ปี 2554 มีผู้แจ้งเหตุการณ์ กลุ่มอาการไข้เลือดออก จำนวน 1730 เหตุการณ์ ดังนี้
ลำดับที่วันที่แจ้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดข้อมูลที่แจ้ง
17 มค 2554บางบ่อบางบ่อสมุทรปราการพบจำนวน 3 ราย
218 มค 2554บ้านกรวดหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรีพบผู้ป่วยเพศชายอายุ 45 ปี ป่วยด้วยอาการไข้สูง ประวัติผู้ป่วยได้ไปเข้าค่ายกีฬาของโรงเรียน ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีประจันต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค.54
314 กพ 2554ม.2ร่อนทองสตึกบุรีรัมย์
417 กพ 25547เหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานีผู้ป่วยเป็นไข้มารักษาที่โรงพยาบาลดอนมดแดง แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจ พบผลเลือดสงสัยเป็นไข้เลือดออก ทำการรักษาตามอาการ ผลการรักษาไม่ดีขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 แพทย์จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
520 กพ 25546ราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
623 กพ 2554ม.1บางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ71ม.1ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สป.CBC Hct 38 wbc 2100 Plt 114000
728 กพ 2554บ้านสะพือสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี(ุ้ป่วยมีอาการไข้สูงทานยาลดไข้ก็ไข้ไม่ลด ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดกระบอกตาทั้ง2ข้าง ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ มีผื่นสีแดงเล็กๆที่แขนทั้ง2ข้าง
828 กพ 2554หมู่ 4 บ้านคลองคล้าบางพระนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย มีอาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามข้อ รักษาที่ ร.พ.หลวงพ่อเปิ่น 12 ม.ค.54
928 กพ 2554ตาหมื่นโพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษได้รับรายงานจาก สสอ.ขุนหาญ ว่ามีผู้ป่วยด้วยอาการสงสัยไข้เลือดออก
101 มีค 25545ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายพิศุทธิ์ วิจิตรเศรษฐ์กุล อายุ ๑๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๕ ต.ลำพยา อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย ๑๗ กพ.๕๔ รักษาวันที่ ๒๓ กพ.๕๔ รพ.นครปฐม WBC.๔,๙๗๐ Hct.๔๒.๖% Plt.๔๐,๐๐๐
111 มีค 25543ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายปัญญา อ่อนสด อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ ต.ธรรมศาลา อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย ๑๑ กพ.๕๔ รักษาวันที่ ๒๓ กพ.๕๔ รพ.นครปฐม WBC.๓,๑๒๐ Hct.๓๑.๒% Plt.๘๕,๐๐๐
121 มีค 25541ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อด.ญ.ไพลิน ลาประโคน อายุ ๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๖/๖ หมู่ ๑ ต.ธรรมศาลา อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย ๑๘ กพ.๕๔ รักษาวันที่ ๒๓ กพ.๕๔ รพ.นครปฐม WBC.๗,๘๖๐ Hct.๒๗.๖% Plt.๖๙,๐๐๐
131 มีค 25545โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.นฤพธ แซ่ตึ้ง อายุ ๙ ปี บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๕ ต.โพรงมะเดื่อ อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย ๑๗ กพ.๕๔ รักษาวันที่ ๒๒ กพ.๕๔ รพ.นครปฐม WBC.๑๔,๑๘๐ Hct.๓๘.๔% Plt.๒๗,๐๐๐
141 มีค 25549นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางวรรณวิไล พวงมาลัย อายุ ๓๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๑/๔ หมู่ ๙ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย ๑๙ กพ.๕๔ รักษาวันที่ ๒๓ กพ.๕๔ รพ.นครปฐม WBC.๑,๘๗๐ Hct.๓๖.๕% Plt.๗๖,๐๐๐
151 มีค 25545หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางวรรณณี รักษาดี อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 65/8 หมู่ 5 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 กพ. 54 รักษาวันที่ 19 กพ.54 รพ.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม WBC 3,030 Hct. 38 % Plt.97,000
161 มีค 25543โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางแวว แซ่ฮั่ง อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ 3 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 24 กพ. 54 รักษาวันที่ 27 กพ.54 รพ.นครปฐม WBC 2,700 Hct. 34.8 % Plt.156,000
171 มีค 25543ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.วันทนีย์ พบเนียม อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 23 กพ. 54 รักษาวันที่ 28 กพ.54 รพ.นครปฐม WBC 1,880 Hct. 32.1 % Plt.87,000
181 มีค 25545บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ปริญญา พิพัฒน์กรกุล อายุ14 ปี บ้านเลขที่4/22 ม.5 ต.บ่อพลับ เริ่มป่วย 23 ก.พ.2554 รักษา 28 ก.พ.2554 WBC 3530 Hct 37.6 Plt 49000
191 มีค 2554บ้านหัวช้าง ม.12ก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษพบผู้ป่วยน่าสงสัยว่าจะป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย บ้านอยู่ใกล้กับผู้ป่วยรายแรก ณ หมู่ที่ 12 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
201 มีค 25544ยี่สารอัมพวาสมุทรสงครามเป็นไข้มา 3 วัน มีอาการน่าสงสัยไข้เลือดออก
211 มีค 2554อัมพวาศรีสะเกษ
221 มีค 25546ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วราภรณ์ แป้นไทย อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 15/9 หมู่ 6 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 กพ. 54 รักษาวันที่ 28 กพ. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,380 Hct. 43.6 % Plt.141,000
231 มีค 2554บ้านหนองบัวเรณบักดองขุนหาญศรีสะเกษมีการค้นพบผู้ป่วยที่ต้องสังว่าเป็นไข้เลือดออก คือมีอาการไข้สูงลอย มีเลือดออกตามไรฟัน
241 มีค 25543ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายอภิวัชร์ ทัศนาแท้ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 53/16 หมู่ 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 กพ. 54 รักษาวันที่ 28 กพ.54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 1,970 Hct. 46.2 % Plt. 111,000
251 มีค 2554บ้านตานวนกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยอาการไข้ ปวดศรีษะ อาเจียน
261 มีค 2554บ้านตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยอาการไข้ ไอ น้ำมูก อาเจียน เป็นมา 4 วัน
271 มีค 2554บ้านตาเอกใหม่กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก อาเจียน
281 มีค 2554บ้านตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก อาเจียน ปวดศรีษะ เป็นมา 1 วัน
291 มีค 2554บ้านตาเอกใหม่กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษมีอาการไข้ ปวดศรีษะ อาเจียน ไอ
301 มีค 2554บ้านสดำโพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษpt ไม่ได้มารับบริการที่ รพ.สต.
311 มีค 2554บ้านโคกพยอมโพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ
322 มีค 25548วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ณัฐนันท์ ปัทมาภินันท์ อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ 8 ตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 28 กพ. 54 รักษาวันที่ 2 มีค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,400 Hct. 37 % Plt. 79,000
332 มีค 25544สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายจเร พรมแตง อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 29 กพ. 54 รักษาวันที่ 2 มีค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,970 Hct. 44.8 % Plt. 73,000
342 มีค 255413/1 หมู่ 2 (บ้านห้วยตะโก )พะเนียดนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ น.ส.กุลนิษฐ์ วงษ์ดียิ่ง อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ไม่มีโรคประจำตัว เริ่มป่วย วันที่ 30 กย.53 ด้วยอาการ ตัวร้อน ไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย มารดาพาไปคลินิค แพทย์ให้ยามารับประทานที่บ้าน วันท่ 2 ตค.53 อาการไม่ดีขึ้น มารดาพาไป รพ.สนามจันทร์ แพทย์สั่งเจาะเลือด ผลการตรวจเลือด Hct 41 WBC 2,100 Plc 84,000 แพทย์สั่งให้นอน รพ.ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 ตค.53 ก่อนป่วย ผู้ป่วยเดินทางกลับจากหอพักของวิทยาลัย ซึ่งมีอาหารไข้ตอนอยู่หอพักแล้ว สอบประวัติ พบว่า ก่อน 14 วันก่อนป่ว
352 มีค 2554บ้านวัดตะขามพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายทวีศักดิ์ ราวิชัย อายุ 30 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ต.พะเนียด อาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยเริ่มป่วย วันที่ 9 พย.53 ด้วยอาการตัวร้อน มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พย.53 วันที่ 12 พย.53 ผู้ป่วยมีไข้สูง เจ็บคอ ปวดท้อง อ่อนเพลีย ภรรยาพาไป รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ต.พะเนียด ตรวจอาการและได้ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.นครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการและสั่งให้นอนพัก รพ.นครชัยศรี วันที่ 14 พย.53 ผู้ป่วย มีอาการไข้สูง ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย แพทย์สั่งเจาะเลือด ผลการตรวจเลือด H
362 มีค 2554บ้านไร่ -บ่อทรายพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ดญ.ณัฐกมล ฟุ้งขจร อายุ 9 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 95/1 หมู่ 1 ต.ตะเพียด เป็นนักเรียน โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยเริ่มป่วยวันที่ 22 กพ.54 ด้วยอาการ ตัวร้อน ไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย มารดาพาไปรักษาที่ รพ.สต.บ้านห้วยตะโก วันที่ 23-24 กพ.54 ยังมีไข้ แต่ไปเรียนหนังสือได้ วันที่ 25 กพ.54 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ตัวร้อน มีผื่นขึ้นตามใบหน้า ปวดศีรษะ และอาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย วันที่ 26 กพ.54 ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน มารดาพา รพ.นครชัยศรี แพทย์ตรวจอาการและให้นอน รพ.แต่ผู้ป
373 มีค 2554บ้านขุนหาญ หมู่ 1ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษสสอ.ขุนหาญแจ้งว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ ชื่อนายวิทยา ศรีภักดิ์ อายุ 17 ปี ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนหาญ
384 มีค 2554สำโรงปราสาทสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษสสอ.ปรางค์กู่ รับรายงานผู้ป่วย DF จาก สสจ.ศก 1 ราย
394 มีค 2554โพธิ์สามัคคีพิมายเหนือปรางค์กู่ศรีสะเกษสสอ.ปรางค์กู่ รับรายงานจาก รพ.ปรางค์กู่ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก DF 1 ราย
404 มีค 25543ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.สุรชัย พึ่งปฐมพร อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 มีนาคม . 54 รักษาวันที่ 3 มีนาคม .54 สถานที่รักษา รพ.สนามจันทร์ WBC 7,800 Hct. 38 % Plt 168,000
414 มีค 25543ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายสุรศกดิ์ พึ่งปฐมพร อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 มีนาคม . 54 รักษาวันที่ 3 มีนาคม .54 สถานที่รักษา รพ.สนามจันทร์ WBC 6,620 Hct. 46 % Plt 170,000
424 มีค 25545ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.วรัญญู ชิตบุตร อายุ 8 เดือน บ้านเลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 27 กพ. 54 รักษาวันที่ 4 มีค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,980 Hct. 40 % Plt. 114,000
434 มีค 25544บางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วิไล ชั่วเอ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 27 กุมภาพันธ์ . 54 รักษาวันที่ 3 มีนาคม .54 สถานที่รักษา รพ.คริสเตียน WBC 4,200 Hct. 39 % Plt 110,000
446 มีค 2554โนนปัญญา ม.11ไพรขุนหาญศรีสะเกษไขเลือดออกรายแรกในรอบ5ปี ของหมู่บ้าน
457 มีค 25544บางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางจันจิรา วรไวย์ อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ - บ้านเช่า หมู่ 4 ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 5 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,730 Hct. 34.2 % Plt. 75,000
467 มีค 25543ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.อนุพงษ์ จินดาธนานันท์ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 71/66 หมู่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 1 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 5 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,440 Hct. 43 % Plt. 181,000
477 มีค 25544สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ศุภัทธยา โถแพงจันทร์ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 5 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 8,410 Hct. 36.9 % Plt. 161,000
487 มีค 25542ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ พระภิกษู ณรงค์ศักดิ์ เล้าอรุณ อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ – วัดทุ่งรี หมู่ 2 ตำบลทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 7 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,610 Hct. 42.1 % Plt. 86,000
498 มีค 2554อี่หล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอี่หล่ำอี่หล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษรพ.สต.อี่หล่ำได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกที่บ้านอี่หล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอี่หล่ำ ในวันที่ 28กุมภาพันธ์2554 ทีม srrt จุงไปสอบสวนโรคที่บ้นผู้ป่วยในวันที่ 1มีนาคม 2554 และได้แจ้งข่าวการระบาดให้ อสม.และผู้นำในตำบลให้ทราบทุกหมู่บ้นแลวทำการควบคุมและป้องกัโรค โดยทัม srrtระดับตำบลร่วมกับ อสม./ผู้นำทุหหมู่บ้าน
508 มีค 25549บักดองขุนหาญศรีสะเกษไข้เลิอดออก
518 มีค 2554บ้านภูฝ้ายภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษไข้เลือดออก
529 มีค 2554ม่วงแยกพรานขุนหาญศรีสะเกษไข้
539 มีค 2554อารางพรานขุนหาญศรีสะเกษไข้
549 มีค 2554บ้านโคกสบู่เจดีย์หักเมืองราชบุรีราชบุรีเมื่อวันที่24ก.พ.54ผ้ป่วยชื่อนางสำรวย ทองดี อายุ 39 ปีอยู่บ้านเลขที่21/6 ม.4 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรีอาชีพค้าขาย เริ่มป่วยด้วยอาการปวดหัวตัวร้อนมีอาการไอซื้อยาแก้ไข้แก้ปวดมากินนอนพักอาการไม่ดีขึ้น วันที่26ก.พ.54เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองราช แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกDF
559 มีค 2554หนองผือห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษไข้
569 มีค 2554หนองผือห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษพบผู้ป่วยไข้
5710 มีค 25543ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ธิดารัตน์ ดีหง๊อย อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 81/10 หมู่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 4 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 9 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 4,880 Hct. 38.4 % Plt.105,000
5811 มีค 25543ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 3 ต.ไทยาวาส
5911 มีค 25541นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.งามสิริ เอี๊ยวศิวิกูล อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 93/3 หมู่ 1 ตำบลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 7 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,270 Hct. 37.7 % Plt.131,000
6011 มีค 2554หมู่ 4ขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่บ้านเลขที่ 7 หมู่4 ต.ขุนแก้ว แนะนำไปรับการรักษาที่รพ.
6111 มีค 25541ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 1 ต.ไทยาวาส
6211 มีค 25543ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 3 ต.ไทยาวาส
6311 มีค 25544ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 4 ต.ไทยาวาส
6411 มีค 25542ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DHF 1 ราย หมู่ 2 ต.ไทยาวาส
6511 มีค 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.ชุติกาญจน์ เกษมสุข อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 144/2 หมู่2 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี เริ่มป่วย 3 มี.ค. 2554 พบ 7 มี.ค. 54 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง อ่อนเพลียไม่มีแรง อาเจียน มารับการรักษาที่สอ.บางระกำ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำว่า ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ไข้ขึ้นสูง ให้กลับมาตรวจซ้ำที่อนามัย ต่อมาวันที่ 7 มี.ค.54 ผุ้ป่วยไปรักษาที่ รพ.นศ. ไม่ได้นอนรักษาที่ดรงพยาบาลโดยทาง รพ.นศ.นัดมาเจาะเลือด3วัน
6613 มีค 2554ปราสาทเยอตะวันตกปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ๑๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่๑๐ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เมป่วยวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๔ และรักษาที่ รพ.ไพรบึงในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๔ ผู้ป่วยเรียนอยู่ ร.ร.สตรีศิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทีม SRRT ไพรบึง ได้แจ้งให้ รพ.สต.ปราสาทเยอทราบและทำการสอบสวนโรคผลการสอบสวนทราบว่าผู้ป่วยเรียนอยู่โรงเรียนสตรีศิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ คาดว่าจะติดเชื้อมาจาก อ.เมือง เนื่องจากไปพักอาศัยที่เมืองศรีสะเกษเพื่อเรียนหนังสือ
6713 มีค 2554ฮ่องสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึงสำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๑๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่๑๑ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ป่วยวันที่ ๑๖ ก.พ.๕๔ มารักษาที่ รพ.ไพรบึงวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๔ ทีม SRRT ไพรบึงได้แจ้งให้ รพ.สต.ตาโมกข์ทราบ และออกร่วมสอบสวนโรคและจัดประชาคมให้รณรงค์ควบคุมโรค
6813 มีค 2554ฮ่องสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึงสำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๖ ปี บ้านเลขที่๒๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.สรีสะเกษ ป่วยวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๔ มารักษาที่ รพ.ไพรบึง วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๔ นับว่าเป็นผู้ปป่วยรายที่ ๒ ของหมู่บ้าน
6914 มีค 2554เจ้าทุ่งทุ่งสว่างวังหินศรีสะเกษพบ pt.dhf ที่บ้านเลขที่ 9ม.2
7014 มีค 2554ระหารกระหวันขุนหาญศรีสะเกษได้รับแจ้งจาก สสอ.ขุนหาญ ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่บ้านระหาร 1ราย
7114 มีค 25543โพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษรพสต.โพธิ์วงศ์ได้รับรายงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 3 ราย
7214 มีค 2554กันจดกระหวันขุนหาญศรีสะเกษได้รับรายงานจาก สสอ.ขุนหาญ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
7315 มีค 25543นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ทนงศักดิ์ ทรัพย์เมือง อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,900 Hct. 42.1 % Plt.176,000
7415 มีค 2554กระเบาโนนสูงขุนหาญศรีสะเกษรับแจ้งจาก สสอ.1/10/53
7515 มีค 2554กระเบาโนนสูงขุนหาญศรีสะเกษรับแจ้งจาก สสอ.
7615 มีค 255431/1 ม.2 ต.คลองนาคลองนาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
7715 มีค 255432/8 ม.8 ต.บางไผ่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
7815 มีค 2554หมู่ที่ 2 บ้านไร่แคหนองกะปุบ้านลาดเพชรบุรีนายศุภชัย สว่างใจ อายุ 23 ปี 102 ม.2 ต.หนองกะปุ วินิจฉัย DHF เริ่มป่วย 7 กพ.54 มา รพ.9 กพ.54
7915 มีค 2554หมู่ 3วัดสำโรงนครชัยศรีนครปฐม
8015 มีค 2554หมู่ 3วัดสำโรงนครชัยศรีนครปฐม
8115 มีค 25543ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.อนุชศรา อ่ำรุณ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 71/75 หมู่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,900 Hct. 42.1 % Plt.176,000
8215 มีค 25541นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางเบญจพร พิพิทพันธ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 ตำบลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 9 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 13 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 4,160 Hct. 36.2 % Plt. 98,000
8315 มีค 25547พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.วรรณพร ทัดสะวอน อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ 7 ตำบลพระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 8 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 13 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 1,370 Hct. 36.6 % Plt. 101,000
8415 มีค 25544ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.กิตติชัย มีพิษ อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ 4 ตำบลตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 9 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 14 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 1,320 Hct. 38.2 % Plt. 62,000
8515 มีค 2554บ้านขาม ม.3สวายปรางค์กู่ศรีสะเกษรับแจ้งว่ามีผู้ป่วย 1ราย ทางโทรศัพท์ โดย อสม.
8615 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย
8715 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย
8815 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้สูง อาเจียน อ่อนเพลีย
8915 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ค่อยได้
9015 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย อาเจียน
9115 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดข้อ
9215 มีค 2554บ้านห้วยกรดแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีไข้สูง อาเจียน ปวดท้อง
9315 มีค 2554บ้านทุ่งน้อยแหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมตัวร้อน มีไข้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกาย
9417 มีค 2554161 ม.13บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรีผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูง 39 เป็นไข้มา 4 วันก่อนมารับการรักษาที่ รพ.สต.บ่อสุพรรณแล้วส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
9517 มีค 25546มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายชานนท์ ประสมจันทร์ อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 45/5 หมู่ 6 ตำบลมาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 12 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 16 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,220 Hct 45.8 % Plt. 67,000
9617 มีค 25542ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.เพ็ญพรรณ หอมศรีประเสริฐ อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 13 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 16 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 8,270 Hct 47.1 % Plt. 62,000
9717 มีค 2554บ้านทุ่งมะพร้าวทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังงารายงานโรค ผู้ป่วย ไข้เลือดออก
9817 มีค 2554บ้านแร่บางทองท้ายเหมืองพังงารายงานโรค ไข้เลือดออก 1 ราย
9918 มีค 2554หม่ที่ 5 บ้านท่งปอเจดีย์หักเมืองราชบุรีราชบุรีผ้ป่วยชื่อด.ช.ศุภกร หัวเพ็ชร อายุ 9 ปี อย่บ้านเลขที่ 19/2 ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี มารดาชื่อนางบุญพริ้ง หัวเพ็ชร อาย 42 ปี อาชีพรับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่ รพ.สต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผ้ป่วยเป็นนักเรียนอย่ชั้น ป.3 โรงเรียนนารีวิทยา ตั้งอย่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 มี.ค.54 มีอาการปวดหัว ตัวร้อน ไอเจ็บคอ มารดารให้กินยาลดไข้ อาการไม่ดีขึ้นพาไปหาแพทย์ที่คลินิค ได้รับยากลับมากินที่บ้าน 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น มารดาพาไปรักษาที่ รพ.สมเด็จพยุพราช อ.จอมบึง จ.ราชบุ
10019 มีค 2554บ้านกระโพธิ์ตูมปรางค์กู่ศรีสะเกษมีผู้ป่วย admid ผลแล็บคล้ายไข้เลือดออกอยู่ตัวหนึ่ง แต่แพทย์ไม่ได้ diag เป็นไข้เลือด
10121 มีค 2554133/2 ม. 3 ต.โพรงมะเดื่อโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย โดยมีประวัติเป็นโรคไต จึงได้รวบรวมข้อมูลและออกสอบสวนโรค พร้อมกับอสม.หมู่ 3 ต.โพรงมะเดื่อ
10221 มีค 25547พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางเล็ก สวัสดี อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ 7 ตำบลพระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 15 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 19 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,700 Hct 35.9 % Plt.98,000
10321 มีค 25541บางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ปาริฉัตร อุปแก้ว อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 1 ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 14 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 20 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,320 Hct 32.3 % Plt. 19,000
10422 มีค 25548บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ภัทรดา บุญญกานนท์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 338/100 หมู่ 8 ตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 21 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,940 Hct 31.2 % Plt. 79,000
10522 มีค 25542ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.รวีวรรณ ผาตูม อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 148/2 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 21 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,560 Hct 39.6 % Plt. 74,000
10622 มีค 2554ม.7 บ้านระหารป่าพลูท่าเสนบ้านลาดเพชรบุรีรับแจ้งพบหญิงไทยอายุ 33 ปี มีอาการไข้สูง 38 องศาฯ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นใส้อาเจียน รับการรักษาครั้งแรกที่ รพ.พระจอมเกล้าวันที่9กุมภาพันธ์ 2554แพทย์อนุญาติให้กลับบ้าน แต่อการไม่ดีขึ้น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 กลับไปรักษาที่รพ.พระจอมเกล้าอีกครั้ง แพทย์วินิจฉัยปวยเป็นไข้เดงกี่
10723 มีค 2554ม.1ไร่สะท้อนบ้านลาดเพชรบุรีcase dhf ดญ ชฎาพร ตรงจริง 10 ปี เลขที่ 3 ม6 ป่วย 16/03/54 admit 18/03/54 รพ.บ้านลาด รับแจ้งเวลา 18.00 น
10823 มีค 25544ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมเริ่มป่วย9 มีนาคม54 มีไข้หวัดศีรษะ มีผื่นแดงตามตัว ถ่ายเหลวไม่มีเลือดปน
10923 มีค 2554ม.6โพไร่หวานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีพบผู้ป่วยอาการสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ด.ช.เชวรัฐ งามชมอายุ 13 หมู่ 6 ต.โพไร่หวาน เริ่มป่วย19 มี.ค.54
11024 มีค 25543ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.อรวรรณ มั่นจุ่น อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 19 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 23 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,540 Hct 36 % Plt 134,000
11124 มีค 25543ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.พัชราภรณ์ ทองบ้านกวย อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 38/5 หมู่ 3 ตำบลลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 18 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 23 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 2,390 Hct 38.5 % Plt 152,000
11224 มีค 25544สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นางวิไล บุญเฮ้า อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 24/4 หมู่ 4 ตำบล สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 19 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 23 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 6,310 Hct 33.7 % Plt 49,000
11324 มีค 2554บ้านไร่บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมมีการรายงานโรคไข้เลือดออกจาก SRRT อำเภอนครชัยศรี
11424 มีค 2554บ้านไร่บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผุ้ป่วยไข้เลือดออก
11524 มีค 2554บ้านคลองทางหลวงบางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยไข้เลือดออก
11624 มีค 2554บ้านนอกบางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
11724 มีค 2554บ้านไร่บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
11824 มีค 2554บ้านนอกบางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
11924 มีค 2554บ้านนอกบางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยไข้เลือดออก
12024 มีค 2554บ้านไร่บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมรับทราบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
12125 มีค 2554นครชัยศรีนครปฐม
12225 มีค 2554บ้านคลองจินดาคลองจินดาสามพรานนครปฐมได้รับแจ้งจากงานควบคุมโรค รพ.สามพราน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย บ้านเลขที่ 65 หมู่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
12325 มีค 25549ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วีณา เที่ยวมาพบสุข อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 147 หมู่ 9 ตำบลลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 21 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 25 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 4,400 Hct 36 % Plt 95,000
12428 มีค 25541ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.ลูกน้ำ ไพรวัลย์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบลทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 22 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 24 มีนาคม 2554 วินิจฉัยโรค Fever case เปลี่ยนการวินิจฉัยโรคเป็น DF. วันที่ 26 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 3,080 Hct 33.7 % Plt 182,000
12528 มีค 25543วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.อุมาพร ทองเวียง อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 3 ตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 24 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 25 มีนาคม 2554 วินิจฉัยโรค UTI เปลี่ยนการวินิจฉัยโรคเป็น R/O DF. วันที่ 28 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 4,140 Hct 34.7 % Plt 144,000
12629 มีค 2554สามกระทายสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วย3 ก.พ.54
12729 มีค 2554สามกระทายสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วย 11 ก.พ.54
12829 มีค 2554นาวัลเปรียงสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วย 10 มี.ค.54
12929 มีค 2554ป่าถล่มสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วย 18มี.ค.54
13029 มีค 2554ม.3บ้านไร่กล้วยต้นมะม่วงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีมีไข้ 4วัน รักษาคลินิคอาการไม่ดีขึ้น
13129 มีค 25542นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ชัชวาลย์ จงสวัสดิ์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 ตำบลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 22 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 25 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม เปลี่ยนการวินิจฉัยโรควันที่ 29 มีค.54 เป็น R/O DF WBC 31,520 Hct 24.3 % Plt 129,000
13229 มีค 25546ถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายเชาวลิต เรียบทวี อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 24 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 27 มีนาคม .2554 สถานที่รักษา โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม WBC 4,600 Hct. 40 % Plt 76,000
13330 มีค 2554หัวนาห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นมา 3 วัน
13430 มีค 2554หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ ต.ช่องสะแกช่องสะแกเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีไข้ สูง ปวดกล้ามเนื้อ ประมาณ 2-3 วัน PI: ผู้ป่วยให้ประวัติว่า วันที่ 19 มี.ค.54 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ ไปรับการรักษาที่ รพ.ชุมชนในจังหวัด ได้ยามารับประทานพร้อมกับตรวจเลือด แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
13531 มีค 2554หมู่ที่ 1 ต.ดอนใหญ่ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีผู้ป่วยมีอาการไข่สูงลอย มา 3 วัน
13631 มีค 25543ท้ายเกาะสามโคกปทุมธานีแจ้ง จาก สสอ.มีผู้ป่วย รพ.ปทุมเวช ชื่อนางจันทนา หวังสุทราพร ป่วย วินิจฉัย DF แจ้ง 21/3/2554 เวลา 13.24
1371 เมย 255439/4 หมู่ 4บางกระทึกสามพรานนครปฐมอาชีพรับจ้างขายก๋วยเตี๋ยว
1383 เมย 2554บ้านสีถานดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์เครือข่าย SRRT หมู่บ้านแจ้งว่ามีผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ที่มีที่อยู่อยู่ หมู่บ้าน แต่ไปป่วยอยู่ที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ผู้ป่วยมาเยี่ยม บ้าน 1 วันก่อนไปเข้าค่าย ที่อ.ยางตลาด
1394 เมย 25542บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย รายที่ 1 ชื่อ น.ส.สุภานิจ ดีพุ่ม อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพลับ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วย 30 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 2 เมษายน 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 7,400 Hct 37.3 % Plt 178,000 รายที่ 2 ชื่อ น.ส.ฉวีวรรณ แซ่ลี้ อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพลับ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วย 30 มีนาคม 2554
1404 เมย 25545ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช.ธาราธร ปันแอ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 ตำบลลำพยา อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วย 30 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 2 เมษายน 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 1,980 Hct 43.6 % Plt 87,000
1414 เมย 2554ไร่ปะแหนไร่มะขามบ้านลาดเพชรบุรีมีไข้สูง ปวดศีรษะ ไม่มีผื่น กินยาไข้ไม่ลดเป็นมา 3-4 วัน
1424 เมย 2554น้ำอ้อม ม.10สวายปรางค์กู่ศรีสะเกษมีคนไข้สงสัยเกิดขึ้น และมีคนไข้ เพิ่มในเวลาต่อมา
1434 เมย 2554หมู่บ้านศรีเพชรการเคหะบางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการเกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นเด็กบ้านอยู่ซอย 14 ก่อน แล้วหลังจากนั้นก็เกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกกับเด็กอีกราย แต่บ้านอยู่ซอย 13 ซึ่งเริ่มป่วยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
1445 เมย 25549เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการเมื่อวันที่ 17 ก.พ 54 ทางรพ.สต.เทพารักษ์ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ของหมู่ 9 บางเมืองซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 รายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันโดยผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้เริ่มป่วยพร้อมกัน
1455 เมย 2554หมู่5ตำบลสะพือสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานีผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 10 ปี มีอาการปวดศรีษะ ไข้สูง ปวดท้อง ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก เริ่มป่วยวันที่31มีนาคม2554มา รพ.สต.ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.ตระการพืชผลเมื่อวันที่4เมษายน2554 แพทย์วินิจฉัยเป็น DHF
1466 เมย 2554บ้านขามเหนือ ม.9สวายปรางค์กู่ศรีสะเกษมีผู้ป่วยด้วยอาการมีไข้สูงมาก่อน3 วัน หลังจากนั้นไข้ลดแต่ซึม จำนวน 2คน ในหลังคาเรือนเดียวกัน ไปรักรักษาที่รพ.ปก.หมอวินิจฉัยไข้เลือดออก
1477 เมย 2554บ้านแซรไปร ม.4ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษรพ.ภูสิงห์ แจ้งพบผู้ป่วย DF 1 ราย
1487 เมย 2554หมู่ 9 บ้านโคกตาหอมอ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์มีไข้สูงมา3วันมีอาการอาเจียนร่วมด้วยมีไอเล็กน้อย
1498 เมย 2554หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมนายภาคภูมิ หร่องเจริญ
1508 เมย 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมนางสาวนุชจรี ถิรนันทนากร
1518 เมย 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมนายพยอม ทรัพย์ประเสริฐ
1528 เมย 2554หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมโชติกา ตะโกเผือก
1538 เมย 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมฐากูร หลิมย่านกวย
1548 เมย 255442 ม.10 บ้านบางน้ำจืดบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการคนไข้เดินทางไปเรียนที่ม.บูรพา จ.ชลบุรี หลังจากกลับมาที่บ้านเลขที่ 42 ม.10 ต.บางโฉลง ได้เพียงไม่ถึง 1 อาทิตย์ ก็มีอาการปวดหัว มีไข้สูง จึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางพลี แพทย์แจ้งว่าเป็นไข้เลือดออก DF
1558 เมย 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมอิทธิหาญ ศรีสำราญ
1568 เมย 2554หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบเด็กสงสัยไข้เลือดออก ด.ญ.จันทิมา ฝอยทอง
1578 เมย 2554หมู่ที่ 3โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบเด็กไข้เลือดออก รพ.นครปฐม ด.ช.ไพสิฐ กะลำพัก
1588 เมย 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี นส.ปานทิพย์ เอี่ยมกลั่น
15910 เมย 2554บ้านโคกพยอมโพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ
16011 เมย 25546บางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.สโรชา แก้วมณี อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 5/53 หมู่ 6 ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 24 มีนาคม 2554 รักษาวันที่ 28 มีนาคม 2554 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม WBC 1,440 Hct 39.8 % Plt 68,000
16111 เมย 2554ท่าขี้เหล็กศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นางสาวมนัสวี น้อยโสภา มีภูมิลำเนาอยู่ตามบ้านที่ 74/6 ม.4 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยที่บ้านอาศัยปลูกบ้านปูนสองชั้น 1 หลัง อาศัยอยู่กัน สามคน คือ แม่ กับ สามีแม่ และตัวผู้ป่วย ลักษณะบ้านเป็นปูนสองชั้น โปร่ง ชั้นล่างขายของชำเล็กน้อย รอบ ๆ บ้านมีต้นไม้ร่มรื่น และข้างบ้านมีคูน้ำ ซึ่งมีหญ้าขึ้นค่อนข้างรก ผู้ป่วยเป็นนักศึกษา ตอนนี้ปิดภาคเรียน เวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้าน นั่งเล่นคอมพิ้วเตอร์ทั้งวัน ไม่ได้ไปที่อื่นเลยในระยะ 14 วันก่อนป่วย ในวันที่ 2 เมษายน เวลาปร
16211 เมย 255477 หมู่ 5โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีรพ.สต.สร้างแก้วได้รับแจ้งจาก สสอ.พิบูลฯ ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
16311 เมย 255413หนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีไข้สูง ปวดศรีษะ ซึม อ่อนเพลีย
16412 เมย 2554หมู่ท่ 6 บ้านบ่อลาวหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
16512 เมย 2554หมู่ที่ 6 บ้านดอนยี่กรอกหนองพลับเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีพบ ดช.สมภพ กองอาษา มีอาการไข้สูง ซึม มา 2วันและมีบ้านใกล้เคียงป่วยเป็นไข้เลือดออก
16613 เมย 2554หมู่ 15 ต.โพรงมะเดื่อโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 รพ.สต.โพรงมะเดื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ นายธิปไตย ฤดีสุขสกุล อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 188/5 ม. 15 ต.โพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศรีษะ
16716 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมน.ส.อรวรรณ ภู่แสง อายุ 18ปี ที่อยู่ 136/4 ม.1 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.สนามจันทร์
16816 เมย 2554หมู่3 ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.พัทราวุธ ดอนงาม อายุ 8 ปี ที่อยู่ 45/2 ม.3 ผู้ป่วยนอก รพ.นครชัยศรี
16916 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.พูนทรัพย์ นุ่มวงษ์ อายุ 14 ปี ผู้ป่วยในรพ.สนามจันทร์
17016 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.ธันวา ภู่แสงอายุ 13 ปี ที่อยู่ 136/4 ม.1 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยใน รพ.สนามจันทร์
17116 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ น.ส.สุภาภรณ์ นุ่มวงษ์ อายุ20ปี ที่อยู่ 136/3 ม.1 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี
17216 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายอลงกต ภู่แสงอายุ 23 ที่อยู่ 136/4 ม.1 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.สนามจันทร์
17316 เมย 2554หมู่3 ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายสุคน โชติสวัสดิ์อายุ18ปี ที่อยู่ 25/2 ม.3 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี
17416 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.ธีรวีร์ แก้วสกุลอายุ12ปี ที่อยู่37/10 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี
17516 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายอรุณโรจน์ บุญเลิศล้ำอายุ21ปี ที่อยู่37/14 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยนอกรพ.นครชัยศรี
17616 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.กัมปนาท นุ่มวงศ์ อายุ9ปี ที่อยู่ 12 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยนอกรพ.นครชัยศรี
17716 เมย 2554หมู่1 คลองขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ อายุ49ปี ที่อยู่ 42/4 ม.1 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.สนามจันทร์
17816 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ญ.ศิรินะภา ช้างทองออายุ6ปี ที่อยู่ 7 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.ห้วยพลู
17916 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธณัฐกิต นุ่มวงศ์ อายุ6ปี ที่อยู่ 12 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี
18016 เมย 2554หมู่ 4 แคแถวขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.ลิปิกร นุ่มวงศ์อายุ13ปี ที่อยู่ 12 ม.4 ต.ขุนแก้ว ผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี
18117 เมย 25542บางแก้วบางพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบางพลีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
18217 เมย 2554บ้านชาดทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีรายงานจากอสม.หมู่1 ว่ามีผู้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออก
18317 เมย 255401ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
18417 เมย 255402ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
18518 เมย 2554หมู1ท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่การเคหะ สาขาท่าตำหนัก
18618 เมย 25547หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาครรพ.บ้านแพ้ว พบความผิดปกติ โดยพบผุ้ป่วยไข้เลือดออก จน. 3 ราย ใน พท.ม.7 ต.หนองสองห้อง ในช่วงเวลาเดียวกัน
18718 เมย 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.น้ำฝน ผ่องอำไพ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 9 เม.ย. 54 รักษาวันที่ 15 เม.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,890 Hct 39.7 Plet 94,000 กำลังรักษาอยู่
18819 เมย 2554หมู่ที่ 3 บ้านสวนทวยพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 รายชื่อนายสาโรจน์ สุขดี อายุ 19 ปี บ้านเลขที่67/6 ม.3ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเริ่มป่วยวันที่13 เมษายน รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเมื่อวันที่18 เมษายน2554 wbc 1,660 , Hct39.1, plt 65,000
18919 เมย 2554หมู่ 4 (บ้านดอนสามสิบ)ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งโรคผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม นายสาโรจน์ สุรัฃะภาพ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 71/1 ม.4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 12 เม.ย.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 18 เม.ย.54 รักษารพ.นฐ. WBC 6,340 Hct 43.8 Plt 20,000
19019 เมย 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ด.ช.นภดล ชัยสิทธิโยธิน อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 101/2 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 12 เม.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.54 WBC 6,340 Hct 35.7 Plt 77,000
19119 เมย 25542ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วยสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๑๕ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.สุทธาสินี นันทวิชิต อายุ ๑๖ ปี อาชีพนักเรียน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๒ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.ผล Lab ทั่วไป มีค่า - Hematocrit (HCT)
19219 เมย 25545โคกแย้หนองแคสระบุรี
19319 เมย 255410โคกแย้หนองแคสระบุรี
19420 เมย 2554ม.6ตะพงเมืองระยองระยองอสม.ในชุมชนแจ้งข่าว
19520 เมย 2554ม.7เนินพระเมืองระยองระยองพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง หน้าแดงปากแดงบริเวณบ้านมียุงมากสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก
19621 เมย 2554โนนยานางพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์เด็กชาย 14ปี ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายทหารจ.บุรีรัมย์ เริ่มป่วยในวันที่ 3ของการเข้าค่ายมารดาไปรับกลับบ้านและมารักษาที่รพ.คูเมือง เริ่มป่วย 24 ก.พ.54 พบ1 มี.ค.
19721 เมย 25542บางนางลี่อัมพวาสมุทรสงครามผู้ป่วยปวดเมื่อยตามร่างกาย ไข้ 3 วัน คลื่นไส้
19821 เมย 2554คลองเหมืองใหม่เหมืองใหม่อัมพวาสมุทรสงครามผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่14เมย.54โดยมีอาการไข้หนาว สั่นปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้อาเจียนไอมีเสมหะ ไปคลินิกแพทย์ชลทิศ แพทย์ให้ยาลดไข้ แก้ไอ แก้อาเจียนและแก้อักเสบ วันที่15เมย.54 ผู้ป่วยไปคลินิกแพทย์วิโรจน์ได้ให้ยาลดไข้และแก้ไอ วันที่16เมย.54ผู้ป่วยไปตรวจที่รพ.อัมพวา แพทย์ให้ยาแก้ปวดเมื่อยมารับประทานและเจลมาทา ต่อมาวันที่18เมย.54ผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นจึงไปคลินิกแพทย์สมยศ แพทย์ตรวจอาการแล้วจึงรีบส่งรพ.สมเด็จฯ จากผลการตรวจทางLab. แพทย์จึงวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก(DHF.)
19921 เมย 2554คลองน้ำเย็นหนองละลอกบ้านค่ายระยองเด็กมีไข้สูงผื่นแดง
20021 เมย 25542ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมsrrt ระดับอำเภอแจ้งจาก รพ.นครชัยศรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ ดญ.สุดารัตน์ ชูวงษ์วาน บ้านเลขที่ 87/12 ม.2 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครชัยศรี แบบผู้ป่วยนอก
20121 เมย 2554หมู่ 1ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมทีม SRRT เครือข่ายโรงพยาบาลนครชัยศรีแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายเอกพจน์ เจริญสุข บ้านเลขที่ 102/1 ม.1 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครชัยศรี
20221 เมย 2554หมู่ 4 (บ้านดอนสามสิบ)ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นายประสงค์ สุระภาพ อายุ44 ปี บ้านเลขที่ 70 หมู่ 4เริ่มป่วย 16 เม.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่20 เม.ย.54 WBC 3,640 HCT 45.4 Plt 20,000
20322 เมย 2554เด่นตาเอี่ยมตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่21 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น.สถานีอนามัยตาก้องได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองนครปฐมว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน1 รายคือ ด.ช.ณัชพล แก้วพิจิตร อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 ม.2 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 18 เม.ย.54พบวันที่21 เม.ย.54 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์วันที่18 เม.ย.54 แพทย์ให้นอนรักษาตัว จำนวนเม็ดเลือดขาว 8660เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 140000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฮีทาโตคริต 34
20422 เมย 2554นาวัลเปรียงสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
20522 เมย 2554162 ม.5(บ้านหนองตาเสือ) ต.กุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ไดรับแจ้งผู้ป่วยสงสัย ไข้เลือดออก DF 1 ราย ที่ม.5 ต.กุยบุรี
20622 เมย 2554หมู่6เชียงเครือเมืองสกลนครสกลนครรับแจ้งจากหอผู้ป้วย
20722 เมย 2554หมู่ 12ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนครรับแจ้งจากหอผู้ป่วย
20822 เมย 2554หมู่ 5โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.โพรงมะเดื่อได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองฯเวลา 11.00น.ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ พระภิกษูพงศธร คำบาง อายุ 20 ปี วัดโพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 19เม.ย.54 พบ+admid 22 เม.ย .54
20922 เมย 2554หมู่ 2 หนองกรดสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรพบผู้ป่วยอาการไข้สูง มีผื่นแดงขึ้น ในบริเวณใกล้เคียงกัน
21022 เมย 2554นาวัลเปรียงสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
21122 เมย 2554หมู่ที่ 10สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
21222 เมย 25542ปลายโพงพางอัมพวาสมุทรสงครามพบผู้ป่วยมาเที่ยวที่ ม.2 ต.ปลายโพงพาง ตอนสงกรานต์
21322 เมย 2554หมู่ที่ 10สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
21422 เมย 2554หม่ 2 บ้านดอนคานธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีวันที่ 22 เมษายน 2554ได้รับแจ้งจากอาจารย์แม่บ้านวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีว่าสงสัยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ชื่อน.ส.สมฤทัย สิทธิลำ อายุ 19 ปี ป่วยเป็นไข้เลือดออก เพราะมีผื่นขึ้นตามตัว มีไข้ จึงได้ส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯเพื่อเจาะเลือดตรวจวินิจฉัย
21522 เมย 2554สุเหร่าใหญ่ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.ปากเกร็ดทางเมลว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกชื่อ ด.ช.ณวรรธน์ นิมาอายุ 14 ปีบ้านเลขที่ 101 ม.10 ต.ท่าอิฐ รักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร.02-5258126
21623 เมย 2554หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๒๕ น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อนายวรวุฒิ เรือนทอง อายุ ๑๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๒ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของสถานีอนามัยบ้าน ม่วงตารสร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรงพยาบ
21724 เมย 2554ห้วยโป่งห้วยโป่งเมืองระยองระยองอสม.แจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกไปรับการรักษาที่รพ.เอกชน
21825 เมย 2554หมู่ 4 (บ้านดอนสามสิบ)ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม นายศิริพงษ์ สุระภาพ อายุ16 ปี บ้านเลขที่ 71/1 ม.4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 10 เม.ย.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 16 เม.ย.54 WBC 3,640 Hct 45.4 Plt 74,000 นายสาโรจน์ สุระภาพ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 71/1ม.4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 12 เม.ย.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 18 เม.ย.54 WBC 5,630 Hct 43.8 Plt 20,000
21925 เมย 2554หนองบัวทองหนองบัวดงศิลาลาดศรีสะเกษจากการรายงานของ รพ.
22025 เมย 2554โจดนาห่อม ม.9คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษรายงานจาก รพ.ราษีไศล
22125 เมย 2554โจดนาห่อม ม.3คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษรายงานจาก รพ.ราษีไศล
22225 เมย 255410 เทพประทานสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรพบผู้ป่วยมีไข้สูง ผืนแดงขึ้นตามตัว คลื่นใส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
22325 เมย 2554ปากน้ำเมืองระยองระยองมีล้อยางรถยนต์วางทับผ้าใบบนหลังคาร้าน
22425 เมย 2554หมู่ที่ ๑มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐมสถานีอนามัยมาบแค ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐. น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ญ.ไอศวรรย์ พรหมเมือง อายุ ๑๑ ปี อาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อยู่บ้านเลขที่ ๓๗ ม.๑ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
22525 เมย 2554หมู่บ้านหนองขาหยั่ง หมู่05 ต0สนามจันทร์สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยด้วยอาการไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.บุปผา แซ่ไหล อายุ 14ปี ห้องเช่าเลขที่17/12ห้อง2หมู่05ต.สนามจันทร์ เริ่มป่วยวันที่19เมษายน รักษาวันที่23เมษายนที่ รพ.ศูนย์นครปฐม wbc.3,430 hct41.7 plt103,000 มีอาการตัวร้อนปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ
22626 เมย 25541ปะคำปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DHF ในตึก IPD HN 380007112
22726 เมย 25544ปะคำปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DHF ในตึก IPD HN 460003325
22826 เมย 25543ปะคำปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/o DHF ใน IPD HN 400033933
22926 เมย 25543ปะคำปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DF ในตึก IPD HN 470003050
23026 เมย 25546ไทยเจริญปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DF ในตึก IPD HN 340009723
23126 เมย 2554หมู่ 3 ตำบลเขวาไร่ อ.นาเชือกเขวาไร่นาเชือกมหาสารคามได้รับแจ้งจากทางรพ.นาเชือกว่าพบผู้ป้วยDFเข้ารับการรักษาที่รพ.มหาสารคามตั้งแต่วันที่31มีนาคม 2554
23226 เมย 25542พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นาย ชรัมพล เพ่งจันทร์ อายุ ๓๖ ปี บ้านเลขที่ ๖๐/๑๘ หมู่ ๒ ตำบล พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ พบ ผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ผลการรักษา ยังรักษา เวลาแจ้งโรค ๑๑.๐๐ น. WBC.๒,๑๐๐ Hct ๔๘%. Plt ๑๘๘,๐๐๐
23326 เมย 2554ม.8 ทรัพย์บัวหลวงบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนงน 2 รายในระเวกเดียวกัน
23426 เมย 25544สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมด้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.ณัฐณิชา ยิ้มสะอาด อายุ 13 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 25 เม.ย. 54 รักษาวันที่ 26 เม.ย. 54 รพศ.กรุงเทพคริสเตียน WBC 3,400 Hct 40 Plet 65,000 กำลังรักษาอยู่
23527 เมย 2554หมู่ท่ี 6หนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีนางสำอางค์ มาหนุน
23627 เมย 2554บ้านปันง้าวห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางไข้ ออกผื่นที่ข้อพับแขน
23727 เมย 2554บ้านร่องห้า หมู่ 15บ้านต๋อมเมืองพะเยาพะเยามีผู้ป่วยหญิง อายุ 31 ปี ข้าราชการศาลจ.พะเยา พักบ้านเช่ารายเดือน บ้านชนก หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม เริ่มป่วย 18 เม.ย.54 รักษารพ.เอกชน 20 เม.ย. F/U 22 เม.ย. R/O DF admit รพ.แม่ใจ ประวัติเดินทางกลับบ้าน อ.แม่สะเรียง 11-17 เม.ย. ซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือดออกข้างบ้านที่อ.แม่สะเรียง ซึ่งผู้ป่วยทราบจึงสงสัยว่าตนเองจะป่วยด้วยไข้เลือดออกจึงไปรพ.ทันทีที่ไข้สูงกินยาแล้วไข้ไม่ลดลง
23827 เมย 2554ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
23927 เมย 2554ชุมชนสรีสวัสดิ์ 2ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
24027 เมย 2554ชุมชนสามัคคี 2ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
24127 เมย 2554ดอนยางโทนหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีน.ส.รัชนี ม่วงไหมทอง บ้านเลขที่ 60 ม.4 ต.หนองขนาน อ.เมือง พบ.
24227 เมย 2554บ้านนาตาเซาวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชรผู้ป่วย ชื่อ นายต่อศักดิ์ สุวรรณดี อยู่บ้านเลขที่ 112 ม.12
24328 เมย 2554ม.2 บ้านไร่คาลาดโพธิ์บ้านลาดเพชรบุรีรับแจ้งพบชายไทยอายุ 35 ปี มีอาการไข้สูง 38.8 องศาฯ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นใส้อาเจียน รับการรักษาครั้งแรกที่ รพ.บ้านลาดวันที่ 10 มีนาคม 2554แพทย์สั่งให้นอนดูอาการ แต่อาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยต้องการกลับไปรักษาตามสิทธิ์ UC ณ โรงพยาบาลท่ายาง วันที่ 11 มีนาคม 2554 แพทย์วินิจฉัยปวยเป็นไข้เดงกี่
24428 เมย 25544บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมไข้เลือดออก
24528 เมย 2554ค่าใหม่ไชยเจริญไชยสถานเมืองน่านน่านพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพรับจ้างเป็นครูช่วยสอน ที่จังหวัดยโสธร เดินทางกลับจังหวัดน่านในช่วงสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายน 2554 เริ่มป่วย 17 เมษายน 2554 รับการรักษา โรงพยาบาลน่าน 21 เมษายน 2554 ปัจจุบัน ผู้ป่วยได้เดินทางไปจังหวัดยโสธรแล้ว จะกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง วันที่ 28 เมษายน 2554
24628 เมย 2554บ้านบางหละคุระคุระบุรีพังงาSRRT ระดับตำบลได้รับรายงานจากเครือข่าย อสม.ว่ามีผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาที่ รพ.ในวันที่ 28เม.ย.54และได้รับการยืนยันว่าเป็น DF
24729 เมย 25544พิกุลทองท่าช้างสิงห์บุรีทีม SRRT ตำบลพิกุลทอง ได้รับแจ้งจากทีมSRRT อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ว่ามีผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นายกฤตชัย ทองไทย อายุ 18 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี หลังจากได้รับแจ้งรายงานผู้ป่วย ทีมSRRT อำเภอท่าช้าง และ ทีม SRRT ตำบลพิกุลทอง ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมเฝ้าระวังโรคในวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่บ้านผู้ป่วย สอบสวนได้ว่า ผู้ป่วยมีอาการไ
24829 เมย 2554ชายหาดป่าตองกะทู้ภูเก็ตสงสัยว่ามีพนักงานโรงแรมป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกพร้อมกันจำนวน 2 ราย
24929 เมย 2554ม.4บางกระทึกสามพรานนครปฐมพบไข้เลือดออกบ้านเลขที่ 33 ม.4 ต.บางกระทึก
25029 เมย 2554ห้วยบง หมู่ 17แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยาผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย ในชุมชนเดียวกัน
25129 เมย 255410กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษไข้สูง น้ำมูก อาเจียน
25229 เมย 2554ม.1 บ้านท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีพบผู้ป่วย อายุ 13 ปี มีไข้ ปวดเมื้อย เป็นมา 3 วัน
2531 พค 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ด.ช.กองเกียรติ ขุนประเสริฐ อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 328 ม.3 ต.ดอนยายหอม WBC 2,260 Plt 160,000 Hct 42.2
2541 พค 2554หมู่ที่ 1มะขามคู่นิคมพัฒนาระยองเพศชายอายุ16ปีเรียนปวช 1วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเริ่มป่วย 1มค.54 รักษารพ.นิคมพัฒนา Dx R/O DF ได้รับแจ้ง4 มค.เวลา15.30 น.ผู้ป่วยรายที่สอง ได้รับแจ้ง4 มค.54 เวลา 15.45 น.ที้งสองรายพักอยู่ ระแวกใกล้กันรัศมีไม่เกิน300 เมตร แพทย์ Dx R/O DF จนท.รพ.สต.มะขามคู่ ได้ออกสอบสวน เวลา 16.10 น.และควบคุมโรคในวันที่ 5 มค. 54 เวลา 09.00 น. ผู้ป่วยรายที่สามเริ่มป่วย 12 มค.54 รายที่ 4 เริ่มป่วย17 มค.54และรายที่ 5 เริ่มป่วย17 มค. 54
2551 พค 2554หมู่ที่ 2นิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยองรับแจ้งทางโทรศัพท์ วันที่ 4 มค.54 เวลา 15.45น.จากสสจ.ระยอง เป็นเพศหญิงอายุ 10 ปี พักอยู่ในสวนยางข้างตลาดนิคมพัฒนา กม.12 ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศหญิงอายุ 1ปี7เดือน พักอยู่บ้านพักบริษัทไชยรัตน์ คอนกรีต(ซึ่งมีรั้วติดกับสวนยางที่ผู้ป่วยรายแรกพักอยู่) เริ่มป่วยวันที่12 มค.54 ผู้ป่วยรายที่3 เพศหญิงอายุ 18ปีชาวต่างด้าวพม่าพักอยู่ที่เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 2 เริ่มป่วยวันที่ 17 มค.54 ผู้ป่วยรายที่ 4 เพศชาย อายุ 36 ปี เริ่มป่วย 25 มค.54 พักอยู่ห่างบ.ไชยรัตน์ คอนกรีต ประมาณ 200 เมตร คนละฝั่งถนน
2562 พค 25547ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีได้รับแจ้งเมื่อวันที่11เมษายน 2554เวลา09.50 ว่ามีผู้ป่วยชื่อนายไกรสร บัวคลี่ อายุ 24ปี อยู่บ้านเลขที่ 57ม.7ต.ไร่ส้มอ.เมือง จ.เพชรบุรี มีไข้ ปวดศีรษะ ตัวร้อนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไปรพ.พระจอมเกล้าเวลา 14.30น.แพทย์สงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกนัดเจาะเลือดวันอังคารที่12เมษายน 2554 แพทย์ให้กลับบ้าน วันอาทิตย์ไข้ไม่ลด ไปหาหมอ คลินิกแพทย์ไตรภพ แพทย์สงสัยไข้เลือดออกนัดเจาะเลือดวันอังคารที่ 12เม.ย.54 ในวันเดียวกันเวลา10.31น.ได้รับแจ้งจากญาติว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกอีก 1 คนชื่อนายธนวัฒน์
2572 พค 2554บ้านต้อนน้อยบ้านต้อนรัตนวาปีหนองคายมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่ จำนวน 4 ราย รายแรกป่วยเมื่อ 22 มีนาคม 2554 และเดือนเมษายน 2554 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย
2582 พค 2554หมู่ที่ 2ราไวย์เมืองภูเก็ตภูเก็ตมีชาวแจ้งว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกที่ ซอยออมทรัพย์ หมู่ที่ 2 (ไม่ยืนยันผล)
2592 พค 25543ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีพบผู้ป่วยอาการคล้ายไขเลือดออกชื่อดญ.ศศิธร เย็นใจ อายุ 12 ปีเริ่มมีไข้วันที่ 28เม.ย.54มีประวัติพี่สาวและน้องชายป่วยเป็นไข้เลือดออกนอนรักษาที่รพ.พระจอมเกล้า
2602 พค 2554ยางนอนยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีตัวร้อนปวดศรีษะเรื้อรังมาประมาณ4-5วันรักษาโดยการซื้อยารับประทางเอง(ยาบรรจุเสร็จ ดีคอลเจ็น)อาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ที่ รพ.
2612 พค 2554หมู่5วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อด.ช.เสฎฐ์วุฒิ แก้วส่งแสง
2622 พค 2554หมู่1บ้านหุบชะบานครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
2632 พค 25544บางกระบือบางคนทีสมุทรสงครามเป็นไข้สูง 40
2643 พค 2554ม.13 บ้านเขาแก้วหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรีรับแจ้งจาก สสจ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ด.ช.สุเมธ กลั่นอ่ำ อายุ11ปี อยู่ที่119 ม.13ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รักษาตัวที่ รพ.พหลลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
2653 พค 2554บ้านค้อปอขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษเวลาประมาณ 13.00 น. ทีม srrt ระดับอำเภอแจ้งว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกคือนายอภิเชษฐ จันทร์ดา อายุ 20 ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2663 พค 2554บ้านค้อปอขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษรับแจ้งโรคไข้เลือดออกจาก ทีม srrt ระดับอำเภอ ว่าเกิดไข้เลือดออก 1 ราย คือดช.สิทธิศักดิ์ พิลาดี
2673 พค 2554กุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษมีผู้ป่วยในละแวกบ้านใกล้กันป่วยด้วยอาการไข้สูง
2683 พค 2554หมู่ 8 บ้านหุบกะพงเขาใหญ่ชะอำเพชรบุรีนางสาวกรรณิการ์ สุขสุคนธ์ อายุ 20 ปี และนายพุฒิพงศ์ เนียมทอง อายุ 20 ปี เป็นสามีภรรยากัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 234/1 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มป่วย 25 เม.ย.54 พบผู้ป่วย 29 เม.ย.54
2693 พค 2554หมู่ที่ 7 บ้านคลองแรดคลองพนคลองท่อมกระบี่อบต.หมู่ที่7 รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไปรับการรักษาอยู่ที่ จ.ตรัง
2703 พค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายวัฒนา ผ่องอำไพ อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 เม.ย. 54 รักษาวันที่ 30 เม.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,610 Hct 41.8 Plet 75,000 กำลังรักษาอยู่
2713 พค 2554ทุ่งสว่างตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์ได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกที่แผนกผู้ป่วยใน 1 เป็นเด็กชายอายุ14ปี เริ่มป่วย12มี.ค.54พบ15มี.ค.54รักษาที่รพ.คูเมือง
2723 พค 2554โนนยานางพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์ได้แจ้งจากงานระบาด สสจ.บุรีรัมย์ ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นเด็กชายไทยอายุ 13 ปี เริ่มป่วย18มี.ค.54พบ24มี.ค.54รักษาที่รพ.บุรีรัมย์
2733 พค 2554ตะคร้อพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์ทีมSRRT ได้รับแจ้งว่าจากผู้ป่วยในว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นเด็กหญิงอายุ 12ปี เริ่มป่วย24มี.ค.54พบ26มี.ค.54รักษาที่รพ.คูเมือง
2743 พค 2554ไทยเจริญบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์ทีมSRRT ได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน1ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นวัยรุ่นอายุ 15ปี เริ่มป่วย31มี.ค.54พบ2เม.ย.54รักษาที่รพ.คูเมือง
2753 พค 2554บ้านแพบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์ทีมSRRTอำเภอได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน1ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นเด็กหญิงไทยอายุ10ปี เริ่มป่วย1เม.ย.54พบ6เม.ย.54 รักษาที่รพ.คูเมือง
2764 พค 2554บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อพระภิกษุธรรมนูญ ชุมเพ็ญ อายุ ๒๑ ปี บวชอยู่ที่วัดม่วงตารศ หมู่ ๘ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของสถานีอนามัยบ้าน ม่วงตารสร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT
2774 พค 2554เกาะวังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาสำนักงานสาธารสุขอำภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วย 1ราย เป็นชาย อายุ 22 ปี อาชีพรับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเลขท่ี 16/7 หมู่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2784 พค 25541ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรีพบสงสัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีอาการไข้สูง ออกผื่น
2794 พค 25547ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยโรคไ้ข้เลือดออก มีอาการไข้สูง ออกผื่น
2804 พค 2554ทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.30น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน 1 ราย ชื่อ สามเณรธวัชชัย น้อยจีน อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 7 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทางสถานีอนามัยได้ดำเนินออกสอบสวสนโรควันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00น.
2814 พค 2554หนองใหญ่(วงพาด)ดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรีอสม.แจ้งว่าพบผู้ป่วย จำนวน 4 ราย มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย มา 3 วัน ก่อนหน้านี้ 3 วัน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ละแวกเดียวกันในรัศมี 100 เมตร
2824 พค 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วย1รายชื่อนายสุปรีชา แซ่กออายุ 17 ปีอยู่บ้านเลขที่57/1ม.5ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 25 เม.ย.54Admitผู้ป่วยในร.พ.บ้านแพ้ว (แจ้งเวลา09.30น.)WBC=8,840 Plt=161,000Hct=45%
2834 พค 2554ม.3บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการจากการพบรายแรกอีกประมาณ 14 วันเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นจำนวน 5 ราย
2844 พค 2554ม.4บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรีมีญาติผู้ป่วยมาแจ้งว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.4 ตำบลบางขันหมาก 1ราย รักษาที่ รพ อานันทมหิดล
2855 พค 2554หมู่ 6ปากท่อปากท่อราชบุรีDx.DF รับแจ้งวันที่ 2 พ.ค.54
2866 พค 25546ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรีเด็กหญิงอายุ12ปีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2876 พค 25548ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรีเด็กหญิงอายุ11ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2886 พค 25548แสนตอท่ามะกากาญจนบุรีเด็กหญิงอายุ7ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2896 พค 2554กุดเมืองฮาม หมู่ที่ 1,5กุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษพบผู้ป่วยไข้สูง ซึม อาเจียน
2906 พค 2554บ้านท้ายวังวังกระแจะเมืองตราดตราดอสม. ม.6 ต.วังกระแจะ รายงานผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ นางจารุกิจต์ อิ่มทสาร 93/1 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
2916 พค 2554124 หมู่ 3ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญไข้เลือดออก 1 ราย
2926 พค 2554ม.1ชุมแสงวังจันทร์ระยองผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน
2936 พค 2554ม.4ชุมแสงวังจันทร์ระยองไข้เลือดออก
2946 พค 25541ห้วยหินชัยบาดาลลพบุรีรับรายงานจาก รพ.ชัยบาดาลพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก
2956 พค 2554ุ6ห้วยหินชัยบาดาลลพบุรีรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
2966 พค 2554หมู่ 9 บ้านดอนชีดงบังลืออำนาจอำนาจเจริญมีไข้สูง กินยาแล้วไม่ลด ซึมตอนบ่าย มีผื่น
2977 พค 2554หมู่13ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 13 ตำบยลทัพหลวง 1 ราย เป็นเพศหญิง อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.13 จึงออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทีมsrrt รพ.นฐ
2987 พค 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมอสม.แจ้งว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก รับการรักษาที่ รพ.ศิริราช
2997 พค 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก DF ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครชัยศรี 19-23 เม.ย.2554
3007 พค 25541พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรีเด็กหญิงอายุ6ปีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
3017 พค 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมงานระบาดสสจ.แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่พื้นที่ อ.บางเลน สงสัยเกิดจากพื้นที่โคกพระเจดีย์ ด.ช.วรุต สุวรรณดี
3027 พค 25547ดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรีเด็กชายอายุ 1 ปีป่วยโรคไข้เลือดออก
3037 พค 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกรักษา รพ.เอกชน นายพิพัฒน์ น้อยนารถ,นางนงเยาว์ ภุมรินทร์,นายรัฐพงษ์ ภุมรินทร์
3047 พค 2554หมู่ที่ 1โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.อุดมพร สีบาดาล รักษาเป็นผู้ป่วยนอก รพ.นครชัยศรี ป่วย 1 พค. พบ 4 พค.54
3058 พค 2554บ่อบู หมู่ที่ 9ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เวลา 14.05 น.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 32 ปี โสด เป็นไข้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2554 รับประทานยาไม่ดีขึ้น รับประทานอาหารไม่ได้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก
3068 พค 2554บ้านใต้พัฒนาถนนหักนางรองบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจาก รพ.นางรอง ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
3079 พค 2554หมู่ 1 บ้านฝั่งใต้ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดอก ด.ช.ภูรินทร์ ศรียารักษ์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 215 หมู่1 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 3 พ.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 6 เม.ย.54 รับแจ้งโรค 7 เม.ย.54 WBC 4840 Hct 43.3 Plt 88,000
3089 พค 25547หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพบผู้ป่วยDHF ติดต่อมาจากที่อื่นเนื่องจากไปทำงานต่างถิ่น
3099 พค 2554ม .5โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมญาติผู้ป่วยในพื่นที่หมู่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ ได้แจ้งมายังจนท.เทศบาลว่าบุตรหลานได้ป่วยเป้นโรคไข้เลือดออก และเข้ารับการรักษาที่รพ.สนามจันทร์ วันที่ 3/5/54 ชื่อผู้ป่วยรายแรก ด.ช.ณัฐพัชร์ นิษฐ์ณพิศร อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 34ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ
3109 พค 2554ม. 5โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากเทศบาลโพรงมะเดื่อพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไขเลือดออกรักษษตัวอยู่ที่ รพ.สนามจันทร์ ชื่อ ด.ช.ภานุพงษ์ เบ้านู อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 37 ม. 5 ต.พ.ดเริ่มป่วยวันที่ 1/5/54 พบวันที่ 3 /5/54
3119 พค 25546สำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์
3129 พค 2554หมู่ 1 บ้านฝั่งใต้ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.ชนะศักดิ์ หอมฟุ้ง อายุ 11ปี บ้านเลขที่56/1 ม.1 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 7 พ.ค.54 พบผู้ป่วย 9 พ.ค.54 WBC 4450 Plt 159000 Hct 35.7
3139 พค 2554หมู่ 1 บ้านฝั่งใต้ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.วาคิน พูลเปรม อายุ 8ปี บ้านเลขที่ 86 ม.3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 5 พ.ค.54 พบผู้ป่วย 9 พ.ค.54 WBC 2090 Plt 9000 Hct 39.6
31410 พค 2554โคกค่ายไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญรับแจ้งจากศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผ่านหน้า Web สสอ.เมือง วันที่ 09/04/2554 เวลา 15.45 น. แจ้งข่าวแก่ประธาน อสม.และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค
31510 พค 2554ช่องฝาง หมู่ 5ผานกเค้าภูกระดึงเลยเมื่อวันที่ 29 เม.ย.54 เวลา 13.06 น.ทางจนท.ได้รับแจ้งว่า ผู้ป่วยไข้เลือกออก เพศหญิง อายุ 9 ปี อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เข้ารับการรักษา ที่รพ.ภูกระดึงเมื่อวันที่ 2พ.ค.54 แพทย์วินิจฉัย โรคไข้เลือดออก(DF) ทางจนทรพ.สต.ห้วยส้มใต้และ SRRTรพ.สต.ห้วยส้มใต้ ได้ออกควบคุมและค้นหาผู้ป่วย เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 2พ.ค.54 เวลา 17.30 น.
31610 พค 2554บ้านท่ามะกอกชัยบาดาลชัยบาดาลลพบุรีได้รับแจ้ง CASE ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
31710 พค 2554บ้านช่องฝาง หมู่ 5ผานกเค้าภูกระดึงเลยเวลา 10.30น.วันที่ 9 เมษายน 2554 ทางจนท.รพ.สต.ห้วยส้มใต้ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้ลเอดออก จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 12 ปี อาชีพนักเรียน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ 5 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เข้ารับการรักษาที่ รพ.ภูกระดึง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 แพทย์วินิจฉัย โรคไข้เลือดออก (DF) ทางจนท.อสม.และทีมงาน SRRT รพ.สต.ห้วยส้มใต้ จึงออกค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และควบคุมโรคในวันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 11.30น.
31810 พค 2554เทพประทานสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ออกสอบสวนโรคพบว่าพื้นที่มีผู้ป่วยที่น่าสงสัย
31910 พค 2554กุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษมีไข้สูง เบื่ออาหาร อาเจียน TT+
32010 พค 2554ดอนพันชาด หมู่ 4ตาลสุมตาลสุมอุบลราชธานีพบผู้ป่วยเพศหญิงมาด้วยอาการปวดศรีษะ ตามร่างกายไข้สูง3 วัน
32110 พค 2554ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายอำนวย แก้วสกุล อายุ 43 ปี ที่อยู่ 14/6 ม.3 ต.ขุนแก้วเป็นผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี วันที่ 7 พ.ค.54 แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก
32210 พค 2554หมู่ที่ 15 บ้านหนองสรวงทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายจักรพันธ์ เพิ่มพูน อายุ ๒๐ ปี บ้านเลขที่๔๘/๑ ม.๑๕ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารสร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนิ
32310 พค 2554ม.โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมงานระบาดวิทยารพ.สต.ดพรงมะเดื่อได้รับแจ้งจากจนท.เทศบาลว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อเด็กหญิงจินห์วรา หิรัญรัตน์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 205 ม. 5 ต.โพรงมะเดื่อซึ่งกำลังรักษาตัวที่รพ.พญาไท 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 โดยก่อนป่วย 14 วันพบผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกจำนวน 2 ราย ยืนยันเคลช 1 ราย คือด.ช.ภานุพงษ์ เบ้านู อายุ 12 ปี บ้านเลขที 37 ม. 5 ต. โพรงมะเดื่อ
32411 พค 2554ถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายกันตพงษ์ ปิ่นปฐม อายุ 16 ปี เริ่มป่วย 1/5/54 นอนร.พ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม 4/5/54 แจ้งโรคสำนักงานสาธารณสุข วันที่ 11/5/54 wbc 2900 Hct 42 plt 118000
32511 พค 2554ม.1 บ้านเขาเพิ่มบ้านนานครนายกอสม.แจ้งมีเด็กอายุ 8 ปี อาหารเหมือนโรคไข้เลือดออกไปรักษา รพ.เอกชน
32611 พค 255496 ม.5คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญไข้เลือดออก
32711 พค 2554หมู่ 3 หมู่บ้านโพธิ์ทองห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปบม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือ นส.ปัญจาพร กรปะที อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 71/53 หมู่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 3 พค.54 รักษาวันที่ 9 พค.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 10 พ.ค.54 สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษายังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค 10.30 น.WBC 1,660 Hct 39% Plt 95,000
32811 พค 25544ไทรเดี่ยวคลองหาดสระแก้วนายถวิล ชัยสงคราม มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามกะดูก รับการรักษาที่คลินิก อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาที่สอ.คลองมะนาว ไข้ยังไม่ลด จึงไปรักษาที่ รพ.วังน้ำเย็น ในวันที่ 10 มกราคม 2554 แพทย์วินิจฉัย ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
32911 พค 25542พักทันบางระจันสิงห์บุรีได้รับแจ้งจาก SRRT ตำบลพักทัน ว่ามีชาวบ้านแจ้งว่ามีคนในบ้านเป็นไข้มา 2 วัน นอนอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่อบต.ลงไปดูที่บ้านพบว่าที่บ้านมีแหล่งน้ำขังในภาชนะและมีลูกน้ำยุงลาย ภายในบ้านไม่เป็นระเบียบ มียุงชุกชุม
33011 พค 2554หมู่ที่ 4บ้านชีบ้านหมี่ลพบุรีพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น เป็นมา 3 วัน
33111 พค 2554ม.9 บ้านทัพยายท้าวหนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน ปวดศีรษะ หนาวสั่น เมื่อเย็นวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลังจากกลับมาจากบ้านยาย บิดาจึงพาไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน (ปากทางแยกวัดทัพยายท้าว) ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น เย็นวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๔ บิดาจึงพาไปรับการรักษาที่คลินิกนายแพทย์เผด็จ จิตรบรรจง (ในตัวเมืองนครปฐม) ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน แต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีไข้ และอาเจียนร่วมด้วย เย็นวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๔ บิดาจึงพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์
33211 พค 2554บ้านหัวหนอง หมู่ 2ตะกางเมืองตราดตราดอสม.โทรแจ้งมีผู้ป่วย อาการมีไข้สูง ปวดหัว ไม่เจ็บคอ ไม่มีนำมูก เป็นมา 3 วัน
33311 พค 2554หมู่ 5โคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญ
33411 พค 2554บ้านมาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 10 พ.ค.54 เวลา 09.30น. ทางสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย อยู่บ้านเลขที่ 55 ม.10 ต.ตาก้อง คือด.ย.ญาณินี คงใจ อายุ 10 ปี คนที่ 2 ด.ญ.ชุติกาญจน์ หิรัญรัตน์ อายุ 3 ปี ป่วยวันที่ 7 พ.ค. 54 นอนที่รพ.สนามจันทร์ผลเลือด ด.ญ. ชุติกาญจน์ หิรัญรัตน์ เม็ดเลือดขาว 7870 ฮีมาโตคริต 35 เกล็ดเลือด 165,000 ผลเลือด ด.ญ. ญาณินี คงใจ เม็ดเลือดขาว 6640 ฮีมาโตคริต 35 เกล็ดเลือด 187,000
33511 พค 2554บ้านสีถาน หมู่ 15ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์เครือข่าย อสม.มีเด็กในบ้านเลขที่ 20 หมู่ 15 ตำบลดงลิง มีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกกลับมาจากที่ทำงาน ที่ อ.ยางตลาดป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก เข้ารักษาตัวที่ รพ.กมลาไสย
33611 พค 2554บางหละคุระคุระบุรีพังงาSRRT ตำบลได้รับรายงานจาก SRRT อำเภอว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เพศชาย อายุ 11 ปี 2เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 140/26 ม.3 ต.คุระ เริ่มป่วย 5 พ.ค.54 พบ 10 พ.ค.54
33712 พค 2554ม .5เมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.โพรงมะเดื่อได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อด.ช.ณัฐวุฒิ จิรธนาวุฒิ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 30 ม. 5 ต. โพรงมะเดื่อ
33812 พค 2554ม.4 บ้านเก่าน้อยพระธาตุบังพวนเมืองหนองคายหนองคายมีรายงานการพบผู้ป่วย ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วย DF เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี เป็นรายแรกใน อ.เมืองหนองคาย ที่เป็นผู้ป่วยใน ของปี 2554
33912 พค 255430หมู่11บางระกำบางเลนนครปฐมโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นแจ้งว่ามีผู้ป่วยใขเขตพื้นที่ ขอความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินการกับทีมSRRTอำเภอ
34012 พค 25544หมู่ที่5ดอนตูมบางเลนนครปฐมอำเภอแจ้งผู้ป่วยรายแรกของตำบลดอนตูม
34112 พค 2554บ้านวัดหัวป่าวัดยางงามปากท่อราชบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.ปากท่อ ว่ามีผุ้ป่วย สงสัย dF จาก รพ.ราชบุรี มีผล labป่วยอยู่ รพ.ราชบุรี 2 วัน
34212 พค 2554บ้านพระเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรีพบผู้ป่วยอาการไข้ มีผื่นแดงตามตัว
34312 พค 2554ท่าดินแดงปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรีพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ผื่นขึ้นตามตัว
34412 พค 2554เทศบาลบ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีสสอ.ได้รับแจ้งจาก รพ.พหลฯพบมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย อายุ 16ปี อยู่ในเขตรับผิดชอบของ รพ.พหลฯ และได้แจ้งทางเวชกรรมในการร่วมควบคุมป้องกันโรค
34512 พค 2554คุ้งสำเภาคุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาทพบผู้ป่วยมีไข้สูง อ่อนเพลีย
34613 พค 2554บ้านนาวัลเปรียง หมู่ 1สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วยวันที่ 6 พ.ค.2554
34714 พค 2554หมู่ 2 บ้านหัวหนองตะกางเมืองตราดตราดได้รับแจ้งจาก อสม.ว่ามีผู้ป่วยไปรักษาที่รพ. 1 รายแพทย์สงสัยเป็นไข้เลือดออก
34814 พค 25547ห้วยพระดอนตูมนครปฐมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล 1 ราย ต่อมาได้มีผู้ป่วยเพิ้มอีก 1 ราย ในเขตพื้นที่เดียวกัน
34914 พค 2554หมู่ที่ 6 ต.แพรกษาใหม่แพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย อีก 2 วันมีผู้ป่วยเกิดขึ้นอีกในกลุ่มบ้านเดียวกัน
35014 พค 255413บางปลาบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายแรกของตำบลบางปลา นับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
35115 พค 2554หมู่ 7 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญชานุมานชานุมานอำนาจเจริญไข้ ไอมีเสมหะ น้ำมูกขุ่น เป็นมา 5 วัน
35215 พค 2554หมู่ 15 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญชานุมานชานุมานอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ผู้ป่วยรายนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น)
35316 พค 2554ม.6 บ้านลำอ้ายเสาสามง่ามดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก
35416 พค 2554บ้านแม่ฮวกไหล่หินเกาะคาลำปางรับแจ้งจาก อสม.ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา ลำปางชื่อนายอดุลย์ ถิ่นคำรพ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 177 ไปรักษาตัวที่คลินิกเกาะคาการแพทย์ วันที่ 8 พค. 54 ผุู้เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 7 พค.54 มาตรวจรักษาที่คลินิกวันที่ 8 พค. ด้วยอาการไข้สูง ปวดศรีษะ แพทย์ส่งสัยไข้เลือดออกจึงให้ตรวจLab ที่เกาะคาคลินิคแล็บผล DengueAntigen PositiveและTyphoid IgG Positive และเมื่อ 4 วันก่อนป่วยผู้ป่วยเดินไปบ้านญาติที่กำแพงเพชรกลับมาลำปางวันที่ 7 พค.จึงมีอาการไข้ และเข้ารับการรักษาในวันท
35517 พค 255413โคกมะม่วงปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DF รายแรก ชื่อ นายมานะ คู่กระสัง และวันถัดมาพบอีก 4 ราย
35617 พค 255421โคกมะม่วงปะคำบุรีรัมย์พบผู้ป่วย R/O DF ชื่อ ด.ช.วิวัฒน์ นากุดนอก HN 470000763
35717 พค 2554บ้านนาไร่ใหญ่ ม.10เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
35817 พค 2554บ้านศรีราชา ม.2เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญเป็นผู้ป่วยรายแรกของพื้นที่
35917 พค 2554บ้านหนองไฮ 150 ม.6หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญเป็นผู้ป่วยรายแรกของพื้นที่
36017 พค 2554บ้านหนองไฮ 122 ม.1หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
36117 พค 2554บ้านหนองไฮ 95 ม.1หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
36217 พค 2554บ้านคำน้อยสร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญมีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
36317 พค 2554บ้านศรีราชา 85 ม.4ไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
36417 พค 2554บ้านคำน้อยสร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญอาการสงสัยว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้ เลือดออก
36517 พค 2554บ้านคำน้อยสร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญอาการสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
36617 พค 2554หมู่ที่ 3 ( 31 หมู่ที่ 3 ) ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.ชัยบาดาลโดยนายไชยอนันต์ พันธ์วิชัย มีCASE DHF รับเชื้อจากที่ทำงาน จังหวัดสระบุรีกลับมารักษาตัวที่ รพ.ชัยบาดาล ขณะนี้รักษาตัว รพ.ชัยบาดาล ( อาจกระจายเชื้อได้ )
36718 พค 255430/1 ม.1 บ้านหนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญสำรวจลูกน้ำต่อเนื่อง ใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน
36818 พค 2554หมู่บ้านน้ำดิบสามัคคีข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่ผู้ป่วยมีไข้สูง มีผื่นตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน
36918 พค 2554บ้านป่าขีห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีมีไข้สูง มีผื่นขึ้น
37018 พค 25545ถ้ำสิงห์เมืองชุมพรชุมพรพบผู้ป่วยอายุ 15 ปี มีไข้มา 2 วัน มีผื่นขึ้นตามตัว รักษาที่คลีนิค
37118 พค 25545โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองฯให้ติดตามควบคุม โรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ณัฐธิญา นิษฐ์ณพิศร อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 34 ม. 5 ต. โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 12 พ.ค. 54 พบโดยรพ.สนามจันทร์ 13 พ.ค. 54 แจ้งวันที่ 18 พ.ค. 54
37218 พค 2554ห้วยสะนาวป่ากลางปัวน่านผู้ป่วยชายไทย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนาอยู่ บ้านม.2 ตำบลป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน มีอาการเริ่มป่วย ประมาณวันที่ 2-4 พค.54 ด้วยไข้สูง ปวดศีรษะ รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในรพร.ปัว วันที่ 11 พค.54 วินิจฉัย Typhoid and paratyphoid fever และเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็น DF เมื่อ 12 พค. ผล dungue screening test positive IgG,IgM ประวิตการเดินทาง ผู้ป่วยอยู่ที่ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 4 เมย.54 จนเริ่มป่วย และเคยไปรักษาที่รพ.ดอนสัก ก่อนแต่ไม่ทราบการวินิจฉัยของแพทย์ ผู้ป่วยกลับมาที่อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 5 พค.54
37318 พค 2554บ้านท่าเวียงเวียงมอกเถินลำปางมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจากระยองกลับมาพักในหมู่บ้านท่าเวียงหมู่ที่2 ตำบลเวียงมอกในวันที่ 16 พค.2554
37418 พค 2554บ้านเหนือวัดบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยเริ่มป่วย 11 พ.ค.2554 เข้ารับการรักษา 12 พ.ค.2554
37519 พค 2554ม.5 บ้านคันนาห้วยแร้งเมืองตราดตราดพบผู้ป่วย มีอาการไข้ สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก ได้รักษาที่โรงพยาบาลตราด
37619 พค 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก นายสุรศักดิ์ อรรถวงษา อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 392/1 ม.3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 11 พ.ค.54 พบผู้ป่วย 14 พ.ค.54 WBC 3700 Plt 69000 Hct 42
37719 พค 2554กระดิแดงท่าช้างสิงห์บุรีรับแจ้งจากนางสมเช้า เตนรนพSRRTประจำตำบลโพประจักษ์ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่คลินิกหมอสมเจตและส่งสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกจึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่กล่มเวชปฏิบัติทราบเพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
37819 พค 2554ม 4ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูง เป็นมา 3 วัน
37920 พค 25548วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางสาวแสงระวี สิรินราพรรณ อายุ ๒๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้ารับการรักษาด้วยอาการมีไข้ ตัวร้อน เริ่มป่วย วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นผู้ป่วยใน
38020 พค 2554บ้านยาง ม.9ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคามทีม SRRT ระดับอำเภอได้รับแจ้งจากตึกผู้ป่วยใน รพ.กันทรวิชัย
38120 พค 2554หมู่ที่ 6กะทู้กะทู้ภูเก็ตพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่หมู่ 6 ตำบลกะทู้
38220 พค 2554หินลาดคุระคุระบุรีพังงาSRRT ตำบลได้รับรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก SRRT อำเภอ วันที่ 18พ.ค.54
38320 พค 2554เด่นตาเอี่ยมตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมตามที่ สสอ.เมืองนครปฐม แจ้งติดตาม สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ. หัสต์กมล แก้วพิจิตร อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 43 ม.2 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 18 พ.ค.54 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามจันทร์ วันที่ 19 พ.ค. 54 รพ.สต.ตาก้อง ได้รับแจ้งวันที่ 20 พ.ค. 54 เวลา 9.30 น. ได้ออกสอบสวนโรค ผลเลือด HCT 37 % WBC 8,010 platelete 152,000
38420 พค 2554ม.2 บ้านแหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดตราดได้รับแจ้งพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ตัวร้อน ไอ ไม่มีน้ำมูก
38520 พค 2554ม.1 บ้านเขาเพิ่มเขาเพิ่มบ้านนานครนายกผู้ป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ ตัวเหลือง ตาเหลือง
38620 พค 2554ชุมชนคลองเจดีย์บูชาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1รายชื่อด.ญ.ประดิภา เย็นจิตรพิสมัยอายุ10ปีบ้านเลขที่167ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่15พ.ค.54พบผู้ป่วยวันที่18พ.ค.54ยังรักษาอยู่ร.พ.คริสเตียนนครปฐมWBC=1,500Hct=39%Plt=144,000
38720 พค 255404นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเด็กชายอายุ 6ปี เริ่มป่วย 15 พ.ค.54 พบ 16 พ.ค.54 รักษารพ.สนามจันทร์
38820 พค 25542เทพารักษ์เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 54 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ได้รับแจ้งจาก อสม.หมู่ 2ซ สยามนิเวศน์ ตำบลเทพารักษ์ ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 2 ราย ซึ่งรายแรกเป็นเด็กอายุ 12 ปี มีอาการไข้วันที่ 15 พฤษภาคม 54 หลังจากเดินทางกลับจากต่างจังหวัดและเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง อาการไม่ดีขึ้นผู้ปกครองจึงพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสำโรงวันที่ 16 พฤษภาคม 54 เบื้องต้นจากการสอบสวนญาติระบุว่าเป็นไข้เลือดออกแพทย์ให้การรักษาตามอาการไม่ได้นอนโรงพยาบาลให้กลับบ้านพร้อมเฝ้าระวังอาการ รายต่อมาเป็นวัยร
38920 พค 2554หมู่ที่ 2ศิลาทิพย์ชัยบาดาลลพบุรีรับแจ้ง CASE DHF จากสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี
39020 พค 2554หมู่ที่ 4นาโสมชัยบาดาลลพบุรีรับแจ้ง CASE จาก สสอ.ชัยบาดาล
39121 พค 2554ม.4 บ้านบิลยาตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานีวันจันทร์ ที่ 16 พ.ค.54 คนไข้มีอาการไข้ และมีผื่นขึ้นเล็กน้อย และเมื่อวันที่ 18 พ.ค.54 มีอาการไข้สูง
39221 พค 2554สระอ้อธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมร.พ.นครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1รายนางน้ำผึ้ง ขุนณรงค์อายุ 30 ปีบ้านเลขที่107ม.2ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่17พ.ค.54พบผู้ป่วยวันที่21พ.ค.54WBC=3970Hct=33.5%Plt=104,000
39321 พค 2554บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกหมู่8 ต.บ่อพลับ หญิงพม่า ชื่อน.ส.เหมย พม่า อายุ15ปี เริ่มป่วย 15/05/2554รักษา19/05/2554ได้แจ้งวันที่20/05/2554 ผู้ป่วยเดินทางมาจากสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มาอยู่178/1ม.8ได้ 5วัน
39422 พค 2554หนองขาหยั่งสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.นัทธีรา พยัคเฆนทร์ อายุ 21ปี บ้านเลขที่7/11ม.5ต.สนามจันทร์อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่20พ.ค.54 รักษาวันที่21พ.ค.54ที่ รพศ.นครปฐม wbc.5,890 hct36.3 plt216,000 มีอาการไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้
39522 พค 2554บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๑๕ น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายอนุวัฒน์ สืบพันธ์โกย อายุ ๑๗ ปี บ้านเลขที่๒๗ ม. ๒ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารสร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรงพยาบา
39623 พค 2554หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึกห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
39723 พค 2554ม.3 บ้านตะโละไกรทองตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานีวันที่เริ่มป่วย 9 พ.ค. 54 มีไข้สูง มาหลายวัน เบื่ออาหาร เพลีย คล้ายอากการโรคไข้เลือดออก มีประวัติไปกรีดยาง ที่ปาแต ประเทศมาเลเซีย
39823 พค 2554บ้านโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยเด็ก 5 ปี มีไข้สูง อาเจียนและมีผื่นร่วมด้วย
39923 พค 2554กันทรารมย์เพชรบุรี
40023 พค 2554บ้านหาดท่าช้างบ้านลาดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากนายแสวง สวนสวรรค์ นวก.สสอบ้านลาด ว่ามีผู้ป่วย ไข้เลือดอออก นอนรักษาที่รพ.บ้านลาด ชื่อ ดช. อภิวัฒน์ อยู่คง 77/3 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
40123 พค 2554บ้านลาดเพชรบุรี
40223 พค 2554โพธิ์กรุท่าช้างบ้านลาดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากนายแสวง สวนสวรรค์ ว่าพบผู้ป่วย ไข้เลือดออก ได้มารับการรักษาที่ รพ.บ้านลาด ชื่อ ดช.พรช อินทร์เนตร อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 2ม.3 ท่าช้าง อ.บ้านลาด . เพชรบุรี
40323 พค 2554หนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรีผู้ป่วยมีไข้สูง อาการคล้ายโรคไข้เลือดออก แนะนำไปโรงพยาบาล
40423 พค 25544ถ้ำรงค์บ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยมีไข้สูงมากมา 2วันกินยาแก้ไข้อาการไม่ดีขึ้นนำส่งร.พ.หระจอมเกล้าแพทย์วินิจฉัยสงสัยไข้เลือดออก
40524 พค 2554ม.3 บ้านคลองสวนหมากไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 3 ต.ไทยาวาส ลงพท.สอบสวนโรค ควบคุมกำจัดลูกน้ำ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดยุงตัวแก่ ให้ความรู้ในการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก
40624 พค 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.ภาณุพงศ์ รักวงษ์ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 18 พ.ค.54 พบผู้ป่วย 23 พ.ค.54 WBC 2160 Hct 40.1 Plt 127,000
40724 พค 255405นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 22 ปี เริ่มป่วย 18 พ.ค.54รักษารพ.นครปฐม
40824 พค 255404นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 50 ปี เริ่มป่วย 17พ.ค.54รับการักษา 20พ.ค.54 รพ.กรุงเทพพคริสเตียนนครปฐม
40924 พค 2554ม.8 ทรัพย์บัวหลวงบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 2 รายในครอบครัวเดียวกัน
41024 พค 2554โคกกระหาดช่อผกาชำนิบุรีรัมย์ดช.มาตรา หนูช่อ 13 ม.5 ตำบลช่อผกา ป่วย 01/04/2554 พบ 04/04/2554 ควบคุมโรค 05/04/2554
41124 พค 2554บ้านโนนสว่างมายบ้านม่วงสกลนครพบผู้ป่วยอาการงสัยไข้เลือดออกจำนวน1รายที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านม่วง
41224 พค 2554บ้านพัก รพสต.ดงห้วยเปลือยดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนครได้รับแจ้งจากงานระบาดสสจ.สกลนคร พบผู้ป่วยไข้เลือดออก1ราย ที่ รพ.สกลนคร ทราบอาศัยอยู่ที่ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
41324 พค 2554บ้านนาดีหนองกวั่งบ้านม่วงสกลนครได้รับแจ้งจากตึกผู้ป่วยใน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก1ราย
41424 พค 2554ม.6 ต.หาดขามหาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์รับรายงานจาก รพ.กุยบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย
41524 พค 2554ม. 1 ต.กุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งจาก IPD พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
41624 พค 2554[บางติบบางวันคุระบุรีพังงาไปหาหอยในทะเล ไข้อยู่หลายวันแล้ว เพิ่งตรวจพบ
41724 พค 2554บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1เชียงเพ็งป่าติ้วยโสธรพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออดในพื้นที่บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1
41825 พค 2554โพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยไข้เลือดออกเด็ก 2 ปี 24/1 ม.3 ตำบลหนองบัว
41925 พค 255413 ป่าสักน้อยป่าสักเชียงแสนเชียงรายอสม.บ้านป่าสัก ม.13 ได้พบผู้ป่วยสงสัยด้วยไข้เลือดออกเมื่อวันเสาร์ที่ 21 และผู้ป่วยได้เดินทางเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงแสน
42025 พค 2554หมู่ 7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ศรุตยา ร่มโพธิ์ธารทอง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 25/3 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 เริ่มป่วย 18 พ.ค.2554 wbc=5340,Hct=43.5,Pletlet113,000
42125 พค 2554หมู่ที่1ท่าเรือปากพลีนครนายกได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกวันที่ 13พ.ค.54
42225 พค 2554หมู่ที่ 6ปริกทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากอสม.มีผู้ป่วยอาการมีไข้สูง ไปรักษาที่โรงพยบาลทุ่งใหญ่ หมอแจ้งว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
42325 พค 2554หมู่ 5ดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกนอนรักษาตัวอยู่โรงพยบาล
42425 พค 2554บ.หนองบัวสันตุ ม.1หนองบัวสันตุยางสีสุราชมหาสารคามวันที่ 3 พค. 54 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่ระบาดได้เข้าไปตรวจเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาพบว่ามีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกนอนพักรักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยในจึงสัมภาษณ์และรายงาน
42525 พค 2554185 ม.1 บ้านหนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
42625 พค 255465/1 ม.6 บ้านหนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
42725 พค 2554หมู่ 12ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามรับรายงานจากทีมควบคุมโรคอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ 17 พฤษภาคม 54 เวลา 14.25 น มีผู้ป่วยรายงานไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
42825 พค 2554บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามได้รับแจ้งจากทีมควมคุมโรคอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
42925 พค 2554บ่อบุไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญรับแจ้งจากwww.cupamnat.com ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 2 first Diagnosis DF เริ่มป่วย 18 พฤษภาคม 54 รักษา 18 พฤาภาคม 2554 ผู้ป่วยนอก รพท.อนาจเจริญ
43025 พค 2554หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมสสอ.กำแพงแสน แจ้งว่าพบผู้ป่วยคล้ายไข้เลือดออก 1 ราย นอนรักษาตัวที่ รพ.กำแพงแสน
43125 พค 2554บ้านอ่างทองวังไทรคลองขลุงกำแพงเพชรไข้สูง มีจุดๆสีแดงบริเวณต้นแขนหลังจากใช้ยางรัด คลื่นไส้อาเจียน เวียนหัว ยุงบริเวณบ้านมีจำนวนมาก
43226 พค 2554หนองกลางดงศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ผู้มีไข้ อ่อนเพลีย ทานอาหารได้น้อย สงสัยไข้เลือดออก
43326 พค 2554บ้านไร่ใหม่ไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ผู้ป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการประมาณ 6 วัน สงสัยโรคไข้เลือดออก
43426 พค 2554ห้วยขมิ้นไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ผู้ป่วยมีไข้ ปวดศีรษะ มา 3 วันไม่มีประวัติการเดินทางไปพักแรมที่อื่น
43526 พค 2554บ้านหนองเป่าปี่ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ปวดศรีษะ2 วัน
43626 พค 2554ตลาดไร่เก่าไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ผู้ป่วยมีไข้ ตัวร้อนมา 3 วัน ไม่มีน้ำมูก มีผื่นแดงตามร่างกาย
43726 พค 2554บ้านหนองไพรวัลย์ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ปวดศรีษะครั่นเนื้อครั่นตัวมา 2 วัน
43826 พค 2554บ้านทุ่งเคล็ดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อน 39องศาปวดศรีษะมา 5 วัน
43926 พค 2554เขาน้อยห้วยตามาศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์มีไข้มา 3 วัน มารักษาที่ สอใ แล้วอาการไม่ดีขึ้น ส่งไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาล
44026 พค 2554เกาะนาน้อยศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์มีไข้มา 3 วัน เจ็บคอเล็กน้อย ไอนานๆครั้ง
44126 พค 2554หมู่ที่1ทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรีพบเด็กชายอายุ6ปีมีไข้อาเจียนปวดท้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
44226 พค 2554คลองนาทุ่งบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยไข้สูง ตัวร้อน วิงเวียนมา 4 วัน
44326 พค 2554หางคลองบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยไข้สูงตลอด อาเจียน วิงเวียนศรีษะมา2 วัน
44426 พค 2554วังไคร้,ห้วยเสือวังไคร้ท่ายางเพชรบุรีมีผู้ป่วยนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันมาจาก 2 หมู่บ้านคือวังไคร้,ห้วยเสือ เป็นอีสุกอีใสทั้งหมด 6 รายไปรักษาร.พ. 2 ราย
44526 พค 2554สบสอยแม่สอยจอมทองเชียงใหม่ชาวบ้านแจ้งอสมพบผู้ป่วยนอนรพ จอมทอง แต่ทาง รพสต ยังไม่ได้รับแจ้งจาก รพ จอมทอง
44626 พค 255411หินกองเมืองราชบุรีราชบุรีรับแจ้งจาก สสอ.เมืองราชบุรีว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือกออก
44726 พค 2554โรงวัวแม่สอยจอมทองเชียงใหม่พบผู้ป่วยมีไข้สูงรับรายงานจากสสอ.จอมทอง
44826 พค 25543หินกองเมืองราชบุรีราชบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองราชบุรี ว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ด.ญ.นัสสร โสมพันธ์
44926 พค 2554หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.วรากรณ์ นามสี 70/47ม.6ตัวร้อนไข้สูงอาเจียน
45026 พค 2554หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายศุภกร บุญเติม 59/1ม.6ตัวร้อนไข้สูงอาเจียน
45126 พค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนางอัมพรรณ บุมี 4/10ม.5ตัวร้อนปวดศีรษะอาเจียน
45226 พค 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.สรวิทย์ ชั้นเล็ก 111/6ม.9ไข้สูง ทานยาไข้ไม่ลดซึมเพลีย
45326 พค 255414ปะคำปะคำบุรีรัมย์ด.ช.กุลชาติ แรมพิมาย HN 470001257
45426 พค 2554บ้านอีต่องปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรีมีผู้ป่วยเด็ก 2 ปี มีไข้สูงลอยมา 1 วัน อาการน่าสงสัยเป็นไข้เลือดออก ทดสอบทูนิเกต์เทสต์ไม่พบ
45526 พค 2554หมู่8หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรีน.ส.จิดาภา ธรรมเจริญ ป่วยเป็นDFเมื่อวันที่16พค2554พบเมื่อ18พค2554รักษาตัวที่รพ.บ่อพลอย
45626 พค 2554หมู่6หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรีด.ญ.สโรชา กอฟัก อายุ7ปี
45726 พค 25545บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่ิอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 รพ.สต.บ้านแป้งได้รับจากจากนางอุบล เที่ยงธรรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแป้ง ว่าพบผู้ป่วยชื่อ นายจักรพันธ์ เนื่องหวย อายุ 15 ปีมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ญาติได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพรหมบุรี
45826 พค 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก น.ส.จันจิรา ประกอบกิจ อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 66 ม.4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 24 พ.ค.54 รับแจ้ง 25 พ.ค.54 WBC 6820 Plt 233,000 Hct 39.2
45926 พค 2554ชุมชนไสน้ำเย็นป่าตองกะทู้ภูเก็ตพบมีผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้เลือดออกจำนวน2ราย
46027 พค 25548/1 ม.13หนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
46127 พค 2554หมู่ 4 (ดอนมะขาม)โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรีพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา อยู่ใน กท. มีไข้สูงลอย ปวดท้อง อ่อนเพลีย เป็นมา 2 วัน ทำทูนิเก้ ได้ผลบวกผู้ป่วยให้ประวัติว่าเื่พื่อนในชั้นเรียนเป็นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหลายราย
46227 พค 25546 (บ้านกลับ)โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรีผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 14 ปี อาชีพนักเรียน ไม่ไข้สูง 40 ํc ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ผู้ป่วยให้ประวัติอยู่กับผู้ปกครองที่ กท. และเดินทางกลับมาอยู่บ้านย่าช่วงปิดภาคเรียนประมาณ 10 วัน
46327 พค 2554หนองม่วงหนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานีมีผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล
46427 พค 25545 (ตลาดท่าข้าม)ค่ายบางระจันสิงห์บุรีพบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 7 ปี มาด้วยอาการมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกและข้อ
46527 พค 25541 (วังกระจับ)คอทรายค่ายบางระจันสิงห์บุรีพบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 12 ปี นักเรียน อาการมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยกลับจากไปอยู่กับปู่ที่ จ.อ่างทอง ได้ 9 วัน
46627 พค 2554บ้านอ้อมพยศโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.กิ่งกาญ จันทร์ขาว อายุ 11 ปี เลขที่ 74/1 ม.7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 23 พ.ค.54 พบ 25 พ.ค.54 WBC=9,350 Hct=36.2 Plet=216,000
46727 พค 25545 (ห้วงมะระ)หนองกระทุ่มค่ายบางระจันสิงห์บุรีพบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 22 ปี มาด้วยอาการไข้ 39.8 ํC ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตัว
46827 พค 2554สุขสำราญดงเมืองยางสีสุราชมหาสารคามพบผู้ป่วยรายแรกสงสัยเป็นโรคเด็งกี่วันที่14พ.ค.2554
46927 พค 25541ตาสิทธิ์ปลวกแดงระยองพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย รักษา รพ.พญาไท จ.ชลบุรี
47027 พค 2554ปลวกแดงสิงห์บุรี
47127 พค 2554ชุมชนตลาดบางพุทราเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรีอสม.ชุมชนตลาดแจ้งว่าพบเด็กชายอายุ 14 ปี นอนป่วยอยู่ที่บ้าน มีไข้ 3 วัน อาเจียน ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาล จึงได้ไปเยี่ยมที่บ้านผู้ป่วย พบผู้ป่วยจริง มีไข้มา 2 วัน อาเจียน 1 ครั้ง ซื้อยารับประทานเอง จึงแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีและเตรียมทีม SRRT ในการควบคุมโรควันที่ 27 พฤษภาคม 2554
47227 พค 2554หมู่ 4 ชุมชนเกาะกลางตะวันออกธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ให้ติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือ นายอรุณ เกิดแป๋ อายุ 36 ปี อาชีพรับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย 59 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่เริ่มป่วย 22 พค. 54 พบผู้ป่วย 26 พค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
47327 พค 25544ไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญผู้ป่วย ชื่อ ดช.อภิสิทธิ์ ธานะไชย มีอาการ ไข้สูง ปวดศรีษะ อาเจียนเป็นน้ำ 2-3 ครั้ง ปวดต้นขาทั้ง 2 ข้าง เบื่ออาหาร ไปพบแพทย์ที่ รพ.เสนางฯ admit3 คืน แพทย์ Dx.DHF.
47427 พค 255412หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีรับแจ้งจากโรงยาบาลเดิมบางนางบวชพบผู้ป่วยสงสยโรคไข้เลือดออก
47527 พค 2554ม.2 บ้านทะเลตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานีไปอยู่ที่ ต.ร่มไทร อ.สุคีริน ในช่วงปิดเทอม มีอาการไข้สูงตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2554 สลับ 2 วัน เบื่ออาหาร เพลีย
47628 พค 2554นาหนาดธาตุพนมนครพนมวันที่ ๑๑/๒/๕๔ ผู้ป่วยเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม และเริ่มมีอาการป่วย จนวันที่ ๑๗/๒/๕๔ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพร.ธาตุพนม แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
47728 พค 2554บ้านหัวนาทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วย 17 พ.ค.54 มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไปรับบริการคลีนิคเอกน จนถึง 21 พ.ค.54ไปเจาะเลือดที่ รพ.นครปฐม ผลป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดยมีผลแลบ คือ WBC 4,860 เซลล์/ลบ.มม.,Hct. 34.5 % ,Plt. 27,000เซลล์/ลบ.มม.
47828 พค 2554ชุมชนเทศบาล4ในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรรับแจ้งจากอสม.ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
47929 พค 2554เตรียมคุระคุระบุรีพังงาSRRT ตำบลได้รับแจ้งจาก SRRT อำเภอว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เป็นเด็กผู้ชายอายุ 5 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 ต.คุระ
48029 พค 2554บางหละคุระคุระบุรีพังงาSRRT ตำบลได้รับรายงานจาก SRRT อำเภอว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นเด็กผู้ชายอายุ 7 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 10 ต.คุระ
48129 พค 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายสักรินทร์ ลือศิริเจริญพงษ์ อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 100/3 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 21 พ.ค. 54 รักษาวันที่ 22 พ.ค.. 54 รพ.นครชัยศรี WBC 4,900 Hct 60 Plet 159,000 กำลังรักษาอยู่
48229 พค 2554ม.3แพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการพบผู้ป่วยในทำงานในแคมป์ก่อสร้าง
48330 พค 2554ม.1บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายศักดิ์ชัย สมประสงค์ อสม.ม.1 ได้แจ้ง ร.พ.บ้านแป้งว่าพบผู้ป่วยมีอาการไข้ อ่อนเพลีย 1 ราย ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ ร.พ.พรหมบุรี
48430 พค 2554ม.2 บ้านบางสำโรงพรหมบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 รพ.สต.พรหมบุรีได้รับแจ้งจากนางรัตนา ปั้นอยู่ อสม.ม.ที่ 2 ว่าพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน เข้ารับการรักษาที่ รพ.สิงห์บุรีจำนวน 1 ราย
48530 พค 2554หนองแกไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ผู้ป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นมา 3 วัน สงสัยไข้เลือดออก
48630 พค 2554ม.6พระงามพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554รพ.สต.พระงาม ได้รับแจ้งจาก นางปราณีต มีพร้อม SRRT ตำบลพระงาม ว่าพบผู้ป่วย มีอาการไข้ ปวดศรีษะ เข้ารับการรักษาที่ รพ.พรหมบุรี
48730 พค 2554ม.6โรงช้างพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 รพ.สต.โรงช้าง ได้รับแจ้งจาก นางภาวนา อยู๋โต SRRT ตำบล ว่าพบผู้ป่วยมีอาการไข้ คลื่นไส้อาเจียน ชื่อนางอุมาพร ขันนาค ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.พรหมบุรี
48830 พค 2554ม. 5บ้านหม้อพรหมบุรีสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพรหมบุรีได้รับแจ้งจากนางจิตตรา ตระกูลเขียว ว่ามีผู้ป่วยมีอาการมีไข้ ปวดศรีษะ ได้เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพรหมบุรี 1 ราย
48930 พค 2554ม.10 บ้านบ่อตาโพธิ์,ม.11 บ้านคลองเรือเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากร.พ.กำแพงเพชร 1 ราย และได้รับแจ้งเพิ่มอีก 1 ราย
49030 พค 2554ม.11 บ้านคลองเรือเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากร.พ.กำแพงเพชร 1 ราย
49130 พค 2554วังตาผินปลวกแดงระยองญาติผู้ป่วยแจ้งจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้เลือดออกเพิ่มเติม
49230 พค 2554บ้านหนองกุง ม.10ชุมช้างโพนพิสัยหนองคายรพ.โพนพิสัยแจ้งว่าพบผู้ป่วย แพทย์ R/O DF มารักษาที่ รพ.เวลา 14.30 น.
49330 พค 2554โรงพิมพ์มหสามงกุฏฯ ม.3 ต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์มหามงกุฏฯ ต.ศาลาย ว่ามีพนักงานมีอาการป่วย ไข้สูง ปวดศรีษะ อาเจียน จำนวน 2 ราย
49430 พค 2554หมู่ที่ 4 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เสนางฯ ว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่หมู่4 บ้านศรีราชา ชื่อ ด.ญ.เพ็ญประภา สุวะรัตน์ อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ขณะนี้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ ร.พ.เสนางคนิคม
49530 พค 2554ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.ห้วยกระเจา พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 2 ราย ที่รับการรักษาที่ รพ.เจ้าคุณณไพบูลย์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
49630 พค 2554หม่ 2 บ้านดอนคานธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีมีคนไข้เข้ามารักษาที่รพ.สต.ธงชัยท่าทางอ่อนเพลีย ริมฝีปากแห้ง ปวดมึนศรีษะ ปวดเมื่อยตามร่างกกายมีไข้สูงมา 2 วัน ไม่มีน้ำมูกไม่ไอ T 37.5 c BP 120/70 P66 TT POSITIVE แขนขวา
49730 พค 2554หมู่ 3 ไคร้ป่าคาน้ำแวนเชียงคำพะเยาอสม.พบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก รักษาตัวที่ รพ.เชียงคำ
49830 พค 2554อัมพรเจดีย์คำเชียงคำพะเยาพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
49931 พค 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรี ส่งต่อนครปฐม นายอนนท์ ทรัพย์ประเสริฐ ป่วย 18 พค.54 พบ 20 พค.54 พี่สาว นางอศัลยา ทรัพย์ประเสริฐป่วยรพ.บ้านโป่ง 8 - 16 พค.54
50031 พค 2554หมู่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย นายอภิเชษฐ์ ขำเกิด อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 23/1 ม.3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26 พค. 54 รักษาวันที่ 28 พค.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 30 พค.54 สถานที่รักษาโรงพยาบาลสนามจันทร์ ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค10.30น. WBC.7730 Hct.45% Plt.113,000
50131 พค 2554ม.4พักทันบางระจันสิงห์บุรีได้รับแจ้งจาก srrt ระดับตำบลว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในตำบล บ้านเลขที่ 24 ม.4
50231 พค 2554หนองแวงน้ำโมงท่าบ่อหนองคายผู้ป่วยเด็กชายอายุ 6 ปี รักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่ รพร.ท่าบ่อ
50331 พค 2554หมู่ 4 บ้านไร่แคบ้านหาดบ้านลาดเพชรบุรีอสม.แจ้งเหตุพบผู้ป่วยเด็ก 1 รายมีอาการไข้สูงกินยาแล้วไข้ไม่ลด
50431 พค 2554หมู่ 3 บ้านห้วยแมงน้ำปาดอุตรดิตถ์ผู้ป่วยมีไข้ปวดศีรษะ ร่วมกับเป็นประจำเดือน ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
50531 พค 2554หมู่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นส.ปารวัณ คำอ้วน อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 23/3 ม.3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26 พค. 54 รักษาวันที่ 28 พค.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 30 พค.54 สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค10.30น. WBC.4940 Hct.41.9% Plt.145,000
50631 พค 2554หมู่ 3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งทิวา ลัดดากลม อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 23/3 ม.3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 26 พค. 54 รักษาวันที่ 28 พค.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 30 พค.54 สถานที่รักษาโรงพยาบาลบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค10.30น. WBC.4940 Hct.41.9% Plt.145,000
50731 พค 2554หมู่ 5 บ้านห้วยเสือสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรี
50831 พค 2554หมู่3บ้านท้องคุ้งคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
50931 พค 2554273 ม.2 ต.เฝ้าไร่เฝ้าไร่เฝ้าไร่หนองคายผู้ป่วยอาชีพนศ.เทคนิคนครพนม ฝึกงานเสร็จ กลับมาเยี่ยมแม่ 273 ม.2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ วันที่ 6 พค.54 ยังไม่
51031 พค 25543พรหมณีเมืองนครนายกนครนายกได้รับแจ้งสงสัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
51131 พค 2554บ้านทุ่งแกทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนครได้รับแจ้งจากทีมSRRTอำเภอว่ามีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
51231 พค 25544,5,6,7นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 11 ราย
51331 พค 2554เขื่องในอุบลราชธานี
51431 พค 2554เขื่องในอุบลราชธานี
51531 พค 25541,2,3,5,6แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 8 ราย
51631 พค 2554รร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยาเขาเพิ่มบ้านนานครนายกได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านนา มีผู้ป่วยไข้เลือดออก อยู่โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล
51731 พค 25542,3,6,8ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 6 ราย
51831 พค 2554พุองกะท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีทีมSRRTไทรโยคได้รับแจ้งจากสสจ.กาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกรักษาที่รพ.พหลพลพยุหเสนา 2 ราย
51931 พค 25542,5,10ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 3 ราย
52031 พค 25545,7โนนรังเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 2 ราย
52131 พค 25541,2,3,4,9,11กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 8 ราย
52231 พค 25541,2ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในได้แจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขเขื่องใน ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเขื่องใน จำนวน 3 ราย
52331 พค 25541,6,7,8,9,10หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 11 ราย
52431 พค 25541,2,8ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารัลการรักษา จำนวน 8 ราย
52531 พค 25543เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในได้แจ้งมาที่สาธารณสุขอำเภอเขื่องในว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 1 คน
52631 พค 25541,2,3,5,8,9บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 15 ราย
52731 พค 2554บ้านวิหารขาวหมู่ 1วิหารขาวท่าช้างสิงห์บุรีอสม.หม่ 1แจ้งมีผ้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก
52831 พค 25543,5,7,10,11เขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 10 ราย
52931 พค 25543,4,6,8,11เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 11 ราย
53031 พค 25543,5,7ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 11 ราย
53131 พค 25544,6,12ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 5 ราย
53231 พค 25546,13สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารักการรักษา จำนวน 7 ราย
53331 พค 25544,5ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 4 ราย
53431 พค 25544บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 1 ราย
53531 พค 25543สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 2 ราย
53631 พค 25545ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารักการรักษา จำนวน 1ราย
53731 พค 2554ไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชรพบผู้ป่วยชายอายุ12ปี ป่วยเป็นDHF (ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเลือด)
53831 พค 2554หมู่ 1 บ้านฝั่งเหนือดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.ชนากานต์ วิสุทธิกุล อาย 9 ปี บ้านเลขที่ 128 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 26 พ.ค. 54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 30 พ.ค.54 WBC 4070 Plt 72000 Hct36.1
53931 พค 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก นายฉัตรชัย อางนานนท์ อายุ 24 ปี บ้านพักครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 เลขที่ 256 หมู่ 2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 25 พ.ค.54 เข้ารับการรักษา 30 พ.ค.54 WBC 3220 Hct 51.6 Plt 1000
54031 พค 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรีไข้เลือดออก ด.ญ.นริศา คงนิ่มนวล
54131 พค 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี ด.ช.ธวัชชัย ศรศักดิ์สิทธิ์ ป่วย 19 พค.54 พบ 27 พค.54ประเสริฐ
54231 พค 2554หมู่ที่ 4โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย นางสายบัว ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี ป่วย 20 พค. 54 พบ 23 พค.54
54331 พค 2554หมู่ 5 บ้านห้วยเสือสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรี
54431 พค 2554หมู่ 5 บ้านห้วยเสือสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรี
54531 พค 2554หมู่ 5 บ้านห้วยเสือสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรี
54631 พค 2554บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ 12บ้านกลางเมืองลำพูนลำพูนได้รับแจ้งจาก อสม.หมู่12ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.แมคคอมิค จ.เชียงใหม่ และผู้ป่วยได้มาเช่าหออยู่ที่ หมู่12 ต.บ้านกลาง
54731 พค 25543หนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรีเด็กไข้สูง อ่อนเพลีย อาเจียนทานยาไม่ดีขึ้น
5481 มิย 2554ม.8,ม.4,(ต.บ้านธิ)ม.10(ต.ห้วยยาบ)บ้านธิบ้านธิลำพูนพบผู้ป่วยรายแรกที่ ม.8 ต.บ้านธิ
5491 มิย 2554ยางแลท่าบัวโพทะเลพิจิตรผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ไอ ติดต่อกัน 3 วัน จึงเข้ารับการรักษาจากคลินิคแพทย์ในอำเภอบางมูลนาก อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางมูลนาก แพทย์วินิจฉัย DHF
5501 มิย 2554หมู่ 2บางโฉลงบางพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งจาก อสม.ในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จากการลงพื้นที่สอบสวนโรค ทำให้ทราบได้ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกอีก 2 คน ซึ่งป่วยก่อน case นี้ พักอาศัยอยู่บ้านใกล้กัน (โดยทั้ง 3 คนนี้ รักษาที่รพ.เอกชน แต่คนละแห่งกัน)มีรายงานมาที่รพ.สต.เพียง 1 case เพียงเท่านั้น
5511 มิย 2554วังน้ำหยาดแม่สอยจอมทองเชียงใหม่อสม บ้านวังน้ำหยาด แจ้ง จนท รพสต บ้านวังน้ำหยาด พบผู้ป่วยสงสัย เป็นโรคไข้เลือดออก
5521 มิย 2554หมู่ 4 แม่เหาะแม่เหาะแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งรายชื่อผุ้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก จากคุณโยฮัน เจ้าหน้าที่ รพ.แม่สะเรียง เมื่อเวลา 13.30น. โดยผุ้ป่วยมารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียงวันที่ 31พค 54 โดยมีอาการ ปวดศรีษะ อาเจียน มีไข้สูง ทำTTผล positive จึงได้แจ้งประสานมายังทีมSRRT เพื่อดำเนินการต่อ
5531 มิย 2554คำโพน หมู่ 3คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญมีไข้สูง มีผื่นขึ้นตามตัว ปวดเหมื่อยตามร่างกาย
5541 มิย 2554บ้านประตูป่า-หนองมูลประตูป่าเมืองลำพูนลำพูนผู้ป่วยมีไข้สูง ไปรักษาที่รพ
5551 มิย 2554บ้านนาคำคึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง ติดต่อกันหลายวัน ซึม
5561 มิย 2554ม.18 บ้านใหม่บ่อถ้ำบ่อถ้ำขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชรได้รับรายงานจาก ร.พ.ขาณุฯว่ามีผู้ป่วย Ro.Df admid ที่รพ.ขาณุ เริ่มป่วย วันที่ 19 พ.ค.54 admid วันที่ 23 พ.ค.54 จากการสอบสวนดรค พบว่า เด็กได้เดินทางไป ที่.ร.สลกบาตรวิทยา ในช่วงเวลาก่อนป่วย ซึ่งเป้นพื้นที่ กำลังมีโรคไข้เลือดออกระบาดอยู่
5571 มิย 2554นาป่าแซงนาป่าแซงปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายชื่อด.ช.ธนพัฒน์ อุไรพันธ์ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ต.นาป่าแซง
5581 มิย 2554หนองสูนหนองปลาสวายบ้านโฮ่งลำพูนผู้ป่วยรายแรกติดมาจาก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5591 มิย 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.ศศิธร แก้วด้วง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 160 ม.2 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 28 พ.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 1 มิ.ย.54 WBC 3530 Hct 36.2 Plt 36000
5601 มิย 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายธนาโชค จุฑาอภิชาติ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 28 พ.ค. 54 รักษาวันที่ 1 มิ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 6,720 Hct 43.8 Plet 130,000 กำลังรักษาอยู่
5611 มิย 2554สุเหร่าใหญ่ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกชื่อนายจตุพัฒน์ นิมาอายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 73/1ม.10 รักษาที่รพ.พระนั่งเกล้า
5621 มิย 2554มดแดงมดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรีไข้เลือดออก
5632 มิย 2554หมู่ที่ 10หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย นางสาวสุกัญญา คูวิจิตรจารุ ที่อยู37 ม.10 ตงหนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
5642 มิย 2554เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ต.หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยรายที่ 2 จำนวน 1 ราย นายปลาย อายุ 35 ปี สัญชาติพม่า อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5652 มิย 2554ม.2สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรีผู้ป่วยชื่อนายชัยยงค์ เกล็ดพงษ์ศา ป่วย 23/04/2554 รักษา เมื่อ 29/04/2554
5662 มิย 2554ห้วยไคร้แสนตอน้ำปาดอุตรดิตถ์ผู้ป่วยชายไทย อายุ 63 ปีเริ่มป่วยวันที่ 20 พ.ค. 2554 ด้วย ไข้ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ > 10 ครั้งรักษาสอ.ไม่ทุเลา วันที่ 24/05/54 มารับบริการ รพ.น้ำปาด วันที่ 27/05/54 R/O DF refer รพ.อต.วันที่ 28/05/2554 รพ.อต.Diac DHF
5672 มิย 2554บ้านเกิ้งใต้เกิ้งเมืองมหาสารคามมหาสารคามอาการตัวร้อนสูง ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน
5682 มิย 25544บ้านทานบ้านลาดเพชรบุรีปวดศรีษะ มีไข้สูง สงสัยไข้เลือดออก
5692 มิย 2554หมู่ 8 บ้านดอนหัวนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย บ้านเลขที่ 59/1 หมู่8 รายที่1 น.ส.ทิพย์ สมัครราษฎร์ อายุ 18 ปี เริ่มป่วย 29 พ.ค.54 เข้ารับการรักษา 1 มิ.ย.54 รพ.นฐ WBC 1610 Hct 35.8 Plt 157000 รายที่สอง น.ส.กรรณิกา สมัครราษฎร์ อายุ 15 ปี เริ่มป่วย 28 พ.ค.54 เข้ารับการรักษา 1 มิ.ย.54 WBC 2960 Hct 37.3 Plt 111,000
5702 มิย 25549หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 1 ราย
5712 มิย 25541โนนรังเขื่องในอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขื่องในแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษา จำนวน 1 ราย
5722 มิย 2554ม.6 บ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรีผป.มีไข้สูง,กินยาไข้ไม่ลด,
5732 มิย 2554ศาลาหมูสี หมู่ 6บ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกโดยเข้ารับการรักษาที่คลินิก พ.พงศ์พิพัฒน์เมื่อ 18/05/2554
5742 มิย 2554วังชนวน หมู่ 7บ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยเริ่มป่วยเป็นโรคไข้เดงกีตั้งแต่15/05/2554
5752 มิย 2554วังชนวน หมู่ 7บ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เดงกี เมื่อ15/05/2554
5762 มิย 2554บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการผู้ป่วยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
5772 มิย 2554วังชนวน หมู่ 7บ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรีผู้ป่วยเดินทางกลับกทม.และเริ่มมีอการวันที่21/05/2554โดยเข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในกทม.เมื่อ22/05/2544แพทย์วินิจฉัยไข้เดงกี
5782 มิย 2554บ้านนางาม หมู่ที่ 2หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสสอ. ุ6 พค.54เวลา 13.30น.
5792 มิย 2554บ้านหนองม่วง หมู่ที่หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.เวลา 14.03 น.
5802 มิย 2554บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.เวลา10.00น.
5812 มิย 2554เลาขวัญกาญจนบุรี
5822 มิย 2554บ้านนางาม หมู่ที่ 2หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีรับแจ้งจาก สสอ.วันที่ 12 พค.54เวลา 15.54 น.
5832 มิย 2554เลาขวัญกาญจนบุรี
5842 มิย 2554บ้านหนองโสน หมู่ที่1หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีรับแจ้งจากสสอ.วันที่ 12 พค.54เวลา 15.54 น.
5852 มิย 2554บ้านนางาม หมู่ที่ 2หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีรับแจ้งากสสอ.วันที่ 30 พค.54เวลา 10.20 น.
5862 มิย 2554หมู่ 04 บ้านวัดน้อยท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
5872 มิย 2554ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค งานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรายงานจาก แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ว่า พบผู้สงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เดงกี่(Dengue fever) รักษาตัวอยู่ที่เตียง 40 จำนวน 1 ราย ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค จึงได้ออกดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในวันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยืนยันการระบาดของโรค ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรค ค้นหาสาเหตุและการแพร่กระจายของโรค และวางแนวทางใ
5882 มิย 255404 บ้านวัดน้อยท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
5893 มิย 2554โนนสำราญหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลยเมื่อวันที่ 10 พ.ค.54 รับรายงานจากศูนย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลวังสะพงุ ว่าพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ Tourniques test ให้ผลบวก แพทย์เจ้าของไข้สงสัยป่วยด้วยโรคไข้เดงกี่ DF
5903 มิย 2554กลางหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลยเมื่อวันที่ 23 พ.ค.54 รับรายงานจากโรงพยาบาลวังสะพุงว่า พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 13 ปี มีอากาีไข้สูง อ่อนเพลีย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลย แพทย์เจ้าของไข้สงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก DHF
5913 มิย 2554ม.2 บ.ป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 15 พ.ค. 54 เวลา : 11.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายไชยา ชาวนาผือ อายุ 25 ปี 9 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 153 ม.2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 50 ม.5 บ.นาป่ง ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 13 พ.ค.54 วันรักษา : วันที่ 15 พ.ค. 54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O DHF ปัจจุบันวินิจฉัย : DHF
5923 มิย 2554ม.8 บ.นาทามป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 15 พ.ค. 54 เวลา : 15.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.ยุพิน มูลแก้ว อายุ 10 ปี….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 237 ม.8 บ.นาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 237 ม.8 บ.นาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 16 พ.ค.54 วันรักษา : วันที่ 18 พ.ค. 54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 2 วัน แรกรับวินิจฉัย : Acute Fever ปัจจุบันวินิจฉัย : DF
5933 มิย 2554ม.6 บ.โคกสว่างเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 24 พ.ค. 54 เวลา : 10.55 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ไวทยา สอนละ อายุ 13 ปี….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย :130 หมู่ 6 บ.โคกสว่าง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : ค่ายต้นกล้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ 29 เม.ย. 54 - 21 พ.ค. 54] วันเริ่มป่วย : วันที่ 18 พ.ค.54 วันรักษา : วันที่ 22 พ.ค. 54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 4 วัน แรกรับวินิจฉัย : Acute Diarrhea ปัจจุบันวินิจฉัย : DF
5943 มิย 2554ม. 3 บ.นาสะโนนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 01 มิ.ย. 54 เวลา : 14.35 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.นันธิชา คำตั้งหน้า อายุ 2 ปี….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 94 ม.3 บ.นาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 94 ม.3 บ.นาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 30 พ.ค.54 วันรักษา : วันที่ 1 มิ.ย 54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 2 วัน แรกรับวินิจฉัย : Acute Fever ปัจจุบันวินิจฉัย : R/O DF
5953 มิย 2554แม่แจ๋มแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางผู้ป่วยมีไข้มารับการรักษาที่ รพช. เมืองปาน
5963 มิย 2554หมู่บ้านชิดชลเกิ้งเมืองมหาสารคามมหาสารคามผู้ป่วยอาศัยอยู่หมู่ 14 เป็นประจำทุกวัน มีเหตุการณ์การเดินทางไปอำเภอแกดำ เมื่อวันที่ 25 พค 54 เดินทางไปกลับ ลักษณะการทำงานทำอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่
5973 มิย 2554หมู่ที่ 8ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรีผู้ป่วยเป็นไข้ เจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากสงสัยDF
5983 มิย 2554บ้านศรีฐานศรีฐานป่าติ้วยโสธรเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 10 .00 น. SRRT ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐาน ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ว่ามีผู้ป่วย เข้าข่ายสงสัยไข้เลือดออก (DF) มารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าติ้วจำนวน 1 ราย
5994 มิย 25542หนองแปนหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์ป่วยมาจากระยอง
6004 มิย 2554นาเชือก5หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์รับรายงานจาก อสม.ประสาน รพ.กมลาไสย,ประสานรพ.กส.ผลDHF
6014 มิย 2554หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลงโนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง วิงเวียนศรีษะ เบื่ออาหาร จำนวน 1 ราย และอยู่ในบ้านที่เคยมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก
6024 มิย 255415น้ำก่ำธาตุพนมนครพนมได้รับแจ้งจากตึกหญิงว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคไข้เลือดออก
6034 มิย 2554หมู่ 12ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพบผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน ปวดศรีษะตลอดเวลา คลื่นใส้ เบื่ออาหาร รับประทานยาพาราเซตามอล แล้วอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตอไปที่ รพ.แม่ข่าย
6045 มิย 255412บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรับรายงานจาก สสอ.บางเลน
6055 มิย 2554บ้านตาเอกใหม่กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย คือ เด็กชายอภิสิทธิ์ สินสระ อายุ 14 ปี
6065 มิย 2554ม.1 สวนป่าวังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัยเพิ่งพบผู้ป่วยรายแรกของตำบลวังตะคร้อ
6076 มิย 2554หมู่ 2 บ้านวังมะค่าวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก มีอาการไข้สูง ออกผื่น จำนวน 1 ราย ชื่อนายจักรกฤษ ใคร่ครวญ
6086 มิย 255410ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน เป็นมา 6 วัน
6096 มิย 2554ประอาง หมู่ที่11ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษไข้ ตัวร้อน มีเลือดกำเดาใหลปวดกล้ามเนื้อแขน-ขา
6106 มิย 2554ประอางหมู่ 11ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษผื่นแดง ไข้สูง อ่อนเพลีย
6116 มิย 2554กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธรรับแจ้งจากงานผู้ป่วยนอกรพ.คำเขื่อนแก้ว มีเด็กชาย อายุ 10 ปี มารับการรักษาด้วยอาการไข้สูง อาเจียน จากผลการตรวจแพทย์วินิจฉัย DF
6126 มิย 2554วังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วย เป็นไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายกันพง์ ปิ่นปฐม อายุ 16ปี เริ่มป่วย 1/5/54 นอนร.พ.คริสเตียนนครปฐม แจ้งโรคสำนักงานสาธารรสุข วันที่ 11/5/54
6136 มิย 2554โคกสวนหลวงถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภเมืองนครปฐม ว่าพบผู้ป่วย เป็นไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายทวีป ศรีเจียม อายุ 39ปี เริ่มป่วย 29/5/54 พยผู้ป่วย 1/6/54 นอนร.พ.ครปฐม แจ้งโรคสำนักงานสาธารรสุข วันที่ 1/6/54
6146 มิย 2554บ้านช่องตะเคียนพระอาจารย์องครักษ์นครนายกมาด้วยอาการไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ อ่อนเพลีย 3วันก่อนมา ทำ Tourniquet test ให้ผล positive ได้ refer ไปโรงพยาบาลองครักษ์วันที่ 4 มิ.ย.54
6156 มิย 2554หมู่ 4 บ้านวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก(DHF)จำนวน 1 รายชื่อ ดช.พิทวัส นกดำ 39 ม.4 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
6166 มิย 2554หมู่ 10 บ้านหนองโกวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย มีอาการไข้ ไอ น้ำมูกใส เสมหะ ทำ TT ผลบวก แต่สรุปการวินิจฉัยเป็น Pharyngitis
6176 มิย 2554หมู่ 7 หนองมะสังข์วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย โดย รพ.ด่านมะขามเตี้ยเป็นผู้รายงานมา
6186 มิย 2554หมู่ที่ 7ยางหักปากท่อราชบุรีพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ16 ปี มีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
6196 มิย 255413 ม.10 ต.โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์รับแจ้งจากงาน IPD ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก
6206 มิย 2554บ้านวังโตกตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัยมีอาการไข้ สูงตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม-26 พฤษภาคม 54 ได้รับแจ้งจาก รพ.บ้านด่านฯวันที่ 27 พ.ค.54 ว่ามีผู้ป่วยสงสัย R/O DF ให้ดำเนินการควบคุมโรค ผลสรุปจากแพทย์พบว่าไม่ได้เป็นโรคไข้เลือดออก
6217 มิย 2554ม.6โคกสนวนชำนิบุรีรัมย์ชื่อผู้ป่วย นายพัชรพล คล้ายตะคุ บ้านเลขที่ 6 ม.6 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เริ่มมีอาการไข้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 54 เข้ารับการรักษาที่ รพ.นางรอง เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2554
6227 มิย 2554บ้านหนองปลาไหลไร่มะขามบ้านลาดเพชรบุรีมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ มีเลือดกำเดาออก 1 ครั้ง ปวดเมื่อยตามตัว ไม่มีถ่ายดำ
6237 มิย 255469 ม.1 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบทประชาสัมพันธ์
6247 มิย 255430 หมู่ที่ 1คำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี
6257 มิย 2554ประอางหมู่3-11ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษไข้ ผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ คันตามร่างกาย
6267 มิย 2554หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่นนทบุรี
6277 มิย 2554บ้านคลองแม่ลายคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรได้รับรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตหมู่3ต.คลองแม่ลาย
6287 มิย 2554147 ม.1 ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
6297 มิย 2554หนองผือินาแก้วโพนนาแก้วสกลนครไข้สูง ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ซึม เป็นมา 3 วัน TT=positive
6307 มิย 255409โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนายประกิต อึ้งเจริญ
6317 มิย 255451/2 หมู่ 5 โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนส.จุไรรัตน์ ลลิตวงศากุล
6327 มิย 2554หมู่ที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยมีอาการมีไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อมีผื่นแดงขึ้นที่ท้องแขน ไม่มีอาการเลือดจากอวัยวะภายใน บ้ายเป็นบ้านชั้นเดียวภายในมืดสลัว ไม่มีแหล่งน้ำขัง เริ่มป่วย 25พย.54
6337 มิย 2554หมูที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมเป็นบ้านชั้นเดียวภายในมืดสลัว อยู่หลังเดียวห่างจากบ้านคนอื่นอาการของผู้ป่วย มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดตาลำตัว 3 วัน
6347 มิย 2554หมู่ที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมบ้านเป็นโรงสังกะสีเล็กๆปลูกอาศัยอยู่ชั่วคราวยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ 5 หลัง ไม่มีแหล่งน้ำขัง ผู้ป่วยมีไข้สูง ซึมปวดศรีษะ อาเจียน ปวดท้องและมีประจำเดือนร่วมด้วย รพ.ห้วยพลูส่งต่อ รพ.นครปฐม
6357 มิย 2554อ้อมพยศโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.กรุณา มูลจัด อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 107/1 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 31 พ.ค.54 รักษา 3 มิ.ย.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรค 10.30 น. WBC =5,530 Hct =39.5 Plt.=45,000
6367 มิย 2554หมู่ที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมบ้านเป็นฝาไม้ขัดแตะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประมาณ 10 หลัง ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศรีษะมีไอเล็กน้อย มีผื่นจุดเลือดออกขึ้นที่แขน คลื่นไส้อาเจียนนานๆครั้ง
6377 มิย 2554หมู่ที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในมืดสลัวมีต้นไม้ใหญ่เล็กรอบบ้าบจำนวนมาก ผู้ป่วยมีอาการปวดศรีษะ ปวดเบ้าตา คลื่นไส้อาเจียน มีจุดเลือดใต้ผิวหนังที่ท้องแขน
6387 มิย 2554หมูที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมบ้านชั้นเดียว ภายในมืดสลัวมีต้นไม้ใหญ่เล็กรอบๆบ้านจำนวนมาก ผู้ป่วยมีอาการมีไข้ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้
6397 มิย 2554หมู่ที่ 5ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมเป็นโรงสังกะสีเล็กๆปลูกเอาไว้สำหรับขายของอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประมาณ 5 หลังคาเรือน ไม่มีน้ำขัง ผู้ป่วยมีอาการมีไข้ง ซึม อาเจียน มีเลือดออกตามไรฟัน รพ.ห้วยพลูส่งต่อ รพ.นครปฐมเป็นมา 6 วันก่อนมา รพ.
6407 มิย 2554มาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.ได้รับรายงานโรคไข้เลือดออกจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมว่ามีผู้ป่วย 1 ราย คือ น.ส.จินทภา วงษ์คล้ำ อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ม.10 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 1 มิถุนายน 2554 มีอาการตัวร้อน ปวดศรีษะ มารดาให้รับประทานยาพารา วันที่2 มิถุนายน อาการไม่ดีขึ้นมารดาพาไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง หมอให้ยามารับประทานพร้อมทั้งนัดให้อีก 2 วันมาเจาะเลือดแต่ผู้ป่วยไม่ได้ไปตามนัดจึงไปเรียนตามปกติ วันที่ 6 มิถุนายน ยังคงมีไข้ ตัวร้อน อาเจียน รับประทานอาหารไ
6417 มิย 255449หมู่ที่ 5 ต.ท่าตะคร้อท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพบผู้ป่วยไข้สูง หน้าแดง อาเจียน ปวดศีรษะมากส่ง รพ.
6427 มิย 2554หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเคล็ด ต.ท่าตะคร้อท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก อาเจียน ส่ง รพ.นป
6438 มิย 2554บ้านโคกผักหวานผาขาวผาขาวเลยพบผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย แต่ผลตรวจ PCR-Negative ต่อมาพบผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมในหมู่บ้านเดียวกันอีก 5 ราย ในช่วงเดือน พ.ค.2554 แต่ผลตรวจ PCR-Negative ทุกราย
6448 มิย 2554หมู่3ท่าเรือปากพลีนครนายกได้รับรายงานแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
6458 มิย 2554โคกช้างมะนายห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
6468 มิย 2554หมู่ 3 บ้านบึงหลุมบัวพระอาจารย์องครักษ์นครนายกผู้ป่วยชื่อด.ญ.ณิชา ยอระมิน อายุ 7ปี6ด.บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 3ต.พระอาจารย์มาด้วยอาการไข้มา3 วัน(เริ่มป่วย 5มิ.ย.54)ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอ อ่อนเพลีย อาเจียน 1 ครั้ง ไม่มีเลือดออกไรฟันหรืออาเจียนเป็นเลือด รับการรักษาที่คลินิกเมื่อ 6มิ.ย.54 ได้ยา para(325mg),Amoxy 250mg ,ORS อาการไม่ดีขึ้น ไข้สูง T= 39 c มาตรวจวันนี้ ทำ Tourniquet test ผล Positive จึงRefer รพ.องครักษ์ เวลา 11.30 น.(ในละแวกบ้านยังไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ผู้ป่วยเรียน ป.2 รร.บ้านปากคลอง 22ต.ศีรษะกระบือ)
6478 มิย 25546/1 ม.7 บ้านบ่อโพงหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เป็นมา3วัน
6488 มิย 2554แก้งกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก 3 ราย TT +
6498 มิย 2554วังใหญ่ศรีสำโรงสุโขทัย
6508 มิย 2554ท่าเสากระทุ่มแบนสมุทรสาครเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มิ.ย 54 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก นางขนิษฐา โคจร อสม.หมู่ 4 ต.ท่าเสา ว่ามีผู้ป่วยชื่อ น.ส.นงลักษณ์ มารุ่งเรือง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 4 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ป่วยเป็นไข้มาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย 54 ไปพบแพทย์ รับยามาทานแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการคลื่นใส้อาเจียนเพิ่ม ได้กลับไปพบแพทย์ที่ รพ.กระทุ่มแบนอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 มิ.ย 54 แพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยใน และแจ้งให้ญาติทราบว่า สงสัยจะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
6518 มิย 2554บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานระบาดวิทยา สถานีอนามัยบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ น.ส.บัณฑุวรรณ ขวัญเล็ก อายุ ๑๗ ปี ห้องเช่าเลขที่ ๘๖/๒ ม. ๘ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของสถานีอนามัยบ้านม่วงตารสร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรง
6528 มิย 2554หมู่ 8 บ้านดอนหัวนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 รายบ้านเลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลดอนยายหอม 1.น.ส.มณีรัตน์ ศรีสด อายุ 15 ปี เริ่มป่วย 1มิ.ย.54 Platelet =136,000 WBC = 2,540 Hct = 42.7% 2.ด.ญ.มาลีวรรณ ทองพลัด อายุ 11 ปี เริ่มป่วย 30พ.ค.54 WBC 3,620 Plt 167,000 Hct 40.5
6538 มิย 25544บางไผ่เมืองนนทบุรีนนทบุรีจากการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ พบผู้ป่วยที่ 2/5 ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
6548 มิย 2554ม.3 ต.คลองนาคลองนาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราพบผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนจัด อาเจียน
6558 มิย 25549นิลเพชรบางเลนนครปฐมผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.บางเลน และได้รับการยืนยันผลว่า เป็น DHF
6568 มิย 2554ยางนกออกปากตะโกทุ่งตะโกชุมพรเพศหญิง อายุ 10 ปี เริ่มป่วย 17 ก.พ.54 195 ม.1 ต.ปากตะโก รักษา รพ.ชุมพร 22/02/2554
6578 มิย 2554หางคลองบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยป่วย วันที่ 1 มิ.ย.54 รักษา วันที่ 3 มิ.ย.54 ควบคุมโรค 3 มิ.ย.54
6588 มิย 2554บ้านโพธิ์ทองพัฒนาบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยป่วย 5 มิ.ย.54 รักษารพ.ท.สุโขทัย 8 มิ.ย.54
6599 มิย 2554บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้นบ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูนได้รับแจ้งจาก รพ.ลำพูน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแป้น 1ราย
6609 มิย 25547บางจักวิเศษชัยชาญอ่างทองพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 7 ต.บางจัก
6619 มิย 2554บ้านขอนแดงนาอานเมืองเลยเลยพบผู้ป่วยทั้งหมด 3 ราย พร้อมกัน ที่บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน
6629 มิย 2554บ้านขอนแดงนาอานเมืองเลยเลยพบผู้ป่วยเพศหญิง 1 ราย
6639 มิย 2554ม.15ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษอสม.แจ้งว่าดช.ณัฐพงษ์ เกตุพิบูลย์ ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้เลือดออก
6649 มิย 2554คลองหินลาดลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์R/O D.H.F
6659 มิย 2554บ้านเขาสวนหลวงเกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรีผู้ป่วยอายุ19 ปีเรียนที่วทราชบุรีปิดเทอมไปทำงานที่ต.ห้วยไผ่ แล้วไปตรวจพอที่รพ.พร้อมแพทย์ แล้ว admidมายังรพ.ราชบุรี สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรอบบ้านเป็นป่า ภาชนะพบลูกน้ำ
6669 มิย 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกหญิงไทย ชื่อนางสายทิพย์ ศฤงคาร ไข้สูง ปวดศีรษะ WBC 9370 Hct30.4Platlate262,000
6679 มิย 2554บ้านโคกหินเกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรีสภาพบ้านมีลูกน้ำยุงลาย รอบบ้านเป็นป่ารก
6689 มิย 2554บ้านโพธิ์ดกอ่างทองเมืองราชบุรีราชบุรีมีcaseไข้เลือดออก DFรายแรกในหมู่
6699 มิย 2554หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทองพัฒนาบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยป่วย 5 มิ.ย.54 รักษา 8 มิ.ย.54
6709 มิย 2554สวนดอกบ้านแซวเชียงแสนเชียงรายสสอ.เชียงแสนจ้างว่ามีผุ้ป่วย 2 ราย เป็นเด็กนักเรียน ป่วยเป็น DF รักษาตัวที่ รพ.เชียงแสน
6719 มิย 2554สวนดอกบ้านแซวเชียงแสนเชียงรายจากรายงานเมื่อ 23 พค.54 ผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่พบรายงานผู่ป่วยรายใหม่ ต้องรออีก 14 วันถึงจะพ้นระยะเฝ้าระวัง
67210 มิย 2554หมู่ที่ 5หัวตะพานวิเศษชัยชาญอ่างทองมีผู้ป่วย DFจำนวน 8 รายในเขดละแวกทมู่ที่ 5บริเวณเดียวกันในระยะเวลา 1 เดือน
67310 มิย 2554ม.2 และม.5หัวตะพานวิเศษชัยชาญอ่างทองรับแจ้งจากสสอ.วิเศษฯเนีองจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายที่อยู่ ต.หัวตะพาน ม.2รักษาอยู่ที่ รพ.วิเศษ และพบผู้ป่วย R/O DF 1 รายม.5 ต.หัวตะพานรักษาอยู่ที่ รพ.อ่างทอง ในวันที่ 9 มิย 54รวม 2 รายเวลา 16.00น
67410 มิย 2554สามขาเหนือคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยใน
67510 มิย 2554กำพี้กำพี้บรบือมหาสารคามไข้จากกทม.ก่อนมา 3 วัน
67610 มิย 25542ท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชรเป็นไข้มา2วันตัวร้อนผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่คลีนิครัดแขนพบจุดเลือด
67710 มิย 25543บ้านหลวงดอนตูมนครปฐมพบผู้ป่วย 2 รายในบ้านเดียวกันห่างกัน 1 สัปดาห์
67810 มิย 2554บ้านสีถาน หมู่ 10ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์เครือข่าย SRRT ตำบลดงลิงแจ้งมีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกไปเข้ารับการักษาที่ รพ.กมลาไสย 1 ราย
67910 มิย 2554323 ม.2ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่นายยงยุทธ นามวงศ์ โทรแจ้งจนท.รพ.สต.พบเด็กชายเกริกชัย พรชุบ ไข้สูง มารดานำส่งรพ.หนองม่วงไข่ แพทย์วินิจฉัยอาการไข้เลือดออก
68010 มิย 2554หมู่ 2ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่พบผู้ป่วยอาการสงสัยไข้เลือดออก 2 ราย
68111 มิย 2554หนองตูบ หมู่ 10หนองโกบรบือมหาสารคามมีผู้ป่วยชายอายุประมาณ 20 ปีมีอาการไข้สูงมาก
68211 มิย 2554หมู่ที่ 14 บ้านขามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่นพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ 14 ปี จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน ในช่วง 1 - 2สัปดาห์ที่ผ่านมา ไปสำรวจสภาพบ้านผู้ป่วย พบภาชนะที่มีน้ำขังอยู่บริเวณบ้าน แต่สำรวจไม่พบลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน สอบถามเพิ่มเติมพบว่า เด็กไปเรียนที่โรงเรียนขยายโอกาสในอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งหมู่บ้านน้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา
68311 มิย 2554บ้านป่าหมากบ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลแม่สะเรียงว่ามีผู้ป่วยพักรักษาตัว แพทย์วินิจฉัย R/O DF ชื่อ นางหนิพอ มณีแพรวพราว อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ม.11 บ้านป่าหมาก ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
68411 มิย 2554บ้านท่าข้ามใต้บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนรับแจ้งจากทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง ว่านายเอกชัย ชัยนำบิน อายุ 33 ปี บ้านเลขที่259/5 ม.1 บ้านท่าข้ามใต้ ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน การวินิจฉัยเบื้องต้น R/O DF
68511 มิย 2554บ้านแม่ทาหลงบ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูนได้รับแจ้งโดย fax.จาก สสอ.เมืองลำพูน วันที่ 9 มิย.54พบผู้ป่วยไข้เลือดออก DF.1ราย ในเขตพื้นที่บ้านแม่ทาหลงหมู่ที่ 9 ต.บ้านแป้น นอนรักษาตัวที่รพ.เอกชน แพทย์ Dx.DF.จึงรีบเข้าควบคุมโรคในพื้นที่ทันที
68612 มิย 2554โพธิ์ทองพัฒนาบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยป่วย 8 มิ.ย.2554 รักษา 10 มิ.ย.2554
68712 มิย 2554สหกรณ์นิคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรีพบผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อนมา 2 วัน โดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย ทำทูนิเกต์เทสได้ผลลบ จึงให้เฝ้าดูอาการต่อไป
68812 มิย 2554หมู่ 3 บ้านบึงหลุมบัวพระอาจารย์องครักษ์นครนายกผู้ป่วยชื่อนายมนตรี บาซอรี อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน 45/2 หมู่ 3 ต.พระอาจารย์ พักอาศัยจริง บ้านภรรยา บ้านเลขที่ 20 หมู10ต.ดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ปวดตามกล้ามเนื้อ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ วันที่ 9 มิ.ย.54 รับการรักษาที่รพ.นวมินทร์ เมื่อวันที่ 10มิ.ย.54 ได้ยาแก้ไข้,ยาบำรุงมากินและให้รอดูอาการมาวันนี้อาการไม่ดีขึ้น ยังมีไข้ 39.6องศาเซลเซียส อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ทำ Tourniquet test ให้ผล Positive จึง refer มา รพ.องครักษ์ ประวัติ หมู่ 3 มีผู้ป่
68913 มิย 2554ทุ่งนาตาปิ่นด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยสงสังเป็นไข้เลือดออก
69013 มิย 2554120 ม.6คลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีรับแจ้งจากอสม.พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก1รายในพื้นที่ม.6 รักษารพ.ปากเกร็ด
69113 มิย 255459 ม.8 ต.ลำเหย อ.ดอนตูมวังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐมได้รับแจ้งมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ในพื้นที่ ม.8 ตำบลวังน้ำเขียว
69213 มิย 2554125 ม.5 ต.หนองทองหนองทองไทรงามกำแพงเพชรไข้สูง
69313 มิย 2554ม.6 บ้านตลุกงามเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรไข้สูง ปวดศีรษะมาก
69413 มิย 2554หมู่ 2 บ้านนาสร้างนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศชายอายุ 15ปีเริ่มป่วยวันที่ 3มิ.ย54เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่7มิ.ย.54วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
69513 มิย 2554บ้านหนองเป็ดพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรีตัวร้อน มีไข้ 38 ไม่ไอ ไม่มีน้มูกเป็นมา 2 วัน
69613 มิย 2554ม.16 บ้านเขาเพิ่มเขาเพิ่มบ้านนานครนายกมี ผู้ป่วยเด็กหญิง มีไข้สูง เพลีย ซึม ข้างบ้านมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก
69713 มิย 2554บ้านหนองบัวป่าสักเมืองลำพูนลำพูนบ้านเลขที่ 70/1 หมู่2 ตำบลป่าสัก มีผู้ป่วยไข้สูง ปวดศรีษะคลื่นไส้อาเจียนไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำพูนตั้งแต่วันที่9 มิถุนายน 2554 หมอบอกญาติผู้ป่วยว่าเป็นไข้เลือดออก
69813 มิย 2554ศาลเจ้าขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมได้รับรายงานจากรพ.นครชัยศรี ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.อดิศร รุ่งนาไร่ อายุ 4 ปี เป็นผู้ป่วยนอก มีอาการไข้ มีน้ำมูก เป็นมา6วัน
69913 มิย 255415ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย
70013 มิย 255407ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรีพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ซึม
70113 มิย 2554หัวหนองตะกางเมืองตราดตราดรับแจ้งมีผู้ป่วยไข้เลือดออกออกสอบสวนโรคพบมีผู้ป่วยร่วมบ้านเดียวกันอีก 1 คน
70213 มิย 2554บ้านหนองคล้า หมู่ 9เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่หมู่9 บ้านหนองคล้า 3 ราย 1.ชื่อ เด็กหญิงศศิวิมล โคกโพธิ์ อายุ 2 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ 9 ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ 2.นางสาวนงคราญ บุญสร้าง อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ 3.เด็กหญิงนัฐติยาภรณ์ สุขชัย อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ 9 ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ ร.พ.เสนางคนิคม
70313 มิย 2554หมู่10 ต.บางบ่อบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการมีคนไข้ตัวร้อน ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
70413 มิย 2554หมู่10บางบ่อบางบ่อสมุทรปราการพบผู้สงสัยป่วยโรคไข้เลือดออก
70513 มิย 2554บ้านแม่จันหลวงแม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านจำนวน 1 คน
70613 มิย 2554372 หมู่ 2 ต.พานทองพานทองไทรงามกำแพงเพชร2 วันก่อนมีไข้
70713 มิย 2554บ้านโพธิ์อ่างทองเมืองราชบุรีราชบุรีผู้ป่วยมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 54 เข้ารับการรักษาที่ รพศ.ราชบุรีเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.54
70813 มิย 2554ทุ่งปงทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางรับแจ้งชื่อผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สสอ.เมืองปานวันที่ 12มิ.ย.
70913 มิย 2554ม. 9ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคามงานระบาดวิทยา รพ.กันทรวิชัย ได้รับแจ้งจากตึกผู้ป่วยใน รพ.ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก
71013 มิย 2554บ้านป่าจี้ป่าไผ่ลี้ลำพูนได้รับแจ้งจาก นางแสงหล้า ศิริชัย ประธาน อสม.ว่าพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก คือ นางสายฝน เกตุแก้ว อายุ 25 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39/2 ม.3 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ทางศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ จึงแจ้งเหตุการณ์และประสานกับโรงพยาบาลลี้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลี้ (OPD case) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ทางโรงพยาบาลลี้ได้แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของนางสายฝน เกตุแก้วว่า จำนวนเม็ดเลือดขาว = 2,300 ลบ.มม. จำนวน เ
71113 มิย 2554บ้านภูเขาทอง ม.9บ้านเพิ่มผาขาวเลยได้รับแจ้งจาก สสอ.ผาขาว
71213 มิย 2554สุเหร่าใหญ่ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีอสม.แจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2รายรักษาที่สถาบันบำราศฯบ้านเลขที่ 26 ม.10 ท่าอิฐ
71313 มิย 2554สุเหร่าใหญ่ท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีอสม.ม.10 แจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกชื่อด.ช.วิศวะ ดาราวี อายุ 14 ปีบ้านเลขที่ 74ม.10 ขณะนี้รักษาที่รพ.พระนั่งเกล้า
71414 มิย 2554บ้านหนองหมันทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรีรับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลว่ามีนักเรียนชั้นป.3 ป่วยด้วยอาการของโรคไข้เลือดออก นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 1 ราย พบว่าเด็กเป็นประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง
71514 มิย 2554หมู่ที่6 บ้านบัวเจริญศรีนครศรีนครสุโขทัยได้รับแจ้งจาก สสอ.ศรีนคร เวลา 15.00 น.ของวันที่ 5 มิถุนายน 54 ว่าพบผู้ป่วยamit ที่รพ.ศรีนคร มาด้วยอาการไข้ หนาวสั่น เป็นมา 3 วัน สงสัยอาการไข้เลือดออก
71614 มิย 25543ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นายสุริยา ไกรวัญเกสบุตร อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 71/1 ม.3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 8 มิถุนายน 54 รักษาวันที่ 12 มิย.54 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 13 มิย.54 สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค10.00น. WBC.2,510 Hct.43% Plt.53,000
71714 มิย 255410นราภิรมย์บางเลนนครปฐมพบนักเรียนสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก 2 ราย
71814 มิย 2554หนองจอกเจดีย์หักเมืองราชบุรีราชบุรีผ้ป่วยชื่อด.ญ.เทียนแพร เย็นจิตร์ อายุ 3 ปี อย่บ้านเลขที่ 15/1 หม่ที่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี มารดาชื่อนางนำฝน เย็นจิตร์ อาชีพรับจ้างทั่วไป เริ่มป่วยวันที่ 26 มี.ค.54 เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลราชบุรี วันที่ 31 มี.ค.54 แพทย์วินิจฉัย DF ผลตรวจเลือด PL-82,000 WBC-2,560 HCT-36.2% ผ้ป่วยมีอาการ ตัวร้อนหน้าแดง ไอ มีนำมูก อาเจียน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.54 มารดาให้กินยาลดไข้ และเช็ดตัวให้อาการไม่ดีขึ้นมารดาพาส่งโรงพยาบาลราชบุรี แพทย์ให้นอนพักรักษา
71914 มิย 25542ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
72014 มิย 2554ม.6 บ้านหนองแสงโคกไทยศรีมโหสถปราจีนบุรีผู้ป่วยมีไข้สูง เข้ารักษาตัวทีโรงพยาบาลศรีมโหสถ เมื่อวันที่ 8 มิ.บ.54 14วันก่อนป่วยเดินทางไปทำงานติดตั้งดาวเทียมทีือำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
72114 มิย 2554หมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อยหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีตัวร้อน ไอแห้งๆ เป็นมา 2 วัน ไข้ 39.0องศาเซลเซียส
72214 มิย 2554หมู่10 บ้านดอนนาลุ่มหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วย ตัวร้อน ไข้ 38.0องศาเซลเซียส เป็นมา 2 วัน
72314 มิย 25541คลองจินดาสามพรานนครปฐมได้รับแจ้งจาก อสม ม.1 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เริ่มป่วยวันที่ 4 มิิย.54 เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 8 มิ.ย.54 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น DHF อสม.จึงมาแจ้ง จนท.SRRT ของตำบล
72414 มิย 2554ปลายคลองชะนางเหมืองใหม่อัมพวาสมุทรสงครามนายสุภักดี สิริธิติพงศ์ อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 ม.6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงราม มีอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง อาเจียน
72514 มิย 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.ชลิตา หงวนบุญมาก อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 321 ม.2 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 5 มิ.ย.54 พบผู้ป่วย 11 มิ.ย.54 WBC 2590 Hct 46 Plt 40,000
72614 มิย 25542เทพารักษ์เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการเมื่อวันที่14 มิถุนายน 54 เวลา 15.30 น. รพ.สต.เทพารักษ์ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ทที่ 2 ตำบลเทพารักษ์ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกซึ่งทราบชื่อว่า ด.ญ เพ็ญพิชญา นาคแกมทอง อายุ 6 ปี โดยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาและอาการไข้สูงจึงเข้าพบแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์ แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกให้การรักษาโดยให้นอนโรงพยาบาลรักษาและเฝ้าระวังตามอาการโดยก่อนหน้านั้นประมาณ 14 วันมีนายชาญนพ นาคแกมทองซึ่งมีเป็นน้าได้ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยทางรพ.สต.เทพารักษ์ได้เคยดำเนินการออกสอบสวนและพ่นหมอกควันเพื่อค
72714 มิย 2554หมู่ 14 บ้านหนองเด่นทุ่งหลวงปากท่อราชบุรีไข้สูง หน้าแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
72815 มิย 2554ม.5 ริมคลองบางแก้วบางพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ม.5 ต.บางแก้ว
72915 มิย 2554บ้านคลองหินลาดลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์R/O D.H.F
73015 มิย 2554สันติสุขท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรผู้ป่วยมีอาการไข้สูงและปัสสาวะเป็นเลือด
73115 มิย 2554โพธิ์ทองพัฒนาบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยเริ่มป่วย 10 มิถุนายน 2554 เข้ารับการรักษา 11 มิถุนายน 2554
73215 มิย 2554โพธิ์ตาก 1พิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีผู้ป่วยไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกเป็นมา 3 วัน ไปรักษาที่คลินิก แพทย์ให้มาโรงพยาบาล
73315 มิย 2554ฝั่งแดงไฮหย่องพังโคนสกลนคร
73415 มิย 2554หมู่8นาทรายลี้ลำพูนได้รับแจ้งจากรพ.ลี้ว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ ม.8
73515 มิย 2554บ้านหนองเด่นทุ่งหลวงปากท่อราชบุรีรับแจ้งผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกจาก อสม.หมู่14
73615 มิย 2554บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 6 มิถุนายน 2554 มีอาการไข้และมีผื่นคันรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554ทางสสอ.เมืองแจ้งควบคุมโรค 13 มิ.ย. 2554
73715 มิย 2554บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.พิชญา ยางสูง เริ่มป่วยเมือวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐมวันที่ 11 มิถุนายน 2554 วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกวันที่ 13 มิถุนายน 2554
73815 มิย 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.พงศธร ทับยาง เริ่มป่วยวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเม่อวันที่ 11 ม.ย. 54 ได้รับแจ้งควบคุมโรควันที่ 14 มิ.ย. 54
73915 มิย 2554น้ำโมงน้ำโมงท่าบ่อหนองคายพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะแพทย์วินิจฉัย DF
74015 มิย 25541บางจักวิเศษชัยชาญอ่างทองพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกนอนรพ.วิเศษ ชื่อด.ญ.ภัทราวรรณ ต้องจิตร อายุ 13 ปี
74115 มิย 25541บางจักวิเศษชัยชาญอ่างทองมารดาด.ญ.ภัทรวรรณ ที่เฝ้าไข้ นอนโรงพยาบาลเมื่อคืน 11 มิ.ย.สงสัยเป็นไข้เลือดออกด้วย
74215 มิย 2554บ้านดงยาง หมู่ที่ 7บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารไข้ปวดตามตัวปวดศรีษะมีอาเจียน
74315 มิย 2554ม.7 บ้านทุ่งถ้วยแตกทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF) ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อ น.ส.แคทชรินทร์ พงษ์สมบูรณ์ อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๑ ม. ๗ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทีม SRRT ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ร่วมกับงานควบคุมโรคติด
74415 มิย 2554อริยวัฒน์สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยด้วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ นายแฉล้ม อาราเม อายุ 59ปี บ้านเลขที่4/194หมู่05ต.สนามจันทร์อ.เมืองนครปฐมจ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่8มิ.ย.2554 รักษาวันที่11มิ.ย.2554ที่ รพศ.นครปฐม wbc.6,660 Hct36.7 plt168,000
74515 มิย 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายวุฒิพงษ์ อุ้ย อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 160/13 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 12 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 15 มิ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,810 Hct 44.4 Plet 88,000 กำลังรักษาอยู่
74615 มิย 255459/11 ม.5บางแก้วบางพลีสมุทรปราการมีการรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่บ้านเลขที่ 59/11 ม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
74715 มิย 255410ศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทองพบผู้ต้องสงสัยไข้เลือดออกในหมู่บ้านจัดสรร ย้ายมาจากอำเภออื่นมาอยู่แล้วมีไข้สูง2-3วัน
74816 มิย 25544ห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทองมีคนเป็นไข้ คลื่นไส้อาเจียน มียุงชุกชุม
74916 มิย 25545หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
75016 มิย 2554บ้านหนองวัดป่าดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่นเด็กนักเรียนบ้านหนองวัดป่า มีไข้ออกผื่น นอนพักฟื้นอยู่รพ.หนองสองห้อง หมอวินิจฉัย R/O DF
75116 มิย 2554หมู่ 4 บ้านหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรีผู้ป่วยชื่อ นายสุมีชัย ทองหล่อ อายุ 22 ปี ที่อยู่ 13 หมู่ 4 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เริ่มป่วย 9 มิ.ย.2554 พบผู้ป่วย 12 มิ.ย.2554 รักษา รพ.พหลฯ DHF.
75216 มิย 2554บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10ดอนงัวบรบือมหาสารคามผู้ป่วยไข้สูงปวดศรีษะ
75316 มิย 2554บ้านน้อยบูรพา หมู่ที่ 4ดอนงัวบรบือมหาสารคามผู้ป้วยไข้สูงปวดศีรษะ
75416 มิย 2554ม.มหิดลศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก จนท.มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ามี นศ.ป่วย มีไข้สูง หนาวสั่น ตามร่างกาย มีรอยยุงกัด ผื่นแดง
75516 มิย 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยวันที่ 8มิถุนายน 2554
75616 มิย 2554148 ม.5 ต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมรับแจ้งจากชาวบ้าน พบว่าเด็กในซอยโพธิ์ทอง ม.5 ม.ศาลายา ว่ามีเด็กป่วยสงสัยจะเป็นไข้เลือดออก 1 ราย
75716 มิย 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยวันที่8 มิ.ย.2554
75816 มิย 2554ป่าถล่มสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 13มิ.ย.2554
75916 มิย 2554กุยบุรีนครปฐม
76016 มิย 2554ม.13 บ้านหนองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองว่าพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ชื่อ นายพิทักษ์พล ตันกิตติวัฒน์ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 80 ม. 13 ต.โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 23 พ.ค.54 พบ 24พ.ค.54 รักษาที่รพสนามจันทร์
76116 มิย 2554หมู่ 1 บ้านโคกกลางโคกกลางพนมดงรักสุรินทร์รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยมีอาการไข้ 4 วัน เป็นเด็กนักเรียน สภาพพื้นที่บ้านมียุงเยอะ สงสัยเป็นไข้เลือดออก อสม.ได้แนะนำให้เด็กไปรพ.
76216 มิย 2554หมู่ 1 บ้านตาเมียงตาเมียงพนมดงรักสุรินทร์รับแจ้งว่าดญ.ภัทราพร ป่วยเป็นไข้สูง รอบๆบ้านมียุงมาก สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
76316 มิย 2554เปือยสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนครพบผู้ป่วยDF ในหมุ่บ้านจำนวน 1 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
76416 มิย 2554บ้านปางศรีวิชัยลี้ลำพูนได้รับแจ้งจากประธาน อสม.ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน รักษาตัวที่โรงพยาบาลลำพูน
76516 มิย 2554บ้านนาโก ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหารกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ. พัทรวิภา พลสงคราม อยู่ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ บ้านนาโก ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
76617 มิย 2554ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
76717 มิย 2554บ้านมาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นางทิราวรรณ นุ้ยปลี อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 115 ม. 10 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 13 มิ.ย. 54 พบผู้ป่วย 17 มิ.ย. 54 นอน รพ.นครปฐม ผลเลือด จำนวนเม็ดเลือดขาว 3420 เกล็ดเลือด 145,000 ฮีมาโตคริต 34.4
76817 มิย 255456ม.9 บ้านไทยเจริญบัวมาศบรบือมหาสารคามไข้สูง ร่วมกับปวดศีรษะ 7วันจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบรบือ
76917 มิย 2554นำครกใหม่กองควายเมืองน่านน่าน
77017 มิย 255411 เขาเขียวหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายปพน เถื่อนทองแถว
77117 มิย 2554ศาลา หมู่ที่ 8โนนแดงบรบือมหาสารคามผู้ป่วยไข้สูงลอย ปวดศรีษะ เป็นมา 1 วัน จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ. แพทย์วินิจฉัยโรคเป็น DHF
77217 มิย 2554หนองเกตุหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงมีอาการซึมมา3วัน
77317 มิย 2554พรหมหนองแดงแม่จริมน่านศูนย์ระบาดฯอ.แม่จริม ได้รับแจ้งจาก พยาบาลตึกผู้ป่วยใน ว่ามีผู้ป่วย DHF Admit 1ราย
77417 มิย 2554บ้านหน่อง ม.12ขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ดได้รับรายงานจาก รพ.เสลภูมิ
77517 มิย 2554407 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามรับแจ้งจาก รพ.มหาสารคามว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายนิตินัย ประธรรมสา อายุ 24 ปีเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่เลขที่ 407 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 จึงได้ดำเนินการออกควบคุมโรค
77617 มิย 2554หอพักเอเจ ชุมชนสรีสวัสดิ์ 2ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามรับแจ้งจาก รพ.มหาสารคามว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายศราวุทธ โพธิ์สิงห์ อายุ 23 ปี ที่อยู่หอพักเอเจ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 จึงได้ดำเนินการออกควบคุมโรค
77717 มิย 2554ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามรับแจ้งจาก รพ.มหาสารคามว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายชัยยงค์ ขุนจร อายุ 16 ปี ที่อยู่ห้องแถวหน้าโรงเรียนเทศบาลสามัคคี ชุมชนสามัคคี 2 จึงได้ดำเนินการออกควบคุมโรค
77817 มิย 2554ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามรับแจ้งจาก รพ.มหาสารคามว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อนายอนันท์ จันทเจียง อายุ 17 ปี เรียนที่วิทยาลัยเทคนิค ปวช 2 ช่างซ่อมบำรุง พักที่หอพักแอลเอ จึงได้ดำเนินการออกควบคุมโรค
77917 มิย 2554หมู่ 6 บ้านแก้งกกก่อแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 3 ราย
78017 มิย 2554หมู่ 1 บ.กาบินกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีพบผู้ป่วยไข้สูง อ่อนเพลีย มารับการรักษาที่รพ.กุดข้าวปุ้น
78117 มิย 2554หมู่ 10 ศรีเชียงใหม่หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานีพบผู้ป่วยไข้สูง 1 รายมารักาตัวที่รพ.กุดข้าวปุ้น
78217 มิย 2554บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 2ต้นผึ้งพังโคนสกลนครผู้ป่วยเด็กชาย กลับจากเยี่ยมญาติที่ จ.หนองคาย 2 วัน วันที่ 3 มีไข้สง ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิฉัยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
78319 มิย 2554บ้านชะอี้ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือออก 1 ราย ชื่อ นายมานพ ทำสะอาด บ้านเลขท่ 33/6 หมู่ 7 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ อายุ 15 ปี
78419 มิย 2554ม.6หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญรับแจ้งจากทีม SRRTระดับอำเภอหัวตะพานว่าพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย คือ ด.ช อนุกุล ตรุวรรณ์ อายุ 6 ปี ที่อยู่ 77 ม.6 ต.หนองแก้ว รับแจ้ง เวลา 14.00 น.
78519 มิย 2554หมู่ 6ตะกางเมืองตราดตราดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกพบมีผู้ป่วยอาการต้องสงสัย 1 ราย
78619 มิย 2554ม.4บ้านนากะเปอร์ระนองผู้ป่วยมีอาการไข้สูง หน้าแดง ไอ
78719 มิย 255404 บ้านวัดน้อยท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
78819 มิย 2554สวนมอน หมู่ที่ 7หนองโนเมืองมหาสารคามมหาสารคามวันที่ 5 ม.ย.54รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบลมหาสารคาม ว่ามีผู้ป่วยไข้สูง ปวดศรีษะ อาเจียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสรคาม โดยเริ่มป่วยวันที่ 29 พ.ค.54 แพทย์วินิจัยเป็น DHF จากการสอบสวนโรคค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการของโรคไข้เลือดออกแนะนำพบแพทย์ รพ.มหาสารคาม จำนวน 1 ราย
78920 มิย 2554หมู่ 2ตะกางเมืองตราดตราดพบเด็กป่วยด้วยการไข้สูง
79020 มิย 2554บ้านน้ำบ่อเหลืองป่าสักเมืองลำพูนลำพูนมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่รพ.ลำพูนแพทย์วินิจฉัยไข้เดงกี่ (DF) ผู้ป่วยมีประวัติกลับไปบ้านที่จังหวัดแพร่วันที่ 12 มิ.ย.54เยียมแม่ที่ป่วยเดินทางกลับมาลำพูนวันที่ 14มิ.ย.54เริ่มมีอาการป่วย16มิ.ย.54มีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อเข้ารับการรักษารพ.ลำพูนวันที่19มิ.ย.54
79120 มิย 2554แม่ตำกลาง ม.5แม่ต๋ำพญาเม็งรายเชียงรายรับแจ้งสงสัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพศชาย บ้านเลขที่ 47 ม.5 อยู่ระหว่างการรับรองผลLAB
79220 มิย 2554บ้านหนองยางหนองหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยไข้สูง เหนื่อยอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
79320 มิย 2554โพธิ์ตาก4พิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีผู้ป่วยมีอาการไข้ มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์สั่งยากิน วันที่ 16 มิ.ย.อาการไม่ดีขึ้นมาพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก
79420 มิย 2554หมู่ที่ 10 บ.นาทาม ต.ป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 20 มิ.ย. 54 เวลา : 11.45 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธนวรรณ อบรมทรัพย์ อายุ 14 ปี….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 94 ม.10 บ.นาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 94 ม.10 บ.นาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 18 มิ.ย. 54 วันรักษา : วันที่ 20 มิ.ย 54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O DHF ปัจจุบันวินิจฉัย : R/O DHF
79520 มิย 2554ม.14 บ้านไร่เขาเพิ่มบ้านนานครนายกรับแจ้งจาก สสอ บ้านนามีผู้ป่วย อาการคล้ายไข้เลือดออก 1 ราย
79620 มิย 2554บ้านพันนา หมู่ที่ 1พันนาสว่างแดนดินสกลนครผู้ป่วยมีไข้สูงมา 4 วัน มีผื่นแดงตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน
79720 มิย 2554บ้านแม่จ๋องศรีวิชัยลี้ลำพูนได้รับแจ้งจากประธาน อสม.บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ว่ามีชาวบ้านในละแวกที่เคยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีไข้สูงและได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลลี้และโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2 คน สงสัยจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
79820 มิย 2554ท่ามอญขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ น.ส.เมธานันท์ คงคาศรี อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 7/8 หมู่3 ต.ขุนแก้ว เป็นผู้ป่วยในรพ.นครชัยศรี วันที่ 15 มิ.ย.54
79920 มิย 2554บ้านทุ่งปลากัดน้อย ม.8บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนครวันที่17 มิถุนายน 2554 เวลา 15.15 น.รับแจ้งจาก รพร.สว่างแดนดิน ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก DHF จำนวน 1 ราย
80020 มิย 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายประเสริฐ โตใหญ่ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 13 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 20 มิ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,910 Hct 48.3 Plet 97,000 กำลังรักษาอยู่
80120 มิย 2554หมู่ที่ 7 ซ.กลาง ระหว่าง ซ.อยู่สุข 24-26บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการอสม.ผู้รับผิดชอบ ระแวกบ้าน รายงาน ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก และไปรักษาที่ รพ.เอกชน จึงแจ้งมายัง รพ.สต.บางเมือง
80221 มิย 2554บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ต.ดอนงัว อ.บรบือดอนงัวบรบือมหาสารคามได้รับรายงานจาก รพ.บรบือว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ดญ.กัลยา สีนา บ้านเลขที่ 54 ม.5 ต.ดอนงัว อ.บรบือ
80321 มิย 2554หมู่ 3 บ้านดอนยายหอมดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก น.ส.ปวีณา ขาวชม อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 435 ม.3 เริ่มป่วย 10 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษา 17 มิ.ย.54 รพ.นฐ. WBC 4350 Hct 40.1 Plt 56,000
80421 มิย 255496/8 ม.6คลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีรับแจ้งจากสสอ.ปากเกร็ด พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก1ราย ในพื้นที่ม.6 รักษาที่ร.พ.กรุงไทย
80521 มิย 2554ม.1 จำนวน 2 ราย และม.4 จำนวน 1 รายนราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับรายงานจากรพ.หลวงพ่อเปิ่น
80621 มิย 2554คลีกลิ้ง ม.7คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้ อาเจียน tt+
80721 มิย 2554คลีกลิ้ง ม.7คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง ปวดท้อง tt+
80821 มิย 2554โจดนาห่อม ม.9คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้ TT+
80921 มิย 2554บ้านหนองศาลา ม.10คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้ อาเจียน TT-
81021 มิย 2554คลีกลิ้ง ม.1คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้ TT+
81121 มิย 2554คลีกลิ้ง ม.7คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง tt+
81221 มิย 2554บ้านหนองศาลา ม.10คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้ อาเจียน ท้องอืด
81321 มิย 2554โจดจิก ม.7โจดม่วงศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง TT+
81421 มิย 2554แสงแต้ ม.10กุงศิลาลาดศรีสะเกษไข้ อาเจียน ปวดท้อง tt+
81521 มิย 2554มะหลี่ ม.12กุงศิลาลาดศรีสะเกษไข้ ไอ อาเจียน tt+
81621 มิย 2554มะหลี่ ม.12กุงศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง อาเจียน tt+
81721 มิย 2554หมูที่ 6 พรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลาขวัญ
81821 มิย 255442/2 ม.5 นาทุ่งนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพรเริ่มป่วย 16 มิย.54 รักษา 20 มิย.54
81921 มิย 25548แวงน่างเมืองมหาสารคามมหาสารคามไข้ปวดศีรษะ
82021 มิย 2554เมืองมหาสารคามกาญจนบุรี
82121 มิย 2554หมู่1 บ้านท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรีผู้ป่วย1ราย อยู่เลขที่ 84/16 ม.1ต.ท่าล้อ อายุ 6 ปี DHF
82221 มิย 2554หมู่3 ต.ท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรีด.ญ.ชนานันท์ แก้วประดิษฐ์ 7 ปี 62 ม.3 ต.ท่าล้อ
82321 มิย 2554บ้านมะหลัดใต้ หมู่ 8แต้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษวันที่ 17 มิ.ย.2554 รพ.สต.ได้รับแจ้งจากทางรพ.อุทุมพรพิสัย ว่าในบ้านมะหลัดใต้ หมู่ 8 ตำบลแต้ มีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก เป็นเด็กชายอายุ 13 ปี
82422 มิย 255412บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรับรายงานจาก รพ.บางเลน
82522 มิย 255492 ม.6 ต.ปากพลีปากพลีปากพลีนครนายกรับข่าวทางโทรศัพท์จาก SRRTอำปากพลี วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 15.30 น.ผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก ชื่อด.ช สุกฤษฎิ์ แก้วเนตร อายุ 11 ปี อาชีพนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดโพธิ์ เริ่มป่วย 29 พ.ค 54อาการไข้ตัวร้อน รับการรักษา 30 พ.ค 54 รักษาที่ รพ.ปากพลี ประเภทผู้ป่วยใน สัปดาห์การเกิดโรคที่ 22 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC 4,000 ต่อ ลบ.มม Hct 36% Plet 256,000
82622 มิย 2554หมู่ 9 บ้านต้นแงะประตูป่าเมืองลำพูนลำพูนผู้ป่วยมีไข้สูง มีผื่นข้นตามตัว ไปรักษาที่รพแล้ว
82722 มิย 255450 ม.2 ต.ปากพลีปากพลีปากพลีนครนายกรับข่าวจาก SRRT อำเภอปากพลี เวลา 16.00 น.ของวันที่ 7 มิ.ย 54 ผู้ป่วยชื่อนางสุนิสา พิมพา อายุ 32 ปี เลขที่ 50 ม.2 ต.ปากพลี อาชีพรับจ้างทำเจดีย์ ลัษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักของลูกจ้าง วันเริ่มป่วย 4 มิ.ย 54 วันพบผู้ป่วย 7 มิ.ย 54 ผลLAB WBC 5,800 ต่อลบ.มม.Hct 43.8% Plet 69,000 TT Positive ประเภทผู้ป่วยนอก รักษา รพ.ปากพลี วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์การเกิดโรคที่ 22
82822 มิย 2554หมู่บ้านร่วมเกิ้อ ม.6 ต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้ง จากอสม.หมู่บ้านร่วมเกื้อ พบผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออก 1 ราย
82922 มิย 255450 ม.2 ต.ปากพลีปากพลีปากพลีนครนายกรับแจ้งจากSRRT อำเภอปากพลี วันที่ 8 มิ.ย 54 เวลา 15.10 น.เรื่องมีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช ธนากร พรมณี อายุ 12 ปี อาชีพนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนมาลีวิทยา จ.ปราจีน พักอาศัยบ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.ปากพลี เริ่มป่วยวันที่ 5 มิ.ย 54 อาการไข้ตัวร้อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.ปากพลีวันที่ 8 มิ.ย 54 ประเภทผู้ป่วยนอก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC 2,500 ต่อ ลบ.มม. Hct 42.8 % Plet 186,000 TT Positive วินิจฉัยสงสัยไข้เลือดออก
83022 มิย 2554หมู่ 5บ้านนายมนายมเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญวันที่ 17 มิ.ย.54รพ.สต.นายมได้รับแจ้งจากประธาน อสม.หมู่5ว่ามีคนไข้อายุ 10ปีป่วยเป็นไข้เลือดออกขณะนี้รับการรักษาที่รพ.อำนาจเจริญ
83122 มิย 2554บ้านแม่เปาใต้ หมู่ที่ 16แม่เปาพญาเม็งรายเชียงรายรับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต แล้วประชาชนลือว่าเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออก
83222 มิย 2554ม.12 บ้านหนองตอหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ดผู้ป่วยเริ่มป่วย 30 พ.ค.2554 รักษาตัวอยู่ที่ รพ.จตุรพักตรพิมาน ด้วยอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออก
83322 มิย 2554หมู่4บ้านอุโมงค์อ่างทองเมืองราชบุรีราชบุรีมีไข้มา4วันผื่นขึ้นPLT 10000WBC มีไข้มา4วันผื่นขึ้นPLT 10,000WBC3,210Hct 30.4
83422 มิย 255413บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก
83522 มิย 255413บางภาษีบางเลนนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.บางเลนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
83622 มิย 2554บ้านปฐมพรอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
83722 มิย 2554หมู่บ้านร่วมเกื้อศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมอสม. แจ้งว่าพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยไข้เลือดออก หมู่บ้านร่วมเกื้อ ม. 6 ต.ศาลายา
83822 มิย 2554ห้วยโรงเกาะโพธิ์ปากพลีนครนายกได้รับรายงานจาก อสม.ว่ามีผุ้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ตอนบ่ายได้รับรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกจาก srrt อำเภอปากพลี ชื่อ น.ส.ทัศนีย์ อินทวงษ์ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ต.เกาะโพธิ์ เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
83922 มิย 2554บ้านมาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ด.ช. อมรเทพ อ่อนแช่ม อายุ 9 ปี ป่วยวันที่ 19 มิ.ย. 54 พบผู้ป่วย 22 มิ.ย. 54 นอน รพงนครปฐม WBC 5,490 Hct 37.7 Plt 103]000
84022 มิย 2554ศาลเจ้า(ฝั่งถ.ปิ่นเกล้าทิศใต้)ขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชือน.ส.กัญณัฏฐ์ ภู่พูลเพียร อายุ 19 ปี ที่อยู่ 42/3 ม.2 ต.ขุนแก้ว มีอาการไข้ เจ็บคอ 1 วัน รักษาที่รพ.นครชัยศรี แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก ผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี
84122 มิย 25544บางใหญ่บางใหญ่นนทบุรีผู้ป่วยเป็นสท.เทศบาลบางใหญ่ นอนพักรักษาที่รพ.นนทเวช
84223 มิย 255419 ม. 6 บ้านทุ่งสว่างบัวมาศบรบือมหาสารคามเป็นไข้สูง มา 3วัน แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบรบือ วันที่ 20 มิถุนายน 2554
84323 มิย 2554คลีกลิ้ง ม.7คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง ปวดท้อง tt+
84423 มิย 2554หนองบัวดง ม.1หนองบัวดงศิลาลาดศรีสะเกษไข้ ปวดศรีษะ tt+
84523 มิย 255413ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรีไข้เลือดออก
84623 มิย 2554หมู่ที่ 4 บ.ห้วยกอก ต.ดอนต อ.ดอนตาล จ.มุกดาหารดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 23 มิ.ย. 54 เวลา : 11.05 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธนกร เมเศรษฐี อายุ 9 ปี….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 33 ม.4 บ.ห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 33 ม.4 บ.ห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 21 มิ.ย. 54 วันรักษา : วันที่ 23 มิ.ย 54 นัด F/U 24/06/54 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O DF ปัจจุบันวินิจฉัย : R/O DF
84723 มิย 2554หมู่21นาทรายลี้ลำพูนรพ.ลี้ แจ้งว่าพบผุ้ป่วยDHF 1รายที่หมู่ 21
84823 มิย 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกDF 1รายด.ช.ภาณุพงษ์ มะชัยอายุ 11 ปี บ้านเลขที่110/11ม.5ต.ธรรมศาลาป่วย18มิ.ย.54Admit 22มิ.ย.54WBC=2340Hct=41.3Plt=158000
84924 มิย 2554บ้านทุ่งแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดท้อง มาจาก บางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11มิ.ย. 54
85024 มิย 2554บ้านหองปักษา ม.12หนองทัพไทยพนมไพรร้อยเอ็ดไข้สูงติดต่อกัน 7 วัน เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยโสธร admit 2 วัน แพทย์ให้กลับบ้านได้ แต่อาการไข้ยังคงไม่ลด
85124 มิย 2554บ้านหนองลุมพุก ม.5หนองทัพไทยพนมไพรร้อยเอ็ดไข้สูง 3 วัน มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และถ่ายเหลว เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านหัวนา จึงแนะนำให้ไปเจาะเลือด เพราะสงสัยไข้เลือด ปรากฏว่าไม่พบไข้เลือดออก
85224 มิย 2554หมู่ 7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.จันทนา แสงสีรุ้งเพชร อายุ 16ปี บ้านเลขที่ 25 ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 3 มิ.ย.54 พบ/แจ้ง 11 มิ.ย.54
85324 มิย 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ไพฑูรย์ ร่มโพธิ์ธารทอง อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 10 มิ.ย.54 พบ/แจ้ง 14 มิถุนายน 2554
85424 มิย 2554หมู่ 4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ชุติมา มาลาวงษ์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 54/99 ม.4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct=37.8 WBC=1,730 P=67,000
85524 มิย 2554หมู่ 4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางสาวสุวรา เหมือนดาว อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 15 มิ.ย.54 พบ/แจ้ง 18 มิ.ย.54 Hct=30.6 WBC=5,170 Plt=132,000
85627 มิย 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วไข้ลือดออกจำนวน1รายชื่อด.ญ.รัชนีกร มะชัยอายุ7ปีบ้านเลขที่110/11ม.5ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่19มิ.ย.54พบวันที่25มิ.ย.54WBC=5020Hct=34.2Plt=169000
85727 มิย 255443 ม.3 ้านสระเตยหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรีวันที่ 27 มิย.54 เวลา 09 .34 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสนได้รับแจ้งจากงานระบาด สสอ.เลาขวัญว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑ ราย ชื่อ ดญ.ไพลิน เภาตา 7 ปี บ้านเลขที่ 43 ม.3ต.หนองโสน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11มิย.54เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เลาขวัญวันที่ 14 มิย.54แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก
85827 มิย 2554ม.5,ม.10ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย คือ นางศิริพร เกิดแต้อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/2 ม. 5 ต.ตาก้อง ป่วยวันที่ 21 มิ.ย.54 พบผู้ป่วย 25 มิ.ย. 54 ผลWBC 4490 Hct 43.6 PLt 242000 นอน รพ.นครปฐม รายที่ 2 นางสุดใจ พุ่มพิทักษ์กุล อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 52 ม. 10 ต.ตาก้อง ป่วยวันที่ 22 มิ.ย. 54 พบผู้ป่วย 24 มิ.ย. 54 นอน รพ. สนามจันทร์ ผลเลือด WBC 6640 Hct39 Plt131000
85927 มิย 2554บ้านห้วยหมากผานกเค้าภูกระดึงเลยผู้ป่วยชายไทย อายุ 10 ปี ปวยด้วยโรคไข้เลิอดออก เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20มิ.ย.54 รับแจ้งรายงาน 23 มิ.ย.54 เวลา 16.30 น.
86027 มิย 2554ภูกระดึงนครปฐม
86127 มิย 2554ม.15โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อด.ญ.ทัดดาว ห้วยหงษ์ทอง อายุ 12 ปี เริ่มป่วย 15 มิ.ย.54 พบ+admid19มิ.ย.54
86227 มิย 2554ม.3โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากผุ้ป่วยซึ่งขณะนี้กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม ด้วยโรคไข้เลือดออก ชื่อนายสมบูรณ์ อดเหนียว อายุ 41 ปี อาชีพค้าขายตามตลาดนัด เริ่มป่วยที่อาการ 24 มิ.ย.54 พบ 25 มิ.ย.54โดย 14วันก่อนป่วยได้ไปขายของตลาดนัดโพรงมะเดื่อ บอสโกฯ บ้านนา
86327 มิย 2554เมืองนครปฐมนครปฐม
86427 มิย 2554ม.8โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งพบผู้ป่วยชื่อนายทศพล ทรัยพ์ปราการ อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 66 ม. 8 ต.พ.ดป่วยเป็นไข้เลือดออกวันที่ 18/6/54พบ25/6/54
86527 มิย 2554หมู่บ้านน้ำดิบสามัคคีข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่อสม.รายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก
86627 มิย 2554หมู่บ้านนำดิบสามัคคีข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่อสม.รายงานว่าพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก
86727 มิย 2554หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลวกทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.ท่าม่วงมีผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาตั้งแต่วันที่19มิย.54เป็นโรคไข้เลือดออกโดยรับแจ้งเวลา13.30น.ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่51/3ม.6ต.ท่งทองอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี
86827 มิย 255432 ม.7 บ้านโนนม่วง ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญพ่นหมอกควัน สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท
86927 มิย 255474 ม.1 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญพ่นหมอกควัน สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท
87027 มิย 2554176ม.1บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
87127 มิย 2554101ม.1บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
87227 มิย 255434ม.8บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
87327 มิย 255462ม.8บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
87427 มิย 2554ทุ่งกระโตนปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว Hct 44.7% WBC 2,400เซลล์/ลบ.มม Plt70,000 เซลล์/ลบ.มม Lymphocyte 22.4 % Tunique Test -
87527 มิย 2554ทุ่งกระโตนปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว มีตุ่มแดงตามแขน เริ่มป่วย 16/6/2554 พบ 20/6/2554ผล Hct.42.5% WBC3,600 เซลล์/ลบ.มม Plt.53,000เซลล์/ลล.มม Lym.48% Tunique Test พบ 7-8 จุด
87628 มิย 2554บ้านเส้งบ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูนรับแจ้งรายงานพบผู้ป่วยเพศหญิง ป่วยเป็นไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านเส้ง ตำบลบ้านแป้น ป่วยเป็นไข้เลือดออก จึงเข้าดำเนินการควบคุมโรคโดยเร่งด่วย วันที่ 27มิย.54 รับแจ้งพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย เพศชายป่วยเป็นไข้เลือดออก
87728 มิย 2554หมู่ 13 บ้านปากคลอง 23พระอาจารย์องครักษ์นครนายกผู้ป่วยชื่อ นางจริน ประสิทธิ์ อายุ 45 ปี มาด้วยอาการไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ามูก เจ็บคอเล็กน้อย ปวดตามกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย 2 วันก่อนมา มารับการรักษาที่ สอ.บ้านปากคลอง 22 เมื่อ 27 มิ.ย. 54 ได้ยาPara500 mg Domperidone ORS Roxitromycin นัดมาวันนี้ ทำ Touriquet test ให้ผลบวก ร่วมกับอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน จึงส่ง รพ.องครักษ์ BP= 87/70 mmHg T=36.7 C
87828 มิย 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธิปก จารุสุทธิรักษ์ บ้านเลขที่ 40/3 ม.14 ตำบลโพรงมะเดือ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียน
87928 มิย 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางสุกัลยา เดชพละ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 30 ม.14 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วย 20 มิ.ย.54 รักษา 22 มิ.ย.54 WBC=3,262 Hct=38.3 Plt= 79,000
88028 มิย 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วิไลวรรณ คูณวิเศษ อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 17 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 21 มิ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,200 Hct 41.7 Plet 108,000 กำลังรักษาอยู่
88128 มิย 2554หนองหลักทุ่งหัวช้างลำพูนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ได้รับรายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายทิตย์ แก้วเอื้อง อายุ 31 ปี แพทย์วินิจฉัย DHF โดยผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุ้งหัวช้าง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนปม จึงดำเนินการสอบสวนและควบคุมรค ระหว่างวันที่ 17-19มกราคม 2554 ดังนี้ 1.สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI=9.09 และมีน้ำขังบนพลาสติกที่ใช้คลุมปากโอ
88228 มิย 2554หมู่ที่1 บ้านกร่างทองทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรีผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเมื่อ 6 วันที่แล้วรับการรักษาที่คลินิก อาการไม่ดีขึ้นไปรพ.ท่าม่วงเมื่อ 1 วันที่ผ่านมาแพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก ทางรพ.สต.ได้รับรายงานจาก สสอ.ท่าม่วง เวลา 11.30 น.วันที่ 28 มิย.54
88328 มิย 255415 ม.1 บ้านเบญจภาสปากพลีปากพลีนครนายกเวลา 14.10 น.รับแจ้งจาก จนท.สสอ.ปากพลีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ นายอนุชา ทับทิม อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษาโรงเรียนวีรพัฒน์ จ.นครนายก ประวัติมีบิดาทำงานที่ รร.จปร นย.มารดาพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15 ม. 1 บ้านเบญจภาส ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนยก ก่อนป่วยผู้ป่วยจะพักอาศัยกับบิดาที่ จปร.ตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือที่ รร.วีรพัฒน์ ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 15 ม. 1 ต.ปากพลี ผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 24 มิ.ย 54 จนวันที่ 27 มิถุนายน 54 เวลาประมาณ 20.00น.ผู้ป่วยเดินทางกลับมาหามารดาที่บ้านเลขที่ 15 ม.
88428 มิย 2554ม.3บ้านท่าพุทราและม.4บ้านคลองเจริญท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชรพบผู้ป่วยมีอาการตัวร้อนไข้ไม่ลดรายแรกที่ม.3ต.ท่าพุทราเป็นเด้กนักเรียนชั้นป.4รร.ท่าพุทราต่อมาเมื่อวันที่24มิ.ย.54พบผู้ป่วยรายที่2ที่ม.4บ้านคลองเจริญและรายล่าสุดพบเมื่อวันที่27มิ.ย.54ที่ม.4บ้านคลองเจริญ
88528 มิย 2554โพธิ์ทองพัฒนาบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยเริ่มป่วย 23 มิ.ย.2554 รักษา 23 มิ.ย.2554
88628 มิย 2554บ้านช่องลมวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชรผู้ป่วยเพศชายอายุ 8ปี มีอาการไข้สูง เป็นมา 3 วัน
88729 มิย 2554ม.1 จำนวน 3 ราย และม.10 จำนวน 1 รายนราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับรายงานจากรพ.ห้วยพลูพบผู้ป่วย 2 ราย อยู่ม.10และม.1 และได้รับรายงานจากรพ.หลวงพ่อเปิ่น 2 ราย อยู่ม.1ทั้ง2ราย
88829 มิย 255411หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่11 ตำบลหัวเขา จำนวน 2 ราย
88929 มิย 2554หนองศาลา ม.10คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง อาเจียน tt+
89029 มิย 2554หนองศาลา ม.10คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษไข้สูง ไอ TT+
89129 มิย 2554118 ม.10สามง่ามดอนตูมนครปฐมรพ.ดอนตูม ได้รับแจ้งจากร้านขายยาสามง่ามโอสถ ว่าพบผู้ป่วยสงสัย ไข้เลือดออก มารับบริการที่ ร้าน แล้วจะไปรักษาต่อ ที่ รพ.สนามจันทร์
89229 มิย 2554หมู่ที่ 1 บ้านธงชัยธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีคนไข้มีไข้สูงมาก มา 2 วัน ปวดมึนศรีษะ อ่อนเพลีย ไม่ไอ มีน้ำมูกใสรับประทานอาหารได้น้อยอาเจียนตั้งแต่เมื่อวานนี้เจาะเลือดHCT 44
89329 มิย 2554บ้านหนองปลิง หมู่ 3ดอนเมยเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ
89429 มิย 2554200 หมู่ 6 บ้านด่านกอยคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะ
89529 มิย 2554หมู่ที่2 บ้านแหลมสวนหลวงสวนหลวงอัมพวาสมุทรสงครามเมื่อกลับจากโรงเรียน ในวันที่19มิ.ย.54 ผู้ป่วยผู้ป่วยมีอาการ ตัวร้อน ซึม ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มารดาจึงนำไปรักษาที่คลินิค
89629 มิย 2554บ้านคลองจินดาคลองจินดาสามพรานนครปฐมทีม SRRT บ้านคลองจินดา รับแจ้งจากเจ้าบ้านว่า ลูกสาวเป็นไข้เลือดออก รักษาที่ รพ.บ้านแพ้ว (แพทย์ยื่นยันการวินิฉัย)อเพศหญิง อายุ 24 ปี เลขที่ 50 ม.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
89729 มิย 2554หมู่ที่ 8 ม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. งานระบาดวิทยา รพ.สต.บ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านม่วงตารส จำนวน ๑ ราย ชื่อนายชัยวัฒน์ สะอาดชูชม อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๘ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งานระบาดวิทยาจึงร่วมกับงานควบคุมโรคติดต่อและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการออก
89830 มิย 2554โพนเมืองมะทันหนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานีป่วยเป็นโรคไข้เลือดออ
89930 มิย 2554วังมนหนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานีป่วยเป็นไข้เลือดออก
90030 มิย 2554บ้านหนองแสง หมู่2ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีป่วยเป็นไข้เลือดออก
90130 มิย 2554หนองแสง หมู่13ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีป่วยเป็นไข้เลือดออก
90230 มิย 2554หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาลุ่มหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้นตามตัว
90330 มิย 2554ม.2 ต.หัวตะพานหัวตะพานวิเศษชัยชาญอ่างทองผู้ป่วยราย แรกไปเฝ้าหลานที่ป่วยที่โรงพยาบาลโดยหลานป่วยเป็นไข้แพทย์ DX Viral InFaest โดยลักษณะอาการคล้ายกับไข้เลือดออก จึงทำให้ญาติที่เฝ้าคือนางสมบัติ ม.2 จึงป่วยแพทย์วินิจฉัย DHFและการควบคุมโรตภายในม.2หลังจากรับแจ้งจาก SRRTอำเภอ การควบคุมไม่รวดเร็ว ไม่ถูกต้อง จึงทำให้มีCase ที่ 2,3ตามมา
90430 มิย 2554บ้านทุ่งมหาชัยมหาชัยไทรงามกำแพงเพชรได้เดินทางไปเผ่าศพญาติที่ จ.นครสรรค์ กลับมาอยู่บ้านเริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ลักษณะคล้ายอาการไข้เลือดออก
90530 มิย 2554ม.11 บ้านคลองเรือ,ม.21บ้านเพชรนครเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรปวดศีรษะ ไข้สูง
90630 มิย 2554ม.7 ต.วารินวารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ ไข้เวลากลางคือ บ้านอยู่ทุ่งนา เป็นมา 2 วัน
90730 มิย 2554หมู่ที่ 9วัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยไข้สูง คลื่นส้ อาเจียน 2 วัน
90830 มิย 2554บ้านน้ำจานกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่อสม.แจ้งว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายไข้เลือดออก
90930 มิย 2554บ้านห้วยทรายดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่ได้รับรายงานจาก รพ.ดอยหล่อ ว่ามีผู้ป่วยมารับการรักษาที่รพ.แผนกผู้ป่วยนอก แพทย์วินิจฉัยว่าสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก(R/O DHF)
91030 มิย 2554บ้านยานาง หมู่ที่ 2เพ็กใหญ่พลขอนแก่นมี อสม.แจ้งว่ามีคนไข้ที่บ้านตัวเอง เป็นลูกชาย ของ อสม.เองมีไข้มา3วัน ไข้สูงตลอด ซึม
9111 กค 2554หมู่ 8 ต. โพนรงมะเดื่อโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งพบผู้ป่วยจำนวน1 ราย ชื่อ นาย สมชาย แซ่คู อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 118 ม. 8 ต. โพรงมะเดื่อ ทำงานอยู่ที่ โรงงาน mvs พื้นที่ หมู่ 2 ต. โพรงมะเดื่อ
9121 กค 2554179 ม.10 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย คือเด็กชายปภังกร เซี่ยงฉิน อายุ 4 เดืน อยุ่บ้านเลขที่ 47 ม.10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เข้ารับการักษาโรงพยาบาลสนามจันทร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ประวัติการเจ็บป่วย มีอาการไข้ ตัวร้อน รับประทานยาลดไข้ ไข้ไม่ลด จึงเข้ารับการักษา แพทย์สั่งเจาะเลือดตรวจผลการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก ผลการรักษาหายเป็นปกติ
9131 กค 255447 ม.10 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย คือเด็กหญิงรัชนี เทียนทองอายุ 7 ปีอยู่บ้านเลขที่ 179 ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มแรกมีอาการไข้ปวดศรีษะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองงูเหลือม อาการไม่ดีขึ้นจึงไดรับการส่งรักษาต่อโรงพยาบาลนครปฐมจนผู้ป่วยหายเป็นปกติ
9141 กค 2554บ้านชะอี้ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีสสอ.แจ้งผู้ป่วยไข้เลืออก ม.7 ชะอี้ นางหนูจันทร์ คำสว่าง บ้านลขท่ 18/7
9151 กค 25544ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง อาเจียน เป็นมา 3 วัน เบื่ออาหาร
9161 กค 2554ม.22 บ้านประชาสุขหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรีเริ่มแรกผุ้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดตามตาม 2วันผ่านมาอาการไม่ดีขึ้นจึงได้ไปพบแพทย์ แพทย์สั่งเจาะเลือด และได้วินิจฉัย สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก และสั่งให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัว จนถึงวันที่ 21 มิ.ย.ได้ออกจากโรงพยาบาล
9171 กค 2554บ้านสองห้อง ม.6กำพี้บรบือมหาสารคามผป.เริ่มป่วยวันที่ 29 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษาที่รพ.บรบือวันที่ 30 มิ.ย.54 รับแจ้งจากสสอ.บรบือว่าเป็นไข้เลือดออก วันที่ 1 ก.ค.54เวลา14.30 น.
9182 กค 2554หมู่7 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยDHFจำนวน1รายนายพัทธพงษ์ เกตุอู่ทองอายุ15ปี32ม.7ต.ธรรมศาลาป่วย27มิ.ย.54พบ1ก.ค.54WBC2310Hct50.2Plt9300
9192 กค 2554หมู่7 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยDHFจำนวน1รายนายพัทธพงษ์ เกตุอู่ทองอายุ15ปี32ม.7ต.ธรรมศาลาป่วย27มิ.ย.54พบ1ก.ค.54WBC2310Hct50.2Plt9300
9202 กค 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยจำนวน 1รายนายสนธิชัย ฤทธิ์เดชอายุ29ปีบ้านเลขที่137/1ม.5ต.ธรรมศาลาป่วย26มิ.ย.54พบวันที่1ก.ค.54WBC=1910Hct42Plt11000
9212 กค 2554บ้านบัว หมู่ 8กุดบากกุดบากสกลนครเมื่อวันที่ 30 พฤาภาคม 2554 พบผุ้ป่วยมาลาเรียจำนวน 1 ราย เสียชีวิต
9223 กค 2554ม. 3โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นฐ.ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน1 ราย ชื่อ ด.ญ.จีลดา พวงเจริญ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 210 ม. 3 ต. โพรงมะเดื่อ เรียนที่รร. โพรงมะเดื่อวิทยาคม เริ่มป่วย 27 มิ.ย 54 พบ 2 ก.ค. 54
9234 กค 2554หมู่3,4สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการมีผูป่วยโดยดรคไข้เลือดออกจำนวน 4ราย เป็นหมู่3จำนวน1ราย หมู่4จำนวน 4ราย
9244 กค 2554ม.11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์แม่ต๋ำพญาเม็งรายเชียงรายพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 40 ม.11 ป่วยเป็นไข้เลือดออก
9254 กค 25542ช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์เริ่มป่วย 19 มิ.ย.54 พบผู้ป่วย 23 มิ.ย.54 มีอาการหนาวสั่น มีผื่นขึ้นตามร่างกาย คัน ออกควบคุมโรค 24มิ.ย. 54
9264 กค 2554หมู่ที่ 3หนองไผ่ล้อมหนองสองห้องขอนแก่นผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียน ม.ต้น
9274 กค 25542บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนรพ.ทุ่งหัวช้าง แจ้งว่ามีผู้ป่วย DF ในพื้นที่รับผิดชอบ
9285 กค 2554ม.1โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ. ว่าพบผู้ป่วย 1ราย ชื่อ สุพัตรา ศรีอุ่นศรี อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 88 ม.1 ต. โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วย วันที่29 มิ.ย. 54 พบ 4 ก.ค. 54
9295 กค 2554บ้านรางสะเดาพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรีผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ราชพฤก แม้นทิม เริ่มป่วย 28 มิถุนายน 2554 ไปรับการรักษาที่ รพ.มะการักษ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
9305 กค 2554หนองนาแช่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองแจ้งว่าพบผู้ป่วย DHF ชื่อ ด.ญ. นิชากร จงพัฒนาทวีศักดิ์ บ้านเลขที่ 216 ม.3 ต.โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 29 มิ.ย.54 พบ 4 ก.ค.54
9315 กค 2554โชคชัยพัฒนาคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชรผู้ป่วยมีอาการคลายเป็นโรคไข้เลือดออก
9325 กค 2554โชคชัยพัฒนาคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชรพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
9335 กค 2554ม4ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีไข้สูงมา 3 วัน
9345 กค 255445 ม.2หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญรับแจ้งจาก ทีม srrtอำเภอว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษาที่ รพ.อำนาจเจริญด้วย แพทย์วินิจฉัยเป็น R/O DHF ตอนนี้กำลังรับการรักษาอยู่
9355 กค 2554ดอยครั่งทาขุมเงินแม่ทาลำพูนรับรายงานจากสสอ.พบผู้ป่วยDF จำนวน 1 ราย
9366 กค 2554บ้านหนองนางแช่ หมู่ ๓โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.เกรียติชัย ครองวะระ ที่อยู่ ๕๗ ม.๓ ต.โพรงมะเดื่อ
9376 กค 2554บ้านนาเวียงท่าผาเกาะคาลำปางได้รับแจ้ง พบผู้ป่วย df 1 ราย วันที่ 22 มิ.ย. 54 เวลา 10.00 น รักษา ที่รพ.เกาะคา ผู้ป่วย ชาย อายุ 27 ปี ม. 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา ผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 19 มิ.ย. 54 จึงได้ทำการสอบสวนโรคเฉพาะราย และยืนยันการวินิจฉัยโรคที่ รพ.เกาะคา จากการสอบสวนโรค ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ ในช่วงระยะเวลา 7 - 14 วันก่อนป่วย และเมื่อไปสอบสวนโรคในหมู่บ้าน พบผู้ป่วยมีไข้และสงสัยเป็น ไข้เลือดออก เพิ่มอีก 1 ราย แต่ไปรักษาที่คลินิก โดยบ้านอยู่บริเวณใกล้บ้านผู้ป่วยรายแรก จาการสอบถาม พบว่า เริ่มป่วยวันที่ 18 มิ.ย.25
9386 กค 2554ปุน หมู่ที่ 6ไพรขุนหาญศรีสะเกษผู้ป่วยชาย15 ปี เรียนวิทยาลัยการอาชีพ ป่วย 17 มิถุนายน 54
9396 กค 255413ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วย1ราย เพศหญิงหมู่13
9406 กค 25546ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย เพศชาย หมู่ 6
9416 กค 25543ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.เมืองพบผู้ป่วย 1 รายเพศหญิง หมู่ 3
9426 กค 2554หมู่9 บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจากประธานอสมระดับหมู่บ้าน
9436 กค 25549 ม.12 บ้านคำน้อยห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญไข้เลือดออก นายฤทธิชัย ไขแสง อายุ 19 ปี
9446 กค 2554หมู่ที่ 5 บ้านโคกตามอนบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจากประธานอสมระดับหมู่บ้าน
9456 กค 2554หมู่ที่2บ้านพลวงใต้บ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
9466 กค 2554หมู่ที่9 บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
9476 กค 2554หมู่ที่9 บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
9486 กค 2554หมู่ที่9บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
9496 กค 2554หมู่ที่9บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
9506 กค 25541บางแก้วนครชัยศรีนครปฐม
9516 กค 25544บางแก้วนครชัยศรีนครปฐม
9526 กค 2554หมู่ 2 บ้านไผ่ขวางไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยบ้านเดียวกันจำนวน 4 ราย
9536 กค 2554หมู่ 13กังแอนปราสาทสุรินทร์ได้รับแจ้งว่ามีผุ้ป่วยสงสัยไข้เดงกี่
9546 กค 2554170 ม.2 ต.พานทองพานทองไทรงามกำแพงเพชรผู้ป่วย มีอาการตัวร้อน นอนอยู่ที่รพ.ทรายทองวัฒนา
9556 กค 2554บ้านท่าผาท่าผาเกาะคาลำปางพบผู้ป่วย สงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย ได้รับแจ้งจาก รพ.เขลางค์ราม วันที่ 6 ก.ค. 2554 พบว่าผู้ป่วย เริ่มป่วยวันที่ 3 ก.ค. 2554 สองสัปดาห็ก่อนไป เดินทางไป จว.สุพรรณบุรี และ ไปเป็นไข้ ไปรักษา ที่ รพ.เปาโล กทม. เดินทางกลับ จ.ลำปาง วันที่ 2 ก.ค.54 ไป รักษาต่อที่ รพ.เขลางค์ราม แพทย์ ให้รับเป็นผู้ป่วยใน
9566 กค 25549ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งทาง สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย หมู่9
9576 กค 25544ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้ง สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย หมู่ 4
9586 กค 25549ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้ง สสอ.เมือง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย หมู่ 9
9596 กค 2554บ้านดอนงัว หมู่ที่ 10ดอนงัวบรบือมหาสารคามพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายวันที่15 มิย.54รับรายงานเพิ่มอีกวันที่ 1 กค.54และเพิ่มอีก 1รายวันที่ 3 กค.54
9606 กค 2554ม.5 ต.พังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.ท่าม่วงว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก ชื่อนายนำพล รัตน์แก้ว อายุ 16 ปี ที่อยู่ 164/2 ม.5 เริ่มป่วย 5 มค.2554 พบผู้ป่วย 6 มค.2554 ได้รับแจ้ง 7 มค.2554 เวลา 16.00 น.
9616 กค 2554ม.5พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.ท่าม่วงเวลา 11.30น.ว่ามีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกชื่อด.ช.ศุภโชค มั่นคง อายุ 12 ปี ที่อยู่5/2 ม.5
9627 กค 2554ดาวดึงส์ไทรโยคกาญจนบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.สมเด็จพระปิยฯเมื่อ 27 มิ.ย.54
9637 กค 2554ม.4 บ้านกระจูดไม้แก่นไม้แก่นปัตตานีไข้มา 6 วัน เจ็บหน้าท้อง ถ่ายเป็นสีน้ำตาล
9647 กค 25544 บ้านรางสะเดาพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรีตัวร้อน เป็นมา 3 วัน
9657 กค 2554ม.3 บ้านดอนแดงท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนมผู้ป่วยมีไข้ เหนื่อยอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียนบ่อยครั้ง ไปรับการรักษาที่คลินิก เป็นมา 3 วัน
9667 กค 2554ม.5 บ้านนาเพียงท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนมพบผู้ป่วยมาด้วยไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด ปวดเอวร่วมด้วย เป็นมา 4 วัน มีอาเจียน 5 ครั้ง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง เป็นมา 9 ชม.
9677 กค 25543ไทรงามบางเลนนครปฐมรับแจ้งจากทางรพ.บางเลน พบผูป่วย DHF 1 ราย
9687 กค 255431 ม.10หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมแจ้งผุ้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 รายคือนางสาวอินธิรา ไทรชมภู อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มต้นผู้ป่วยมีอาการไข้สูงปวดศีรษะ อาเจียนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเทพากร ประมาณ 5 วัน ขณะนี้กำลังทำการรักษาอยู่
9697 กค 2554บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19แม่เปาพญาเม็งรายเชียงรายทาง รพ.พญาเม็งรายแจ้งมีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
9707 กค 2554บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7ไม้ยาพญาเม็งรายเชียงรายวันที่ 1ก.ค 54 ผู้ป่วยเดินทางจากจังหวัดน่านกลับมาบ้านที่จังหวัดเชียงราย 2 วันต่อมา มีอาการตัวร้อน ปวดศรีษะ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.เทิง แพทย์ s/o DHF
9717 กค 25548ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรมีไข้ตัวร้อนมาหลายวันและเข้าการรักษาที่ โรงพยาบาล
9727 กค 2554คูเมืองออกวารินชำราบอุบลราชธานีDF
9737 กค 2554ห้วยขะยุงตกห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานีDF
9747 กค 2554โนนเค็งคำขวางวารินชำราบอุบลราชธานีDHF IPD
9757 กค 2554ดอนกลางเหนือธาตุวารินชำราบอุบลราชธานีDF IPD
9767 กค 2554โนนโหนนโนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานีDF R/o
9777 กค 2554ดอนหนองบัวโนนผึ้งวารินชำราบอุบลราชธานีDF OPD
9787 กค 2554โนนงามเมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานีDF DSS
9797 กค 2554โพธิ์ออกโพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานีDF IPD
9807 กค 2554ม.5 บ้านแม่ต๋ำกลางแม่ต๋ำพญาเม็งรายเชียงรายพบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 117 ม.5 ต.แม่ต๋ำ ป่วยมาจาก กทม. เจาะเลือดที่ รพ.ขุนตาลพบการป่วย DHF
9817 กค 2554กลางโนนผึ้งวารินชำราบอุบลราชธานีDF
9827 กค 2554ม.16 บ้านเขาเพิ่มเขาเพิ่มบ้านนานครนายกผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
9838 กค 2554หนองมะม่วงบางหลวงบางเลนนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.บางเลน เวลา 15.35 น.ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อนางรัตนา 133 หมู่ 19 ต.บางหลวง รักษาอยู่ที่ รพ.บางลี่
9848 กค 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1รายด.ญ.อัจจริมา กระจายศรีอายุ9ปีบ้านเลขที่38/2ม.5ต.ธรรมศาลาป่วย4ก.ค.54พบ8ก.ค.54ยังรักษาอยู่WBC2380 Hct=39.2Plt1160000
9858 กค 2554หมู่ 9โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายธนา เล้าโสภาภิรมย์ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 84/3 ม.9 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 ก.ค.54 พบ 6 ก.ค.54 แจ้ง 7 ก.ค.54 WBC=3330 Plt=38000 Hct=47 เบอร์โทร 0854051032
9868 กค 2554138 ม.7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพานรัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญสังว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือด
9878 กค 25544นราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับรายงานจากสสอ.บางเลน
9888 กค 2554ปราสาทเยอหมู่ 1ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษเป็นไข้สูง เวียนศรีษะ อ่นเพลีย
9898 กค 2554ปราสาทเยอหมู่ 10ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษไข้สูง มีผื่นแดง
9908 กค 2554ไพรบึงนครสวรรค์
9918 กค 2554หมู่ 8 บ้านบึงพระนางทองช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดตามกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ ปวดจุกท้อง
9928 กค 25541 บ้านสามพระยาสามพระยาชะอำเพชรบุรีพบผุ้ป่วย ชื่อนายอนันตชัย โซะพิทักษ์ ที่อยู่ 30 ม.1 ต.สามพระยา เริ่มป่วย วันที่ 14 เมษายน 2554 ไปรับการรักาาที่รพ.ชะอำวันที่ 20 เมษายน 2554 แพทย์วินิจฉัย สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
9938 กค 2554ไม้ยาสันโค้งไม้ยาพญาเม็งรายเชียงราย1 วันก่อนมา ผู้ป่วยรู้สึกปวดศีรษะ ใจสั่น รักษาที่ สอต.ไม้ยา อาการไม่ทุเลา รักษาต่อ ที่ รพ.พญาเม็งราย
9949 กค 2554หมู่ที่6บ้านหนองไพรวัลย์ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์PTตัวร้อนมีไข้สูงมา 2 วันปอดบวมร่วมและเป้นริดสีดวงหลังกลับจากรพช.สามร้อยยอด
9959 กค 2554คำหาดหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีรับการแจ้งข่าวจาก สสอ.เขมราฐ
9969 กค 2554บ้านวังม่วงหนองสิมเขมราฐอุบลราชธานีรับรายงานว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สสอ.เขมราฐ
99710 กค 2554บ้านเส้งบ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูนได้รับแจ้งจาก รพ.ลำพูน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแป้นอีก 1 ราย เป็นเพศหญิง ป่วยเนื่องจากในละแวกนั้น ก่นหน้ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 2 ราย
99810 กค 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายสิทธิศักดิ์ สระแก้ว205ม.8 WBC5270Platelete283000Hct38
99910 กค 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.สุธิตา วรสิงห์ 226/4ม.8(ห้องเช่า)WBC 2120Platelete91000Hct38.7
100011 กค 2554ดอนหว้าหัวสะพานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รพ.พจก
100111 กค 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.ธัญนพ จันทร์สืบเชื้อสายอายุ 9 เดือน 27/2 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 19 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษา 20มิ.ย.54 แจ้งโรค 23 มิ.ย.54 รพ.สนามจันทร์ WBC 7080 Hct 37 Plt 224,000 รายที่สอง ด.ญ.วรัญญา ศรีเรือง อายุ 9 ปี 98/1 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 21 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษา25 มิ.ย.54 รพ.นฐ. แจ้งโรค 26 มิ.ย.54 WBC 1740 Hct 39.5 Plt 115,000 รายที่สาม ด.ช.ทวีชัย กล่ำโรย อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 237/6 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 28 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษา 2 ก.ค.54 WBC 1380 H
100211 กค 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ช.ทรงยศ เนื้อแตงเย็น อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 98/1 ม.4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 26 มิ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.กรุงเทพคริสเตียนวันที่ 27 มิ.ย.54 แจ้งโรค 4 ก.ค.54 WBC 1800 Hct 33 Plt 121,000
100311 กค 25541นราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับรายงานจากสสอ.บางเลน ผู้ป่วยรักษารพ.ห้วยพลู
100411 กค 2554บ้านรัชดา2 หมู่ที่15เปือเชียงกลางน่านผู้ป่วยเพศหญิง อายุ28ปี มาด้วยอาการไข้37.9cปวดศีรษะ,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,ไอ,มีนำมูก,เสมหะสีเหลืองมา 2 วัน สิ่งที่ตรวจพบ:P116,RR20,BP100/60,TT.positive ผลlab:WBC4400 Plt.6-14 Hct.38.1 Atyp.Lym 43
100511 กค 2554ม.8กกดู่เมืองเลยเลยพบผู้ป่วยออกไข้เลือดออก 1 ราย เป็นเด็กชาย วัย 5 ปี กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
100611 กค 2554หมู่6โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายธีรพงษ์ เค้าภูไทย อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 110 ม.6 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 ก.ค.54 รักษา 5 ก.ค.54 โรงพยาบาลสนามจันทร์ WBC=2,510 Plt=41,000 Hct=49 เบอร์โทร 085-7008539
100711 กค 2554ม.8ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรมีไข้สูง 3วันและไม่ยอมลด ผู้ป่วยไปพบหมอที่โรงพยาบาล
100811 กค 2554หมู่ 7โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมพ.ต.ท.ชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 5 ก.ค.54 Admit 9 ก.ค.54 WBC=3,500 Hct=41.7 Plt=185,000 โรงพยาบาลนครปฐม เบอร์โทร 089-8068779
100911 กค 25548นราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.บางเลนว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 8
101011 กค 25546นราภิรมย์บางเลนนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.บางเลนพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
101111 กค 2554บ้านขลู่เหนือธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีอ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อยอาเจียนบ่อย ปวดศรีษะT37.5 R20 P88 BP100/70 TTไม่แน่นอนพบ 6 จุด
101211 กค 2554หมู่ที่ 2โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครปฐม นายอานนท์ อ่วมเกิด
101311 กค 2554ดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูวันที่ 11ก.ค.54 ได้รับแจ้งข่าวจากโทรศัพท์จากร.พ.หนองบัวลำภูุว่าได้เกิดไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ. สุทธิชา ประทุมทอด อายุ14ปี
101411 กค 25546บางช้างอัมพวาสมุทรสงครามพบเด็กมีไข้สูง นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก
101511 กค 255402นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศชายเริ่มป่วย 3มิย.54พบ8มิ.ย54รักษารพ.นครปฐม
101611 กค 255403นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยนักศึกษาเวียดนามเพศหญิง เริ่มป่วย 15มิย.54พบ19มิ.ย.54 รักษารพ.นครปฐม
101711 กค 2554หมู่ 1 บ้านช่องแคบท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีไข้เลือดออก
101811 กค 255402นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศชายอายุ 1 ปี เริ่มป่วย19ม.ย.54พบ19มิย.54แจ้งพบโรค22ม.ย.54รักษาโรงพยาบาลสนามจันทร์
101911 กค 255402นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศชายอายุ 20 ปีเริ่มป่วย17มิย.54พบผู้ป่วย 23มิย.54 รักษารพ.นครปฐม
102011 กค 2554หมู่ 3 บ้านท่าเสาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทรโยค
102111 กค 2554หมู่ 1 บ้านช่องแคบท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทรโยค
102211 กค 2554หมู่ที่ 10ลำพญาบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ม.10 ต.ลำพญา
102312 กค 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ศุภิสรา สุบรรเขียวมีอาการไข้อาเจียนและปวดศีรษะเริ่มป่วยเมือ่วันที่ 30มิ.ย.54 รักษา 3 ก.ค. 54
102412 กค 255406นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยเพศหญิง เอายุ 36ปีเริ่มป่วย6กค.54พบผู้ป่วย9กค.54รักษารพ.นครปฐม
102512 กค 25543ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 3 ต.ไทยาวาส
102612 กค 255460ม.1บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
102712 กค 25548ม.8บ้านหนองไฮต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
102812 กค 255478ม.1บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
102912 กค 2554หมู่5 บ้านวังยางช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดท้อง อาเจียนร่วมด้วย บริเวณบ้านค่อนข้างรก ครึ้ม มีแหล่งน้ำขังบริเวณบ้าน
103012 กค 2554หมู่ 4 บ้านเหนือทดองครักษ์นครนายกผู้ป่วยชื่อ นางแวววิมล พยงค์น้อย อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน 27 หมู่ 12 ต.พระอาจารย์ พักอาศัยจริง 7 หมู่ 4 ต.พระอาจารย์ เริ่มป่วย 9ก.ค.54 ด้วยอาการ ไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ ครบ 3 วัน วันนี้มีคลื่นไส้อาเจียน 2 ครั้ง อ่อนเพลีย ไม่มีเลือดออก ทำ Tourniquet test ให้ผลบวก(แขนขวา) จึงส่งรพ.องครักษ์
103112 กค 2554นาแวงเขมราฐอุบลราชธานีสุขศึกษาโรคไข้เลือดออก
103212 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ปราณีย์ สะสมทรัพย์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 28 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 2 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,590 Hct 42.7 Plet 60,000 กำลังรักษาอยู่
103312 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ธีรภัทร จีีนแสง อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 28 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 2 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,900 Hct 38.7 Plet 73,000 กำลังรักษาอยู่
103412 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายประสิทธิ์ โตใหญ่ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 3 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,320 Hct 51.4 Plet 30,000 กำลังรักษาอยู่
103512 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.สุรีย์พร จิตตสินนวา อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 28 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 2 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,420 Hct 34.7 Plet 80,000 กำลังรักษาอยู่
103612 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ปรียา โตใหญ่ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 4 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,090 Hct 43.7 Plet 130,000 กำลังรักษาอยู่
103712 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายการันต์ ตัญญา อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 4 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 4,300 Hct 47 Plet 89,000 กำลังรักษาอยู่
103812 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นางตุ๊กตา บุญญเลสนิรันดร์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 30 มิ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,870 Hct 36 Plet 150,000 กำลังรักษาอยู่
103912 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 มิ.ย. 54 รักษาวันที่ 4 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 1,770 Hct 43.2 Plet 69,000 กำลังรักษาอยู่
104012 กค 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.วิภาดา อินทร อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 1 ก.ค. 54 รักษาวันที่ 6 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,710 Hct 42.5 Plet 103,000 กำลังรักษาอยู่
104112 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายณศรัณย์ อภิโชติชัยวัชว์ อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 2 ก.ค. 54 รักษาวันที่ 7 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,700 Hct 41 Plet 119,000 กำลังรักษาอยู่
104212 กค 25544สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.กันต์พล จุ้ยศรีแก้ว อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 113/124 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 6 ก.ค. 54 รักษาวันที่ 7 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,300 Hct 34 Plet 188,000 กำลังรักษาอยู่
104312 กค 2554หมู่ 10 บ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามแก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามมหาสารคามมีอาการไข้ลอยสูงลอย หน้าแดง
104413 กค 255413บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก
104513 กค 255413บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก
104613 กค 25547บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก
104713 กค 2554หมู่ที่ 4 บ้านท่างามห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคามผู้ป่าย ป่วยเป็นไข้เลือดออกจากร้อยเอ็ด แต่มารับการรักษาตัวและพักที่ตำบลห้วยแอ่ง
104813 กค 2554บ้านหนองเรือเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งทางโทรศัพย์จากอสม.ว่าเด็กชายธงชัย ทุมรินทร์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 145 ม.9 บ้านหนองเรือ
104913 กค 2554บ้านโพรงมะเดื่อโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก(DHF) ชื่อ นส.สุพรรณนิกา วงษ์สกุล อายุ 21 ปี เรียนที่ ม. ราชภัฎ นฐ. บ้านเลขที่ 127/5 ม.5 ต.พด.
105013 กค 2554บ้านนาโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นฐ. แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก (DHF) ชื่อ ด.ช.จิรวัฒน์ ผิวอ่อน อายุ 7 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 24/4 ม.1 ต.พด.
105113 กค 2554บ้านน้ำลัด ม.3ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูเวลา 18.30 น. ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานเวชฯ รพ.ศรีบุญเรืองพบผู้ป่วยเพศชายอายุ 3 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 86/1 ม.3 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เบื้องต้นแพทย์ DX R/O DF ซึ่งเริ่มป่วยวันที่ 29 มิย. และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีบุญเรืองวันที่ 1 กค. 54
105213 กค 2554บ้านคูบ หมู่ที่ 9คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษไข้ มีจุดแดงตามผิวหนัง
105313 กค 2554บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 2คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษไข้สูง ปวดตามร่างกาย ปวดกระบอกตา มึจุดแดง
105414 กค 2554ม.3 บ้านดอนทรายหนองพลับเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
105514 กค 2554ม.1 บ้านสมอดานหนองพลับเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
105614 กค 25542พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นาย ขวัญชัย ธรรมชิโนรส อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๒ ตำบล พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบ ผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษา เวลาแจ้งโรค ๙.๒๘ น. WBC.๑๒,๐๑๐ Hct ๔๘.๑%. Plt ๒๐๑,๖๐๐
105714 กค 25547นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกบ้านเลขที่ 82/1ม.7
105814 กค 25541นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
105914 กค 25542นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106014 กค 255410นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106114 กค 25548หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106214 กค 25544นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106314 กค 255461ม.8นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106414 กค 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.วันวิษาธ์ พงษ์ณะเรศ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 199 ม.2 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 9ก.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 13ก.ค.54 WBC 6650 Hct 44.38 Plt 64,000
106514 กค 2554หมู๋ 7 ต.แก่งเสี้ยนแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีไข้ ตัวร้อน เป็นมา 3 วัน
106614 กค 2554หมู่ 8ต.แงเสี้ยนแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีไข้ ตัวร้อนจัดไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
106714 กค 2554ท่าขี้เหล็กนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นางดาว สร้อยกล่อม เริ่มป่วย 9 มี.ค. 54 พบผู้ป่วย 10 มี.ค. 54 ผู้ป่วยหาย
106814 กค 255411หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
106914 กค 255411หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
107014 กค 255412หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
107114 กค 255412หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้ลือดออก
107214 กค 2554ม.7ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรมีไข้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เด็งกี่
107314 กค 2554123 ม.3ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
107414 กค 25547หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
107514 กค 255457/1ม.7ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
107614 กค 2554ม.3ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ด.ฃ.มาโนช แสงฉาว อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 23/28 ม.3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 8 กรกฏาคม 54 รักษาวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ 13 กรกฏาคม 2554 สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษาอยู่ เวลาแจ้งโรค 11.25น. WBC.4,560 Hct.42.1% Plt.128,000
107714 กค 255445ม.3ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีใส่ทรายพ่นยา ให้ความรู้ประชาชน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
107814 กค 255457/1ม.7หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
107914 กค 255464/2ม.2ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
108014 กค 2554123ม.5ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
108114 กค 255451ม.4ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
108215 กค 255434 หมู่ 5บางระกำบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 ตำบลบางระกำ
108315 กค 2554หมู่ 8 บ้านบึงพระนางทองช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน
108415 กค 2554หนองตูบ หมู่ 6หนองโกบรบือมหาสารคามพบผู้ป่วยมีไข้สูง ผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย เลือดออกตามไรฟันจำนวน 1 คน
108515 กค 2554บ้านตาเอกใหม่กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย เดินทางมาจากอำเภอกันทรลักษ์
108616 กค 2554หมู่ 5 ตำบลตาก้อง บ้านนอกตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา10.00นทางรพ.นครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1 รายชื่อน.ส. ศิริรัตน์ ธงชัย อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 97 ม. 5 ต.ตาก้อง เริ่มป่วย 11 กค.54 พบ 15 กค.54ผลเลือด WBC2100 Hct37.5 Plt 134000
108717 กค 25543บางโพธิ์เหนือสามโคกปทุมธานีได้รับแจ้งจากรพ.ปทุมธานีว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
108817 กค 25543บางโพธิ์เหนือสามโคกปทุมธานีได้รับแจ้งจากรพ.ปทุมธานีว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
108917 กค 25545 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวขอนปากพลีปากพลีนครนายกเวลา 09.40 น.พบผู้ป่วยชื่อนายยอดรัก ยิ่งประเสริฐ อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง มาตรวจรักษาที่ รพ.สต.บ้านไผ่ล้อม มาด้วยอาการปวดศรีษะ มีไข้ เริ่มป่วยตอนเที่ยงของวันที่ 4 ก.ค 54 ตรวจพบจุดแดงใต้ผิวหนังบริเวณแขน 2 ข้าง หน้าแดง ตาแดง จากการวักประวัติผู้ป่วยพักอาสัยจริงอยู่เลขที่ 192/1 ม.7 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อยู่กับภรรยาและบุตร 2 คน ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน แต่เมื่อ 2สัปดาหืที่ผ่านมา บุรสาวคนโตอายุ 14 ปี ป่วยเป็นไข้เลือดออกนอนรักษาตัวที่ รพ.เจ้าพระยาฯปัจจุบันหายป่วยและไป รร.แล
109018 กค 2554หมู่ที่ 5 บ้านค้อน้อยกุดไหกุดบากสกลนครพบว่ารายงานผู้ป่วยจำนวน 1 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุดบาก เพศ ญ อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 158 ม.5 บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไข้มา 4 วัน เจาะ CBC พบผล LABเข้าได้กับนิยามโรคไข้เลือดออก รับไว้รักษาในตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุดบาก
109119 กค 2554ม.8 / ม.20 บ้านเลขที่ 15เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพบเจอที่ม.8ม.20นอนป่วยที่บ้าน
109219 กค 2554กระมัลพัฒนาโพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษมีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
109319 กค 2554บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรพนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1รายชื่ิอน.ส. สุดารัตนื รอดผล อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 23/1ม.7 ต.ตาก้อง ป่วยวันที่ 16 ก.ค. 54 พบผู้ป่วย 17 ก.ค.54 ผลเลือดWBC 4050 HCT 42.7 PLt 93,000
109419 กค 2554หนองไพรวัลยืศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อนมาประมาณ 1 ส้บปดาห์
109519 กค 2554สามแจ่มตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นางเนาวรัตน์ ภู่งาม อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 34/3 ม. 4 ต.ตาก้อง ผลเลือด WBC 3630 HCT 36.2 PLT 153000 เร่ิมป่วย 13 กค. พบผุ้ป่วย 17 กค.54
109619 กค 2554บ้านเลขที่ 170 คุ้มเนตรประไพ ต.เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่าดช.ภูฤทธิ์ โพธิ์อำพล อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 170 คุ้มเนตรประไพร นอนอยู่รพ.ร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค54 หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
109719 กค 2554บ้านเลขที่15ม.20คุ้มโรงสีเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่าดช.ธีรพงษ์ ถาวรวรรณบ้านเลขที่ 15 ม.20 คุ้มทางโรงสี เข้านอนรพ.ร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค 54 หมอวินิจฉัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก
109819 กค 2554บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่8เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่ามีเด็กป่วยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านม.8เป็นเด็กที่อาศัยและมาเรีียนหนังสือในพื้นที่ แต่ชื่อและที่อยู่อยู่จว.กาฬสินธ์
109919 กค 2554ม.20เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพบดช.มันทะเศษ แน่นอุดร อายุ5ปี12/1ม.20 ดญ.ปามีตรา มหาสัตย์ อายุ5ปี และดญ.ประพิศรา มหาสัตย์ อายุ ฃ7ปี 148ม.20นางสาวบุญยาดา จันประดา อายุ31ปี 19ม.20 หมอวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก
110019 กค 2554ม.19เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดดญ.ขวัญฤทัย ชมภูวิเศษ อายุ13ปี บ้านเลขที่149ม.19ต.เหนือเมือง หมอวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก
110119 กค 2554ม.23เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนายเกรียงไกร บรรลือ อายุ24ปีบ้านเลขที่418ม.23ต.เหนือเมือง
110219 กค 2554หมู่ที่ 3ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อนายมานะ โกแสนตอ
110320 กค 255441 ม.1 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
110420 กค 25541ม.8บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
110520 กค 255493ม.2บ้านโนนสวาท ต.หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
110620 กค 2554แดนทองบางโพธิ์เหนือสามโคกปทุมธานีพบผู้ป่วยโดยรับรายงานทางFAX จากรพ.ปทุมเวช
110720 กค 2554บ้านน้อยนาเจริญสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษผู้ป่วย admit รพ.ปรางค์กู่
110820 กค 2554บ้านน้อยนาเจริญสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
110920 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111020 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111120 กค 2554บ้านศรีเมืองใหม่สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111220 กค 2554บ้านศรีเมืองใหม่สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111320 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.อุทุมพรพิสัย
111420 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษopd รพ.ปรางค์กู่
111520 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษopd รพ.ปรางค์กู่
111620 กค 2554บ้านศรีเมืองใหม่สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111720 กค 2554บ้านศรีเมืองใหม่สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111820 กค 2554บ้านตาเปียงสำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษadmit รพ.ปรางค์กู่
111920 กค 255472 ม.2 ต.ดอนเมยดอนเมยเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญคลั่นเนื้อคลั่นตัว ไข้สูง หนาวสั่น
112020 กค 255423 หมู่ 09 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญชานุมานชานุมานอำนาจเจริญไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง อาเจียน 2 ครั้ง มีเลือดกำเดาไหล ปัสสาวะแสบขัด
112120 กค 255461 หมู่ 09 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญชานุมานชานุมานอำนาจเจริญมาตรวจเลือดตามนัด ไข้ปวดศรีษะไม่มีน้ำมูก เป็นมา5 วัน
112220 กค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.สุภาพร จีนแสง อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 12 ก.ค. 54 รักษาวันที่ 15 ก.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 1,730 Hct 38.6 Plet 94,000 กำลังรักษาอยู่
112320 กค 25548หินกองเมืองราชบุรีราชบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองราชบุรีว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
112420 กค 2554หมู่ 5 บ้านวังยางช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรพบผู้ป่วยมีไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อและตามข้อ ปวดกระบอกตา
112520 กค 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธนากร ขันธ์สุวรรณ อายุ 4 ปี เลขที่ 79/29 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 15 ก.ค.54 รักษา 20 ก.ค.54 WBC=4,710 Hct=40.7 Plt=161,000
112621 กค 2554ดอนหลี่ หมู่ที่10สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษพบเด็กมีอาการไข้ ปวดศรีษะ ทำทูนิเกสเทส ได้ผลบวก จำนวน 10จุด ส่งต่อสถานีอนามัย อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อโรงพยาบาลปรางค์กู่
112721 กค 2554ทุ่งกระโตนปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์เวลา 15.00น.พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก เป็นเพศหญิง อายุ 3.1 ปี รักษาผู้ป่วยใน รพ.บางสะพานน้อย ด้วยไข้สูง ซึม อ่อนเพลีย อาเจียน มา 3 วัน
112821 กค 2554บ้านหนองนกทาพัฒนาหนองคูขาดบรบือมหาสารคามได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลบรบือ จำนวน 1 ราย
112921 กค 2554ม.7โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพบผู้ป่วยชื่อ อรทัย ตันเจริญ เริ่มป่วย 12 มิ.ย. เข้ารับการรักษา 12 มิย. วินิฉัย Dhf และอีกประมาร1 อาทิตยืพบผู้ป่วยในบ้านเดียวกัน1 คน
113021 กค 2554ม.3โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีผู้ป่วยชื่อ วรพจน์ มีชาวนา อายุ22ปี บิดาชื่อนายสมพร มารดาชื่อนางจินดา เบอรืโทร 082-3557610 เริ่มป่วย 30 ม.ค.54 admit 5 ก.พ.54 วินิจฉัย Dhf
113121 กค 2554ม.7โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีผู้ป่วยชื่อ มณทิรา อินตุ้ม อายุ 37 ปีี บ้านเลขที่25 ม.7 เริ่มป่วย 9 ก.ค.54 admit 13 ก.ค. 54 วินิจฉัยdf
113221 กค 2554หมู่ 8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ด.ญ.กรรณิการ์ ศักดี อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.8 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 12 ก.ค.54 เข้ารับการรักษา 14ก.ค.54 รพ.นครชัยศรี WBC 2000 Hct 35.5 Plt 126000
113321 กค 2554หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. น.ส.ลัดดาวัลย์ พูลบัว อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 155/1 ม.1 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 12 ก.ค.54 เข้ารับการรักษา 17 ก.ค.54 รพ.นฐ. WBC 2510 Hct 31.3 Plt 224000
113421 กค 2554หมู่ที่4บ้านคลองเจริญท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชรไข้สูงกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลงปวดท้องอาเจียน
113521 กค 2554ดอนหลี่ หมู่ที่ 4สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษผู้ป่วยเป็นนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ป่วยมีอาการไข้ ปวดศรีษะ
113621 กค 2554ดอนหลี่ หมู่ที่ 4สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษผู้ป่วยเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหลี่ มีไข้ ปวดตามตัว ไม่มีอากาปวดท้อง
113721 กค 2554บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสมอสมอปรางค์กู่ศรีสะเกษผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศรีษะ เป็นมา 3 วัน ไม่มีอากาปวดท้อง
113821 กค 2554ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
113921 กค 255410ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน เป็นมา 1 วัน
114022 กค 25545ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.พุทธมณฑลว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก DHF 1 ราย เพศชายอายุ 35 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 147/15 ชุมชนโพธิ์ทอง ม.5 ตำศาลายา
114122 กค 2554หมู่ 1ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมน.ส.พรนภา สะสีสม อายุ 30 ปี แพทย์วินิจฉัยป่วยโรคไข้เลือดออก รักษา รพ.บางเลน
114222 กค 2554ม.5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมวันที่ 11 ก.ค. 2554 ได้รับแจ้งจาก รพ.พุทธมณฑล ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก DHFเป็นเพศหญิงอายุ 6 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11/9 ชุมชนโพธิ์ทอง ม.5 ต.ศาลายา
114322 กค 2554บ้านภูด่านกอยคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญได้รับแจ้งจาก รพ.ปทุมราชวงศา ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย
114422 กค 2554บ้านคำโพน หมู่ที่ 3คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญรับรายงาน จาก รพ.ปทุมราชวงศาว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
114522 กค 2554ม.19เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.1นอนอยู่รพ.รอ.2วัน หมอวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกดญ.วุฒิธิดาพร ศิริวุฒิ อายุ7ปี ดช.เกรียงไกร อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 281 ม.1 ต.เหนือเมือง
114622 กค 25544เกาะหวายปากพลีนครนายกได้รับแจ้งจาก สสอ.ปากพลี ว่ามีผู้ป่วยป่วยด้วยอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก admit ที่ รพ.ปากพลี แพทย์วินิจฉัย SDI
114722 กค 2554หนองคลองหนองโกบรบือมหาสารคาม
114823 กค 25541โพนค้อเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษรับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ 21 กค 54 เวลา 13.00 น.
114923 กค 25545เกาะโพธิ์ปากพลีนครนายกผู้ป่วย DF รักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายก
115023 กค 2554หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6ท่าเรือปากพลีนครนายก
115123 กค 2554หมู่ที่ 4หนองแสงปากพลีนครนายกรับแจ้งจากสสอ.ปากพลี ว่ามีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.ทีปกร ขำพ่วง ซึ่งไปรับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกรพ.ปากพลี
115223 กค 2554หมู่ที่ 4หนองแสงปากพลีนครนายกได้รับแจ้งจากสสอ.ปากพลี ว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในพื้นที่ ชื่อ น.ส.นริสรา วงทุมมา ซึ่งไปรับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกรพ.ปากพลี
115323 กค 2554หมู่ที่ 5หนองแสงปากพลีนครนายกได้รับแจ้งจากสสอ.ปากพลีว่าพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ซึ่งไปรับการตรวจรักษาที่รพ.นครนายก
115425 กค 2554บ้านพลังใหม่ หมู่ 11โพนงามอากาศอำนวยสกลนครผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายแรกในหมู่บ้าน
115525 กค 2554บ้านดอนไร่คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญเด็กหญิงอายุ 10 ขวบป่วยด้วยอาการเหนื่อเพลีย ไข้สูง มารับการรักษาที่รพ.สต.คึมใหญ่ อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งการรักษาต่อที่รพ.อำนาจ
115625 กค 2554บ้านดอนนาลุ่มหนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วย ชาย ไทย อายุ10 ปี อาการตัวร้อน ไข้ 38.9 องศาฯ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ถ่ายสีดำ เป็นมา ตั้งแต่วันที่ 22 กค 54 เด็กเริ่มซึม
115725 กค 2554ม.2บ้านค่ายบ้านค่ายระยองอสม.แจ้งว่าบุตรป่วยเป็นไข้เลือดออก
115825 กค 2554หนองไพรวัลยืศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อนมา 2 วัน
115925 กค 2554บ้านศาลาลัยศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ตัวร้อนปวดศรีษะ
116025 กค 2554หนองไพรวัลยืศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ปวดศรีษะตัวร้อน2 วัน
116125 กค 2554หมู่9 บ้านอำปึลกงบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายจากสำนักงานสาธารณสุข
116225 กค 2554หน่วยเฉพาะกิจร.213บ้านกุมเพนียงหมู่12บ้านพลวงปราสาทสุรินทร์รับแจ้งผู้ป่วยจำนวน 2รายจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
116325 กค 2554หมู่ที่ 13 บ้านสวายซอบ้านพลวงปราสาทสุรินทร์รับแจ้งผู้ป่วยจำนวน 1 รายจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
116425 กค 255421ม.6 บ้านทุ่งสว่างบัวมาศบรบือมหาสารคามผู้ป่วยมีไข้สูง จึงเข้ารับการรักาที่รพ.บรบือ
116525 กค 2554บรบือสกลนคร
116625 กค 2554บ้านหนอองหัวลิงในหนองแสงปากพลีนครนายกผู้ป่วยมีอาการไข้ ไม่มีน้ำมูกเป็นมา 3 วัน
116725 กค 2554บ้าคลองคล้าหนองแสงปากพลีนครนายกผป.กลับจาก รร.มีอาการไข้ไม่ลด
116825 กค 2554บ้านโคกกระชายหนองแสงปากพลีนครนายกผป.ไป รร.มาแล้วมีอาการไข้มาจาก รร.
116925 กค 2554บ้านหนองหัวลิงนอกหนองแสงปากพลีนครนายกผป.เป็นไข้มาจาก รร.มีไข้มา3 วัน
117025 กค 2554บ้านหนองหัวลิงนอกหนองแสงปากพลีนครนายกผป.เป็นไข้มาจาก รร.จึงได้มาพบหมอ.ที่รพ.สต.
117125 กค 2554บ้านหนองหัวลิงนอกหนองแสงปากพลีนครนายกผป.เป็นไข้มาจาก รร.จึงมาพบหมอที่รพ.สต.
117225 กค 2554108 บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2นาม่องกุดบากสกลนครผู้ป่วยมาด้วยอาการมีไข้ อ่อนเพลีย ซึม ปวดท้อง อาเจียน
117325 กค 2554บ้านนาแรมบ้านร้องงาวลำปางผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
117425 กค 2554โนนสว่างหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารcase R/O DF
117526 กค 2554หมู่ที่4 บ้านเตาปูนสวนหลวงอัมพวาสมุทรสงครามผู้ป่วยชื่อ นางสาวฐิโณทัย สุคนธมาน อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่52หมู่4ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นนักเรียน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ป่วยมีไข้สูง เจ็บคอ เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพายบาลอัมพวา เมื่อวันที่ 17 ก.ค.54 แพทย์R/O DHF
117626 กค 2554บ้านสันคะยอมป่าสักเมืองลำพูนลำพูนได้รับแจ้งจากรพ.ลำพูนว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.ลำพูนไข้ไอแห้งปวดศรีษะมีเลือดเกาเดาออกแพทย์วินิจฉัย DHF
117726 กค 2554บ้านดอนไร่คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงลอย เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ผลการ TT พบว่า POSITIVE จึงได้นัดมาติดตามผลการรักษา
117826 กค 2554หมู่ที่ 3 บ้านโรงหม้อสวนหลวงอัมพวาสมุทรสงครามพบผู้ป่วยอายุ 9 ปี ชื่อ ด.ช.เตชิต ดุริยางคประทีป มีอาการไข้สูง 40องศาเซลเซียส อาเจียน 2 ครั้ง เจ็บคอ ตรวจแล้วไม่พบคอแดง ต่อมทอลซิลปกติ ที่บ้านมีผู้ป่วยURI 1รายอาการทุเลาแล้ว จึงส่งผู้ป่วยพบแพทย์ที่รพ.
117926 กค 2554หมู่ 9 บ้านน้ำปลีกน้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
118026 กค 2554129/1 หมู่ 3 ต. ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐมธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งจากงานระบาดสสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วยDHF 1 ราย ชื่อ นาย อ้น พม่า อายุ 22 ปี เริ่มป่วยวันที่ 20 กค. 54 เข้ารับการรักษาวันที่ 22 กค. 54 ออกจากรพ.วันที่ 24 กค. 54 รับแจ้งโรควันที่ 26 กค. 54 เวลา 14.00 น.
118126 กค 2554หมู่8 บ้านบึงพระนางทองช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก
118227 กค 2554หมู่ที่ 3สี่หมื่นดำเนินสะดวกราชบุรีพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
118328 กค 2554133/16 ม.5ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก อสม.พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย อาศัยบ้านเลขที่ 133/16 ตลาดสีชมพู ซอย 14 ม.5 ตำบล ศาลายา
118428 กค 2554ป่าตันพุทธมณฑลลำพูน
118528 กค 2554ป่าตองหนองจางเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
118628 กค 25545หัวสะพานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วยหญิงอายุ9ปีไข้2-3วัน
118728 กค 2554ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปางผู้ป่วยชายอายุ21 ปี1 คน อาชีพรับจ้างอาการไข้ปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลี
118828 กค 2554บ้านหนองใหญ่ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยผู้ป่วยไข้เลือดออก
11891 2554บ้านวังโปร่งเทพคีรีนาวังหนองบัวลำภูได้รับรายงานจากรพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ดช.ธิติวุฒิ แสนชูปา บ้านเลขที่169 หมู่ที่ 4 บ้านวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
11901 2554บ้านวังม่วงเทพคีรีนาวังหนองบัวลำภูวันที่ 22 มิถุนายน 54 เวลา 17.30 น ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เด็งกี่ไวรัส เป็นคนสัญชาติลาว เพศชาย อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่3 บ้านวังม่วง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
11911 25544เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญเด็กมี ไข้สูงลอย เป็นมา 2 วัน
11921 2554บ้านท้องคุ้งท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชรไข้ไอเจ็บคอไม่มีนำ้มูกตัวร้อนปวดหัว
11931 2554ปุดเนียมสำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษพบผู้ป่วยเพศชายมีอาการคล้ายไข้เลือดออก
11942 255411 สระแก้วสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ตัวร้อน 5 วัน
11952 2554หนองเขื่อนไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรีได้รับแจ้งจาก จนท.งานระบาด สสอ.ชะอำ วันที่ 26 ก.ค.2554 เวลา 11.00 น.ผู้ป่วยชื่อเด้กชายเสกสรร มีตุ้ม อายุ 7 ปี มีอาการไข้ ตัวร้อน อาเจียนเข้ารับการรักษาที่รพ.ชะอำ วันที่ 26 ก.ค. 2554 แพทย์ R/O DF.
11962 2554หนองตางูหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์17 มิถุนายน 2554 นายชินกร เลอวงค์รัตน์ อสม.และทีม SRRT ตำบล ได้โทรศัพท์ ว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก ให้มาดู ได้เข้าไปสำรวจ พบเด็กชาย รัฐภูมิ พันธุมาศ อายุ 6 ปี ตัวร้อน ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ ไข้สูงมาก จึงแนะนำให้ไปตรวจโรงพยาบาล และพบว่ามีผู้ป่วยอีกหนึ่งราย ชื่อ ด.ญ.ฟ้ารุ่งเหมือนศาสตร์ อายุ 12 ปี จึงแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเช่นกัน ผลปรากฎว่าเป็นไข้เลือดออก ทั้ง2ราย
11972 2554แคมป์ก่อสร้างคุณธรรมรัตน์ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมวันที่ 29 ก.ค. 54 โรงพยาบาลพุทธมณฑลแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก DHF ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่แคมป์ก่อสร้าง ซอยสุขาภิบาล 18 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
11982 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก สสอ.เมืองนครปฐม ด.ช.ชัยวัฒน์ รอดพลอย อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 361 ม.3 ต.ดอนยายหอ อ.เมือง นฐ. เริ่มป่วย 29 ก.ค.54 เข้ารับการรักษา รพ.นฐ.วันที่ 1 ส.ค.54 WBC 5170 Hct 50.5 Plt 33,000
11992 2554หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก สสอ.เมืองนครปฐม นายเชิดชัย ริ้วบางยาง อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 331 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นฐ. เริ่มป่วย 30 ก.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 2 ส.ค.54 WBC 12,820 Hct 38.1 Plt 103,000
12002 25542ลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษไข้สูง ซึม อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย
12012 2554ม. 4 บ้านหนองเขื่อนไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรีอยู่บ้านเลขที่ 58/3
12022 2554หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลวกทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรีรับแจ้งมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกรักษาตัวอยู่รพ.มะการักษ์
12032 2554หมู่ที่ 4 บ้านท่งทองทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากทาง สสอ.ท่าม่วงว่าพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวน1รายรักษาตัวที่รพ.ท่าม่วง
12042 255415ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.จงกลณี อินโอสถ อายุ ๒๓ ปี อาชีพ รับจ้าง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙ /๑หมู่ ๑๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว ในวันที่ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
12053 2554ม.5 บ้านป่าอ้อยจอมหมอกแก้วแม่ลาวเชียงรายได้รับแจ้งข่าวทางโทรศัพท์จากผู้นำชุมชนว่ามีชาวบ้านป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก1รายนอนรักษาตัวอยู่ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง
12063 2554ม.5 แม่ต๊ากบัวสลีแม่ลาวเชียงรายได้รับแจ้งจาก อสม.ญาติว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน2ราย
12073 2554ม.3ดงมะดะแม่ลาวเชียงรายพบผู้ป่วยไข้เลือดออกไปรักษาที่รพ.เอกชน จำนวน1ราย
12083 2554บ้านดอนไร่หมู่ 7คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง เหนื่อยเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว
12093 2554โพธิ์ซำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้สูงผื่นแดงตามร่างกายเป็น 3 วัน
12103 2554โพธิ์ซำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้ ปวดตามร่างกายเป็น 2 วัน
12113 2554ม 3ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีผู้ป่วยไข้สูง 38 องศา เหนื่อยเพลีย เป็นมา 3 วัน
12124 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางสาวรุ่งพิวา บุตรทัศน์ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 51/11 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 27 ก.ค.54 พบ 30 ก.ค.54 WBC=3,630 Hct=40.6 Plt73,000
12134 2554เมืองนครปฐมศรีสะเกษ
12144 2554บ้านโพนงอยคูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้สูง อาเจียน
12154 2554290 ม. 9นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพบผู้ป่วยชื่อดช.ฤทธิกรณ์ นวลตา
12164 2554หมู่ที่6 บ้านโพนละออมน้อยหนองกุงแกดำมหาสารคามผู้ป่วยเพศหญิง อายุ11ปี บ้านเลขที่100ม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มารับบริการที่รพ.สต.บ้านโคกไร่ในวันที่19 ก.ค.54 ด้วยอาการตัวร้อน น้ำมูกใส เจ็บคอเป็นมา1วัน จ่ายยาตามอาการ ตอนกลางคืนมีไข้สูงจึงไปที่โรงพยาบาลแกดำพยาบาลให้การรักษาตามอาการและกลับมานอนรักษาตัวที่บ้าน ในวันที่20 ก.ค. 54 มารับบริการที่รพ.สต.บ้านโคกไร่ด้วยอาการเดิม แต่มีไข้สูง40องศาเซลเซียส จึงส่งต่อโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลแกดำส่งต่อโรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคามวินิจฉัยโรคว่าเป็นDHF ในวันที่24 ก.ค.54
12174 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม น.ส.อัมพรพันธ์ สุขศีลล้ำเลิศ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 274 ม.3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 27 ก.ค.54 เข้ารับการรักษา 3 ส.ค.54 รพ.นฐ. WBC 2000 Hct 27.7 Plt 14,000
12184 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางสาววิลาวัลย์ กรกิจ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 52 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 27 กรกฎาคม 2554 รักษา 1 ส.ค.54
12194 2554บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4เชียงเพ็งป่าติ้วยโสธรโรงพยาบาลป่าติ้วแจ้งว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกมารักษาตัวที่ รพ ป่าติ้ว เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 27 กค 54
12205 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมนายชัยชาญ บัวคำ เริ่มป่วยวันที่ 7 ก.ค. 54 รักษา 8 ก.ค. 54 แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 54
12215 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.พีรพล เกตุแก้ว เริ่มป่วยวันที่ 4ก.ค.2554 รักษา 6 ก.ค. 2554
12225 255438 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัวลิงหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 4 เริ่มป่วย 21/7/54 มา รพ.ศก. 23/7/54
12235 2554ห้วยหนองกร่าง หมูที่ 9บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผูป่วยไข้เลือดออกชื่อด.ช.นิติพล ม่วงโพธิ์ เริ่มป่วย 20 ก.ค.2554 รักษา 20 ก.ค.2554รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม
12245 2554สำโรงน้อยหนองห้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษรับแจ้งจาก SRRT รพ.อุทุมพรพิสัย มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หม่ที่ 3 1 ราย
12255 2554221 ม.10 บ้านหนองอีหล่ำหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกรายแรก ของตำบล เริ่มป่วย3/7/5 มารพ.ศก 6/7/54
12265 255442 ม.7 บ้านหนองสิม ตำบลหมากเขียบหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 2 เริ่มป่วย 17/7/54 มา รพ.ศก 21/7/54
12275 2554เล้าหนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
12285 2554หมู่ที่ 11ท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคามอสม.นิตยาแจ้งว่ามีผู้ป่วยหมู่ที่11ไปนอนรพ.มค.และมี1รายที่สงสัย
12295 2554เพียนามเหนือหนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
12305 2554หนองไผ่หนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้ ไอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
12315 2554หนองไผ่เหนือหนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษไข้สูง ไอ อ่อนเพลีย อาเจียน
12325 255429 ม.2 บ้านหนองหัวลิงหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 3 ของตำบล เริ่มป่วยวันที่17/7/54 มา รพ.ศก วันที่ 21/7/54
12335 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายเจษฎา ชมเอ อายุ 24 ปี เริ่มป่วย 10 ก.ค. 2554 รักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่งวันที่ 11 ก.ค. 2554
12345 2554ต้นมะเกลือ หมู่ที่ 11บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมผูป่วยชื่อนางสาวราตรี กำสา อายุ 30ปีเริ่มป่วยวันที่ 21ก.ค. 2554 รักษา 24 ก.ค. 2554 โรงพยาบาลนครปฐม
12355 2554หนองกะโดน หมู่ที่ 8บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายสุรเชษฐ์ บ่อคำ เริ่มป่วยวันที่ 24 ก.ค. 2554 รักษาวันที่ 27 ก.ค. 2554 ที่โรงพยาบาลนครปฐม
12365 2554116 ม.7 บ้านหนองสิมหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 ของตำบล เริ่มป่วย 22/7/54 มา รพ.ศก 24/7/54
12375 2554เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
12385 255449/1 ม.11 บ้านนิคมหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 6 ของตำบล เริ่มป่วย 24/7/54 มารพ.ศก 26/7/54
12395 255449/1 บ้านนิคมฯหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นผู้ป่วยรายที่ 6 เริ่มป่วย 24/7/54 มา รพ.ศก 26/7/54
12406 2554หมู่ 2 บ้านบางกระจันดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกคือ น.ส.นิภาพร คงเดช อายุ 18 ปี รักษาที่ รพ.สนามจันทร์
12416 2554ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ น.ส.ธิติมา แดงอุบล 78/9 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 6 ก.ค.54 พบ 8 ก.ค. 54
12426 2554ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.ชนิตว์นันท์ ห้วยเรไร 2 ปี อยู่ 6ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 22 ก.ค.54 พบ 25 ก.ค. 54 รักษาตัว รพ.นครชัยศรี
12436 2554ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นายอนุวัฒน์ห้วยเรไร 29 ปี อยู่ 6 ม.4 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นบิดาของผู้ป่วยรายแรก เริ่มป่วย 27 ก.ค. 54 พบ 31 ก.ค. 54 รักษาตัวที่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
12446 2554ทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นางอำไพ ห้วยเรไร เป็นย่าของผู้ป่วยรายแรก ที่อยู่ 6 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 30 ก.ค. 54 พบ 3 ส.ค.54 รักษาตัวที่ ร.พ.สนามจันทร์ นครปฐม
12456 2554หมู่ 3 บ้านบางกระอุ่นดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.นครชัยศรี เมื่อ 19 ก.ค.2554 พบผู่ป่วยสงสัยไข้เลือดออก (DF)จำนวน 1 รายชื่อนายณรงค์ ชงัญยาใจ อายุ 64 ปี รับการรักษาที่ รพ.สนามจันทร์
12467 2554โนน ม. 8 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษรังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศรีษะ พักและเรียนอยู่ที่ ศรีสะเกษ TT=post
12477 255430 หมู่ 2 บ้านผึ้ง ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษรังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศรีษะ ทำงานอยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกษ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีสะเกษ
12487 255461 หมู่ 3 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษรังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษไข้สูง ปวดศรีษะ เรียนอยู่ที่ ร.ร อนุบาลศรีสะเกษ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีสะเกษ
12498 2554ม.17 บ้านสันต้นกอกแม่ข้าวต้มเมืองเชียงรายเชียงรายแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.17 จำนวน 1 รายเป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 1 ปี 6 เดือนเข้ารับการรักษาที่ รพ.เกษฒราษฎร์ศรีบุุรินทร์ เริ่มป่วย 28 พ.ค 54 ด้วยอาการไข้สูงซึม ผู้ปกครองจึงพาไป รพ.แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก วันที่ 1 มิ.ย 54
12508 2554บ้านโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยเด็กชื่อ ดช ณัฐพล บุญมาชู ป่วยเป็น DF
12518 2554บ้านโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษดญ นิภาวรรณ ประจำ ป่วยเป็น DF
12528 2554บ้านโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษดญ พรรณิภา สิมณี อายุ 7 ปี ป่วยเป็น DF
12538 2554บ้านโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษดช วิชญ์พล วงษ์ไชยา อายุ 8 ปี ป่วยเป็น DF
12548 2554บ้านโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยชื่อ ดช วีระพันธ์ สุขเขียว อายุ 10 ปี ปวยเป็น DF
12558 2554บ้านท่าช้างหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษดช กิตติเดช กลิ่นดี อายุ 1 ปี ป่วยเป็น R/O DF
12568 2554บ้านโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ดช อนุวัฒน์ ศรีระพรม อายุ 12 ปี ป่วยเป็น DF
12578 2554บ้านขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ ดญ ภาวิณี พงษ์สงวน อายุ 13 ปี ป่วยเป็น R/O DF
12588 25548สันทรายเมืองเชียงรายเชียงรายพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากการวินิจฉัยของแพทย์1ราย
12598 2554หมู่10บ้านใหม่สันติสุขสันทรายเมืองเชียงรายเชียงรายทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกนอนรักษาตัวอยู่รพ.ศรีบุรินทร์
12608 2554ม.2 บ้านหลักห้าสะเตงนอกเมืองยะลายะลาทำงานอยู่ในวัดหลักห้า
12618 2554หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.00 น. รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยวินิจฉัย DHF 1 ราย ชื่อนายพยงค์ อุ่นเรือนสืบ อายุ 33 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 30 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาที่ รพ.นครปฐม วันที่ 7 สค. 54
12628 2554ม.1แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อนายสุกิจ คุ้มสกุล อายุ17 ปี ที่อยู่ 5/15 ม.1 ต.แหลมบัว วันเริ่มป่วย 5 กพ.54 วันพบผู้ป่วย 9 กพ.54 รักษา รพศ.นครปฐม wbc 3,570 hct= 42 plt=111,000
12638 2554ม.3แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมนายชัยพล สะสมทรัพย์ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 27ม.3 วันเริ่มป่วย 26 มิย.54 วันพบผู้ป่วย 29 มิย.54 รพ.กรุงเทพคริสเตียน
12648 2554ม.1แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมดช.จักรพงษ์ พุ่มดียิ่ง อายุ 13 ปี ที่อยู่ 9 ม.1 วันเริ่มป่วย 28 มิย.54 วันพบผู้ป่วย 30 มิย.54
12658 2554ม.4แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมนายสาม วงศ์นวล อายุ 20 ปี บ้านเช่าสวนกล้วยไม้ ม.4 เริ่มป่วย 15 กค.54 พบผู้ป่วย 16 กค.54 รักษา รพ.ห้วยพลู
12668 2554ม.4แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมดช.ศิริศักดิ์ สะสมทรัพย์ อายุ 14 ปี ที่อยู่ 7/1 ม.4 ต.แหลมบัว วันเริ่มป่วย 21 กค.54 วันพบผู้ป่วย 26 กค.54 รักษา รพ.ห้วยพลู
12678 2554ม.4แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐมนายทวิช รอดรักษาทรัพย์ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 22/2 ม.4 ต.แหลมบัว วันเริ่มป่วย 24 กค.54 วันพบผู้ป่วย 29 กค.54 รักษา รพ.ห้วยพลู
12689 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.เจษฎา สุวรรณา 94/16ม.9 WBC6020Hct46Platlet 94000
12699 2554หมู่ที่ 2นาม่องกุดบากสกลนครผู้ป่วยมีอาการไข้สูงลอย อ่อนเพลีย และมีบ้านอยู่ระแวกเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก รวมทั้งยังไปทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้ป่วยรายแรกเรียนอยู่
12709 2554หมู่ 20 บ้านสวนป่าแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ผู้ป่วยมีอาการมีไข้ ปวดหัว คลื่นไส้ เป็นมา2วันกินยาลดไข้ไปแล้วอาการไม่ดีขึ้น ญาติจึงพามาอนามัย วัดไข้ ไข้สูง 39.5 ให้ยาลดไข้ วัดไข้ดูอีกครั้งไข้ยังสูง แนะนำให้ผู้ป่วยเช็ดตัว หากไข้ไม่ลดให้ไปรพ.
12719 2554บ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ด.ญ.อธิตยา ปิ่นศิริ อายุ 11 ปี
12729 2554ม.8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายสิทธิศักดิ์ สระแก้ว 205ม.8 ต.บ่อพลับ มึนงงศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 5,270 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 283,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 38 %
12739 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.สุธิตา วรสิงห์ ห้องเช่าหมู่8 ตัวร้อนไข้สูงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 2,120 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 91,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 38.7 %
12749 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธนกร มากสุวรรณ 182ม.9ซึม อ่อนเพลียไข้สูงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 2,030 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 140,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 40.3 %
12759 2554หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายธีระพร ธรรมศิริพงษ์ 34/5ม.6หนาวสั่น ไข้สูง ต่อมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 3,940 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 131,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 40.9 %
12769 25545โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูพบผู้ป่วยส่งสัยอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก
12779 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ณัชชา แจ่มทิม 315ม.9ซึม ไข้สูง ปวดท้องด้านขวาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 2,400 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 146,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 41.1 %
12789 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายอภินันท์ วรสิงห์ ห้องเช่าหมู่8 ตัวร้อนไข้สูง เลือดกำเดาไหล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 7,630 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 209,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 41.8 %
12799 2554หมู่8บ้านอ้อยอีเตี้ยบ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.พิมพา จงพานิช 335/165ม.8อยู่เจริญ ตัวร้อนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ W.B.C = 3,380 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelete = 190,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ Hct = 31.5 %
12809 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมนางอลิสา สะอาด อายุ20ปี บ้านเลขที่23/1ม.1 โทร0818033846 เริ่มป่วย4 ส.ค. พบ 8ส.ค. รักษาที่ รพ.นฐ Wbc 38000 hct 42.2 plt 75000
128110 2554บ้านใหม่แหลมทองโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูดญ.อารียา เหล่าจูม อายุ 7 ปี ไข้สูงลอย ก่อนมา โรงพยาบาล
128210 2554ตลาดหนองปลิงหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มีผู้ป่วยไข้เลือดออก มาที่ รพ.สต.ด้วยอาการไข้สูง ออกผื่น ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่าเพื่อนในห้องเรียนเป็นไข้เลือดออก
128310 2554บ้านเขาดินท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสสอ.ท่าม่วงว่าในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านเขาดินมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย ชื่อนางสาวภารวี จุ้ยเจริญ
128410 25543 บ้านกลางกุดไหกุดบากสกลนครผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 4.1ปี นน.18 กก.มาด้วยอาการอาเจียน 2 ครั้งร่วมกับตัวร้อน คอแดง มา 1 วันปฏิเสธการกินยา ก่อนมา
128510 2554หมู่ที่ 8 บ้านลานทองทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับแจ้งจาก สสอ.ท่าม่วงว่าพบผู้ป่วยอายุ 11ปี รักษาอยู่รพ.ท่าม่วง
128611 2554ม.18 บ้านเนินสำราญเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรไข้สูง ปวดศีรษะมาก
128711 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธีรนัย ปาสาจัง อายุ 12 ปี เลขที่ 85 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อเมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 2 ส.ค.54 พบ 4 ส.ค.54
128813 25542กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก
128913 25542กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ในระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม
129013 2554บ้านก่อหนองไฮเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
129113 2554บ้านหนองไฮ หมู่2เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษผู้ป่วยเข้ารักษาที่รพ.ศรีสะเกษ
129214 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายวัฒนา คำผาสุข อายุ 20 ปี 4/2 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 7 สิงหาคม 2554 พบ 12 ส.ค.54 WBC=7530 Hct=55.1 Plt =1100 โทร.0899810367
129314 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ชัยมงคล คำผาสุข อายุ 8 ปี 4/2 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่ม 7 ส.ค.54 พบ 12 ส.ค.54 WBC=2790 Hct=43.4 Plt=46000
129414 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธีรภัทร แสงคุณ อายุ 10 ปี 65/1 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม เริ่ม 9 ส.ค.54 Admit 13 ส.ค.51 wbc=4570 Hct=46.3 plt=27000 เป็น DHF 0860943635
129515 2554หมู่ที่ 4ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมได้รับแจ้ง น.ส.นัฐสุดา แหล่งห้วยไชย ที่อยู่ 101/2 หมู่4 ต.ศรีมหาโพธิ์ เริ่มป่วยวันที่ 12กค.54 ผู้ป่วยมา รพ.สต.ศรีมหาโพธิ์ เห็นว่ามีไข้สูงและชีพจรเต้นเร็วมากเกิน 130 ครั้ง/นาที ปวดตามลำตัวมาก จึงแนะนำให้ไป รพ. ผู้ป่วยไป รพ.หลวงพ่อเปิ่น ได้ยามารับประทาน อาการไม่ดีขึ้น ตอนเย็นไปรับการรักษาที่คลินิกอีก อาการอาเจียนมาก จึงกลับไปที่ รพ.อีกครั้ง นอน รพ.หลวงพ่อเปิ่น วันที่ 17 กค.54 ส่งต่อ รพ.นครปฐม เนื่องจาก มีอาการท้องอืดและเลือดออกตามไรฟัน
129615 2554หมู่ที่ 3ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมได้รับแจ้งว่านางแสง สีเงิน ที่อยู่ 45/2 หมู่3 ต.ศรีมหาโพธิ์ ผู้ป่วยเป็นไข้มาตั้งแต่วันที่10กค.54 หายารับประทานเองและไป รพ.ห้วยพลูวันที่ 15กค.54 มีอาการปวดศรีษะ ปวดตามตัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรงลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว พื้นดิน ปลูกติดกันเป็นแถวยาวประมาณ 6 หลัง ผู้ป่วยเป็นชาวเขา
129715 2554หมู่ที่ 2ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งว่า นายววีรยุทธ ใสกระจ่าง ที่อยู่ 2/3 หมู่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ์ เริ่มป่วยวันที่7ก.ค.54ผู้ป่วยมีไข้ แล้วไปรับการรักษาที่ รพ.ห้วยพลู รับยามารับประทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงกลับไป รพ.ต่อ วันที่12ก.ค.54 นอนรักษาตัวอยู่ 2คืน
129815 2554หมู่ที่ 3ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งว่าน.ส.สุนิสา คำแก้ว ที่อยู่81/8หมู่ 3 เป็นไข้ตั้งแต่นที่ 11กค.54หายารับประทานเองไปรับการรักษาที่ รพ.เมื่อวันที่ 15 กค.54 รพ.สต.ได้รับแจ้ง วันที่ 19 กค.54
129915 2554นิคมกระจายป่าติ้วยโสธรรับแจ้งจาก รพ.ป่าติ้ว ว่ามีผู้ป่วยสงสัย DF มารักษาที่ รพ.แบบผู้ป่วยนอก
130015 2554หมู่ที่3ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งว่า นางตาล บริสุทธิ์ ที่อยู่ 45/2 หมู่3 เริ่มป่วย12กค.54 ไป รพ. 18 กค.54 รพ.สต.ได้รับแจ้ง วันที่ 19 กค.54 ในละแวกมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก
130115 2554หมูที่ 3ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้ง ด.ช.แสงเทพ เสาร์ทอง ที่อยู่ 81/5หมู่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ์ เริ่มป่วย 19 กค.54มา รพ.วันที่ 24กค.54
130215 2554บ้านเหมืองแร่ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก
130315 2554หนองกระเปาทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 2 ราย
130415 2554ทุ่งทองทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
130515 2554หนองสะเอ้งทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
130615 2554หมุ่ที่ 3ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมรับแจ้ง ดญ.อ้อม ตาคอง ที่อยู่81/10 หมู่ 3 ต.สรีมหาโพธิ์ เริ่มป่วย 22 กค.54 ไป รพ.วันที่ 28 กค.54
130715 2554เขาแม่แก่ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
130815 2554หนองกระเปาทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
130915 2554ทรัพย์สวรรค์ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131015 2554บ้านเหมืองแร่ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131115 2554หมู่ที่ 4ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐมได้รับแจ้งว่าน.ส.กันทิมา บริสุทธิ์ ที่อยู่ 124/1 หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ์ เริ่มป่วย26 กค.54 ไป รพ.ห้วยพลู วันที่ 31กค.54และส่งต่อ ไป รพ.นครปฐมเนื่องจากผู้ป่วยมีประจำเดือน
131215 2554ทรัพย์สวรรค์ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131315 2554บ้านเหมืองแร่ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131415 2554สระตายมทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131515 2554หนองกระเปาทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก 1 ราย
131615 255413บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายงานจากสสอ.บางเลน ป่วยเป็นDF
131715 255412บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายงานจากสสอ.บางเลน ป่วยเป็นDF
131815 255412บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายงานจากสสอ.บางเลน ป่วยเป็นDF
131915 255411บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายงานจากสสอ.บางเลน ป่วยเป็นDF
132015 25541บางภาษีบางเลนนครปฐมผู้ป่วยรายงานจากสสอ.บางเลน ป่วยเป็นDF
132115 2554หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. ชื่อ น.ส.ธิดา น้อยโอชา อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 49 ม.1 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 10ส.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 13 ส.ค.54 WBC 2820 Hct 37 Plt 137,000
132215 2554หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา09.00น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรง ได้รับแจ้งรายงานโรคจากงานระบาดวิทยา สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนางศิราณี ศักดิ์วิโรจน์ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 14/125 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา เริ่มป่วยวันที่ 8 สค. 54 เข้ารับการรักษาวันที่ 10 สค. 54 สถานที่รักษา รพ.สนามจันทร์
132315 2554ร่มเย็นโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษอสม.ได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่ามีเด็กในหมู่บ้าน 1 รายป่วยรับการรักษาที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ จ.อุบล แพทย์สงสัยไข้เลือดออก
132415 2554๒๙/๒ หม่ที่ ๑บ้านครัวบ้านหมอสระบุรีรับแจ้งจาก สสจ.สระบุรี ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ ดช.ธนภัทร เสระคร อายุ ๓ ปี ๑ เดือน ป่วยเป็นไข้เลือดออก รักษาที่ รพ.มิตรภาพ สระบุรี รับแจ้งเมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.
132515 25543บางโพธิ์เหนือสามโคกปทุมธานีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยได้รับรายงานทางโทรสารจากรพ.ปทุมเวช
132615 2554ม.7 บ้านค้อใหญ่กุดบากกุดบากสกลนครผู้ป่วยมาด้วยอาการตัวร้อน น้ำมูกใส อาเจียน 1 ครั้งทอนซอลบวมแดง มีปวดท้องร่วมด้วย ไข้แรกรับ 40.0 องศา
132715 25544จะกว๊ะรามันยะลาpt มีอาการออกผื่น ไข้สูง อ่อนเพลีย
132815 25541จะกว๊ะรามันยะลาpt มีอาการออกผื่นตามร่างกาย ไข้สูง อ่อนเพลีย
132916 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.สมรักษ์ คู่สวด อายุ 3ปี เลขที่ 36/1 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 11 ส.ค.54 รักษา 15 ส.ค.54 แจ้ง 16 ส.ค.54 WBC=8160 Hct=43.3 Plt=119,000 รพ.นครปฐม DF
133016 2554หมู่ 9โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.เจริญศรี สวัสดี อายุ 7 ปี เลขที่ 99 ม.9 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 9 ส.ค.54 รักษา 15 ส.ค.54 แจ้ง 16 ส.ค.54 รพ.นครปฐม WBC=8,500 Hct=47.3 Plt=29,000 DHF
133116 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางอำนวย จันทร์สวยดี อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 4/2 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 9 ส.ค.54 รักษา 13 ส.ค.54 รพ.สนามจันทร์ WBC=3200 Hct=39 Plt=117,000
133216 2554คำย่านาง ต.นาป่าแซงปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย แพทย์วินิจฉัย DHF Admid ที่รพ.ปทุราชวงศา
133316 2554คำย่านางนาป่าแซงปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย แพทย์วินิจฉัย DF Admit ที่รพ.ปทุมราชวงศา
133416 2554บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายรักษารพ.สนามจันทร์ ชื่อ นายธรรมธัช ใจสำรวม อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 43 ม. 1 ต.ตาก้องเริ่มป่วยวันที่ 3 สิงหาคม พบผู้ป่วยวันที่ 7 สิงหาคม แจ้งทาง รพ.สต.ตาก้อง ควบคุมโรควันที่ 16 สิงหาคม เวลา 9.00 น. ผลเลือด WBC 4220 Hct 30 PLt 182000
133516 2554หม่ ๙ บ้านเลขที่ ๑๘๗บ้านครัวบ้านหมอสระบุรีได้รับรายงานจาก สสอ.บ้านว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก
133616 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์5วันก่อนมารับการรักษา ตัวร้อนทุกวัน ปวดศรีษะ มีอาเจียน 1-3ครั้ง ไปรักษาที่คลีนิก ได้ยาลดไข้ ก็ไม่หาย
133716 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เป็นไข้ตัวร้อน ปวดศรีษะ กินข้าวไม่ค่อยได้ มีเลือดกำเดาออก 1 ครั้ง
133816 255402ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข่ลือดออก 1 รายนส. ดวงใจ สงวนพันธ์ บ้านเลขที่ 65/2 ม.2 ต.ท่ากระชับ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อยู่ 4 วัน อาการดีขึ้น กลับบ้านวันที่ 29 กค.54
133916 255404ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ดญ.ศุภัสร ผิวขาว มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 5 สค.54 เข้ารับการรักษาที่ รพสต.และคลินิกหลายที่ สุดท้ายวันที่ 11 สค.54 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.นครปฐม แจ้งว่าเป็นไข้เลือดออก นอนเป็นผู้ป่วยใน 3 วัน อาการดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาล วันที่ 15 สค.54
134017 25543บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานีได้รับการแจ้งจาก รพ.ปทุมธานี
134117 25543บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานีได้รับแจ้งจาก รพ.ปทุมเวช
134217 25546บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานีได้รับแจ้งจาก รพ.ปทุมธานี
134317 25546บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานีได้รับแจ้งผู้ป่วยจาก รพ.ปทุมธานี
134417 25546บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานีได้รับแจ้งจาก รพ.ปทุมธานี
134517 2554บ้านงิ้วงาม ม.4แม่ตีบงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 60.8ปี เริ่มป่วย 8 สค.54มีอาการไข้ ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ ไอเป็นเลือด เวียนศีรษะ
134617 25546 ลำมะโกรกสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรเริ่มการระบาดไข้เลือดออก
134717 255421 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวขอนปากพลีปากพลีนครนายกรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก สสอ.ปากพลี ชื่อนายสมพร แท่นแก้ว อายุ 29 ปี อาชีพ ทำนา อาศัยเลขที่ 21 ม.7 บ้านหนองบัวขอน ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มป่วยวันที่ 12 สิงหาคม 2554 รับรักษาตัวที่ รพ.ปากพลีวันที่ 15 ส.ค 54 ประเภทผู้ป่วยใน อาการมีไข้ปวดสรีษะไข้สูงเวลา 05.00 น ของวันที่ 12 ส.ค 54 กินยาอาการทุเลาลงบ้างแต่ยังปวดศรีษะ วันที่ 14 ส.ค 54จึงมาตรวจรักษาที่คลีนิคปากพลี ผลการทดสอบทูนิเกย์บวก วันที่ 15 ส.ค 54 จึงได้มาตรวจที่ รพ.ปากพลี ผลการตรวจเลือด WBC 2600 ต่อ ลบ.มม. Hct 53.3
134817 2554บ้านร่องปลาขาว หมู่23 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรายห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงรายมีไข้สูง วันที่ 1 ปวดเมื่อยตามร่างกาย เข้ารักษาที่ รพ.ศรีบุรินทร์เชียงราย วันที่ 3 สค.54แพทย์ DX เป็น DF
134917 2554บ้านร่องปลาขาว หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรายห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงรายกลับจากจังหวัดประจวบฯ ได้ 7วัน มีไข้สูง ปวดตามร่างกาย เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านร่องปลาขาว ได้ส่งตัวเข้ารักษาที่ รพศ.เชียงราย ฯเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 แพทย์วินิจฉัยเป็น DHF
135018 2554บางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 14.30 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) นายกฤติน แจ่มจำรัส อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 ม.2 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.081-1975479 วันเริ่มป่วย 30 กันยายน 2553 ก่อนได้รับการรักษาฯ มาด้วยอาการ ตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร รับการรักษาที่สถานีอนามัยบางระกำ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำว่า ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ไข้
135118 2554หนองมะเกลือโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษไข้สูงไม่มีนำมูก ไม่ไอไม่เจ็บคอ
135218 2554โนนศรีทองโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษไข้สูงไม่เจ็บคอ ไอแห้งๆเป็นมา1 วัน
135318 2554โนนศรีทองโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษไข้สูงไม่มีนำมูกไม่เจ็บคอเป็นมา1 วัน ไข้38.3
135418 2554หมู่ 8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐมจำนวน 2 ราย อาศัยอยู่บ้านเลขที่34/4 หมู่8 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม 1.น.ส.สุรีพร ขุนประเสริฐ อายุ 21 ปี เริ่มป่วย 12 ส.ค.54 เข้ารับการรักษา รพ.นฐ.วันที่16 ส.ค.54 WBC 3330 Hct 44.3 Plt 101,000 2.น.ส.รุ่งทิวา ขุนประเสริฐ อายุ 27 ปี เริ่มป่วย 13 ส.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 17 ส.ค.54 WBC 3100 Hct 40.7 Plt 103,000
135518 2554ซับน้อยไทยอุดมคลองหาดสระแก้วไข้สูง ปวดเมื้อยตามร่างกาย
135618 2554พรหมนิมิตไทยอุดมคลองหาดสระแก้วไข้สูง พระสงฆ์วัดพรหมนิมิต
135719 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม นายณัฐพงษ์ บุญยงค์ อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 266 ม.3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 6 ส.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่10ส.ค.54 WBC 2010 Hct 38 Plt 142,000
135819 2554โนนสามเศียรหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนครคนไข้เลือดออก รายแรกของหมู่บ้าน
135919 2554บ้านเหมืองแร่ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ในชุมชน
136019 2554บ้านหัวคู หมู่ 9 ตำบึงเกลือบึงเกลือเสลภูมิร้อยเอ็ดผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ คลื่นใส้ และเกิดผื่นแดงตามแขน เป็นมา 3 วัน
136119 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายอัตพล จงอิ้ว อายุ 33 ปี เลขที่ 52/2 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 14 ส.ค.54 พบ 19 ส.ค.54
136219 2554บ้านสระพังแพลอยนิลเพชรบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ช ธวัชชัย พวงมาลา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เมื่อวันที่ 17/8/54
136319 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมือง ด.ญ.ปาจรี พิมพ์จันทร์ อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 49 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 13 ส.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.สนามจันทร์วันที่ 17 ส.ค.54 wBC 3130 Plt 165,000 Hct 37
136422 2554บ้านโกรกตารอดหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 19 ส.ค.54 เวลาประมาณ 14.00น. รับแจ้งจากประธาน อสม.ม.6 ว่ามีเด็กนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พหลฯ ทราบว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
136522 2554บ้านสันเจริญแม่เปาพญาเม็งรายเชียงรายรับแจ้งจากทางโรงพยาบาลพญาเม็งรายว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก
136622 2554บ้านโนนขวาวเตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
136722 2554บ้านหนองเค็มเตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
136822 25541ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 1 ต.ไทยาวาส
136922 2554ม.10 กกเชียงห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีไข้สูง
137022 2554บ้านปิงหลวงหมู่ที่ 7สันทรายสารภีเชียงใหม่เ่ริ่มป่วย 24 มิถุนายน 2554 รักษารพ.สารภี 27 มิ.ย. 2554 ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ เป็นมา 3 วัน WBC 3,230 PLT 48,000 HCT 45.9
137122 2554-สันทรายสารภีเชียงใหม่-
137222 2554บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่1ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในบ้านหลังเดียวกันจำนวน 2ราย
137322 2554บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองแข้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก DHF ชื่อ นส.ชลธิชา วาดี อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139/2 ม.8 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
137422 2554บ้านเนินกรอยหนองทองไทรงามกำแพงเพชรเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายแรกในพื้นที่ของบ้านเนินกรอย
137522 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.กนกทิพ พรมดวงดี อายุ 6 ปี ไม่มีบ้านเลขที่ ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 15 ส.ค.54 พบ 19 ส.ค.54 WBC=3,590 Hct=36.5 Plt=60,000 DHF
137622 2554หมู่ 11โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนางแสงเดือน บริสุทธิ์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 61 ม.11 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 16 ส.ค.54 รักษา 17 ส.ค.54 WBC=1,890 Hct=41.5 Plt=17,000 DHF
137722 25548เทพารักษ์เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 16.20 น. ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดในพื้นที่หมู่ 8 ต.เทพารักษ์ ทางเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรค รพ.สต.เทพารักษ์จึงได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่หมู่ 8 เพื่อสอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วยเลขที่ 89 หมู่ 8 เบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ มากสาคร อายุ 20 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 54 โดยมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ซื้อยาพาราเซลตามอลกินเองแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ที่ รพ.จากการสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยแจ้งว
137823 2554บ้านโนนทรายคำ หมู่10นาม่องกุดบากสกลนครไข้ ตัวร้อน ไม่ไอไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 38องศาเซลเซียล แต่ก่อนHCT31mgเปอร์เซ็น ปั่นดูได้42mg
137923 2554เวฬุวันยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่ผู้ป่วยอาศัยที่อ.เมืองเชียงใหม่ ไม่ได้พักอยู่ที่ อ.สารภี
138023 2554แสนหลวงยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
138123 2554เชียงยืนยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่ผู้ป่วยอยู่จ.นครสวรรค์ แต่มารับการรักษาที่เชียงใหม่ และจากการสอบถามพบว่าบริเวณบ้านของผู้ป่วยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก
138223 2554ศรีโพธารามยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
138323 2554ป่าแดดยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่ผู้ป่วยเดินทางทุกวันโโยการขับรถเข้าออกอ.เมืองและอ.ใกล้เคียง
138423 2554ป่าแดดยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
138523 2554ป่าแดดยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
138623 2554ป่งขามป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
138723 2554ห้วยโป่งบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนรพ.ทุ่งหัวช้าง แจ้งว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
138823 2554สันดอนฮอมบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนอสม.แจ้งว่าพบผู้ป่วยในพื้นที่
138923 2554ล้อง-สันติสุขบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนอสม.แจ้งว่าพบผู้ป่วยในพื้นที่
139023 2554บ้านร่องหวายห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงรายผู้ป่วยเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 17/07/2554แต่ทาง สสอเมืองแจ้งทาง รพ.สต.ห้วยสัก วันที่ 26/07/2554
139123 2554ห้วยหนองกร่างหมู่ที่ 9บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนางสาววัญญา นะพุทธะ เริ่มป่วยวันที่ 9 สิงหาคม 2554 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมวันที่ 13 สิงหาคม 2554
139223 2554ห้วยหนองกร่างหมู่ที่ 9บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อด.ช.จักรกฤษ บุญรักษา เริ่มป่วยวันที่ 14 ส.ค.54 รักษาวันที่ 20 ส.ค. 54 โรงพยาบาลนครปฐม
139323 2554หมู่ 9 บ้านหนองกระทุ่มสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมีไข้มา 3 วัน มีอาการคลื่นใส้ มีจุดผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย
139423 2554แดงบกโนนคูณศรีสะเกษ
139523 2554หมู่ 6 บ้านหมากหญ้าห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคามผู้ป่วยเริ่มป่วย วันที่ 17/08/54 เรียนที่ดรงเรียนบ้านโคกล่าม-หมากหญ้า-ท่าสำราญ พักรักษาตัวที่ รพ.มค.
139623 2554บ้านมาบแค, บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2 ราย รักษารพ.สนามจันทร์ คนที่ 1น.ส. ณัฐพร อ้นแพ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 18 ม. 10 ต.ตาก้อง เริ่มป่วย 13 ส.ค.54 พบผู้ป่วย 15 ส.ค.54 ผลเลือด WBC 2070 HCT 38 PLt 116000 รายที่ 2 ด.ญ. อรนลิน สิงห์มนต์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 43 ม. 1 ต.ตาก้อง ป่วย 15 ส.ค.54 พบผู้ป่วย 18 ส.ค. 54 ผลเลือด WBC 252 HCT 36 PLt 227000
139724 2554บ้านร่องน้ำใสกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากฝ่ายระบาดโรงพยาบาล คนไข้มีอาการไข้สูง อาเจียน
139824 2554บ้านดอนไร่คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว อาเจียน 3 ครั้ง อาการไม่ดีขึ้น
139924 255412 ม. 2 บ้านบุขนุน ต.ปากพลีปากพลีปากพลีนครนายกวันที่ 23 ส.ค 54 รับแจ้งจาก จนท.สสอ.ปากพลี เรื่องมีผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ชื่อ ดญ.รัตนาภรณ์ ลิ้มปิไพศาล อายุ 9 ปี เป็นนักเรียนชั้น ป.3 รร.วัดโพธิ์ ต.ปากพลี ที่อยู่ขณะป่วยเลขที่ 12 ม. 2 ต.ปากพลี ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากไปโรงเรียนและกลับบ้าน ก่อนป่วยประมาณ 1 สัปดาห์ ตำบลปากพลีมีเหตุกรานณ์น้ำท่วมขังและในบริเวณบ้านผู้ป่วยมีน้ำท่วมขัง เริ่มป่วยวันที่ 21 ส.ค 54 อาการขณะป่วยไข้ตัวร้อน ไอห่งไมเสมหะร่วมซื้อยาที่คลีนิคปากพลีแต่อาการยังไม่ดีขึ้นวันที่ 23 ส.ค 54จึงพ
140024 2554หมู่ 7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนส.ปรางทอง พะวุฒิ อายุ 27 ปี ที่อยู่ 30 ม.7ต.โรงเข้
140124 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนายศรายุทธ นิลเลี่ยม อายุ 29 ปี ที่อยู่ 25 ม.7 ต.โรงเข้
140224 2554ม.7โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนางพร จันทร์ทอง อายุ 49 ปี อายุ 49 ปี ที่อยู่ 76 ม.7 ต.โรงเข้
140324 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนส.สุวรรณา ชื่นภิรมย์ อายุ 33 ที่อยู่ 30 ม.7 ต.โรงเข้
140424 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครด.ช.อนุชา จันทร์สอน อายุ 9ปี ที่อยู่ 104 ม.7 ต.โรงเข้
140524 2554ม.1 ต.หลักสามโรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนส.วรารัตน์ ดิษฐ์ประเสริฐ อายุ 16 ปี ที่ 90/1 ม.9 ต.โรงเข้ สอบถามจาก อสม.ได้ข้อมูลว่า ผู้ป่วย ไม่ได้พีกอาศัยอยู่ที่ เลขที่ 90/1 ม.9 แจ่อาศัยอยู่กับมารดาตลอดที่ บ้านเลขที่ 42/1 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จึงแจ้งกลับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.บ้านแพ้วให้รับทราบและแจ้งเทศบาลหลักห้าให้ทราบแล้ว
140624 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครนางอุไร ชื่นภิรมย์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 31/4 ม.7 ต.โรงเข้ ได้รับแจ้งทางโทรสารว่ามีผู้ป่วย 1 ราย เวลา 15.22 น.ด้วยอาการไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยโรคไข้เลือดออก
140724 2554ม.1 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งทางโทรสาร เวลา 18.30 น.วันที่ 19/7/54 ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.นงนภัส ทับต่อม อายุ 8 ปี ที่อยู่ 32 ม.1 ต.โรงเข้ ว่าขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
140824 2554ม.9 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งทางโทรสารจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช.อภิรักษ์ พุ่มบางป่า อายุ 9 ปี ที่ 12/2 ม.9 ต.โรงเข้ นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
140924 2554ม.1 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งทางโทรสารจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายบุญเสริม สมมาก อายุ 44 ปี ที่อยู่ ม.1 ต.โรงเข้ นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกหรือข้อต่อ หมอ วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
141024 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายอภิรมย์ ทองสวัสดิ์ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 88/1 ม.7 ต.โรงเข้ ว่านอนรักษาตัวที่ รพบ้านแพ้ว ด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดกระดูกหรือข้อต่อ ปวดกล้ามเนื้อ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
141124 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้ง จาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นส.สุไรพร ชื่นภิรมย์ อายุ 22 ปี ที่อยู่ 100 ม.7 ต.โรงเข้ นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ปวดศีรษะ ผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
141224 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้วทางโทรสารว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย รายแรก ชื่อ ด.ญ.ชลธิชา เสือสี อายุ 8 ปี ที่อยู่ 47 ม.7 ต.โรงเข้ รายที่ 2 ชื่อ ด.ช.นนทวัฒน์ เสือสี อายุ 10 ปี ที่อยู่บ้านเดียวกัน รายแรกเป็นน้องสาวของผู้ป่วยรายที่ 2 นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย 3 ครั้ง/วัน
141324 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชือ ด.ญ.สุณิสา แย้มผล อายุ 14 ปี ที่อยู่ 58 ม.7 ต.โรงเข้ รักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอ หมอวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
141424 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ หมอสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
141524 2554ม.6สามง่ามดอนตูมนครปฐมWBC= 5330 Hct=39 Ptt=30000 รักษารพ.สนามจันทร์ ผู้ป่วยเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 14ต.ค.51รพ.สนามจันทร์
141624 2554ม.4 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก รพ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นางกัลยา ศรทรง อายุ 65 ปี ที่อยู่ 294 ม.4 ต.โรงเข้ รักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นแดง หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
141724 2554ม.6 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้วทางโทรสาร ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นส.สมหมาย จันทร์ทอง อายุ 46 ปี ที่อยู่ 5 ม.6 ต.โรงเข้ นอนรักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ อาเจียน หมอวินิจฉันว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
141824 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้ว ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นางแอ๋ว วงษ์ศักดิ์ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 82 ม.7 ต.โรงเข้ รักษาตัวที่ รพ.บ้านแพ้วด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หมอวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
141924 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้วทางโทรสาร ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายประจิน เสือสี อายุ 34 ปี ที่อยู่ 47 ม.7 ต.โรงเข้ รักษาตัวที่ รพบ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย 3คร้ง / วัน อาเจียน หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
142024 2554ม.5 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครได้รับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้วทางโทรสารว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนส.สมสมัย จันทร์ทอง อายุ43 ปี ที่อยู่ 5 ม.6 ต.โรงเข้ นอนรักษาตัวที่รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกหรือข้อต่อ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง คลื่นไส้ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
142124 2554ม.4 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครรับแจ้งจาก สสอ.บ้านแพ้วว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1ราย ชื่อ ด.ญพรวาสนา นิลดวง อายุ8 ปี ที่อยู่ 290 ม.4 ต.โรงเข้ นอนพักรักษาที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ผื่นแดง มีน้ำมูก หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
142225 2554ม.7 ต.โรงเข้โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครไดรับแจ้งจากสสอ.บ้านแพ้วทางโทรสารว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 รายชื่อ นายสราวุฒิ พวงนาค อายุ 19 ปี ที่อยู่ 102 ม.7 นอนรักษาที่ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก มีอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
142325 2554ม.6 หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายอภิชา สีสังข์ อายุ 15 ปี เลขที่ 109 ม.6 หนองงูเหลือม เรียนโรงเรียนศรีวิชัย ม.4 เริ่มป่วย 17 ส.ค. 54 พบผู้ป่วย 22 ส.ค. 54 WBC2240 Hct36.6 Plt 104000 รักษารพ.นครปฐม
142425 2554บ้านรางกระทุ่ม ม.3หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.ณัฐพงษ์ สีสุก อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 39 ม.3 หนองงูเหลือม เรียน โรงเรียนศรีวิชัย ม.1 เมป่วย 19 ส.ค. 54 พบผู้ป่วย 23 ส.ค. 54 รักษารพ.นครปฐม WBC 4110 Hct 36.9 Plt95000
142525 2554บ้านมาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ. เมืองนครปฐม แจ้งพบผุ้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นายประเสริฐ อ่อนเที่ยง อายุ 44 ปี อยู่บ้านเช่าเยื้อโรงเป็ด ม. 10 ต. ตาก้อง รักาที่ รพ.นครปฐม เริ่มป่วย20 สิงหาคม รักษา24 สิงหาคม ผลเลือด WBC 4790 HCT 49.8 PLT 17000
142625 2554บ้านหนองจิกหนองจิกบรบือมหาสารคามเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค 54 มีอาการไข้สูงเหนื่อยอ่อนเพลีย
142725 2554เดิมบางเดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีไข้สูงตัวร้อน ผู้ป่วยเข้า รพ.และไปรับการรักษาต่อที่ ร.พ.ศุภมิตร
142826 2554บ้านศาลาบัวบกท่าผาเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง อ้วกและเจ็บหน้าอก ผู้ป่วยจึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.
142927 2554ดงเค็งหมู่ 6บ่อใหญ่บรบือมหาสารคามพบผู้ป่วยอาการไข้สูง ซึม
143028 25546 หมู่ 7 บ้านอุทัยทิศบัวมาศบรบือมหาสารคามผู้ป่วยมีไข้เข้ารับการรักษาที่รพ.บรบือวันที่ 19 สิงหาคม
143128 25546 หมู่ 6บ้านทุ่งสว่างบัวมาศบรบือมหาสารคามผู้ป่วยมีไข้ แล้วเข้ารับการรักษาที่รพ.บรบือวันที่ 20ส.ค
143228 2554บ้านต้นมื่นบ้านโป่งงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง 41 ปี ไข้ ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ
143329 2554แม่จ๋องศรีวิชัยลี้ลำพูนประธาน อสม.บ้านแม่จ๋อง แจ้งว่ามีผู้ป่วยในหมู่บ้านเข้ารับการรักษาที่ รพช.บ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 54 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก และให้ประวัติว่า 5 วันก่อนที่จะป่วยมีไข้ผู้ป่วยรายนี้ได้ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยไข้เลือดออกซึ่งเป็นบุตรของผู้ป่วยรายนี้ที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
143429 2554หนองหมากแซว หมู่ที่ 3คำสะอาดสว่างแดนดินสกลนครผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูง 39.5 ซึม เบื่ออาหาร TT.Test=40mg% เป็นมา 5 วัน
143529 2554บ้านห้วยทรายดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากประธาน อสม.ในหมู่บ้าน ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกรับการรักษาที่ รพ.แมคคอร์มิค แพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยในเมื่อ 24 ส.ค. 2554 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก เมื่อ 28 ส.ค. 2554
143629 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554รัฏาษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเริ่มป่วยวันที่ 21ส.ค.2554
143729 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์4 วันก่อนมีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัววันนี้ก่อนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล อาเจียน 1 ครั้ง
143829 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์3-4วันก่อนมีไข้ ปวดศรีษะ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก มีอาเจียน ก่อนมาโรงพยาบาลมีเลือดกำเดาออก 1 ครั้ง
143929 2554วิ่งน้อยสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์3-4 วันก่อนมีไข้ ปวดศรีษะ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก มีอาเจียน ก่อนมาโรงพยาบาลเลือดกำเดาออก 1 ครั้ง
144030 2554หมู่ 4 เหนือทดพระอาจารย์องครักษ์นครนายกผู้ป่วยชื่อนางสุวรรณา มะลิขาว อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มาด้วยไข้ มา 3 วัน T=39.1 C ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ อ่อนเพลีย ทำ Tourniquet test ผล Positive ในละแวกบ้านไม่มี case ไข้เลือดออก
144130 2554บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 6ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคามผู้ป่วยป่วยเป็นไข้เลือดออก ตอนนี้นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
144230 2554บ้านไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
144330 2554หมู่ 2 ตำบลแม่สรวยแม่สรวยแม่สรวยเชียงรายอสม.ทราบข่าวจากผู้ปกครองเด็กว่า บุตรป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก
144431 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐม1. ชื่อผู้ป่วย เด็กหญิงธนิตา แซ่เฮง อายุ 10 ปี HN 67519 อาชีพ นักเรียน ชั้น ที่อยู่ขณะป่วย 131/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 034206188 วันที่เริ่มป่วย 22 ส.ค. 2554 วันที่พบผู้ป่วย 26 ส.ค. 2554 Principal Diagnosis A90 DF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 27 ส.ค.2554 28 ส.ค.2554 WBC 3800 Hct34.6 Plt 175000 TT = +VE กำลังรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครชัยศรี
144531 2554ดงข่าเกาะโพธิ์ปากพลีนครนายกผู้ป่วยชื่อ นายภาณุพงษ์ นามแย้ม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายก ญาติบอกว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2554 นอนรักษาตัวที่โรพยาบาลนครนายกหลายวัน ทาง รพ.สต.บ้านดงข่าไม่ได้รัแจ้งโรคจากทาง สสอ.เลย
144631 2554เกาะโพธิ์เกาะโพธิ์ปากพลีนครนายกผู้ป่วย ชื่อ ด.ช.ธีรภัทร แสงมะลิ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก นอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.นครนายก ญาติมาแจ้งที่ รพ.สต.บ้านดงข่า แต่ทาง รพ.สต.บ้านดงข่าก็ยังไม่ได้รับแจ้งผู้ป่วยจากทาง สสอ.ปากพลี
144731 2554สองห้อง ม.6กำพี้บรบือมหาสารคามไข้สูงลอย เพลียมา 3 วัน admitวันที่28 ส.ค.54 รพ.บรบือเพิ่งแจ้งจนท.วันที่ 30 ส.ค.54
144831 2554ม .10 บ้านเสรีชลดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่นชายอายุ 29 ปี ได้รับรายงานว่าเป็นไข้เลือดออก เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554
14491 2554หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อนายนิวัฒน์ รัตน์เจริญฤทธิ์ อายุ54ปี บ้านเลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 26 ส.ค.54 เข้ารับการรักษษรพ.สนามจันทร์วันที่ 30 ส.ค.54 รับแจ้งโรค 31 ส.ค.54 WBC 4250 Hct 39 Plt 249,000
14501 2554บ้านโพนค้อโพนค้อเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษผู้ป่วยมีอาการไข้สูง อาเจียนเป้นสีดำมีเลือดออกที่ริมฝีปาก ตามผิวหนัง ตัยโต กดเจ็บ
14511 2554หมู่ที่ 5 เขารักตำบลดอนแสลบดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรีไดัรับรายงานว่ามีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก 1 ราย ม.5 ต.ดอนแสลบ
14522 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งพบผู้ป่วยชื่อด.ญ.เกศินี อินทร์ปัญญาเริ่มป่วยวันที่ 27 ส.ค. 54 พบผู้ป่วย 30 ส.ค.54 รักษาโรงพยาบาลนครปฐม
14532 2554สองคอนป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
14542 2554ม. 17 บ้านวังโพธิ์ตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ได้รับแจ้ง จากทีม SRRT อำเภอไพศาลี ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย และให้ทีม SRRT ระดับตำบลดำเนินการควบคุมโรค
14553 255415ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วย รพ.สต.บ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ช .สมพงษ์ อินโอสถ อายุ ๑๓ ปี อาชีพ นักเรียน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว ในวันที่ ในวันที่ 2 สิงหาคม๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
14563 25546ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรีไข้เลือดออก
14573 2554บ้านม่วงตารสทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นางเยาวลักษณ์ เข็มทอง อายุ ๓๑ ปี อาชีพ รับจ้างนวดแผนไทย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๗ ม.๘ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
14584 2554ปากห้วยแคเด่นเหล็กน้ำปาดอุตรดิตถ์ไข้ ปวดศรีษะ ซึม คลื่นใส้ อาเจียน
14594 2554ปากห้วยแคเด่นเหล็กน้ำปาดอุตรดิตถ์ไข้ ปวดศรีษะ
14604 2554บ้านเด่นเหล็กเด่นเหล็กน้ำปาดอุตรดิตถ์ไข้ ตัวร้อน T-Test:Positive
14614 25543ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมผู้ป่วยชื่อนางสาวมยุรี ม่วงใจรัก แพทย์วินิจฉัยขั้นต้น ไข้เลือดออก
14625 2554บ้านวังสามหาบเทพคีรีนาวังหนองบัวลำภูพบผู้ป่วยไข้เด็งกี่ จำนวน 1 ราย อายุ6 ปี บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 8 บ้านวังสามหาบ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหนองบัวลำภู
14635 2554คลองมะเกลือตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นครปฐม แจ้ง รพ.สต.ตาก้องเวลา 08.20 น. พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช. รพีพัฒน์ หอมแก้ว บ้านเลขที่30/2 ม.9 ต.ตาก้อง ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 5550 เกล็ดเลือด 40,000 ฮีมาโตคริต 34.8 เริ่มป่วย30 สิงหาคม วันท่มา รพ. 3 กันยายน
14645 2554คลองมะเกลือตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ. เมืองนครปฐมแจ้งมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ ด.ช. ณัฐพงศ์ ภู่ผึ้ง อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 30/2 ม. 9 ต.ตาก้อง เริ่มป่วย 1 กันยายน นอนรพ.นครปฐม วันที่ 2 กันยายน แจ้ง รพ.สต.ตาก้องวันที่ 5 กันยายน
14656 2554แคมป์ก่อสร้างในหมู่บ้านอาภากร 3 หมู่5 ต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้ง จากหัวหน้าคนงานแคมป์ก่อสร้างในหมู่ย้านอาภากร 3 พบผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง 1 ราย
14666 255497 บ.กำพี้ ม.12 ต.กำพี้ อ.บรบือกำพี้บรบือมหาสารคาม-ไข้สูง เพลีย อาเจียนเป็นมา 3 วัน(ไข้จากม.รฎ.มหาสารคาม) -ผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย
14676 2554บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตะโกพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันท่ 29 สค.54 รพสต.บ้านห้วยตะโกได้รับแจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อด.ช.ธนพงษ์ สระสมทรัพย์ อายุ 8 ปี เริ่มป่วย 23 สค.54 ด้วยอาการตัวร้อน ไข้สูงตลอดมีอาการอาเจียน ซึมอ่อนเพลียและถ่ายเหลวถึงวันท่ 27 สค.54 วันท่ 28 สค. ไข้ลดลงเล็กน้อย มีผื่นขึ้นเป็นปื้นที่หน้าท้อง ไม่อาเจียน แต่ยังมีอาการซึมอยู่มารดาพาไปรพ.นครชัยศรี แพทย์สั่งทำ TT ผลท่ได้คือผลบวก และทาง รพ.นครชัยศรีได้ส่งตัวไปรักษา โรงพยาบาลนครปฐม แพทย์ได้สั่งเจาะเลือด ผลการตรวจ Hct42.5 WBC 3,970 PLC 71,000 การวินิจฉัย DHF
14686 2554บ้านห้วยตะโกพะเนียดนครชัยศรีนครปฐมวันท่ 29 สค.54 รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ได้รับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อด.ช.ธนพงษ์ สระสมทรัพย์ อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขท่ 42 หมู่ 2 โดยเริ่มป่วยวันท่ 23 สค.54ด้วยอาการตัวร้อน ไข้สูงและมีอาเจียนและถ่ายเหลวปวดท้อง ซึม อ่อนเพลียในวันท่ 27 สค.54 วันท่ 28 สค.54 ไข้ลดลงเล็กน้อย ยังถ่ายเหลวอยู่และมีผื่นข้นเป็นปื้นที่หน้าท้อง มารดาพาไป รพ.นครชัยศรี แพทย์สั่งทำ TT ได้ผลบวก ทางรพ.นครชัยศรี จึงได้ส่งตัวให้ไปรับการรักษาที่ รพ.นครปฐม และในวันท่ 29 สค.54 แพทย์ตรวจอาการและสั่งเจาะเลือด Hct 42.5 WBC 3,970 Plc
14697 2554หมู่ 7 บ้านรางห้าตำลึงขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก ทาง รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลิอดออก
14707 25544ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 4 ต.ไทยาวาส
14717 25542ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย DF 1 ราย หมู่ 2 ต.ไทยาวาส
14727 2554หมู่ 6 บ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อ นางผาด งามดี เริมป่วย 28 ส.ค. 54 พบผู้ป่วย 2 ก.ย. 54 รักษา รพ.นครปฐม WBC7440 HCT 34.8 PLT 96000
14737 2554ไพรสะเดาดอนทรายปากท่อราชบุรีพบผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศรีษะปวดกล้ามเนื้อ ออกผื่น
14748 2554หนองคูใหญ่หนองคูขาดบรบือมหาสารคามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปรับบริการที่โรงพยาบาลบรบือ
14758 2554หนองน้ำกลัดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อนมา3-4 วัน
14768 2554บ้านเนินกรวดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อน
14778 2554บ้านหนองน้ำกลัดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ไข้ตัวร้อนมา 2.3 วัน
14788 25544สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.นิเกต ดอนสุวรรณ อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 113/110 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 ส.ค. 54 รักษาวันที่ 29 ส.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,000 Hct 39 Plet 164,000 กำลังรักษาอยู่
14798 25545สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.คัทรียา ติ่งรวมญาติ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 28 ส.ค. 54 รักษาวันที่ 31 ส.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,000 Hct 42 Plet 134,000 กำลังรักษาอยู่
14808 25546สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ดวงใจ วิไลพันธ์ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 265/12 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 ส.ค. 54 รักษาวันที่ 2 ก.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,770 Hct 35 Plet 83,000 กำลังรักษาอยู่
14818 255412 ม. 2 บ้านบุขนุน ต.ปากพลีปากพลีปากพลีนครนายกวันที่ 1 ก.ย54 เวลา 16.20 น.รับแจ้งผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย ชื่อนายชนะชัย แสงทรัพย์ อายุ 16 ปี เป็นนักเรียนชั้น ม. 5 รร.ปากพลีวิทยาคาร พักอาสัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 63 ม.4 ต.ปากพลี ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปที่ไหนนอกจากรร.และบ้าน ระยะทาง รร.และบ้านห่างประมาณ 400 ม. ผู้ป่วยพักอาศัยกับย่า บิดา แม่เลี้ยง และน้องต่ามารดาอายุ 3 ปี บุคคลในบ้านยังไม่มีใครป่วย ผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 29 ส.ค 54 ด้วยอาการไข้ ปวดศรีษะ ไปรักษาที่คลีนิคนครนายก อาการไม่ดีขึ้น ในวันที่ 1 ก.ย 54 จึงไปรักษาท
14828 255456/2 หมู่ที่ 3 ต.ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ป่วยเด็กชายอายุ 5.6 ปี มีไข้สูง ผื่นแดงทั่วร่างกาย อาเจียน อ่อนเพลีย ซึม เป็นมาประมาณ 3 วัน
14839 25544เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
14849 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเรียน สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 14.00 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) เด็กชายสุรเดช ธรรมสาลี อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
148510 25549ม.6 บ้านสองห้อง ต.กำพี้ อ.บรบือกำพี้บรบือมหาสารคาม-รับรายงานจากจนท.รพ.บรบือวันที่9 ก.ย.54เวลา15.40 น.ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค DHF รับการรักษาที่รพ.จำนวน 1 ราย.ชื่อนา.สุดา ไชยดวงศรี อายุ23 ปี ที่อยู่9 ม.6 ตำบลกำพี้
148610 2554หมู 7 บ้านค้อใหญ่กุดไหกุดบากสกลนครผู้ป่วยเพศชาย อายุ 32ปี มีอาการตัวร้อน มีไข้ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว น้ำมูกขุ่น ไม่ไอมา 1 วัน
148711 25541บางพระนครชัยศรีนครปฐม
148812 2554นาเจริญโนนแดงบรบือมหาสารคาม
148912 2554149 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามดอนงัวบรบือมหาสารคามผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 5 กย.54และเข้ารับการรักษาที่รพ.บรบือ
149012 2554บ้านปากทางสามัคคีดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยรับการรักษาที่ รพช.ดอยเต่า ด้วยอาการไข้ ตัวร้อน มีผื่นตามผิวหนังเล็กน้อย มีเลือดออกตามไรฟัน แพทย์รับเป็นผู้ป่วยนอก
149113 2554บ้านทุ่งน้อยศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ตันติกร บ่อคำ อายุ 13 ปี อาชีพนักเรียน รักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เริ่มป่วย 4 ก.ย. 54 พบผุ้ป่วย 7 ก.ย. 54 เม็ดเลือดขาว 3680 ฮีมาโตคริต 37 เกล็ดเลือด 149600 คาดว่าติดจากโรงเรียน เพาะในพื้นที่ไม่มีผู้ป่วย มีเพื่อนที่โรงเรียสิรินธร ป่วยหลายราย
149213 2554บ้านแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่ผู้ป่วยมีไข้สูง อุจจาระสีดำ
149313 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.บุญตา สากลาง อายุ 4 ปี เลขที่ 42/7 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 5 ก.ย.54 รักษา 12 ก.ย.54 แจ้ง 13 ก.ย.54 10.07 น. รพ.นครปฐม WBC=9,780 Hct=31.2 Plt=47,000
149413 2554หมู่ที่ 3ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรีผู้ป่วยชื่อนางวาสนา เลิศวิศาลเดช อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก วันเริ่มป่วย 11/09/54 วันพบผู้ป่วย 12/09/54 ผลทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 12 WBC 3,600 PLT 28,000 HCT 40 ขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ดำเนินฯ
149513 25546สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.บุษยา โฮกอ่อน อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ 6 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 4 ก.ย. 54 รักษาวันที่ 10 ก.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,820 Hct 40.5 Plet 81,000 กำลังรักษาอยู่
149613 2554ม.3 บ้านรางจิกไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรีได้รับแจ้งได้รับแจ้งจาก จนท.งานระบาด สสอ.ชะอำ วันที่ 28 ส.ค.2554 เวลา 09.30 น.ผู้ป่วยชื่อนายพลศักดิ์ เกิดศรี อายุ 20 ปี มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ล้มในห้องน้ำ เข้ารับการรักษาที่รพ.ชะอำ วันที่ 28 ส.ค. 2554 แพทย์ Refer รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี Admit รพ.พระจอมเกล้า แพทย์ R/O DHF.
149714 2554ภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีรับแจ้งจาก สสอ.ทองผาภูมิ มีไข้เลือดออก 1 ราย อายุ 16 ปี
149814 25544คอกกระบือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาครวันที่7 กันยายน 2554 รับแจ้งจาก อสม.(นาง) มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย ในโรงงาน INFO ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้า มีคนงานประมาณ 60 คน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.บางประกอก 8 และก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย
149916 2554ม.21 บ้านเพชรนครเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรผู้ป่วยปวดศีรษะมาก ไข้สูง
150017 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 15.30 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) เด็กชายวุฒิชัย ช่องกลาง อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ โรงงานไทยรุ่งพลาสติก ม.1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งผู้ป่วยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบางระกำ วันเริ่มป่วย 9 กันยายน 2554 พบ 14 ก.ย.54 ผลLab wbc 2920 hct 39.5 plt 128000
150119 25542โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ พระนิกร อยู่ยั่งยืน อายุ 24 ปี ผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี ป่วย 10 กย.54 พบ 14 กย.54 WBC 2,900 Hct. 46.1 Plt. 78,000 รพ.แจ้ง รพ.สต.15 กย.54
150219 2554บ้านแม่ไฮ ม.2 ต.นาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปางพบคนไข้ไม่สบายหลังจากการไปเลี้ยงวัวในป่า
150319 2554บ้านนากิ๋ม ม.7 ต.นาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปางผู้ป่วยไม่สบายหลังจากไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอ และอาเจียน อ่อนเพลีย
150419 2554หมู่ 9 บ้านกกตาดห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีมีไข้สูง
150520 2554ไม่ทราบที่อยู่พุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.ห้วยพลู พบผู้ป่วย 1 ราย แต่ไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันที่ชัดเจน
150620 255473/3 ม.3 ต.ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐมได้รับแจ้งจาก รพ.พุทธมณฑล 1 ราย มารักษาด้วยอาการไข้สูง
150720 2554หมู่ 4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายสำริด อรุณสวัสดิ์ อายุ 52 ปี เลขที่ 87 ม.4 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 13 ก.ย.54 รักษา 19 ก.ย.54 WBC=4,620 Hct=45.8 Plt=68,000 DHF แจ้ง 20 ก.ย.54 เวลา 9.30 น.
150820 25542ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยต้องสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ นายสุทัศน์ ทิณวงษ์โพธิ์
150922 2554หมู่ที่2บ้านปรึกมะกรูดท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชรผู้ป่วยมีไข้สูงตัวร้อนมึนหัวไปรักษาที่คลินิคแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาต่อที่รพ.คลองขลุงอาการยังไม่ดีขึ้นจึงขอแพทย์ไปรักษาต่อที่รพ.ศรีสวรรค์
151022 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 15.00 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) นายธงชัย พิมพา อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 120/2 ม.1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งผู้ป่วยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบางระกำ วันเริ่มป่วย 17 กันยายน 2554 พบ 20 กันยายน 2554และอีกรายชื่อเด็กชายนิพล วิระมุด อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 120/1 ม.1 วันเริ่มป่วย 17 ก.ย
151122 2554ป่าติ้วกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้เลือดออก
151222 2554ป่าติ้วกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงมา 5 วัน
151322 2554ป่าติ้วกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงเบื่ออาหาร
151422 2554นาสีนวนกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงเบื่ออาหารเป็นมา 4 วัน
151522 2554นาสีนวนกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงเบื่ออาหาร ซึม
151622 2554นาสีนวนกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูงมา ภ วันทานอาหารไม่ได้ มีอาเจียนร่วมด้วย
151723 2554บ้านห้วยเดื่อไม้ยาพญาเม็งรายเชียงรายพบผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
151827 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนายปัทพงษ์ พู่ระหงษ์อายุ 23ปีบ้านเลขที่119/4ม.5ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่22ก.ย.รักษารพ.นฐ.วันที่24ก.ย.54Plt=226,000,WBC=4,400Hct=45%สวบสวนยืนยันการเกิดโรคและพ่นหมอกควัน/ใส่ทรายอะเบทระยะ100เมตรและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม
151927 2554หมู่ 02 บ้านคลองวัวท่าพระยานครชัยศรีนครปฐมรับแจ้งจาก สสอ.นครชัยศรี ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ที่หมู่ 2
15204 ตค 25541บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
15214 ตค 25541บางแก้วนครชัยศรีนครปฐมไข้เลือดออก
15224 ตค 2554หมู่ 2ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐมวันที่ 15 ส.ค.2554 เวลา 15.40 น. รพ.สต.ท่าพระยาได้รับแจ้งจาก รพ.นครชัยศรี ว่าพบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อผู้ป่วย นายสุทธินันท์ เหลืองดำรง อายุ 16 ปี HN 39806 อาชีพ นักเรียน ที่อยู่ขณะป่วย 11/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 0822968239 คุณสุภาวดี วันที่เริ่มป่วย 11 สิงหาคม 2554วันที่พบผู้ป่วย 14 สิงหาคม 2554 Principal Diagnosis A90 DF ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 12 ส.ค. 2554 14 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 WBC 4300 2300 1500 Hct 39.0 43.5 57.8 Plt 1
15234 ตค 255406หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีไข้สูงมา 3 วัน ทำทูนิเกต์ให้ผลบวก
15244 ตค 2554หมู่ 8 บ้านปลายนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.รุ่งทิพย์ แก้วด้วง อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ 8 ตำบลดอนยายหอม นฐ เริ่มป่วย 21 ก.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.26 ก.ย. 54 WBC 4150 Hct32.7 Plt 44,000
15254 ตค 2554หมู่ 8 บ้านปลายนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 30 ก.ย. 54 รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 8 ต.ดอนยายหอม 1.ด.ญ.สุชานันท์ บุญยงค์ อายุ 14 ปี เริ่มป่วย 22 ก.ย. 54 เข้ารับการรักษา 25 ก.ย.54 WBC 3390 Hct 45 Plt 13,300 2.ด.ช.กิตติ บุญยงค์ อายุ 8 ปี เริ่มป่วย 23 ก.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.สนามจันทร์ 26 ก.ย.54 WBC 3400 Hct38 Plt175,000
15264 ตค 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.เอ้ สัญชาติพม่า อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 132/2 หมู่ 4 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 28 ก.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 3 ต.ค.54 WBC1970 Plt 48000 Hct34.3
15274 ตค 2554หมู่ 8 บ้านปลายนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.สุนิสา รุ่งกลิ่น อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ 8 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 1 ต.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่3 ต.ค.54 รับแจ้งโรค 4 ต.ค.54 WBC 5440 Hct 33.4 Plt 61,000
15284 ตค 2554หมู่ 4โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมนายนพดล หอมสุวรรณ อายุ 31 ปี เลขที่ 64 ม.4 ต.ดพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 28 ก.ย.54 รักษา 29 ก.ย.54 แจ้ง 4 ต.ค.54 WBC=4040 Hct=39 Plt=184000 รพ.สนามจันทร์
15294 ตค 25547ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นางบัญญัติ สามทองกล่ำ อายุ 41 ปี
15305 ตค 2554บ้านหัวคู หมู่ 4 ตำบึงเกลือบึงเกลือเสลภูมิร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยไข้สูง 40.0 องