้าพ่นสารเคมีกำจัดยุงและอสม.พร้อมเจ้าหน้าที่ออกสอบสวนโรคต่อมาได้ติดตามการรักษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2555พบว่าแพทย์วินิจฉัยขั้นสุดท้ายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ขณะนี้คนไข้หายเป็นปกติไปโรงเรียนได้แล้วและไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่
74224 มิย 25553พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลนครปฐมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ว่าแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน ๑ รายในพื้นที่รับผิดชอบ คือ นายกฤษฎา พนิตชัย อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ขณะป่วยบ้านเลขที่ ๕๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ Hct ๕๒.๐ % WBC ๕,๔๕๐ Plt ๑๒๔,๐๐๐
74326 มิย 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2 ครั้งปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
74426 มิย 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง จุกแน่น
74526 มิย 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนายเสริมศักดิ์ โง่นใจรัก อายุ 35 ป บ้านเลขที่ 290/1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 21 มิ.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. รับแจ้งโรค 26 มิ.ย.55 WBC 18230 Hct43.1 Plt 68000
74626 มิย 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อด.ช.ธีรณัฐ นวลจันทร์ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 21 มิ.ย.55 รับการรักษารพ.นฐ. แจ้งโรค 26 มิ.ย.55 WBC 4830 Plt 42000 Hct 43.1
74727 มิย 2555หมู่บ้านโพธิ์เตี้ยท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐมอสม.แจ้งว่าพบผู้ป่วยต้องสงสัยไข้เลือดออก
74828 มิย 2555บ้านหนองกร่างเล็กกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง เสียดท้องข้างซ้าย ถ่ายเหลว 10 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
74928 มิย 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผูป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
75029 มิย 2555สระพังแพลอยนิลเพชรบางเลนนครปฐมถ่ายเป็นน้ำประมาณ 4-5 ครั้ง และปวดท้อง
75129 มิย 25555ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
7521 กค 255531 หมู่11นราภิรมย์บางเลนนครปฐมผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 29 มิ.ย. 55 พบผู้ป่วย 30 มิ.ย.55 มาด้วยอาการถ่ายเหลวมา 1 วัน วันนี้ถ่ายเหลว 4 ครั้ง คลื่นไส้ จากการสอบถามผู้ป่วย พบว่าก่อนป่วย ได้รับประทานยำหมูสามชั้น
7531 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 10 ครั้งเป็นมาเมื่อคืน
7541 กค 25556ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน1 ราย
7552 กค 2555บางหวายบางหลวงบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเพศชาย อายุ 63 ปี หมู่ 16 ต.บางหลวง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 7 ครั้ง อาเจียนร่วมด้วย สอบถามให้ปรัวัติว่าทานกาแฟโสมกับปลาท่องโก๋ตอนตี 5
7562 กค 2555หมู่ที่ 6 บเนหัวทรายดอนตูมบางเลนนครปฐมมีฝนตกหนักและลมพัดรุนแรงที่หมูที่ 6 ตำบลดอนตูม
7572 กค 2555ม.2ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจาก อสม.รร.วัดไทรตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม พบผู้ป่วยมือเท้าปาก จำนวน 6 ราย
7582 กค 2555หมู่16ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทาง สสอ.เมืองพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 28 ปี ป่วยเป็นไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.ทัพหลวง
7592 กค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อ น.ส.อมรรัตน์ ตรีธัญญา อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 290 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 24 มิ.ย.55 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 30 มิ.ย.55 WBC 2920 Hct 35.6 Plt15000
7602 กค 2555หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ย.55 เข้ารับการรักษารราย ชื่อ ด.ญ.สามินี ไชวฃยวัน อายุ 4 ปี พักบ่อปลาตาจุกบ้านต้นไทร เริ่มป่วย 27 มิ.พ.นฐ. แจ้งโรค 2 ก.ค.55 WBC 3820 Hct38.1 Plt 105000
7612 กค 2555หมู่16ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศชาย อายุ 14 ปี ในพื้นที่ รับผิดชอบ รพ.สต.ทัพหลวง
7622 กค 255520 รวงทองพัฒนาห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้ง รพ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชาย ไทย อายุ 6 ปี เลขที่9 ม 20ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมเริ่มป่วย 27 มิย 55 พบผู้ป่วย 2 กค 55 wbc 2590 Hct37.7 Plt116000
7632 กค 2555ม.11 บ้านบ่อโรงเหล้าสระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมพบการระบาดมือเท้าปากในสระกะเทียมจำนวน2รายคือด.ช.สถาพร เผ่ากลิ่น และ ด.ญ.ปนัดดา เผ่ากลิ่น บ้านเลขที่ 32/1 ม.11 ต.สระกะเทียม
7642 กค 2555หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยมือเ้ท้าปาก จำนวน 1 ราย ชื่อด.ช.ภาสกร ลิ้มเจริญ อาุยุ 1 ปี ที่อยู่72/1 ม.2 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 55 พบผู้ป่วย 2 ก.ค. 55 รักษารพ.นครปฐม
7652 กค 2555หมู่ที่ 6 บ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อนายธวัชชัย สุรธรรมจรรยา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 83 ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย24ม.ย.55 รักษา27มิ.ย.55 รักษารพ.นครปฐม W1970 H40 P90000
7663 กค 2555หมู่ที่ 1 บ้านบางแขมบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF) เพศหญิง อายุ7ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่1 ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
7673 กค 25555สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ศุภกิตต์ ไชยลังกา อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 มิ.ย. 55 รักษาวันที่ 30 มิ.ย. 55 รพศ.นครปฐม WBC 2,140 Hct 34.1 Plet 129,000 กำลังรักษาอยู่
7683 กค 2555ม.2สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.อริสา มูลสิงห์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 93/1 ม.2
7693 กค 2555ม.4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ศิรปัช วิศิษฐ์โกศล อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 59/4 ม.4 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 14 มิ.ย.55 รักษา 18 มิ.ย.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค วันที่ 26 มิ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผลการรักษา กำลังรักษา เวลาแจ้ง 10.59 น. WBC=4,000 Hct=39.3% Plt.=190,000
7703 กค 2555ม.2สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนางศรีทอง มูลสิงห์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 93/1 ม.2
7713 กค 2555ม.2สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนายวีรยุทธ โชคประเสริฐวงศ์ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 26/1
7723 กค 2555ม.2สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนายวีรพล ศรีชะอุ่ม อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 29/1 ม.2
7733 กค 2555ม.7 บ้านไร่ถั่วบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศชาย ชื่อนายพิเชษฐ์ นาคทั่ง อายุ 17 ปี ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 72/5 ม.7 ต.บา งแขม รักษาที่รพ.สนามจันทร์ วันเริ่มป่วย 27 มิถุนายน 2555 พบโรค 3 กค.55
7743 กค 2555ม.9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพศชาย อายุ5 ปี บ้านเลขที่ 7/2 ม.9 ต.บางแขม เริ่มป่วย 23 มิถุนายน แจ้งโรค 3 กค.55 รักษาที่รพ.สนามจันทร์
7754 กค 255514คลองจินดาสามพรานนครปฐมมีตุ่มขึ้นที่ปาก คันมือ เท้า
7764 กค 2555ม.4 บ้านไร่สระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อด.ช.พรเทพ บุญยัง อายุ14ปี บ้านเลขที่ 44/1 ม.4 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 23มิ.ย.55 Admit27มิ.ย.55 รักษาที่ร.พ.สนามจันทร์ WBC 1670 Hct46 Plt92000
7774 กค 2555บ้านนอกตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ช.วัชรพงศ์ โตนาค อายุ ๑๓ ปี บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบผู้ป่วย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ WBC 3,130 Hct44.7 Pct 145,000และรพ.สต.ตาก้องได้ออกติดตามสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
7785 กค 2555หมู่ที่ ๙ ห้วยหนองกร่างบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสาธารณสุขอำเภอเมืองเวลา ๑๐.๕๙น.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนายจรัญ เกลียวกัน อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๓/๗ หมู่ที่ ๙ เริ่มป่วยวันที่ ๒ ๐๑มิถุนายน ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ร.พ.บ้านโปง WBC ๕,๗๐๐ Hct ๔๖.๑ % Pit ๑๖๕,๐๐๐
7796 กค 2555หมู่5ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วย1รายโรคมือเท้าปากด.ช.กัมปนาท จุลเจริญดุลย์อายุ1.3ปีบ้านเลขที่163ม.5ตำบลธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่4ก.ค.55มีแผลในปาก มีผื่นแดงที่มือ และเท้าทั้ง2ข้างรักษาที่รพ.นครปฐมให้ยามารับประทานต่อที่บ้าน
7809 กค 2555หมู่ที่ 1 และ 2หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย อาการถ่ายเป็นน้ำ 2 ราย เป็นเด็กเล็ก 1 ราย ไม่มีไข้ หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม -และผู้ป่วยวัยทำงาน 1 ราย ถ่ายเป็นน้ำ กลางคืน 3 ครั้ง มีอาการปวดท้อง แต่อาการถ่ายหยุดแล้ว
7819 กค 25557เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ทิพวรรณ อู๋เวียนคอง อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 ก.ค. 55 รักษาวันที่ 6 ก.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,900 Hct 40 Plet 180,000 กำลังรักษาอยู่
7829 กค 255510ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง อ่อนเพลียไม่มีแรง
7839 กค 2555ม.10 บ้านนาหุบนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วย ดช.สิทธิบดี ชมภูพงษ์อายุ 10 เดือน ผื่นขึ้นที่ปาก เท้า มือ และลำตัว ทานอาหารได้น้อย เริ่มป่วย 3 กค.55 พบ 6 กค.55 รักษาที่ รพ.นฐ.ผู้ป่วยนอก
7849 กค 2555ม.5 บ้านนาขุมนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งโรค จาก สสอ.เมือง 7 กค.55ผู้ป่วยชื่อ ดช.อุดมการณ์ ปีโพนงาม อายุ 6 ปี อยู่ที่ 70/11 ม.5 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 30 มิย.55 พบ 7 กค.55 รักษาที่ รพ.นฐ.ผู้ป่วยใน Wbc.4,100 Hct.37.1 Plt.183,000 ยังรักษาอยุ่
78510 กค 25555ห้วยพระดอนตูมนครปฐมนักเรียน จำนวน 1 คน มีอาการถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง
78610 กค 25553สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมอสม.ให้ประวัติว่าพบผุ้ป่วยไข้เลือดออกนอนรพ.จันทรุเบกษามา 7 วัน เพิ่งกลับมาบ้าน
78710 กค 255511ลำเหยดอนตูมนครปฐมไข้เลือดออก 1 ราย เริ่มป่วย 7 ก.ค.55 รักษาที่รพ.ดอนตูม
78810 กค 2555บ้านหนองน้ำเย็นทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบเด็ก ป่วยเป็นโรค มือ ท้าปาก 1 ราย ชื่อ ด.ช.วรพล หอมจันทร์
78911 กค 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคมือเท้า ปาก ชื่อ ด.ช.พศวีร์ ศรธนู อายุ 2 ปี 28/4 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม อาการมีแผลในปากและฝ่ามือ ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง เริ่มป่วย 2 ก.ค.55 รักษา 5 ก.ค.55 ร.พ.นครปฐม
79011 กค 2555คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1ราย หมู่1 ต.ขุนแก้ว
79111 กค 2555คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่1 ต.ขุนแก้ว
79211 กค 2555บ้านนอกตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ช.สุมณ นิตโย อายุ ๖ ปี บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ WBC 4,940 HCT 33.5 PLt 89,000
79312 กค 25559ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
79412 กค 25552ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
79512 กค 2555หมู่3ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 36 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
79612 กค 2555หมู่ 6ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้ง สสอ.เมืองพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในพื้นที่หมู่ 6เพศชาย อายุ 10 เดือน
79712 กค 2555ม.5หนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงรับประทานยา PARACETAMOL 500 MG. ที่มีอยู่ในบ้าน 2 เม็ด แล้วนอนพักผ่อน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและมึนงงศีรษะมากขึ้นวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน ได้ยากลับมารับประทานและได้รับคำแนะนำว่าถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม แต่ผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นมีอาการอ่อนเพลีย บิดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แพทย์รับไว้รักษาแล
79812 กค 2555ม.5 บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อคืนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงรับประทานยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG. ที่มีอยู่ในบ้าน ๒ เม็ด แล้วนอนพักผ่อน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและมึนงงศีรษะมากขึ้นวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอนเช้าจึงไปรับการรักษาที่คลินิกนายแพทย์ธีระชัย ฉีดยา ๑ เข็มและได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและมึนงงศีรษะมากขึ้น คืนวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ แพทย์เจาะเลือดไว้ตรวจ ฉีดยา ๑ เข็มและได้ยากลับมารั
79912 กค 2555ม.5 บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงรับประทานยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG. ที่มีอยู่ในบ้านครึ่งเม็ด แล้วนอนพักผ่อน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและมึนงงศีรษะมากขึ้นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอนเช้าจึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน และเจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้พาไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงและมึนงงศีรษะมากขึ้น เช้าวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไ
80012 กค 2555ม.3 หนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ไข้สูง เมื่อคืนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ จึงรับประทานยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG. ที่มีอยู่ในบ้าน ๒ เม็ดแล้วนอนพักผ่อน ตอนเช้าวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ มารดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลงได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน และได้รับคำแนะนำว่าถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้สูงมากขึ้น หลังเลิกเรียนน้าชายจึงพาไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบ
80112 กค 2555ม.5 บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน อาเจียน เมื่อบ่ายวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ มารดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียน นครปฐม แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๓๐ วันก่อนป่วย มารดาจะส่งผู้ป่วยไปฝากเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเด็กในซอยหมอฟัก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (หลังร้าน 7 eleven) ทุกวันโดยจะนำไปส่งตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. และจะไปรับกลับบ้านเวลา ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน WBC=3700 HCT=37% PLT=120000
80212 กค 2555ม.3 หนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน ปวดศีรษะ ไข้สูง เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มารดาจึงให้รับประทานยาซาร่าลดไข้ที่มีอยู่ในบ้านแล้วนอนพักผ่อน แต่อาการไม่ดีขึ้นเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มารดาจึงพาไปรับการรักษาที่คลินิคแพทย์ปริญญาหน้า ร.ร.เวล (นพ.ประยูร) ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน ต่อมาเช้าวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน และไข้สูงอีกมารดาจึงพามารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง และได้รับคำแนะนำให้พาไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม มารดาจึ
80312 กค 2555ม.6 บ้านกะดีเดียวหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ตุ่มใสที่มือและเท้า
80412 กค 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ตุ่มใสที่มือและเท้า
80512 กค 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ตุ่มใสที่มือและเท้า
80612 กค 2555ม.5 บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ตุ่มแดงที่มือและฝ่าเท้า
80712 กค 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก จุดแดงที่มือและเท้า
80812 กค 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ผื่นแดงที่ลำตัว มือและเท้า
80912 กค 255588/2 หมู่ 2 ต.พะเนียดพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมรพ.สต.บ้านห้วยตะโก ได้รับแจ้งจากรพนครชัยศรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อน.ส.ศิริพร ลอยความสุข อาชีพนักเรียน เริ่มป่วย 28 กย.54 ด้วยอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่น อาเจียน มารดาพาไคลินิคและนอนรักษาตัวอยู่บ้าน วันที่ 2 ตค.54 อาการไม่ดี มีไข้สูง ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก มารดาพาไป รพ.นครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการและสั่งเจาะเลือด พบเป็นไข้เลือดออก HCT 40.9 WBC 4,200 PLC 105,000 วินิจฉัย DF ให้นอนพักรักษาตัว จนถึงวันท่ 5 ตค.54 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
81012 กค 255569/3 หมู่1 ต.พะเนียดพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 22กพ.55 ไดรับแจ้งจาก สสอนครชัยศรี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อน.ส.วิไลลักษณ์ ฟุ้งขจร อายุ 30 ปี โยเริ่มป่วย วันท่ 15 กพ.55 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มารดาพาไป รพ.นครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการได้ให้ยามารับประทานท่บ้าน วันท่ 20 กพ.55อาการไม่ดีขึ้น มารดาพาไป รพเทพากรแพทยืตรวจอาการ ให้ยามารับประทานท่บ้าน วันท่22 กพ.55 อาการไม่ดีขึ้น ปวดศีรษะมาก อาเจียน มีไข้สูล มารดาพาไป รพ.นครปฐม แทย์ตรวจอาการ และสั่งเจาะเลือด HCT 33.9 WBC 3,960 PLC 174,000 วินิจฉัย DHF
81112 กค 2555ม.2 บ้านรางจิกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมไข้ แผลในปาก ตุ่มแดงที่มือและเท้าทั้ง 2 ข้าง
81212 กค 2555ม.11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ชื่อ ด.ช.ติวานนท์ ผิวอ่อน อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 104 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 ก.ค.55 รักษา 11 ก.ค.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 11 ก.ค.55 เวลา 15.41 น. โรงพยาบาลนครปฐม ผู้ป่วยใน ผลการรักษา ยังรักษา อาการแผลในปาก ผื่นแดงมือ เท้า 2 ข้าง เรียน รร.บอสโกพิทักษ์
81312 กค 2555ม.12 ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 4 ปี เริ่มป่วยเป็นโรค มือเท้าปาก วันที่ 4 ก.ค.55 พบผู้ป่วย 10 ก.ค.55
81412 กค 2555ม.10 ต.บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 1ปี 8 เดือน ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก เริ่มป่วยวันที่ 9 ก.ค.55 พบผู้ป่วยวันที่ 12 ก.ค.55 รักษาที่ รพ.บางเลน
81512 กค 2555ม.10 ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิง อายุ1 ปี8 เดือน เริ่มป่วยเป็นโรค มือเท้าปาก วันที่ 9 ก.ค.55 พบผู้ป่วย 12 ก.ค.55
81612 กค 2555ม.13 ต.บางภาษีบางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป้วยเพศหญิงอายุ12 ปี ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก(DF) เริ่มป่วย 4 ก.ค.55 พบผู้ป่วย 8 ก.ค.55 รักษาที่ รพ.บางเลน
81712 กค 2555หมู่ 4ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมเมื่อวันที่ 10 ก.ค.55 รับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากรพ.นฐ. 1 ราย ชื่อ ด.ช.ธนกฤต การตรง อายุ 2 ปี 10 เดือน เรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/3 รร.สารสาสน์วิเทศนครปฐม ตำบลดอนยายหอม
81813 กค 255505 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้วยโรคไข้เลือดออก2ราย1นายทศพล ผลประเสริฐอายุ27ปีบ้านเลขที่58ม.5ต.ธรรมศาลาโทร086-4124334เริ่มป่วยวันที่9ก.ค.55รักษารพ.นครปฐมวันที่13ก.ค.55WBC=5900Hct=44%Plt=1740000วินิจฉัยR/O DHF 2.นายสุปรีชา แซ่กอ อายุ18ปีบ้านเลขที่57/1ม.5ต.ธรรมศาลาโทร082-0805159ป่วย7ก.ค.55Admitรพ.นครปฐม2;วันที่9ก.ค.55วินิฉัยDHFวันที่13ก.ค.55WBC=2400Hct=47.7%Plt=87000
81913 กค 2555แหลมกะเจาไทยลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมสสอ.ดอนตูมแจ้งมีผู้ป่วย โรคมือเท้าปากเข้ารับการรักษาที่ รพ.ดอนตูม
82013 กค 2555บ้านนอกตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 12 กรกฎาคม 2555สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแจ้ง รพ.สต.ตาก้องให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)จำนวน 1ราย คือ ด.ญ.นวรัตน์ ส้มเอม อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 97 ม.5 ต.ตาก้อง เริ่มป่วยวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 รักษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2555พบผู้ป่วย/แจ้งโรค วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผล Throt Swab(H1N1)โรงพยาบาลนครปฐม ผลรักษา หาย
82113 กค 2555กระถินแดงห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมสสอ.กำแพงแสน แจ้งพบผู้ป่วยมือเท้าปาก1 ราย ชายอายุ 1ปี 4 เดือนเริ่มป่วย 11กค55พบ 13 กค 55
82213 กค 2555ม.1สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมมีลมพัดแรงฝนตกหนักต้นไม้ข้างทางหักโค่น
82313 กค 25551ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมจทน.สาธารณสุขเข้าตรวจเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบจำนวน2รรพบเด็กมีผื่นแดงที่มือ1รายในเด็กนักเรียนชั้นป.1รรวัดสระสี่มุมให้สุขศึกษาและแจ้งครูประจำชั้นผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านเพื่อป้องกันการกระจายของโรค
82414 กค 2555หมู่บ้านสามขานิลเพชรบางเลนนครปฐมถ่ายเป็นเหลวน้ำหลายรอบ และอาเจียน
82514 กค 2555บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลนครปฐม แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายธนกร แซ่ล้อ อายุ ๑๘ ปี บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม(ทำงานอยู่ที่โรงงานทำดอกไม้ประดับบ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่๑ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) เริ่มป่วยวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ WBC ๑,๙๑๐ HCT ๔๖.๒ PLt ๑๒๘,๐๐๐
82615 กค 25552ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ปกครองมาแจ้งที่โรงเรียนว่ามีเด็กป่วยไม่สบายมีไข้ เจ็บตามมือเท้า มีตุ่มแดงขึ้นเห็นเพียงเล็กน้อยยังไม่นูนแดงขึ้นมา เป็นมา 1-2 วัน ได้มาสอบสวนที่รร.ยังพบเด็กอีก2 คนมีอาการเจ็บตามมือและเท้า เห็นตุ่มแดงๆเริ่มขึ้นมาเล็กน้อย มีไข้ต่ำๆ
82716 กค 2555นิลเพชรนิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
82816 กค 2555บ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมมีผู้ป่วยอาการไข้สูง มีผื่นขึ้นที่ฝ่ามือมา 2 วันไม่ัมีประวัติเดินทางไปไหน ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน
82916 กค 2555ม.8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.สุชาวรรณ พงษ์นเรศ 335/10ม.8สงสัยไข้เลือดออก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C =1,670 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 31,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 38.7 %
83016 กค 2555ม.8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายลาเข พม่า โรงหมูนายกหลีม.8 สอบสวนพบป่วยรักษาตัวอยู่รพ.นฐจริงแพทย์สงสัยไข้เลือดออก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C =4}890 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 21,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 46.2 %
83117 กค 2555ม.16ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งทาง สสอ.เมืองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศชายชื่อรณกร เทวฤทธิ์ 60/2 ม.16 เริ่มป่วย 9 ก.ค.55พบ 14 ก.ค.55
83217 กค 2555ม.3ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้ง สสอ.เมืองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนายกษมา เนียมรัตน์ 55 ม.3 เริ่มป่วย10 ก.ค.55 พบ15 ก.ค.55
83317 กค 2555บ้านหนองยายนุ่นกระตีบกำแพงแสนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายมา 7 ครั้ง เวียนศรีษะ หน้ามืด
83418 กค 2555หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลนบางเลนบางเลนนครปฐมมีฝนตกหนัก ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี ทำให้การจราจรขับคั่ง
83518 กค 2555ลำลูกบัวลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมมีตุ่มใสที่ปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
83618 กค 2555หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แดงบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.สต.หุบรักพบผู้ป่วยชื่อด.ช.เจษฎา สุบรรเขียว อายุ 3 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง ปวดด้วยอาการไข้และมีตุ่มแดงขึ้นในปากและคอเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2555 และรักษาวันที่ 15 ก.ค. 255 อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 17 ก.ค. 2555 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก
83718 กค 2555หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แดงบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อด.ญ.ศัณสนีย์ รักธรรม อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง เริ่มป่วยวันที่ 11 ก.ค. 2555 รักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 18 ก.ค. 2555 ด้วยอาการไข้สูงและรับประทานอาหารไม่ได้ ผลLab Hct 43 Wbc 3,600 plt 38,000ขณะนี้ยังรักษาอยู่รพ.นครปฐม
83818 กค 2555นครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐมได้รับการแจ้งจาก คณุผู้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามีเด็กหยุดเรียนหลายรายและในนั้นสงสัยว่าเป็รโรคมือเท้าปากจำนวน 2 ราย จึงปิดศูนย์เป็นเวลา 1 สัปดาห์
83918 กค 2555บางกระเบานครชัยศรีนครปฐมรับรายงานไข้เลือดออกจากหอผู้ป่วยในจำนวน 1 ราย
84018 กค 2555บางกระเบาบางกระเบานครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจากครูอนามัยว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 7 ราย และดำเนินการปิดชั้นเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 11 - 17 ก.ค. 2555
84118 กค 2555ม.2นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วย 1 รายชื่อ ดช.เสฏฐวัฒน์ ชุมพูชนะภัย อายุ 1.6 ปี บ้านเลขที่ 31/1 ม.2 เริ่มป่วย 17 กค.55 รักษา 18 กค.55 แผลในปาก ผื่นที่มือเท้า รักษา รพ.นครปฐม งานระบาดวิทยา สสอ.เมือง อจ้งโรค 18 กค.55 เวลา 10.30 น.ผู้ป่วยนอก แพทย์ยืนยันมือเท้าปาก ให้กลับมารักษาที่บ้าน
84218 กค 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 1 รายจาสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.รังสิมันต์ ลีลาสกุลธรรมอายุ 10 เดือน บ้านเลขที่ 84 ม.2 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 11 ก.ค.55 รับการรักษารพ.สนามจันทร์12ก.ค.55
84318 กค 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากรพ.นฐ. 1 ราย ชื่อด.ญ.อัญธิตา เสมคำ อายุ 2ปี9เดือน บ้านเลขที่14ม.2ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 11 ก.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่14ก.ค.55 อาการแผลในปากจุดแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
84418 กค 2555หมู่ 4ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยจำนวน 2 ราย คือ 1. ด.ญ.ภัทรมน ทรัพย์อุไรรัตน์ อายุ 4 ปี 2. ด.ญ.ปทิตตา ยันตรปกรณ์ อายุ 3 ปี 10 เดือน ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ขณะป่วยเรียนอยู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
84518 กค 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อนายศิวพล เจริญกิตติยศ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 6 ก.ค.55 รับการรักษารพ.สนามจันทร์ รับแจ้งโรควันที่ 17 ก.ค.55 WBC3660 Hct41 Plt115000
84619 กค 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้เลือดออก
84719 กค 25553คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้ อาเจียน
84819 กค 2555ม.10 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งให้จนท.รพ.สต. บ้านม่วงตารส ติดตามผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่ ชื่อ ด.ญ.กัณฑิมา ทิมทับ อ ยุ 3 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 ม. 10 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 12 ก.ค. 2555 พบผู้ป่วย วันที่ 18 ก.ค. 2555
84919 กค 2555หมู่7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อด.ช.ชยานินท์ รอดจินดา อายุ 1 ปี 6เดือน บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 17 ก.ค.55 รักษารพ.นฐ.วันที่ 18 ก.ค.55 แผลในปากฝ่ามือฝ่าเท้าก้น
85019 กค 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อด.ญ.ญาณิศา สิงห์โต อายุ 4 ปี บ้านเลขที่166หมู่2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 14ก.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่18 ก.ค.55 WBC5620 Hct35.1 Plt193000
85120 กค 2555หมู่2ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน1รายด.ญ.กษมา เหล็งหวานอายุ 9ปีบ้านเลขที่61/5ม.2ต.ธรรรมศาลาป่วยเมื่อวันที่15ก.ค.55พบวันที่16ก.ค.55Admitรพ.นฐ.
85220 กค 25552 และ 7พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด พบผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 2 รายคือ ด.ช.อนิตย์ สามเพ็ชรเจริญ อายุ 5 ปี บ้านเลขท่ี 172/6 ม.2 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นักเรียนอ.2 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร และด.ญ.วรัทยา สำเนียงสูงบ อายุ 4 ปี บ้านเลขท่ี 81 ม.7 ต.พระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นร.อ.1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร แจ้งโรค 19 ก.ค. 55 เวลา 14.45 น.
85320 กค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกรพ.สต.ดอนยายหอม 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ปวันรัตน์ มลคุ้มครอง อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 301 ม.3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 15 ก.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.รับแจ้ง 20ก.ค.55 WBC3750 Hct40.7 Plt82000
85420 กค 2555หมู่10 บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.นครปฐม มีผู้ป่วยโรคAEFI จำนวน 1 ราย ชื่อด.ญ.ศศิกานต์ สืบพันธ์โกย ที่อยู่ 2 ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 19ก.ค.55 รักษา 20ก.ค.55 รักษารพ.นครปฐม
85521 กค 2555หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วย2รายโรคมือเท้าปาก1.ด.ญ.ณิชมน มนตรีอายุ1ปี11เดือนบ้านเลขที่159/1ม.5ต.ธรรมศาลาป่วย16ก.ค.55พบ20ก.ค.55มีอาการไข้ จุดแดงที่มือ เท้า 2.ด.ญ.ณิชนันทน์ มนตรีอายุ1ปี11เดือนบ้านเลขที่159/1ม.5ต.ธรรมศาลาป่วย16ก.ค.55พบ20ก.ค.55มีอาการผื่นแดงที่มือ เท้า ลำตัว รักษาที่รพ.นครปฐมแพทย์ให้การรักษาและให้ยากลับมารับประทานต่อที่บ้าน
85621 กค 25554สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.รพีภัทร รโหฐาน อายุ 5 ปี อยู่บ้านเลยที่ 89/33 ม.4 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 18 ก.ค. 55 เข้ารับการักษาวันที่ 20 ก.ค. 55 รพศ.นครปฐม ด้วยอาการ ไข้สูง แผลที่ปาก จุดแดงที่มือและเท้า แพทย์วินิจฉัย โรค มือ เท้า ปาก
85723 กค 25554คลองจินดาสามพรานนครปฐมตุ่มพองที่ปาก มือ เท้า
85823 กค 255510สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยอาการใกล้เคียงโรคมือเท้าปาก
85923 กค 2555ม.10 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.อนุเทพ หอมฟุ้ง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่อ 89 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 18 เม.ย. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 22 เม.ย.55 ผลทางห้องปฏิบัติการ HCT =38.4,WBC=2,920,PLT=79,000
86023 กค 2555ม.2 บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ชลิตา แย้มมีกลิ่น อายุ 19 ปี ห้องเช่าเลขที่ 13 ม.2 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 19เม.ย. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 23 เม.ย.55 ผลทางห้องปฏิบัติการ HCT =39.6,WBC=2,040,PLT=75,000
86123 กค 2555ม.10 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.จิดาภา อนุพงษานุกูล อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 51 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 30 เม.ย. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 3 พ.ค. 55 ผลทางห้องปฏิบัติการ HCT =-35.8,WBC=1,880 ,PLT=109,000
86223 กค 2555ม.12 บ้านศาลเจ้าพ่อเสือทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส. กัลยากร นาคศรีสุข อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 89/7 ม. 12 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 18 มิ.ย. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 25 มิ.ย. 55 ผลทางห้องปฏิบัติการ HCT =-40.8, WBC=9,390 ,PLT=133,000
86323 กค 2555ม.5 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ งานควบคุมโรคติดต่อรพ.สต. บ้านม่วงตารส ไดรับแจงจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ให้ติดตาม ด.ช.ติณณภพ สังข์ทองงาม อายุ ๒ ปี ๙ เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๕ ม.๕ ต.ทัพหลวง เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดย สงสัยโรค มือ เทา ปาก ผู้ป่วยมีไข สูงเช็ดตัวลดไข้ไข้ไม่ลด เจ็บปาก มีแผลในปาก มีน้ำมูก
86423 กค 2555ม.12 บ้านศาลเจ้าพ่อเสือทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส. กรธน นาคศรีสุข อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 89/7 ม. 12 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 4 ก.ค. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 7 ก.ค. 55 ผลทางห้องปฏิบัติการ HCT =39.8, WBC=1,800 ,PLT=30,000
86525 กค 2555หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากทางสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยโรคมือเท้า ปาก เพศชาย อายุ 3 ปี 10 เดือน เรียนอนุบาลโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ที่อยู่ 29หมู่ที่ 8ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จ.นครปฐม ตรวจสอบข่าวพบว่าเด็กเรียนอยู่ศพด.บ้านลาดปลาเค้า และอยู่อาศัยที่บ้านไม่มีบ้านเลขที่ ม.9 ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
86625 กค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ญ.อัญมณี คุ้มบัว อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 284 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 19 ก.ค.55 รับการรักษารพ. นฐ.วันที่ 23 ก.ค.55 รับแจ้งโรค 24 ก.ค.55 รักษารพ.นฐ. WBC3540 Hct36.4 Plt.84000
86725 กค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.กิตติ แก้วชื่นชัน อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 20 ก.ค.55 รับการักษารพ.นฐ.วันที่ 23 ก.ค.55 WBC4850 Plt154000 Hct 36.9
86825 กค 2555ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเขมาแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจากครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กป่วย มีตุ่มผื่น ไข้ หลายคน
86925 กค 2555ม.5ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยอาการคล้ายโรคมือ เท้า ปาก แต่แพทย์วินิจฉัยสุดท้ายแล้วไม่ใช่
87026 กค 2555ม.6โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย คือ 1.น.ส.พินทุสร ปัดชา อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 1 ม.6 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 14 ก.ค.55 รักษา 16 ก.ค.55 พบ/แจ้ง 17 ก.ค.55 รักษาโรงพยาบาลนครปฐม กำลังรักษา R/O DHF 2.น.ส.หยี สวัสดี อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 1 ม.6 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 13 ก.ค.55 รักษา 16 ก.ค.55 พบ/แจ้ง 17 ก.ค.55 รักษาโรงพยาบาลนครปฐม กำลังรักษา R/O DF
87126 กค 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ศิรภัสสร ชาวนาฟาง อายุ 3 ปี เลขที่ 8 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 13 ก.ค.55 รักษา 16 ก.ค.55 พบ/แจ้ง 17 ก.ค.55 โรงพยาบาลนครปฐม ยังรักษา อาการ ไข้ แผลในปาก WBC=10930 Hct=39.1 Plt=409900 เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
87226 กค 2555หมู่ที่ 8บ้านหนองกะโดนบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 25 ก.ค.55 เวลา 10.15น.ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมพบผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ภูวนาท สังข์พูน อายุ 2 ปี อยูย่บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ที 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 23 ก.ค. 2555 รักษาวันที่ 25 ก.ค. 2555 ที่ร.พ.นครปฐม Hct 37.2 wbc 5,200 plt 83,000ขณะนี้กำลังรักษาอยู่
87326 กค 2555หมู่ท่ 10 หมู่บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออก(DF) จำนวน 1 ราย ชื่อด.ญ.รวีโรจน์ ภูธนวิวรรธน์ อายุ 12 ปี 56/3ม.10ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย 22ก.ค.55 รักษา25ก.ค.55 รพ.นฐ W5940 H35.6 P163000
87427 กค 2555ม.4 ยายชายายชาสามพรานนครปฐมDHFด.ญ.แพร พันตาวงษ์ อายุ8ปี นร.ชั้นป.2รร.วัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
87527 กค 2555ม.5บ้านสรรเพชญยายชาสามพรานนครปฐมDHFด.ช.ณัฐพล ศรีบัวรินทร์อายุ11ปี นร.ชั้นป.5รร.วัดสรรเพชญต.ยายชาอ.สามพรานจ.นครปฐม
87627 กค 2555บ้านคลองมะเกลือตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 14.00น.ทางสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ญ. พรรณิภา จำปาทอง อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/1 ม. 9 ต. ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม มีผลเลือด WBC 2750 HCT 39.4% PLt 139,000 เริ่มป่วยวันที่ 19 กค.55 พบผู้ป่วย 27 กค.55 รักษาที่ รพ.นครปฐม
87727 กค 255512สามง่ามดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยชายอายุ 26 ปีทำงานโรงงานดีสโตนเริ่มป่วยวันที่ 23 กค55พบผู้ป่วย 24 กค55เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตูม วันที่ 27 กค55 เข้าทำงาน8.00นเลิกงาน 3-4 ทุ่มทุกวันมีชื่ออยู่ที่ หมู่ 11 แต่อาศัยอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลสามง่าม
87827 กค 25552บางหลวงบางเลนนครปฐมจากการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 18-26 ก.ค.55 จำนวน 4 ราย
87929 กค 2555สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมมารดานำเด็กเรียนศูนย์เด็กเล็กหนองขาหยั่งมาตรวจด้วยอาการมีตุ่มน้ำใสที่เท้า 4-5 ตุ่ม ไม่มีที่ปากและมือ ไม่มีไข้ และให้ข้อมูลว่ามีเด้กที่ศูนย์ไม่สบาย มีอาการคล้ายโรคมือเท้าปาก
88029 กค 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
88130 กค 25555พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลนครปฐมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๔๕ น. ว่าแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน ๒ รายในพื้นที่รับผิดชอบ คือ ด.ญ.ปาริฉัตร คำฟู อายุ ๕ ปี และด.ญ.ปาริชาติ คำฟู อายุ ๕ ปี ที่อยู่ขณะป่วยบ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๕ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ Hematocrit( HCT ) ๓๕.๒ และ ๓๕.๖ % WBC ๓,๑๘๐ และ ๒,๗๒๐ เซลล์/ลบ.ซม. Plt ๑๔๔,๐๐๐ และ
88230 กค 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมชื่อ ด.ช.นัฎฐา คำกอง อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 96 ม.2 วันเริ่มป่วย 19 เมษายน 2555 พบ24เม.ย.55
88330 กค 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.ภาวิณี กระต่ายทอง (ผู้ป่วย) อายุ ๑๔ ปี อาชีพนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 บ้านเลขที่112 ม.2 เริ่มป่วย10มิ.ย. พบ13มิ.ย. สรุปผลการสอบสวน จากข้อมูลที่ได้รับ ผู้ป่วยน่าจะได้รับเชื้อจากโรงเรียนปฐม2บ้านดอน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพราะในพื้นที่ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังกล่าว มีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องตลอดมา และผู้ป่วยไม่เคยไปในระแวกบ้านที่มีผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลบางระกำ มาก่อน ประกอบกับบริเวณบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่น
88430 กค 2555หมู่11 บ้านหนองพงษ์หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.นครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อนายยงยุทธ ห้วยหงษ์ทอง อายุ 37 ปี 122 ม.11 ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย 26ก.ค.55 พบผู้ป่วย 28ก.ค.55 รักษารพ.นครปฐม W 2,690 H 43.4 P 69,000
88531 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 10 ครั้ง เป็นมาเมื่อวาน
88631 กค 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมเริมที่แก้มก้น
88731 กค 25554รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
88831 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมปวดแสบร้อนบริเวณมุมปากมีตุ่มน้ำพุพอง
88931 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมผื่นพุพองที่บริเวณต้นแขนข้างซ้าย เป็นมา 3วัน
89031 กค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมตุ่มน้ำใสผื่นแดง แสบร้อน ที่แขนข้างซ้ายเป็นมา 2 วัน
89131 กค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด เป็นมาเมื่อคืน
89231 กค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง เป็นมาเมื่อคืน
89331 กค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป๋นน้ำ 2 ครั้ง เป็นมาเมื่อคืน
89431 กค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป้นน้ำ 4 ครั้ง
89531 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป๋นน้ำ 4 ครั้งปวดท้อง
89631 กค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ มีมูกปน ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า เป็นมาเมื่อคืน
89731 กค 25555รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย ถ่ายเหลว3-5 ครั้งพฃปวดท้อง
89831 กค 2555หมู่ 5 บ้านรางหมัน ตำบลรางพิกุลรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยเพศชาย ถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง ปวดท้อง มีเลือดปน
89931 กค 2555บ้านนาแคทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้ง จาก รพ.กำแพงแสน พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก
90031 กค 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 09.30น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งโรคทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDHF 1 รายเพศชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ 96/3หมู่ 3 ต.ธรรมศาลา เริ่มป่วยวันที่ 26 กค. 55 เข้ารับการรักษา วันที่ 30 กค. 55 สถานที่รักษารพ.นครปฐม
90131 กค 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายโกวิทย์ บุญรอด อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 64 ม.6 ตำบลโพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 27 ก.ค.55 รักษา 30ก.ค. 55 แจ้ง 31 ก.ค. 55
9021 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย จากสสอ.เมืองนครปฐม วันที่ 1 ส.ค.55 เวลา 15.10 น. 1.น.ส.วราพรรณ กุลศรี อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 92 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 20 ก.ค.55 รับการรักษา 24 ก.ค.55 รพ.กรุงเทพคริสเตียน WBC 2390 Hct 42 Plt72000 รายที่ 2 ชื่อด.ญ.จินตนา ซิ้มงิ้น อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 114 ม.2 ต.ดอนยายหอม เร่มป่วย 25 ก.ค.55 รับการรักษา 27 ก.ค.55 รพ.สนามจันทร์ WBC 4520 Hct 41 Plt 273,000
9031 2555หมู่1 แปดโรงหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 รายชื่อด.ช.บุรินทร์ ยั่งยืน อายุ1.4ปี 129/3 ม.1ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย29ก.ค.55 รักษา30ก.ค.55 แจ้ง31ก.ค.55 รักษารพ.นครปฐม
9044 2555ม.2สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สอ.เมืองพบผู้ป่วยมือเท้าปาก 1 ราย ม.2 ต.สนามจันทร์
9055 2555ม.9(96/3ม.5ทุ่งน้อยรับวัคซีนรพ.สต.อ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมหลังได้รับวัคซีน ประมาณ10ช.ม.มีอาการตัวร้อนชักเกร็งกระตุกตาค้าง
9065 2555ม.8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมไข้เจ็บปากเจ็บเท้าพบตุ่มในปาก มือ และเท้า
9075 25557สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ทิพวรรณ อู๋เวียงคอย อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 ก.ค. 55 รักษาวันที่ 6 ก.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,900 Hct 40 Plet 180,000 กำลังรักษาอยู่
9086 2555หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อ ด.ญ.เพ็ญพักตร์ หอมศรีประเสริฐ อายุ 5 ปี พักอาศัยอยู่บ่อปลาสาลี่หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย3ส.ค.55 รับการรักษารพ.นฐงวันที่ 6 ส.ค.55 WBC3850 Hct38.4 Plt.209,000
9096 2555ม3ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก .ม3 เพศหญิง อายุ 5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
9106 2555ม.3ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ม.3 เพศ ญ อายุ 52 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
9116 2555ม.4ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้ง สสอ.เมืองพบผู้ป่วย เพศ ช อายุ 38 ปี ม.4ในพื้นที่รับผิดชอบ
9126 2555หมู่ 1วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นชายหนึ่งราย อายุ 28 ปี
9136 25553วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐมว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดเป็นชาย อายุ 15 ปี
9146 2555หมู่ที่ 2วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งว่าพบผู้ป่วย มือ เท้า ปาก เป็นเด็กชายอายุ 1.7 ปี โยมีอาการ ไข้ มีตุ่มที่กระพุ้งแก้ม มีผื่นที่ฝ่ามือ และเท้า
9156 2555หมู่ 8วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งว่ามีผู้ป่วย มือ เท้า ปาก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 3 ปี มีแผลในปาก ตาม มือ เท้า มีจุดแดง
9167 25558ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นมา 4 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง เป็นมา 7 ชั่วโมง มีอาการปวดมวนท้อง เนื่องจาการับประทานนมเปรี้ยว และรับประทานอาการเปรี้ยว
9177 25553ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีอาการไข้หนาวสั่น ไอเจ็บคอ
9187 2555หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.วิฑูรย์ บุญรอด อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 351 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 3 ส.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 6 ส.ค. 55 WBC 2540 Hct 37.9 Plt125,000
9198 2555ม.9 บ้านทัพยายท้าวหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน ปวดศีรษะ เมื่อบ่ายวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงรับประทานยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG.ที่มีอยู่ในบ้าน ๒ เม็ดแล้วพักผ่อน วันต่อมาผู้ป่วยไปโรงเรียนตามปกติแต่ก็ยังมีอาการ ตัวร้อน ปวดศีรษะอยู่ จนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมากขึ้น ไข้สูง มารดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ๓๐ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน WBC = 3,540, Hct = 42.1 %, Plt = 100,000
9208 2555ม.3 หนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน ปวดศีรษะ เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงซื้อยาทิฟฟี่ลดไข้ทานแล้วนอนพักผ่อน จากนั้นก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทุกวันจนถึงเย็นวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะและไข้สูงอีกจึงไปรับการรักษาที่คลินิกวินการแพทย์ แพทย์ฉีดยาให้ ๑ เข็มแล้วให้ยากลับมารับประทานต่อที่พักต่อมาเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นมีอาเจียนร่วมด้วยเพื่อนจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์เจาะเลือดและรับไว้รักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลื
9218 2555ม.7 บ้านทุ่งสีชุกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน แผลในปาก จุดแดงที่มือ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เช้าวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มารดาจึงพามารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปากโลง เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วแนะนำมารดาว่าลูกป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียนก่อนเมื่อหายดีแล้วค่อยไปโรงเรียนพร้อมทั้งให้ยาไปรับประทานที่บ้านและถ้าผู้ป่วยไม่ดีขึ้นให้พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม จนถึงเช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยยังไม่หายจากการป่วยมารดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยว่าเป็
9228 2555ม.7 บ้านทุ่งสีชุกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน แผลในปาก ตุ่มแดงที่มือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มารดาจึงให้รับประทานยาที่มีอยู่ที่บ้าน เช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มารดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมพร้อมพี่ชาย แพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก จากนั้นให้ยากลับไปรับประทานต่อที่บ้าน ๑๔ วันก่อนป่วย ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนและไม่เคยพบกับชาวต่างประเทศ ผู้ป่วยอยู่บ้านทุกวัน
9238 25554ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
9249 2555หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.ดมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนายธานินทร์ มีก่ำ อายุ 21ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 4 ส.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 8ส.ค.55 DHF WBC4170 Hct45 Plt85000
92510 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง คลื้นใส้อาเจียน
92610 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยอาการ ถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง มีไข้ อาเจียน
92710 25552สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.วิไลพร เขียวพระอินทร์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 5 ส.ค. 55 รักษาวันที่ 10 ส.ค. 55 รพศ.นครปฐม WBC 3,320 Hct 35.6 Plet 143,000 กำลังรักษาอยู่
92810 25551ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผป.มีอาการคล้ายไข้หวัด ไปรักษารพ.นฐ. เป็นคนต่างจังหวัดเช่าห้องแถวอยู่คนเดียวไม่มีญาติ ประวัติติดสุรา ตัวบวมบ่อยๆ
92910 2555หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1ราย ชื่อ นางอนงค์ ช่อประพันธ์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 131 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 5 ส.ค.55 พบผู้ป่วย 10 ส.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ. WBC3470 Hct36.5 Plt.12,000
93011 2555หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐมและอสม . พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 19 ปี เป็นโรคไข้เลือดออก ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม
93112 2555ม.9นราภิรมย์บางเลนนครปฐมผู้ป่วยเป็นเพศหญิง อายุ 31 ปี อาชีพค้าขาย เริ่มป่วยวันที่ 11 ส.ค.2555 เวลาประมาณ 20.00 น. ด้วยอาการถ่ายเหลว 5 ครั้ง พบผู้ป่วย วันที่ 12 ส.ค.2555 วันนี้ยังไม่ถ่ายแต่มีอาการอ่อนเพลีย
93214 2555ม.5 บ้านลำน้ำโจนวังเย็นเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีแผลในปาก จุดแดงที่ฝ่ามือ เมื่อวันที่6ส.ค.55เช้าวันที่7ส.ค.55 มารดาจึงพามารับการรักษาที่รพ.สต.วังเย็น เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วแนะนำมารดาว่าลูกป่วยเป็นโรค มือเท้าปาก ให้หยุดเรียนก่อนเมื่อหายดีแล้วค่อยไปโรงเรียนพร้อมทั้งให้ยาไปรับประทานที่บ้านและถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปรับการรักษาที่รพ.นฐ. จนเช้าวันที่ 8 ส.ค.55ผู้ป่วยยังไม่หายจากการป่วยมารดาจึงพาไปรับการรักษาที่รพ.นฐ. แพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยว่าเป็นมือเท้าปาก
93314 2555ม.6 บ้านคันไผ่วังเย็นเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีแผลที่ปาก จุดแดงที่ฝ่ามือและเท้าเมื่อวันที่6ส.ค.55 และเช้าวันที่7ส.ค.55พี่สาวจึงพามารับบริการที่รพ.สต.หนองดินแดง เจ้าหน้าที่ตรวจและแนะนำพี่สาวว่าน้องป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้หยุดเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้นพร้อมให้ยามาทานที่บ้าน จนเช้าวันที่ 8 ส.ค.55ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นตาจึงพาไปรับการรักษาที่รพ.นฐ. แพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก
93414 2555ชุมชนหนองนางแช่ หมู่ 3โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ ด.ช.ประสิทธิ์ นะวาระหะคุณ อายุ 12 ปี เรียนอยู่ ร.ร.บอสโกพิทักษ์ ที่อยู่เลขที่ 186/1 หมู่ 3 ต.โพรงมะดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8/08/2012 เข้ารับการรักษา รพ.นครปฐม วันที่ 13/08/2012
93514 2555หมู่ 5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน1รายน.ส.ศันสนีย์ ผลประเสริฐ อายุ 22ปีบ้านเลขที่61/1ม.5ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่ 3ส.ค.55Admitรพ.นฐ.วันที่8ส.ค.55WBC= 1960 Hct= 38.9 Plt = 90,000แพทย์วินิจฉัยโรคDHF
93614 2555หมู่ 9 บ้านสะแกรายดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1ราย ชื่อ พระนิธิ มวนอ่อม (ผู้ป่วยทาลัสซีเมีย)อายุ 23 ปี อาศัยอยู่ที่วัดสะกราย หมู่ 9 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วยเมื่อ 9 ส.ค.55 รับการรักษาร.นฐ.วันที่ 13 ส.ค.55 รับแจ้งโรค 14 ส.ค.55 WBC 2350 Hct20 Plt74000
93715 2555หมู่ที่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมป่วยเป็นไข้เลือกออก DHF ชื่อด.ญ.ชญานุตย์ หมีป่า อายุ 3 ปี
93815 2555หมู่ที่1ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยด้วยโรไข้เลือดออกDF ชื่อน.ส.พัชรี พูลทอง อายุ 38 ปี
93915 2555หมู่ที่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยดวยโรค AEFI ชื่อด.อรจิรา อ่ำสำอางค์ อายุ 7 เดือน
94015 2555หมู่ที่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ชื่อภัคจิรา เผือกเงิน อายุ 2 ปี
94115 2555หมู่ที่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกDF ชื่อน.ส.พัชรินทร์ ศรีบุญแปลง อายุ 25 ปี
94219 2555ม.14บ้านดอนกระตายสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้ง อสม.ว่าผูเข้าข่ายต้องสงสัยไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นเพศชาย ไข้สูงมา 3 วัน ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ปวดตามข้อ ตามตัว อาเจียน ญาติสงสัย ให้มารับการตรวจที่รพ.สต.
94321 25554 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ28ปีมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามข้อเบ้าตาหน้าแดง อาเจียนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้เป็นมา2 วัน ไข้38องศาเซลเซียส ให้การรักษาแนะนำให้มาดูอาการในวันรุ่งขึ้นเพื่อดูอาการ เนื่องจากอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
94421 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมอาเจียน 1 ครี้ง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
94521 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง ไม่มีแรง
94621 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้งเป็นมาเมื่อวาน
94721 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง
94821 2555ดอนแฟบนิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง
94921 25553ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมเริ่มป่วยไข้ตัวร้อนเมื่อคืนวันศุกร์กินยาลดไข้ไม่หาย 2 ครั้งยังไม่ดีขึ้น ไปรพ.นครชัยศรีวันเสาร์กินยากลับบ้าน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นนัดให้มาเจาะเลือดวันจันทร์ แพทย์วินิจฉัย DHF ผป.ไม่ได้นอนค้าง ประวัติ เมื่อต้นเดือนกลับบ้านศรีสะเกษอยู่ประมาณ 1wk.บริเวณนั้นไม่พบผป.ไข้เลือดออกมาก่อน เรียนป.1 รร.วัดไทร อ.นครชัยศรี
95022 2555สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาด รพ.นครปฐมพบนักเรียน ม.1 รร.สิรินธร เป็นโรคมือเท้าปาก
95122 2555ม.6สามง่ามดอนตูมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.ดอนตูมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายเริมป่วย 14 สค55นอนรพ.19 สค55รับส่งต่อจากคลีนิคนพ.ถวัลย์
95223 2555-นิลเพชรบางเลนนครปฐมตาแดง
95324 25555ห้วยพระดอนตูมนครปฐมผู้ป่วยหมู่ทึ่ 5 ต.ห้วยพระ ถ่ายเหลวมา 5-6 ครั้ง
95426 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อด.ญ.รัตนาพร มั่งจุ่น อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 476 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม เริ่มป่วย 18 ส.ค.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 24 ส.ค.55 รพ.นฐ.
95527 25554 ต.บางเลนบางเลนบางเลนนครปฐมพบคนไข้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ชื่อ ด.ช.ธนภูมิ คงคาหลวง อายุ 3.2 ปี เริ่มป่วยวันที่ 23 สค. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 24 สค. 55 ยังรักษาอยู่ที่ รพ.บางเลน
95627 2555บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ช.ยืนยง อยู่ยืนยง อายุ…10ปี บ้านเลขที่82/3 หมู่1 เริ่มป่วย24กค.55 พบ29กค.55
95727 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเด็กอายุ 10 เดือน เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม ด้วยอาการไข้ ซึม รับประทานอาหารไม่ได้ มีแผลในปาก
95827 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 20ปีรักษาที่รพ.นครปฐม เริ่มป่วย 7 ส.ค.55 พบผู้ป่วย 11ส.ค.55 WBC= 1,780 Hct=43.6 Plt=139,000
95927 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย อายุ 38 ปี เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม เริ่มป่วย 13 ส.ค.55พบผู้ป่วย 17ส.ค.55 WBC 2,720 HCT=41.8 Plt=121,000
96028 2555สามขานิลเพชรบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2-3 ครั้งและคลื่นไส้อาเจียน
96128 2555กระดี่อ้อห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมอาเจียน 4-5 ครั้ง ถ่ายเหลว 2 ครั้ง มีการปวดมวนท้อง
96228 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศชายอายุ 6 ปี เริ่มป่วยวันที่ 13ส.ค.55เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 17ส.ค.55แจ้งพบผู้ป่วย18ส.ค.55WBC=4111 Hct=38 Plt=306000
96328 255506นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 2 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันนที่ 12สค.55ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เข้ารับการรักษาผู้ป่วยในของรพ.นครปฐมวันที่ 17 สค.55ด้วยอาการไข้สูง ไอ แจ้งพบผู้ป่วยวันที่ 18 สค.55วินิจฉัย Influeza B possitive
96429 2555ม.1สัมปทวนนครชัยศรีนครปฐมมีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก
96530 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมพบเด็กหญิงอายุ 12 ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เริ่มป่วย 24สค.55 admitรพ.นครปฐมวันที่ 28สค.55 wbc=2790 Hct=41.4 Plt=31000
9663 2555ม.5สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย บ้านเลขที่ 17/3 ม.5ต.สนามจันทร์
9673 25551,2,4,5,6,9ลำพญาบางเลนนครปฐมมีกิ้งกือเหล็กจำนวนมากออกมาอาศัยตามที่พักอาศัยบ้านเรือน ตัวอาคารสถานที่ต่างๆพบมาประมาณหลายสัปดาห์แล้ว
9683 2555ม.4ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโดยแพทย์วินิจฉัยว่าน่าสงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 รายชื่อเด็กชายณัฐวุฒิ เสนาคุณ
9693 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
9704 2555คลองสระพังแพลอยนิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลว และอาเจียน 4 ครั้ง
9714 2555บ้านพักครู หมู่ 2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมเวลา 14.20 น. รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ได้รับแจ้งทางเมลล์ จากสสอ.นครชัยศรี พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่บ้านพักครู รร.วัดห้วยตะโก โดยพบผู้ป่วยวันท่ 25 สค.55 เข้ารับการรักษา รพ.นครปฐม วันท่ 31 สค.55 แพทย์วินิจฉัย DHF WBC 3000 PCT 99000 HCT 36.5 เข้ารับการรักษา รพ.นครปฐม ตั้งแต่ 31 สค.55 - 2 กันยายน 55 และอาการดีขึ้นแพทย์สั่งให้กลับบ้านวันท่ 2 กย55 ปัจจุบัน หายเป็นปกติแล้ว
9726 25555ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 59 ปี มีอาการถ่ายเหลวมา 5-6 ครั้ง
9736 255503พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายสมรัก บุญรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑/๑๐ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นผู้ป่วยใน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC = ๒,๑๑๐ Hct = ๔๑.๐ Platelet = ๗๓,๐๐๐
9747 25553ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1ราย
97511 2555ปากบึงนิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
97612 25551สัมปทวนนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้ง จาก สสอ.ว่ามีผู้ป่วยไข้เดงกี้ เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก
97713 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 7-8 ครั้ง ปวบิด คลื่นไส้ ปวดเมื่อย
97813 2555ทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมชื่อ ด.ญ. เมย์ชญา สระทองเย็น ปวดท้อง ถ่ายท้อง เหลวเป็นน้ำ อาเจียน 2 ครั้ง
97914 255596 หมู่ 3ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว4ครั้งปวดท้องคลื่นไส้
98014 255523ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 8-9 ครั้ง คลื่นไส้ ปวดบิด ปวดเมื่อเนื้อตัว
98114 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
98214 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง ไม่อาเจียน
98314 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง อาเจียน 2 ครั้ง ปวดท้อง
98414 2555ม.4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.วิศิษฐ์พล มะลิวัลย์ อายุ 8 ปี เลขที่ 31/4 ม.4 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 23 ก.ค.55 รักษา 24 ก.ค.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 1 ส.ค.55 รพ.สนามจันทร์ WBC=3,770 Hct=36 Plt=181,000 (DHF)
98514 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นางบังเอิญ คำภีร์ อายุ 53 ปี เลขที่ 37/2 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 ส.ค.55 รักษา 4 ส.ค.55 พบ/แจ้ง 4 ส.ค.55 ผล กำลังรักษา เวลาแจ้ง 9.50 น. WBC=3,860 Hct=57.1
98614 2555ม.7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคมือเท้าปาก 1 ราย ชื่อ ด.ช.สรัลธร เหลืองวัฒนา อายุ 2 ปี เลขที่ 105 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 7 ส.ค.55 รักษา 8 ส.ค.55 พบ/แจ้งโรค 8 ส.ค.55 รพ.นครปฐม ผล ยังรักษา อาการ มีไข้ แผลในปาก มีจุดแดงที่เท้า
98714 2555ม.7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นายพรชัย ฟักหอม อายุ 25 ปี เลขที่ 45/4 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 3 ส.ค.55 รักษา 7 ส.ค.55 พบ/แจ้ง 9 ส.ค.55 รพ.นครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=2,860 Hct=45 Plt=117,000 (DHF)
98814 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นางอรุณ พงษ์เภา อายุ 48 ปี เลขที่ 61/1 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 16 ส.ค.55 รักษา 22 ส.ค.55 พบ/แจ้ง 22 ส.ค.55 รพ.นครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=4,580 Hct=39.4 Plt=46,000 DHF
98914 2555ม.17โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ บุตรดี อายุ 17 ปี เลขที่ 12 ม.17 ต.โพรงมะเดื่อ อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 ส.ค.55 รักษา 22 ส.ค.55 พบ/แจ้ง 23 ส.ค.55 รพ.นครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=2,560 Hct=40.1 Plt=112,000 (DF)
99014 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.ลูกนำ พาดคง อายุ 4 ปี เลขที่ 116/1 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 19 ส.ค.55 รักษา 24 ส.ค.55 พบ/แจ้ง 24 ส.ค.55 รพ.นครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=2,660 Hct=38.8 Plt=112,000 (DHF)
99114 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นางสำรวย พงษ์เภา อายุ 39 ปี เลขที่ 61/2 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 5 ก.ย.55 รักษา 10 ก.ย.55 พบ/แจ้ง 10 ก.ย.55 รพ.นครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=2,270 Hct=39.3 Plt=172,000 (DF)
99214 2555หมู่ 6 บ้านตาลเดี่ยวดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อ นายจรูญศักดิ์ หอมศรีประเสริฐ อายุ51ปี บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 6 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 9 ก.ย.55 รับการรักษา 13 ก.ย.55 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน WBC 3220 Hct 45 Plt 78,000
99315 2555บ้นหนองฟักทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยปวดท้อง ถ่ายท้อง อาเจียน มา 5 ครั้ง
99415 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.00 น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งโรคทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDHF 1 ราย เพศหญิง ชื่อนางภิรมย์ พรฤกษ์เวียงพิง อายุ 59 ปี เริ่มป่วยวันที่ 11 กย. 55 พบผู้ป่วย 15 กย. 55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
99517 255511ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง เป็นมา 2 วัน ปวดท้อง อาเจียน
99617 2555ม.6ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมถ่ายท้องเนื่องจากเมื่อวานกินส้มตำ
99717 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้งอาเจียน 2 ครั้ง ปวดท้อง
99817 2555หมู่ 3 ชุมชนหนองนางแช่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง นฐ.แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑ รายชขื่อน.ส.เกศกมล สีมา อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 10/1 ม.3 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 11 ก.ย. 2555 รักษาที่รพ.นฐ. วันที่ 17 ก.ย.55
99918 2555ม.1 ดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ3-4 รอบ
100018 2555ม.4ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมฝนตกชุกทุกวันเริ่มมีน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางสัญจรพื้นที่ม.4ต.สระพัฒนาช่วงเขตทุ่งนาและบ่อกุ้งติดกับต.ห้วยม่วง
100119 25551วังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมน้ำคลองท่าสารเริ่มล้นตลิ่ง
100219 255514ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งอสม พบผู้ป่วย ปวดท้อง ถ่ายเหลว 1 ราย
100320 2555สามขานิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง
100420 2555นิลเพชรนิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
100520 2555สามขานิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
100620 2555บัวปากท่านิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง
100720 2555หมู่ 2 บ้านห่างห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วม จำนวน 3 หลังคาเรือน ของ บ้านห่าง หมู่2 น้ำท่วมเข้าในบ้าน ประมาณ ครึ่งหน้าแข่ง เริ่มาอาการคันตามผิวหนัง และน้ำกัดเท้า
100820 2555หมู่ 9 ตำบลทุ่งลูกนกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมจากการลงไปสำรวจพบว่าท่วมเฉพาะที่ลุ่มอาจเนื่องจากน้ำฝนทำให้คลองชลประทานเอ่อล้น
100921 2555หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยกินส้มตำหลังจากนั้นมีอาการถ่ายเหลวสี่ครั้งคลื่นไส้อาเจียน
101021 255511ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว4ครั้งเป็นมา1วัน
101121 25554ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐมทำและทานซุปหน่อไม้กันทั้งบ้าน 4 คน
101221 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง ปวดท้อง
101321 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดท้อง
101421 2555หมุ๋6หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็น้ำ5ครั้ง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
101521 2555หมู่ 7สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยจำนวน3หลังคาเรือน
101622 255503พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ช.วันชัย ดิษฐสมาน อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑/๑๗ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นผู้ป่วยใน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC = ๒,๕๒๐๐ Hct = ๔๑.๙ Platelet = ๑๑๘,๐๐๐
101722 2555มหู่ 21 บ้านทองพาณิชย์ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมฝนตกเกือบทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 ทำให้ปริมาณน้ำเริ่มเต็มริมคลอง
101823 2555บ้านหนองพงนก ม.10สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอากาถ่ายเหลวมา 2 -5 ครั้ง มา 12ชม.ไปงานเลี้ยงวันเกิดเพือนมา
101924 255503พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายก้าวเจริญ สนกันหา อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑/๑๗ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นผู้ป่วยใน
102025 2555คลองนิลเพชรนิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2-3 ครั้ง
102125 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4ครั้ง อาเจียน2ครั้ง ปวดท้อง
102225 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว อาเจียน ปวดท้อง ไม่มีแรง
102326 2555หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายศุภสีห์ เครือวัลย์ อายุ19ปี ตัวร้อนปวดศีรษะไข้สูงเม็ดเลือดขาว2,780 เกล็ดเลือด86,000 ความเข้มข้นเลือด 52%
102426 2555หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายแทน ศรีโสภา อายุ 35 ปี เหนื่อยไอ ไข้ เม็ดเลือดขาว2,830 เกล็ดเลือด 114,000 ความเข้มข้นเลือด37.6%
102526 2555หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายสิทธิชัย เดชมะเริง อายุ21ปี ไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียไม่มีแรง เม็ดเลือดขาว 5,600 เกล็ดเลือด 123,000 ความเข้มข้นเลือด 44.9
102626 25552 ต.บางเลนบางเลนบางเลนนครปฐมดช.ธนัชชา โตศรีพลับ อายุ3ปีไปรักษาที่รพ.จันทรุเบกษาอยู่บ้านเลขที่ 35 ม2 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐมบอกว่าเป็นไข้เลือดออกกำลังรักษาอยู่
102727 2555บ้านหนองน้ำใสวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยด้วยโรคสุกใส 1 ราย
102827 2555บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.ณัฐกานต์ รอดตัว อายุ4ปี บ้านเลขที่51/47 หมู่1 เริ่มป่วย17สค.55 พบ22สค.55
102927 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.จีลดา มาเจริญ อายุ10ปี บ้านเลขที่113/3 หมู่2 เริ่มป่วย5ก.ย.55 พบ9ก.ย.55
103027 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.อารีรัตน์ มาเจริญ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่113/3 หม.2 เริ่มป่วย 1ก.ย.55 พบ8ก.ย.55
103128 2555หมู่ 7 บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ด.ญ. วรินธร วิทางจีน อายุ ๑๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๓ ม. ๗ ต.ตาก้อง อ. เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๕ รักษาวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๕ รักษาที่ รพ.นครปฐมผลWBC ๒,๙๔๐ Hct ๓๕.๗% Plt ๑๑๐,๐๐๐
103228 2555บ้านทุ่งบัวทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วย 1ราย ชื่อนายกลิ้ง ทองดอนเหมือน
103330 2555นิลเพชรบางเลนนครปฐมมีพายุฝนตกหนักและลมแรงมาก
103430 255514สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวมา 2 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน
103530 25552รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว มา 4 ครั้ง
103630 25553กระตีบกำแพงแสนนครปฐมคลื่อนไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวมา 5 ครั้ง อ่อนเพลีย
103730 255514ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 4 ครั้ง อ่อนเพลีย
103830 25556ทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมคลื่นไส้ อ่อนเพลีย
103930 25553หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว มา 3 ครั้ง อาเจียนร่วมด้วย
10401 ตค 25557กำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.สมใจ สะสมทรัพย์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 20 ก.ย. 55 รักษาวันที่ 24 ก.ย. 55 รพศ.นครปฐม WBC 2,510 Hct 37.9 Plet 115,000 กำลังรักษาอยู่
10411 ตค 25553ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
10421 ตค 2555หมู่ 6 บ้านบ่อน้ำเค็มสระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1ราย ชื่อนายเอกลักษณ์ สิงห์คา บ้านเลขที่ 37 ม.6 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 26 ก.ย.2555 รักษา 1 ต.ค. 2555 รพ.นครปฐม
10432 ตค 2555ม.1 บ้านหนองสมควรทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยชื่อ สมคิด ปิ่นทอง มีอาการปวดท้อง ถ่ายท้อง อาเจียน ถ่ายเหลวเป็นน้ำมาตั้งแต่เมื่อวาน
10442 ตค 2555หมู่ 3 หนองนางแช่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช. ชนาธิป สีมา อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 10/1 ม.3 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 24 ก.ย.55 พบ 29 ก.ย. 55 รักษาตัวอยู่ที่รพ.นฐ.
10452 ตค 2555หมู่ที่ 5 บ้านทัพหลวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตรับผิดชอบจำนวน 1 รายคือ นายบุญเกิด ภูศรี อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 83 ม.5 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 27 ก.ย. 55 พบผู้ป่วยวันที่ 2 ต.ค. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ HCT=39 WBC=1630 PLT=135000
10463 ตค 2555บ้านดอนต้นแคกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพศหญิง 1 ราย ชื่อ น.ส.พักต์พิมพ์ ชุ่มดอนไพร อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 130 ม.4 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน รักษาตัวที่ รพ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
10473 ตค 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมปวดท้องถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง อาเจียน
10483 ตค 255505 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมc0แจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายด.ญ.ปรียา จิตรจงเกษมอายุ 8 ปีอาศัยบ้านเลขที่53/49ม.5ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่28ก.ย.55Admitรพ.นครชัยศรีWBC=3200 Hct39.1Plt=203000เป็นนักเรียนโรงเรียนหอเอก
10493 ตค 2555หมู่ 2 หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อนายทรงวิทย์ ศรีจันทร์เฟื้อ อายุ 17 ปี ที่อยู่ 68 ม.2 ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย 25ก.ย. 55 รักษา 30ก.ย. 55 รพ.นครปฐม W6550 H50.4 P37000
10503 ตค 2555หมู่ 2 หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อน.ส.วราภรณ์ หุ่นคล้าย อายุ 19 ปี ที่อยู่ 72 ม.2 ต.หนองงูเหลือม รักษารพ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 ก.ย.55 รักษา 2 ต.ค. 55 W4930 H37.4 P8600
10514 ตค 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ท้องอืด ไม่อาเจียน
10524 ตค 2555ม.9โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ณัฐริกา พงษ์ขวัญ อายุ 7 ปี เลขที่ 146/6 ม.9 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 ก.ย.55 รักษา/พบ/แจ้ง 23 ก.ย.55 รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผล กำลังรักษา WBC=6,100 Hct=36.5 Plt=137,000
10534 ตค 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.สำเริง พงษ์เภา อายุ 35 ปี เลขที่ 61 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 19 ก.ย.55 รักษา 24 ก.ย.55 รพ.นครปฐม DHF WBC=2,420 Hct=39.40 Plt= 150,000 Tel.081-0695891
10544 ตค 2555ม.16โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.มนุญ ต้นหอมช่วย อายุ 8 ปี เลขที่ 29 ม.16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 15 ก.ย.55 พบผู้ป่วย 22 ก.ย.55 WBC=2,250 Hct=37.4 Plt=99,000 Tel.0854440534
10554 ตค 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ณัฐวุฒิ สีเมือง อายุ 6 ปี เลขที่ 6/1 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 26 ก.ย.55 รักษา 1 ต.ค.55 รพ.นครปฐม WBC=3,820 Hct=31.2 Plt=173,000 DF Tel.0806019499
10564 ตค 2555ม.10ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการท้องเสียเนื่องจากกินส้มตำมีอาการถ่ายท้องตั้งแต่เที่ยงคืน5-6 รอบ
10574 ตค 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 09.00น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งรายงานโรคจากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDF 1 รายชื่อ ด.ช.พันกร เหลืองไพศาล อายุ 15ปี ที่อยู่ขณะป่วย 6/6 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 28 กย. 55 เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 3 ตค. 55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 4 ตค. 55
10584 ตค 2555บ้านห้วยยางกรวดห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมารับการรักษาที่รพ.สต.จำนวน 1 ราย
10594 ตค 2555นิลเพชรบางเลนนครปฐมมีลมพัดแรง พร้อมกับฝนตกลงมาอย่างหนักมากๆ
10605 ตค 2555หมู่ 9 บ้านดอนทรายสระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม ให้ติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายเฉลิมพร พาทัน อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 81/2 ม.9 ต.สระกะเทียม เริ่มป่วย 1 ตุลาคม 2555 รักษา 4 ตุลาคม 2555 ที่โรงพยาบาลนครปฐม WBC 1810 Hct 44.6 Plt 42000 ผลเป็น DHF
10615 ตค 2555หมู่บ้านวัดคลองอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมได้รับแจ้งจากรพ.สามพราน ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายคือ นายกฤษฎา หงษ์ขาว อายุ 18 ปีอยู่บ้านเลขที่6/9 ม.3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 ก.ย.55 พบ 24 ก.ย.55 อาชีพรับจ้าง เบอร์โทร 085-7041303 รับการรักษาที่ รพ.สามพราน
10626 ตค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง อาเจียน ปวดท้อง
10636 ตค 2555หนองปลาไหลทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยสุกใส 1 ราย
10648 ตค 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.อานนท์ พุ่มพิทักษ์กุ อายุ 12 ปี เลขที่ 17/4 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 1 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 6 ต.ค.55 WBC=2,410 Hct=43.70 Plt=22,00
10658 ตค 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด บี ชื่อ ด.ช.บัณฑิต แซ่คู อายุ 6 ปี เลขที่ 2/1 ม.17 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 3 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 6 ต.ค.55 อาการ ไข้ ไอ หอบ อาเจียน WBC=2,900 Hct=36.8 Plt=235,000
10668 ตค 25556ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู่ป่วยจำนวน 1 ราย มีอาการถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง
10679 ตค 2555-ลำพญาบางเลนนครปฐมเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ40 ซม.จากระดับพื้นดิน
10689 ตค 2555หมู่ 8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน 1 ราย คือ นายเกษมพันธุ์ อยู่พร้อม อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 120/1 หมู่ 8 ต.ทัพหลวง อ. เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 2 ตุลาคม 2555 พบผู้ป่วยวันที่ 6 ตุลาคม 2555 ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ Hct =47.2% WBC= 3,790 Plt = 82,000
10699 ตค 25556กำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปนเป้นมา 4 ชม.
10709 ตค 2555หมู่ 6ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 09.10 น. รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อนายบุญยรักษ์ ลูกชัยสง อายุ 21 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 12 หมู่ 6 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 ตค. 55 เข้ารับการรักษา 7 ตค.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
107110 ตค 2555หมู่ 2 หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมื่องฯ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน1ราย ชื่อน.ส.จิราภรณ์ หุ่นคล้าย อายุ 24 ปี ที่อยู่ 72 ม.2 ต.หนองงู เหลือม อ.เมื่อง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 6ต.ค.55 พบผู้ป่วย 10ต.ค.55 W3150 H41.4 P87000
107211 ตค 2555หมู่4 บ้านดอนต้นแคกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยชื่อ นางสุชัญญา แช่มเจริญพร มาด้วยอาการถ่ายเหลว 4 ครั้ง
107311 ตค 2555บ้านวังใหม่วังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.กำแพงแสน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 13 จำนวน 1 ราย ชื่อนายประทวม พรมพิทักษ์ อายุ 29 ปี
107411 ตค 2555หมู่ 8 หมู่บ้านสามพรานอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.สามพรานพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย คือ นาง ทองคำ สิงห์ทอง อายุ 47 ปี บ้านเลขที่12/13 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 30/09/2555 พบผู้ป่วย 4/10/2555 ผู้ป่วยรับการรักษาที่ รพ.สามพราน
107511 ตค 2555หมู่3 บ้านคลองอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.สามพราน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกคือ ด.ญ.จีรวรรณ เมืองยวง อายุ6 ปี 5 เดือน บ้านเลขที่5/134 ม.3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 7/10/55 พบ10/10/55 รับการรักษาที่ รพ.สามพราน
107612 ตค 2555บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง นฐ แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกDHF จำนวน ๑ ราย ชื่อนางสาวสิตานันท์ เล้ารัตนานุรักษ์ อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๗๑/๑ ม.๘ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครปฐม อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
107712 ตค 2555บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครปฐมให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อนายภูวนาศ ประภาพันธุ์ อายุ ๑๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๑ ม.๘ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครปฐม อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
107812 ตค 2555ม.8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยจากสสอ.เมือง 1 ราย ชื่อนางบังอร ผลอุดม อายุ43 ปี บ้านเลขที่ 71 ม.8 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 7 ต.ค.55 รับการรักษาที่ รพ.นฐ. วันที่ 11ต.ค.55 wbc 3660 HCT42.2 PLT 62000
107912 ตค 2555หมู่ 5ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา14.00 น. ทาง สสอ.เมืองนครปฐม แจ้งติดตามควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดบี พบผู้ป่วย 1 คน ด.ช. พีรณัฐ พรดี อายุ 2 เดือน บ้านเลขที่ 72 ม. 5 ต.ตาก้อง เริ่มป่วย 8 ตค. 55 พบผู้ป่วย 10 ต.ค.55
108012 ตค 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศ หญิง1ราย อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 62 ม.1ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 29 ก.ย.55เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 1ต.ค.55 แจ้งโรควันที่ 2ต.ค.55แวลา 09.00 น. WBC 2360 Hct 44.6 Plt 98000 (DF)
108113 ตค 2555คลองญี่ปุ่นใต้นิลเพชรบางเลนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง และอาเจียน
108214 ตค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมผื่นคัน ตุ่มพุพอง หนอง บริเวณลำตัว แขน ขา ปวด เป็นมา 2 วัน
108314 ตค 2555ม.9 บ้านไร่ใหม่สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ปวดามข้อและกล้ามเนื้อแขน ขามา 3-4 วัน ที่บ้านไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆมาก่อน ในแหล่งน้ำพบลูกน้ำยุงลายในหลายๆภาชนะ
108415 ตค 2555หมู่ 5 บ้านต้นไทรดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. ชื่อน.ส.กุสุมา ศุภศิริโภคา อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 52/3 ม.5 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 11 ต.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ. วันที่ 13 ต.ค.55 WBC 2080 Hct37.8 Plt 54000
108515 ตค 2555หมู่10 ต.สระสี่มุมสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมเด็กชาย อายุ5ปี R/Oโรคไข้เลือดออก นอนรักษาตัวที่รพ.ราชวิถี เริ่มป่วย10ตค55 ปัจจุบันกลับบ้านแล้ว ขณะป่วยเป็นช่วงปิดเทอมไปอาศัยบ้านญาติที่ กทม.
108615 ตค 2555บ้านหนองขนาน หมู่1หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย ถ่าย 3- 4 ครั้ง 1 วัน คาดว่าน่าจะเกิดจากอาหารประเภทแกงถุง แต่มีอาการคนเดียวในบ้าน
108715 ตค 2555หมู่3ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่าวยเพศชาย 1 คนในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 83/2 ม.3เริ่มป่วย 29 ก.ย.55 พบผู่ป่วย 3 ต.ค.55
108815 ตค 2555หมู่ 9ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง เวลา 10.00 น. พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย เพศชาย บ้านเลขที่ 150 หมู่ 9 อายุ 6 ปี เริ่มป่วย 1 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 7 ต.ค.55 รักษา รพศ.นฐ
108915 ตค 2555หมู่6ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากทาง สสอ.เมือง เวลา 10.00 น.พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศชาย อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 59/6 หมู่ 6 เริ่มป่วย 8 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 11 ต.ค.55
109015 ตค 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม เวลา 10.21 น.พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 62/1 ม.1 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 11 ต.ค.55 รักษา 15 ต.ค.55 รพ.นครปฐม WBC 3,330 PLT 61,000 HCT 39.5 วินิจฉัย DHF
109115 ตค 255503นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 83/5 หมู่ 3 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 9 ตุลาคม 2555 เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม วันที่ 15 ต.ค.55 WBC 8220 PLT 26,000 HCT 38.5 วินิจฉัย DHF
109215 ตค 2555หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองสงสัยไข้เลือดออกสอบสวนโรคป่วยวันแรกมีอาการปวดศีรษะซึมไม่มีแรงซื้อยาทานเองวันที่2-3ไปรักษารพ.เอกชนได้ยาอาการไม่ดีขึ้นวันที่4ไปคลินิกซอย2หมอทำใบส่งตัวไปรพ.นครปฐมแพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยในสงสัยไข้เลือดออกเมดเลือดขาว2,960ความเข้มข้นเลือด37.2เกล็ดเลือด177,000
109315 ตค 25551-7 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมฝนตกหนักและมีฟ้าคนองเสียงดังมีฟ้าแลบตั้งแต่เวลา04.30นถึงเวลา07.00น.ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนน ในหมู่บ้านหลายจุดในพื้นที่ หมู่ 1-7 ต.สระพัฒนา
109415 ตค 25555สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT ตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งข่าว จาก SRRT สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ น.ส.สุมีนา ระดาฤทธิ์ อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 8 ต.ค. 55 เข้ารักษาวันที่ 13 ต.ค. 55 ที่รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 8,930 Hct 38.2 Plet 58,000 กำลังรักษาอยู่
109516 ตค 2555หมู่4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา09.55น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนางธวันรัตน์ วังบัวน้ำเย็น อายุ 45 ปีที่อยู่ขณะป่วย 6/7 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 11 ต.ค. 55 เข้ารับการรักษาวันที่ 14 ต.ค. 55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 16 ต.ค. 55 สถานที่รักษา โรงพยาบาลนครปฐม
109617 ตค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อนายมานิตย์ น้อยโอชา อายุ 35 ปี พักอาศัยที่ร้านโชคพยุงค้าไม้ หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วยเมื่อ 11 ต.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 14 ต.ค.55 รับแจ้งโรค 15ต.ค.55 ยังไม่ทราบผลทางห้องปฏิบัติการ
109717 ตค 2555หมู่ 7 บ้านทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากจากสสอ.เมืองว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน 1 ราย คือด.ญ.กัลยารัตน์ เอื้อเฟื้อ อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ 7 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 12 ต.ค. 55 พบผู้ป่วย 17 ต.ค.55 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct=42.7% Plt = 79,000 WBC = 3,000
109817 ตค 2555หมู่ 8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากจากสสอ.เมืองว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน 1 ราย คือ น.ส.สไบ จวนลูกบัว อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 33/4 หมู่ 8 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 11 ต.ค. 55 พบผู้ป่วย 17 ต.ค.55 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct=35.7% Plt = 54,000 WBC = 5,110
109918 ตค 2555หมู่4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.33 น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งเหตุการณ์โรคจากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDF 1 รายชื่อ ด.ญ.พิชชาภรณ์ อนุกูลรังสรรค์ อายุ 8 ปี ทีึ่อยู่ขณะป่วย 22/102 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์0-8991-9754-6 เริ่มป่วยวันที่ 13 ต.ค. 55 เข้ารับการรักษาวันที่ 17 ต.ค. 55 แพทย์วินิจฉัยDF วันที่ 18 ต.ค. 55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
110019 ตค 2555หมู่ 8 หมู่บ้านสามพรานอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมนายชาลี สุรินทร์งาม อายุ 17 ปี อาชีพรับจ้าง 7/288 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2499417 เริ่มป่วย 15/10/55 พบผู้ป่วย17/10/55 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สามพราน
110119 ตค 2555ม.4 บ้านลาดปลาเค้าบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ด.ช.นนทวัฒน์ มีศักดิ์ประเสริฐ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.เมือง .จนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 19 มิ.ย. 2555 รักษาวันที่ 23 มิ.ย. 55 โรงพยาบาลบ้านโป่ง wbc 4,400 hct 48.%
110219 ตค 2555เมืองนครปฐมนครปฐม
110319 ตค 2555หมู่ที่ 5บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ด.ช.อนุรักษ์ ยางเดิม อายุ 12 ปี บ้านเลนที่ 106 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 30 สิงหาคม2555รักษาวันที่ 3 กันยายน 2555 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม wec 4,030 hct 46.1% plt 99,000
110419 ตค 2555หมู่ที่4 ล้าปลาเค้าบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.ไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อ ด.ญ.นันทิกานต์ มานาม อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม ป่วยวันที่ 12 ก.ย.55 รักษาวันที่ 16 ก.ย.55รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม wbc 5,290 hct 35.5% plt 125,000
110519 ตค 2555หมู่ที่ 6 บ้านคอวังบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.ไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อ ด.ช.ปฏิทัศ มั่นคง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 6 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม ป่วยวันที่ 21 ก.ย.55 รักษาวันที่ 25 ก.ย.55รักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง wbc 2,400 hct 38.7% plt 87,000
110619 ตค 2555หมู่ที่ 6 บ้านคอวังบ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.ไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อ ด.ญ.ณัฐมลทิพย์ ตุ้มระหงษ์ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม ป่วยวันที่ 22 ก.ย.55 รักษาวันที่ 28 ก.ย.55 รักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง wbc 4,600 hct 38.7% plt 218,000
110720 ตค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
110820 ตค 2555หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. 1 ราย ชื่อ ด.ญ.สตรีรัตน สุจิรารัตน์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 14 ต.ค.55 รับการรักษา 20 ต.ค.55 รับการรักษารพ.นฐ. WBC 3660 Hct 39.6 Plt. 70,000 DHF
110920 ตค 2555หมู่8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.พรปวีณ์ สินธุ์ธนชัย อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 15 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 19 ต.ค.55 ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 36.9 ,WBC= 2,420, PLT=96,000
111022 ตค 25551 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมอากาศร้อนมากในตอนกลางวัน พอเย็นมาเริ่มมีอากาศเย็น และหนาว ทำให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด ปวดศีรษะ
111122 ตค 2555หมู่ 7หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็น้ำ 4 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน
111222 ตค 255505นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศหญิง 1 ราย เวลา 10.42 น.บ้านเลขที่ 80/15 ม.5 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 9 ต.ค.55 ด้วยอาการท้องเสีย มีไข้ ปวดมึนงงศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 17 ต.ค.55 วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก (DF)ผลLAB WBC =3,410 Plt =74000 Hct=41.4
111322 ตค 25557สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT ตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งข่าว จาก SRRT สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.สัณหณัฐ เจริญผล อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 14 ต.ค. 55 เข้ารักษาวันที่ 20 ต.ค. 55 ที่รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 3,090 Hct 33.5 Plet 15,200 กำลังรักษาอยู่
111425 ตค 255511ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก สนง.สสอ.กำแพงแสน ว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
111525 ตค 25556ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลว 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
111625 ตค 2555ลำลูกบัวลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมวันที่ 22 ต.ค.55 ได้รับแจ้งจาก สสอ.ดอนตูม มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายบัณฑิต ทิพย์โสตนัยนา อายุ 17 ปี ที่ บ้านเลขที่ 108 ม.4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐมไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตูม เริ่มป่วย 18 ต.ค.55 มารับการรักษา 20 ต.ค.55
111725 ตค 2555ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมแตนต่อยมีอาการคันผื่นขึ้นเหมือนลมพิษหายใจติดขัด
111826 ตค 2555กระถินแดงห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.กำแพงแสน พบผู้ป่วย เด็งกี่ฟีเวอร์ 1 ราย หญิงไทย 20ปี เริ่มป่วย 19ตค55 พบ 24ตค55 wbc=1500 Hct=34.3 plt=11900 รักษาที่รพ.กำแพงแสน
111927 ตค 2555สามขานิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้องถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2-3 ครั้ง และอาเจียน
112027 ตค 25556สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วย
112127 ตค 2555ดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.45 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้องได้รับแจ้งจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 1 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ชื่อ ด.ช.ธรรมจินดา มากลัด อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 1 ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรง เริ่มป่วยวันที่ 19 ตุลาคม 2555 พบผู้ป่วยวันที่ 22 ตุลาคม 2555 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมได้ให้ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้อง ได้ออกติดตามผู้ป่วยในวันที่ 22-26 ตุลาคม 2555
112229 ตค 2555หมู่ 4ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย 1 รายเพศหญิง อายุ23 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ต.ทัพหลวง เริ่มป่วย 21 ต.ค.55 พบ 26 ต.ค.55
112329 ตค 25559/8 หมู่ ที่ 1 ต.พะเนียดพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 22 ตุลาคม 2555 รพสต.บ้านห้วยตะโก ต.พะเนียด ได้รับรายงานทางเมลล์ จากงานระบาด ระ.นครชัยศรี พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นเพศชาย ชื่อ ด.ช.ธนากร บัวบาน อายุ 13 ปี อาชีพ นักเรียน อาศัยอยู่บ้านเลขท่ 9/8 หมู่ 1 ต.พะเนียด เข้รับการรักษา ที่ รพ.นครชัยศรี วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ด้วยอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง รับประทานอาหารได้น้อย แพทย์ตรวจอาการ สั่งเจาะเลือด วันที่ 20 ตค 55 WBC =4,000 ,PCT= 150,000, HCT = 45 วันที่ 21 ตค 55 WBC =3,300 ,PCT= 76,000, HCT = 44.1 แพทย์วินิจฉัย DHF
112429 ตค 255554/3 หมู่2 ต.พะเนียดพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 25 ตุลาคม 2555 รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ต.พะเนียด ได้รับรายงานทางเมลล์ จากงานควบคุมโรคโรงพยาบาลนครชัยศรี พบผู้ป่วยโรคโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนครชัยศรี ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ มีอาเจียนบ้าง ทานอาหารได้น้อยลง แพทย์ตรวจอาการและสั่งเจาะเลือด WBC = 2,400, PCT = 100,000 HCT = 40.1 แพทย์วินิจฉัย DHF
112529 ตค 255558/2 หมู่ 2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 26 ตค.55 รพสต.บ้านห้วยตะโก ได้รับแจ้งจากงานควบคุมโรคสสอ.นครชัยศรี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เพศหญิง อยุ่บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 2 ต.พะเนียด เข้ารับการรักาที่ โรงพยาบาลนครปฐม ด้วยอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ทานอาหารได้บ้าง แพทย์ตรวจอาการและสั่งเจาะเลือด แพทย์แจ้งเกล็ดเลือดตำ ซึ่งผลตรวจเลือด คือ WBC = 2,700 , PCT = 140,000 , แพทย์วินิจฉัย DF
112629 ตค 2555หมู่ 8 บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 1 ราย คือ ด.ญ.สุธาสินี คงช่วย อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 ต.ค. 55 รักษา 27 ต.ค. 55 รักาารพ.กรุงเทพคริสเตียน Dx DF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC 3,470 Hct = 37% Plt = 227,000
112729 ตค 2555ม.1ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมญาติผู้ป่วยให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยปกติทำงานอยู่โรงงานแกมมาตอน เริ่มป่วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว อาเจียน ถ่ายเหลว รับประทานอาหารไม่ได้ ไปรักษาที่โรงพยาบาลเทพากร อาการไม่ทุเลา วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๕ไปรักษาที่เดิมเจาะเลือดแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคDHF รักษาเป็นผู้ป่วยใน ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น DHF ในเวลาต่อมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = ๒,๖๐๐ เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = ๗๒,๐๐๐ เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = ๔๑ %
112830 ตค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน เป็นมาเมื่อวาน
112931 ตค 2555หมู่ 8อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมรพ.สามพรานแจ้งพบผู้ป่วย DHF 1 รายคือ ด.ช.รัฐนันท์ คำแก้ว บ้านเลขที่ 49/9 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 25/10/5 รับการรักษาที่ รพ.สามพราน
113031 ตค 2555หมู่ 2 บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 1 ราย คือ ด.ญ.วรรณพร ขันแข็ง อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ 2 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 26 ตค.55 รักษา 31 ตค.55 รักษารพ.นฐ Dx. DHF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC = 2,810 Hct = 43% Plt = 126,000
113131 ตค 25555ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
113231 ตค 25552ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก
11331 พย 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 รายเพศชายอายุ 26ปี บ้านเลขที่ 107/88 ม.2 ต.นครปฐม รักษาที่รพ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 21 ต.ค.55 พบผู้ป่วย 26 ต.ค.55 W=3070 HCT=38.7 Plt=76000
11341 พย 255502นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ทางโทรศัพท์เวลา 10.55 น.พบผูป่วยสงสัยโรดหัด 1 รายเพศชายอายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 80/1 ม.2 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 22ต.ค.55 เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 25ต.ค.55 Wbc=3930 Pct 121000 Hct =43.4
11351 พย 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรครพ.นครปฐมทางโทรศัพท์เวลา 08.00น.พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศหญิง อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 8/1 ม.4 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 23ต.ค55 พบผู้ป่วยวันที่ 27ต.ค55รักษารพ.นครปฐม Wbc=2140 Hct=36.2 plt=170000
11361 พย 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรคของสสอ.เมืองนครปฐม ทางโทรศัพท์เวลา 9.30 น.พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศชาย อายุ 22 ปีบ้านเลขที่ 156/102ม.10 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26 ต.ค.55 พบผู้ป่วยวันที่ 29ต.ค.55 รักษารพ.นครปฐม Wbc=1490 Hct=44.3 Plt=73000
11371 พย 255501นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมทางโทรศัพท์เวลา 15.00น. ให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพศชาย 1 ราย อายุ 26 ปีบ้านเลขที่ 78/3 ม.1 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26ต.ค.55พบผู้ป่วยวันที่ 29ต.ค.55 รักษารพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม Wbc=5260 HCt=44 plt=222000
11381 พย 2555หมู่ 5 บ้านโคกเขมาแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมได้รับแจ้งจาก อสม. หมู่ 5 ต.แหลมบัว ว่าได้พบเป็ดตายจำนวนมากลอยอยู่ในคลอง ไม่ทราบว่าตายจากสาเหตุอะไร กลิ่นเหม็นไปทั่ว
11391 พย 2555หมู่4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 09.25 น.งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งโรคจาก งานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2 ราย คือ ด.ญ.ศศินา เจริญสุข อายุ 12 ปี และนายปฏิภาณ เจริญสุข อายุ 17 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14/6 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา สถานที่รักษา โรงพยาบาลนครปฐม และเวลา 10.50 น.ได้รับแจ้งเพิ่มอีก 1 รายชื่อน.ส.วิชชุดา พุ่มลอยฟ้า อายุ 17 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14/2 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา สถานที่รักษาโรงพยาบาลเทพากร
11402 พย 25556กำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งนางอาภาพรรณ นิมนวลดี จากบริษัทรวีภัทร ไบโอเทค ว่ามีคนป่วยเป็นคนงานในบริษัทป่วยเป็นเยื่อบุตาอักเสบ ส่วนมากเป็นคนต่างด้าว ตอนนี้คนในบริษัทเป็นกันเยอะ
11413 พย 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนางทุเรียน ดีเขื่อนเพชร์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 61 ม.8 ต.วังน้ำเขียว
11423 พย 2555บ้านหนองดาวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมผูใหญ่ดุสิต ทองเงิน ผญ.ม.8 แจ้งให้ รพ.สต.บ้านหนองปลาไหลทราบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 3 ราย บ้านเลขที่ 61 ม.8 ต้องการให้ จนท.ดำเนินการพ่นหมอกควันโดยเร็ว
11433 พย 2555ดอนแฟบนิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3-4 ครั้ง และอาเจียน
11444 พย 255518ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้งปวดท้อง ไม่มีไข้ ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
11455 พย 2555หมู่3ท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยต้องสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ณัฐสินีย์ พงษ์อภัย อายุ 13 ปี เริ่มป่วย 27 ต.ค. 55 พบผู้ป่วย 21 ต.ค.55 รักษาอยู่แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรี
11465 พย 2555คุ้งมะพลับขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ที่ 4 ต.ขุนแก้ว
11475 พย 2555คุ้งมะพลับขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 case อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายแรก เริ่มป่วยวันที่ 30 ต.ค.55 พบผู้่ป่วยวันที่ 2 พ.ย. 55
11485 พย 2555หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพศหญิง ชื่อ น.ส.ศิริพร อุบลรัตน์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่9 ตำบลบางแขม รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม WBC = 8810 ,HCT =39.7 , Plt.34,000 เริ่มป่วยวันที่ 5 สิงหาคม 55 พบผู้ป่วย 11สิงหาคม
11495 พย 2555หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพศหญิง ชื่อ ดญ.ธรณ์ชมณฑน์ ฐากุลวีรนันท์ อายุ 14 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่9 ต.บางแขม รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 21 กันยายน 2555 รับการรักษาวันที่ 26 กันยายน 2555 WBC =1,840 HCT 40.3 , Plt .8900
11505 พย 2555หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.นครปฐม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อน.ส.จิราภรณ์ เวียงสิมา อายุ 32 ปี ที่อยู่ 105/2 ม.5 ต.หนองงูเหลือม เริ่มป่วย 28 ต.ค.55 รักษา5พ.ย.55 รักษารพ.นครปฐม w3470 H45.2 P10300
11515 พย 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม 2 ราย ดังนี้ 1. ด.ช.ไพสิฐ อินทร์สาหร่าย อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 259/3 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 1 พ.ย. 55 พบผู้ป่วย/รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 5 พ.ย.55 WBC 2530 Hct 36.7 Plt 53000 DHF 2. ด.ญ.เสาวณีย์ ปัลนัสสำโรง อายุ 11ปี บ้านเลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย30 ต.ค.55 รับการรักษารพ.บ้านแพ้ว แจ้งโรค5 พ.ย.55 WBC 1490 Hct 41 Plt 95000 DHF
11525 พย 2555หมู่ 9 บ้านสะแกรายดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อน.ส.ภัทราพร ลิมปนเวทยานนท์ อายุ20 ปี บ้่านเลขที่ 31/1 หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 1 พ.ย.55 รับการรักษารพ.กรุงเทพคริสเตียน 3 พ.ย.55 WBC 1970 Hct 32 Plt 103000
11535 พย 2555หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อน.ส. รัชดาภรณ์ ปราบผล อายุ 18 ปี อาศัยอยู่ที่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 31 ต.ค.55 รับการรักษารพ.กรุงเทพคริสเตียน 2 พ.ย.55 WBC 3910 Hct 34 Plt 123000
11546 พย 25554ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการถ่ายท้อง ประมาณ 3- 4 ครั้ง 1 ราย กชพร ฉุยเนย
11556 พย 25554ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ศิริ บัวสมบูรณ์
11566 พย 25553ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย บุญชู พลายงาม
11576 พย 25554ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย สิงหาคม ฉุยเนย
11586 พย 25551ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย ผู้ป่วยบ้านอยู่ที่ 26 ม.2 ต.มหาสวัสดิ์อ.พุทธมณฑล มาเรียนหนังสือที่ ร.ร.จารุวรรณวิทยา ป.2 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วีรกร แสงแก้ว
11596 พย 2555บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ น.ส.จันจิรา แจ่มจำรัส อายุ ๑๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๔/๓ หมู่ ๕ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
11606 พย 2555บ้านหนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายพรเทพ พิมพา อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
11616 พย 2555บ้านอู่หล่มหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๔๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ น.ส.หนิง วิชัย อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๖/๙ หมู่ ๕ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
11626 พย 2555บ้านดอนประดู่หนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๕ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ญ.อิสราภรณ์ เฉลิมกลิ่น อายุ ๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
11636 พย 2555บ้านทุ่งสีชุกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ นางณัฐฐาริณีย์ แสนสวัสดิ์ อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๗ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
11646 พย 2555บ้านทัพยายท้าวหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ญ.บุษบา ลือดัง อายุ ๑๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๐/๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
11656 พย 2555บ้านทุ่งสีชุกหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.วังตะกู วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ นางสาวณัฐกฤตา กันจู อายุ ๑๕ ปี บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
11666 พย 2555บ้านดอนประดู่หนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ญ.วาสนา อ้นคล้ำ อายุ ๑๑ ปี บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
11676 พย 2555หมู่ 12 บ้านศาลเจ้าพ่อเสือทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารสได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือ นายชัชวาลย์ ประทุมถม อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่12 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 พย.55 รักษา 3 พย.55 รักษารพ.กรุงเทพคริสเตียน Dx.DF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC =4,500 Hct = 49% Plt = 55,000
11686 พย 2555บ้านหนองพันกงวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจาก อสม. หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว ว่าสงสัยมีเด้กป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ดญ.สุธิชา ป่าเจริญ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 130 ม.11 ต้องการให้ รพ.สต.ตรวจสอบข้อมูลด้วย
11696 พย 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง ปวดท้อง มีไข้ อาเจียน 4 ครั้ง
11706 พย 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยตาแดง ปวดตา ตอนเช้าพบขี้ตาออกมาก
11717 พย 25553สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT ตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งข่าว จาก SRRT สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.ณัฐพงษ์ จักรเงิน อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 60/19 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 พ.ย. 55 เข้ารักษาวันที่ 7 พ.ย. 55 ที่รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 2,510 Hct 44.2 Plet 56,000 กำลังรักษาอยู่
11728 พย 25551 และ 3ดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 2 ราย คือน.ส.จันทร์ฉาย เสนาะคำ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 22 หมู่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ น.ส.นิชาภา เกิดดอนแฝก อายุ 18 ปี ที่อยู่ 7/6 หมู่ 1 ตำบลดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
11738 พย 2555ม.6ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมปวดท้องถ่ายเหลว4-5 รอบ เพลียไม่มีแรง และอาเจียน
11748 พย 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว 5-6 ปวดปิด อาเจียน
11759 พย 2555หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมlสสอ.เมืองแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน1รายชื่อด.ญ.วารินทร์ รอดอยู่อายุ 10ปีบ้านเลขที่218ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่31ต.ค.55พบผู้ป่วย5พ.ย.55รักษารพ.นครปฐมWBC=3030Hct=38.4Plt=48000โทร081-534907
11769 พย 2555ม.1ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายด.ช.จักรินทร์ อิ่มใจอายุ 6ปีบ้านเลขที่145/5ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่1พ.ย.55พบวันที่7พ.ย.55รักษารพ.นครปฐมWBC=3160Hct=45.2Plt=1110000
11779 พย 2555บ้านเด่นตะโบยพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 รพสต.บ้านห้วยตะโก ได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากงานควบคุมโรค สสอ.นครชัยศรี พบผู้ป่วย 1 ราย เพศหญิง อยู่บ้านเลขที่ 12/7 หมู่ท่ 3 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่โรงพยาบาลคริสเตียน เข้ารับการรักษาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียนและปวดท้อง แพทย์ตรวจอาการแจ้งเกล็ดเลือดตำ ซึ่งผลการตรวจเลือดดังนี้ WBC 2,510 }PCT 50,000 และ HCT 35 และให้นอนพักรักษาที่ รพ.คริสเตียน ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 และแพทย์ตรวจอาการและให้กลับบ้านได้ในวันเดี่ยวกัน ( 6 พย.55 )
11789 พย 2555หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองแจ้งพบผู้ป่วย1รายด.ช.ศิรายุ ทองพุ่มอายุ11ปีบ้านเลขที่10ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย3พ.ย.55พบ9พ.ย.55รักษารพ.นครปฐม
11799 พย 2555หมู่ 16ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพศหญิง อายุ 31 ปี 14/2 หมู่ 16
11809 พย 2555หมู่ 5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายนายอนุชา อยู่รุ่งอายุ18ปีบ้านเลขที่171/1ม.5ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย3พ.ย.55พบวันที่9พ.ย.55รักษารพ.นครปฐม(DHF) WBC=2890 Hct=46.5Plt=51000
11819 พย 2555หมู่4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.35 น.งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งโรคทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDHF 1 ราย ชื่อนายธนาพล ตรีเนตร อายุ 33 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 147/20 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย วันที่ 4 พย. 55 เข้ารับการรักษาวันที่ 8 พย. 55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
118210 พย 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 รายจากรพ.นฐ. 1. นางสมนึก สุดฉัตรแก้ว อายุ56 ปีื บ้านเลขที่ 272/1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 5 พ.ย.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 10 พ.ย.55 WBC 7540 Hct 43.2 Plt 60,000 2. ด.ช.นภดล พลบเนียม อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 327 หมู่ 3 ตำบลดอนยบายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เริ่มป่วย 5 พ.ย.55 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 10 พ.ย.55 WBC 2310 Hct 37.4 Plt 80,000
118311 พย 2555หมู่4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 9.58น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งโรคทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDHF 1 ราย ชื่อนางชุตินันท์ บุตรศรี อายุ 45 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14/16 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม สถานที่รักษา รพ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 7 พย. 55 เข้ารับการรักษาวันที่ 10 พย. 55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
118419 พย 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT ตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งข่าว จาก SRRT สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ น.ส.พุทธิมา สุวรรณดี อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 94 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 15 พ.ย. 55 เข้ารักษาวันที่ 19 พ.ย. 55 ที่รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 1,900 Hct 24.7 Plet 94,000 กำลังรักษาอยู่
118519 พย 2555ม.4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย ด.ญ.ฐานิดา พัฒนศุภโรจน์ อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 54/44 ม.4 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 10 พ.ย.55 รักษา 11 พ.ย.55 โรงพยาบาลสนามจันทร์ WBC=5,760 Hct=39 Plt=236,000 DHF
118619 พย 2555ม.14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ดต.ชำนาญ ชั้นเล็ก อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 18/1 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 12 พ.ย.55 รักษา 16 พ.ย.55 โรงพยาบาลนครปฐม WBC=3,310 Hct=42.8 Plt=2,800 DHF
118719 พย 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นครปฐม 1 ราย ชื่อ ด.ช.นครินทร์ ขาวชม อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 127 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 13 พ.ย.55 รับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 17พ.ย.55 WBC 3840 Hct 40.8 Plt 61000
118820 พย 2555บ้านเกาะเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมมีไข้เลือดออกชื่อ ด.ญ.สุวีรา ยางเดิม อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 พบวันที่ 11 พ.ย.55 รักษาที่บ้านโป่ง WBC1,780 HCT 28.2 PLT 179,000
118921 พย 255518กำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
119021 พย 25553สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT รับแจ้งจาก SRRT สสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.ธนณัฏฐ์ สิงห์แก้ว อายุ 9 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19/8 ม.3 เริ่มป่วยวันที่ 10 พ.ย. 55 เข้ารับารรักษาวันที่่ 13 พ.ย. 55 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ด้วยอาการ ไข้ 3 วัน แผลในปาก จุดแดง มือ และเท้า
119121 พย 2555หมู่2 บ้านห้วยตะโกพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันที่ 20 พย.55 รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ได้รับแจ้งจาก สสอนครชัยศรี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เป็นเพศหญิง อยู่บ้านเลขที่ 56/3 หมู่ 2 ตพะเนียด เข้ารับการรักษา รพศ.นครปฐม วันที่ 19 พย.55 ด้วยอาการไข้สูง ปวดเมือยตามตัวและปวดท้อง แพทย์สั่งเจาะเลือด WBC 2,400 Plc 104,0000 Hct 46.5 และแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวที่ รพศ.นครปฐม เพื่อดูอาการต่อไป
119222 พย 2555ดอนแฟบนิลเพชรบางเลนนครปฐมท้องเสีย ปวดท้องและถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2-3 ครั้ง
119322 พย 2555หมู่4 บ้านดอนต้นแคกระตีบกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยชื่อเด็กชายธัชพล ชุ่มดอนไพร อายุ 7 ปี มีอาการถ่ายเหลว 5 ครั้ง ปวดท้อง เป็นมา 4 ชั่วโมง
119422 พย 25556ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยเป็นเด็ก 1 ราย มีอาการถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง
119523 พย 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรคสสอ.เมืองนครปฐมทางโทรศัพท์ ให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 ราย ผู้ป่วยเพศชายอายุ 14 ปีบ้านเลขที่ 70/20 ม.5 ตำบลนครปฐม เริ่มป่วย 2 พ.ย.55พบผู้ป่วย 8 พ.ย.55 สถานที่รักษารพ.นครปฐม wbc=3,180 Hct=44.2 plt=9500
119623 พย 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 12ปี บ้านเลขที่ 152ม.9 ต.นครปฐม เริ่มป่วย7พ.ย.55พบผู้ป่วย 12พ.ย.55 wbc =6,390 Hct=28.8 plt=180,000
119723 พย 255510นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรคสสอ.เมืองนครปฐมให้ควบคุมโรคไข้เลือดออกเพศชาย 1 ราย อายุ 36 ปีบ้านเลขที่ 156/30 ม.10 ต.นครปฐม เริ่มป่วย 8 พ.ย.55 พบผู้ป่วยวันที่ 13 พ.ย.55 สถานที่รักษารพ.นครปฐม wbc=2,200 Hct=40.6 plt=32,000
119823 พย 255511ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.กำแพงแสนเมื่อ 21พย55 พบผู้ป่วย ไข้เลือดออก 1 ราย ชายไทยอายุ15ปี ที่อยู่31 ม 11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เริ่มป่วย18พย55พบผู้ป่วย19 พย55 WBC=2490 HCT=42.9 PLT=30,000
119923 พย 255504นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากงานควบคุมโรคสสอ.เมืองนครปฐมให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 ราย ผู้ป่วยเพศชายอายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 26/1 ม.4 ตำบลนครปฐม เริ่มป่วย 19 พ.ย.55 พบผู้ป่วยวันที่ 23 พ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม wbc=2140 Hct=40.3 plt 100000 วินิจฉัย DHF
120023 พย 2555ยางปราสาท หมู่ที่ ๗บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๕ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑ ราย ชื่อ ด.ช.ธนพนธ์ ศรีโพธิ์ อายุ ๑๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๕ รักษาวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๕ ที่รพ.บ้านโป่ง Hct ๔๒.๙% Plet ๑๗๔,๐๐๐ Wbc ๔,๐๐๐
120123 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 09.00น.งานระบาดวิทยาพร.สต.บ้านต้นสำโรงได้ร้บแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยDHF 1 รายชื่อนายณัฐกานต์ เพ็งอ่อน อายุ 15 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย วันที่ 19 พ.ย. 55 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
120223 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 12 พ.ย.55 เวลา 15.00 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อ ด.ญ.มาริสสาทองแก้ว อายุ 10 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 74/3 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 8 พ.ย.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 10 พ.ย.55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 12 พ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
120323 พย 25556สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT รพ.สต.สามควายเผือก รับแจ้งจาก SRRT สาธารณสุขอำเภอเมือง ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.จารุวรรณ คำอยู่ อายุ 1 ปี 3 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 77/4 ม 6 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 21 พ.ย. 2555 รับการรักษาวันที่ 23 พ.ย. 55 รพศ.นครปฐม ด้วยอาการไข้ แผลที่ปาก ผื่นที่ขา
120423 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 13 พ.ย.55 เวลา 10.00 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อ น.ส.จริญญา เกตุตะบุตร อายุ 15 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 66 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 9 พ.ย.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 11 พ.ย.55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 13 พ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
120523 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 14 พย. 55 เวลา 13.30 น. งานระบาดวิทยาได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วย ไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายอธิโชค อธิโชควัฒนา อายุ 17 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 60/2 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 9 พ.ย. 55 เข้ารับการรักษาวันที่ 13 พ.ย. 55 สถานที่รักษารพ.นครปฐม แพทย์วินิจฉัย DHF
120623 พย 25559ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ค้นพบเพิ่มอีก 1 ราย อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วย
120726 พย 2555บ้านคลองไทร ม.5ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เป้นมา 1 วัน มีปวดมวนท้อง เนื่องจากการรับประทาทุเรียน ถ่ายมากกว่า 5 ครั้งมีอ่อนเพลียเ็ล็กน้อย
120826 พย 25554สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.พิชิตชัย ไพศรี อายุ 1 ปี 7 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ 4 เริ่มป่วยวันที่ 23 พ.ย. 55 รับการรักษาวันที่ 26 พ.ย. 55 ที่ รพศ.นครปฐม ด้วยอาการไข้ แผลที่ปาก มือ และเท้า
120926 พย 2555บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมน.ส.ศิริพร ชิวปรีชา อายุ27 ปี บ้านเลขที่ 106/1 ม.2 เริ่มป่วย26ต.ค.55 วันที่พบ29ต.ค.55
121026 พย 2555บางระกำน้อยบางระกำนครชัยศรีนครปฐมนายสิทธิกร พิมพ์สุวรรณ อายุ17 ปี บ้านเลขที่ 68ม.3 เริ่มป่วย 5พ.ย.55 พบ10พ.ย.55
121126 พย 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม 1 ราย ชื่อ ด.ช. ธีรดล คุ้มเงิน บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 26 พ.ย.55 พบผุ้ป่วย 26 พ.ย.55 รับการรักษารพ.นฐ. WBC 2120 Hct42.1 plt 46000
121226 พย 2555ม.16 บ้านหนองโพธิ์สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมเด็กอายุประมาณ 6 ปี เข้ารับการรักษาที่รพ.จันทรุเบกษา ด้วยอาการไข้สูง ชัก แทย์บอกญาติว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยเดินทางและนอนพักระหว่างตำบลสระสี่มุมและตำบลสระพัฒนา
121326 พย 2555ม.2 บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.วราภรณ์ พันปา อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 20 พ.ย.55 พบผู้ป่วย 25 ต.ค.55 ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 51.3 ,WBC= 5970, PLT=6100
121426 พย 25553ดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 2 ราย คือน.ส.ดาว พม่า อายุ 18 ปี และ น.ส.กาญจนา แสนยามาศ อายุ 16 ปี ที่อยู่ 47 หมู่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
121526 พย 2555ม.7 บ้านทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.พรรณิดา ชะวะริต อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 7 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 14 พ.ย.55 พบผู้ป่วย 17พ.ย.55 ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 46.1 ,WBC= 1,760, PLT=6,100
121626 พย 25552ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม
121727 พย 2555หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายด.ช.พรรษา ลี้เทียนอายุ 4 ปีบ้านเลขที่12ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย21พ.ย.55รักษารพ.นครปฐม26พ.ย.55WBC=2640Hct=40.6Plt=131000วินิจฉัยโรคเป็นDHF
121827 พย 255536ม.3ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งจากทีมSRRTสสอ.กำแพงแสน พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.3ต.สระพัฒนา ชื่อด.ช.ภูริณัฐ สระทองออย อายุ 5 ปี ผลการตรวจทางห้งปฏิบัติการHCT35.5,BWC1330, PLT218,000
121927 พย 2555บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 23 พ.ย. 55 เวลา 15.23 น.สสอ.เมือง นครปฐม แจ้ง รพ.สต.โพรงมะเดื่อ พบผู้ป่วยไข่เลือดออกจำนวน 3 ราย เริ่มป่วย 17/11/55 เข้ารับการรักษา 19/11/55 เข้ารักการรักษาที่รพ.สนามจันทร์ 1. น.ส.ปราถนา ผลวงษ์ อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู 8 ต.โฑรงมะเดื่อ อ.เมือง จ. นครปฐม WBC 2370 Hct 39 % Plt. 125000 tel. 08-1763-9849 2. ด.ญ.สมิตานันท์ เล้ารัตนานุรักษ์ อายุ 1 ปี 95/1 หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ WBC 3590 Hct. 43% Plt.147000 tel. 08-7155-5356 3. น.ส.ฝนทิพย์ กาญจนานุสรณ์ อายุ 24 ปี 95/1 หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ WBC 3170 Hct. 36 % Plt.57000 tel. -
122028 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 28 พ.ย.55 เวลา 10.00 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ นาย กิตติภพ รัตนากุล อายุ 25 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14/14 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 22 พ.ย.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 26 พ.ย.55 แพทย์วินิจฉัย DHF วันที่ 28 พ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
122128 พย 2555ม.2 บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.พรรษา สุวรรณกูฏ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 52/2หมู่ 2 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 20 พ.ย.55 พบผู้ป่วย 26 พ.ย.55 ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 39 ,WBC= 2,250, PLT=106,000
122229 พย 2555หมู่ 1 บ้านฝั่งใต้ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดอกจากสสอ.เมืองนครปฐมอชื่อ ด.ช.สุรเดช คชวงษ์ อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 194 ม.1 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 16 พ.ย.55 รักษารพ.บ้านแพ้ว 21 พ.ย. 55 WBC3050 Hct 34 Plt148000
122329 พย 2555บ้านดอน หมู่ 1โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐ น. งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน ๑ ราย ชื่อ นางพานิช หลวงศิลป์ อายุ ๖๑ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๑ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เริ่มป่วย ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
122429 พย 2555หมู่ 3 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.วิฑูร ชุ่มติ่ง อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 100/2 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เริ่มป่วย 24 พ.ย.55 รับการรักษารพ.นครปฐมวันที่ 28 พ.ย.55 รับแจ้งโรค 29 พ.ย.55 WBC5320 Hct48.3 Plt69000 DHF
122529 พย 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 29 พ.ย.55 เวลา 10.00 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ น.ส.กาญจนาพร ชูช่วย อายุ 16 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 14/16 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 24 พ.ย.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 27 พ.ย.55 แพทย์วินิจฉัย DHF วันที่ 29 พ.ย.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
12261 ธค 2555หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 2 ธ.ค.55 เวลา 10.00 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อ น.ส.นภาภรณ์ ค้าผล อายุ 50 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 127 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26 พ.ย.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 30 พ.ย.55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 1 ธ.ค.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
12273 ธค 255512ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน
12283 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอมได้รับแจ้ง เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ ด.ญ.สุจิตา อยู่ยืนยง อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 13 ปี นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ปวดเมื่อย อาเจียนหลายครั้ง พอตอนเย็นญาตจึงพาไปซื้อยากินที่ร้ายยาแห่งหนึ่ง รับประทานยาลดไข้และแก้อาเจียนอาการไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เย็นญาตจึงพากลับไปที่เดิมได้ยาลดไข้กลับมากินต่อ ผู้ป่วยรับยาและกลับมารักษาตัวที่บ้านอาการไม่ดีขึ้น วันที่ 2 ธันวาคม 2555 อาการไม่ดีขึ้น พอตอนเย็นญาตจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาในแผนกผู้ป่วยใน เจาะเลือดตรวจ แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
12294 ธค 25551ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายด.ช.ธนากร เชี่ยวท่านาอายุ 13 ปีบ้านเลขที่163/1ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย30พ.ย.55รักษารพ.นฐ.3ธ.ค.55WBC=4650Hct=44%Plt=50800 วินิจฉัยโรคDHF
12304 ธค 2555หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมท้องเสีย ปวดท้อง เป็นคนเดียวในบเน อาจเกิดจากกินอาหาร
12314 ธค 2555ม.3ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมท้องเสียถ่าย4-5รอบ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เป้นมา 1 วัน มีปวดมวนท้อง เนื่องจากการรับประทานยำหนังหมู
12324 ธค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ5ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
12335 ธค 2555ม.4ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1รายคือ ด.ญ.ชุติกาญจน์ นิยมทอง อายุ 7 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 7 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม ผู้ป่วยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ รับประทานยาลดไข้อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งแพทย์ได้ตรวจเจอเชื้อไข้เลือดออกแต่ยังเป็นน้อยอยู่จึงให้ยาแก้ไข้กลับมาทานต่อ แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น วันที่ 4 ธันวาคม 55 ญาตจึงมารักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์รับไว้รักษาในแผนกผู้ป่วยในและได้เจาะเลือด แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
12346 ธค 2555บ้านหนองปากโลงหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แจ้งให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย ชื่อ ด.ช.ปิยพนธ์ ณัฐวุฒิ อายุ ๑๔ ปี บ้านเลขที่ ๙๖/๗ หมู่ ๓ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
12356 ธค 2555โคกกระถินห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยท้องร่วง2รายโดยมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวสามครั้ง อาเจียน
12366 ธค 2555บ้านสามแจ่มตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งให้รพ.สต.ตาก้อง ติดตามสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย คือ นายเนตรปกรณ์ โสนุช อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 5 ธันวาคม 2555 รพ.สต.ตาก้อง ได้รับแจ้ง วันที่ 6 ธันวาคม 2555เวลา 09.20 น. ได้ออกติดตามสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555
12376 ธค 2555บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโทรศัพท์จากสสอ.เมืองนครปฐม วันที่ 6 ธค.55 เวลา 15.25น.พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เพศหญิง อายุ3ปี ชื่อด.ญ.กัณฐิตา ภู่ห้อย บ้านเลขที่ 105 ม.9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม วันเริ่มป่วย 5 ธค.55 วันพบผู้ป่วย 6 ธ.ค.55 รับการรักษาที่รพ.นครปฐม
12387 ธค 2555ม.1/ม.5ยายชาสามพรานนครปฐมพบไข้เลือดออก3ราย1.น.ส.เกศสุดา ห้วยหงษ์ทองอายุ19ปี 23/2ม.1ต.ยายชา 2.น.ส.ปรานอม กันทะขัติอายุ52ปี 19ม.1ต.ยายชา 3.ด.ช.รัตติกร บุญช่วย 26/34ม.5ต.ยายชา
12397 ธค 2555ท่าแฉลบศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่ผู้ป่วย ด.ช.ภูนะเบศร์ พิลา เริ่มป่วย 4 พ.ย. 55 พง 6 พ.ย. 55
12407 ธค 2555รางขี้เหล็กศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่อผู้ป่วย ด.ช. อนุชิต เอกากาย อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 75/3 ม. ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 พ.ย. 55 พบ 12 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี ติดต่อจากบ้านของตนเอง น่าสะใภ้เป็นผู้ป่วยก่อนหน้านี้
12417 ธค 2555ม.7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางสาวพีระพรรณ พุ่มเกษม อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 28/1 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 ธ.ค.55 พบ 5 ธ.ค.55 WBC=2070 Hct=39.8 Plt=150,700 DF รพ.นครปฐม
12427 ธค 2555ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่อผู้ป่วย ด.ญ.ปิยนุช ทันจร อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 85/2 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 11 พ.ย. 55 พบ 16 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี
12437 ธค 2555ท่าแฉลบศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐม1.ชื่อผู้ป่วย ด.ช. จิติพัฒน์ สุวรรณโค อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 24 ม.5 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 พ.ย. 55 พบ 22 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี 2.ชื่อผู้ป่วย ด.ญ.จุฑาวรรณ ไชยคุณ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 75/3 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 พ.ย. 55 พบ 22 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี
12447 ธค 2555ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่อผู้ป่วย ด.ช. อุดมศักดิ์ โสภารัม อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 1 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 พ.ย. 55 พบ 26 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี ติดมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
12457 ธค 2555ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมชื่อผู้ป่วย ด.ญ.กนกพร พลดี อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 55/28 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 26 พ.ย. 55 พบ 30 พ.ย. 55 รักษาที่ โรงพยาบาลนครชัยศรี
12467 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ นายวชิรวิทย์ ดีทองคำ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ป้วยเรียนอยู่ที่อาชีวนครปฐม โดยเดินทางไปกลับ ในช่วง14 วันที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางไปไหน ผู้ป่วยมีอาการสำคัญของโรคคือ มีอาการไข้ ปวดเมื่อย อาเจียน ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 2,380 Plat.Count 71,000. HCT 46.9 ผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นไข้เลือดออก
12477 ธค 25552สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมSRRT ตำบลสามควายเผือกได้รับแจ้งข่าว จาก SRRT สสอ.เมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ นายวิศรุต สร้อยสำราญ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 30 พ.ย. 55 เข้ารักษาวันที่ 6 พ.ย. 55 ที่รพศ.นครปฐม ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 3,860 Hct 47.4 Plet 21,000 กำลังรักษาอยู่
12487 ธค 2555ม.3เมืองนครปฐมนครปฐมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ ด.ช.ศุภณัฐ สนองกิจ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่178 ม.3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยเรียนอยู่ที่ร.ร.วัดดอนยายหอม ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนโดยเดินไปกลับบ้านและอยู่ระแวกใกล้เคียง อาการสำคัญของโรคคือ มีอาการไข้ ปวดเมื่อย อาเจียน ผลทางห้องปฏิบัติการ WBC 3110.HCT39.9.Plat.Count93000 ผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นไข้เลือดออก
12498 ธค 2555ดอนแฟบนิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เนื่องจากกินอาหารไม่สะอาดและอากาศร้อนจัด
125011 ธค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
125111 ธค 2555บ้านทุ่งควายหายทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยชื่อ น.ส.สุวรรณ ประภารัตน์ มีอาการปวดท้อง ถ่ายท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำประมาณ 5-6 ครั้ง
125212 ธค 2555หมู่ 1สัมปทวนนครชัยศรีนครปฐม11 ธ.ค.55 รับแจ้งจาก สสอ.ว่ามีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย เริ่มป่วย 1 ธ.ค.55 พบผู้ป่วย 7 ธ.ค.55 กำลังรักษาอยู่ที่ ร.พ.นครชัยศรี
125313 ธค 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก รักษาที่ รพ.เมืองราช จ.ราชบุรี
125413 ธค 25553คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้เลือดออก รักษาที่ รพ.สนามจันทร์
125513 ธค 25554คลองจินดาสามพรานนครปฐมคันตามมือ แผลในปาก
125613 ธค 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้เลือดออก
125713 ธค 255514คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้เลือดออก
125813 ธค 25558คลองจินดาสามพรานนครปฐมไข้เลือดออก
125913 ธค 255506นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม ทางโทรศัพท์พบผูป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศชาย อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 66/4 ม.6 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 1 ธ.ค.55 พบผู้ป่วยวันที่ 4ธ.ค.55 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม wbc=2060 Hct=40.5 Plt= 87000
126013 ธค 255509นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานควบคุมโรคสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศชาย บ้านเลขที่ 125/10 ม.9 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 6 ธ.ค.55 วันที่พบผู้ป่วย 10 ธค.55 รักษา รพ.นครปฐม วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก DHF wbc= 940 HCt=36.1 plt=79,000
126113 ธค 2555ม.1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ มินทร์ตรา รุ่งกรุด อายุ 6 ปี ไม่ได้รับการศึกษา ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 168/1 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยไม่มีผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและละแวกป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ พบแพทย์คลินิกเอกชน รับประทานยาลดไข้อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 8 ธันวาคม 2555 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลนครปฐม มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =154,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 2,970 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 38.0 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม จากการซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วย พบว่าในช่วง 14 วันก่อนป่วยผู้ป่วยไม่ได้มีการเดินทางไปพักอาศัยที่อื่นนอกพื้นที่ตำบลดอนยายหอม
126213 ธค 2555ม.4ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ด.ญ. ชุติกาญจน์ นิยมทอง อายุ 7 ปี ด.ช.พงษ์พัฒน์ สุรภาพ อายุ ๙ ปี นักเรียนโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ผู้ป่วยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งได้ยาแก้ไข้มาทาน แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น วันที่ 8 ธันวาคม 55 ญาตจึงพาไปรักษาคลินิกแห่งใหม่แพทย์ได้ตรวจพบว่ามีเชื้อไข้เลือออก จึงได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลนครปฐม มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =67,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 3,480 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 43.2 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม จากการซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วย พบว่าในช่วง 14 วันก่อนป่วยผู้ป่วยเดินทางไปนอกพื้นที่เนื่องจากเดินมีการเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ โดยเดินทางไปกลับบ้านทุกวัน
126313 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ชื่อ นางทิพวรรณ กรแก้ว อายุ 37 ปี รับจ้าง,แม่บ้าน ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 177 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยมีผู้ป่วยในระยะ 500 เมตร ป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย คือ ด.ช.ศุภณัฐ สนองกิจ บุตรชาย อายุ 1๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 2 ธันวาคม 2555 พบผู้ป่วยวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยก่อนหน้านี้นางทิพวรรณ ได้ไปเฝ้าบุตรชายที่รพ.นฐ. อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ปวดเมื่อย จึงไปซื้อยากินที่ร้านยาแห่งหนึ่ง รับประทานยาลดไข้อาการไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการปวดศีรษะ วันที่ 9 ธันวาคม 2555 จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลนครปฐม มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =59,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 3,680 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 36.1 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม จากการซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วย พบว่าในช่วง 14 วันก่อนป่วย ผู้ป่วยมีการเดินทางไปนอกพื้นที่ตำบลดอนยายหอมไปรับบุตร ที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
126413 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ชื่อ น.ส.หทัยรัตน์ ดอกไม้แย้ม อายุ 3๐ ปี อาชีพรับจ้าง ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 370 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ไม่มีผู้ที่ต้องสงสัย อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ปวดเมื่อย อาเจียนหลายครั้ง รับประทานยาลดไข้และแก้อาเจียนอาการไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ญาตจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลนครปฐม มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =60,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 2,940 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 50 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม จากการซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วย พบว่าในช่วง 14 วันก่อนป่วยผู้ป่วยไม่ได้มีการเดินทางไปนอกพื้นที่ตำบลดอนยายหอม
126513 ธค 255506นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม ให้สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศชายบ้านเลขที่ 21 ม.6 ต.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 6 ธ.ค.55 พบผู้ป่วยวันที่ 11 ธ.ค.55 รักษา รพ.สนามจันทร์ วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก DF wbc=3710 Hct=46 plt=112000
126614 ธค 2555ต้นมะเกลือ หมู่11บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลนครปฐมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555เวลา 9.40น.พบผู้ป่วยชื่อน.ส.ดารารัตน์ เรืองเลิศ อายุ 16 ปี อาชีพนักเรียน อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง เริ่มป่วย 29 พ.ย. 55 รักษาวันที่ 1 ธันวาคม 2555 แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกชนิด DF ผล Wbc 7,900 Hct 36.9 Plt 229,000
126715 ธค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ4ครั้ง ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่อาเจียน อ่อนเพลีย
126817 ธค 2555หมู่ 16ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้ง จาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วย เพศหญิง อายุ 35 ปี 148/4 ม.16 พบผู่ป่วยวันที่ 27/11/2555 รักษาตัวที่ รพ.เทพากร
126917 ธค 2555หมู่ 1ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อายุ 14 ปี เพศหญิง 1/4 หมู่ 1 เริ่มป่วย 8/12/2555 พบผู้ป่วย 10/12/2555 รับแจ้งเวลา 11.0 น.
127017 ธค 25552บางกระทึกสามพรานนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากรพ.สามพราน นายบุญฮง เกียรตินอก อายุ 41 ปี อาชีพรับจ้าง พักซอยไร่ขิง 42
127117 ธค 25558บางกระทึกสามพรานนครปฐมอสม.ดาราณี โฉมเผือก แจ้งว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก บ้านเลขที่ 30 ม.8 รักษารพ.มหาชัย 2
127217 ธค 25552บางกระทึกสามพรานนครปฐมอสม.ฉันทนา ขันทองหล่อ แจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.ศรุตา แก้วมณี อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 17/3 ม.2 บางกระทึก รักษารพ.สามพราน
127317 ธค 25551บางกระทึกสามพรานนครปฐมอสม.ช้อย กลัดพยุง แจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก น.ส.กนกภรณ์ จันทร์สุขจำเริญ รักษารพ.เกษมราษฎร์
127417 ธค 2555ม.2 ทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ นายวิโรจน์ พิมพา อายุ ๒๘ ปี อาชีพ รับจ้าง บ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ ๒ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 11 ธ.ค.55 พบผู้ป่วย 16ธ.ค.55 ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 44.7 ,WBC= 5,550, PLT=17,000
127518 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.แพรวา รักวงษ์ อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 455 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ไม่มีผู้ที่ต้องสงสัย อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ไอ อาเจียนหลายครั้ง ญาตจึงพาไปรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ได้ยาลดไข้และแก้อาเจียนมาทานแต่อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ญาตจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลนครปฐม มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =122,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 3,640 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 38.0 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม
127618 ธค 2555คลองนิลเพชรนิลเพชรบางเลนนครปฐมปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ 4-5 ครั้ง และอาเจียน
127719 ธค 2555หมู่ 6 บ้านเด่นมะขามห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเขตรับผิดชอบ หมุ่ที่ 6 นายขวัญชัย ลาวัณย์วิสุทธิ์ อายุ 25 ปี เบอร์โทร. 089-0845434 เริ่มป่วย 15/12/55 พบผู้ป่วย 17/12/55 WBC 4,000 platlate 77,000 Hct. 47.1
127819 ธค 2555ม.5 บ้านสรรเพชญยายชาสามพรานนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายชื่อน.ส.สุภัค ปานสะอาด อายุ21ปี บ้านเลขที่27/9ม.5ต.ยายชาอ.สามพราน จ.นครปฐม อาชีพนักเรียนชั้นปวส.ปี2เริ่มป่วย 8 ธ.ค. 2555 พบผู้ป่วย 12 ธ.ค. 2555 รักษาที่รพ.สามพราน หายเป็นปรกติกลับบ้านเมื่อ 16 ธ.ค. 2555
127919 ธค 2555ม.2 ทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ นายวุฒิชัย พรมเวียง อายุ ๑๖ ปี อาชีพ นักเรียน บ้านเลขที่ ๒/๒ หมู่ ๒ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย ๑๒ ธ.ค.๕๕ พบผู้ป่วย ๑๙ ธ.ค.๕๕ ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= ๔๔.๖ ,WBC= ๕,๑๘๐, PLT=๖๓,๐๐๐
128020 ธค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง ปวดท้อง อาเจียน 1 ครั้ง
128121 ธค 2555ม.4ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย นายอานัส ไถ้บ้านกวย อายุ 32 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป,เลี้ยงปลาหางนกยูงขาย ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วง 28 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยไม่มีผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกบ้านป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ไอ คลื่นไส้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วันที่ 13 ธันวาคม 2555 แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ CBC Fever of Unknown Origin แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกและนอนพักรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =135,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 3,290 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 39.0 % แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
128221 ธค 25554ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 21 ธ.ค. 55 เวลา 11.40 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ นายยุทธนา พุฒนาค อายุ 26 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 89/5 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 15 ธ.ค.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 16 ธ.ค.55 แพทย์วินิจฉัย DHF วันที่ 16 ธ.ค.55 สถานที่รักษา รพ.เทพากร
128321 ธค 25553ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 18 ธ.ค. 55 เวลา 10.25 น. งานระบาดวิทยารพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อ นายอดิศร พลอยสวาท อายุ 40 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 164 ม.3 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 14 ธ.ค.55 เข้ารับการรักษาวันที่ 17 ธ.ค.55 แพทย์วินิจฉัย DF วันที่ 18 ธ.ค.55 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
128421 ธค 25559ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
128524 ธค 2555บ้านนาโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมบทนำ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ชื่อ เด็กชายทิวากร เบ้าอู๋ อายุ ๑๑ เดือน บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาการและประวัติการเจ็บป่วย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาการมีไข้ต่ำ ๆ เป็นเวลา ๓ วัน จากนั้นเด็กเริ่มร้องไห้งอแงบ่นว่าเจ็บปาก กินข้าวไม่ได้ พบมีตุ่มขึ้นบริเวณมือ เท้า และก้น มารดาจึงได้นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
128624 ธค 25557ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ5ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
128724 ธค 2555ม.7 บ้านทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรายละเอียดเหตุการณ์ รพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.วรศาสตร์ แตงเทศ อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 7 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 ธ.ค.55 พบผู้ป่วย 24 ธ.ค. ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 39.3 ,WBC= 2,620, PLT=116,000
128825 ธค 25557 ต.สระพัฒนาสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐมพบผู้ป่วยมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวอาเจียน ผู้ป่วยอยู่ต่างพื้นที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน สอบสวนจากการรับประทานอาหารที่ไม่ได้อุ่นให้ร้อน
128925 ธค 25552หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมเด็กหญิง ถ่ายเหลว 5 ครั้ง ปวดท้อง กินไอศกรีมกะทิ ใส่โคน
129025 ธค 2555รางอีเม้ยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐมรับแจ้ง จาก สสอ.กำแพงแสน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย รักษา รพ.กำแพงแสน เริ่มป่วย 17 ธ.ค.55 พบ 19 ธ.ค.55
129125 ธค 2555ม7ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายรานี พม่า อายุ19ปี อาชีพรับจ้างอยู่บริษัทวิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก ตั้งอยู่เลขที่119 ม7 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 20 ธ.ค.55 รักษา23 ธ.ค.55 ที่รพ.บ้านแพ้ว WBC 3020 H.48.0 PLE 30000 เป็น DHF ขณะนี้รักษาตัวอยู่รพ.บ้านแพ้ว
129226 ธค 2555บ้านแหลมกะเจาไทยลำลูกบัวดอนตูมนครปฐมรับแจ้ง จาก สสอ.ดอนตูม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย รักษา รพ.ดอนตูม เริ่มป่วย 19 ธ.ค.55 พบ 23 ธ.ค.55
129326 ธค 2555ม.3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วย คือ ด.ช.กรกต ดีเขื่อนเพ็ชร์ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อาการแสดงของผู้ป่วยรายนี้ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ตัวร้อน อาเจียนปวดหลัง เจ็บคอ วันที่ 23 ธันวาคม 2555 ญาตจึงพาไปรักษาที่รพ.เกษมราษ ได้ยาแก้ไข้มาทานแต่อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 24 ธันวาคม 2555 จึงไปรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ได้ยาลดไข้และแก้อาเจียนมาทานแต่อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ตอนเย็นญาตจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ Platelet =67,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร WBC = 2,600 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร Hematocrit = 49.1% แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก ขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม จากการซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วย พบว่าในช่วง 14 วันก่อนป่วยผู้ป่วยไม่ได้มีการเดินทางไปนอกพื้นที่ตำบลดอนยายหอม
129426 ธค 25551ห้วยพระดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยเป็นเพศชาย ถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง
129527 ธค 25558ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
129627 ธค 2555หมู่7 บ้านทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรายละเอียดเหตุการณ์ รพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.วรรณภา แจ่มจำรัส อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 7 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 21ธ.ค.55 พบผู้ป่วย 27 ธ.ค. ผลทางห้องปฎิบัติการ HCT= 40.3 ,WBC= 9,070, PLT=35,000
129728 ธค 2555หมู่ 01ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐมวันที่ 19 ส.ค.2554 รพ.สต.ท่าพระยา รับรายงานจาก รพ.นครชัยศรี พบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อผู้ป่วย เด็กชายอภิวัฒน์ อร่ามวิทย์ อายุ 10 ปี HN 42267 อาชีพ นักเรียน ที่อยู่ขณะป่วย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 089147177 คุณชุลีภรณ์ วันที่เริ่มป่วย 15 สิงหาคม 2554 วันที่พบผู้ป่วย 18 สิงหาคม 2554 Principal Diagnosis A90 DF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 17 ส.ค. 2554 17 ส.ค. 2554 WBC 2600 3600 Hct 39.4 41 Plt 170,000 89,000 TT = -Ve กำลังรักษ
129828 ธค 255515ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน เป็นมาเมื่อคืน
129928 ธค 255502ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐมวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 14.50 น. รพ.สต.ท่าพระยา ได้รับรายงานจาก สสอ.นครชัยศรี ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ น.ส.กนกวรรณ เกตุบุญลือ อายุ 15 ปี อาชีพ นักเรียน ที่อยู่ขณะป่วย 15 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 0845859920 คุณวิเชียร วันที่เริ่มป่วย 11 ธันวาคม 2555 วันที่พบผู้ป่วย 16 ธันวาคม 2555 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC Hct Plt 16 ธันวาคม 2555 2500 35.5 135000 กำลังรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรี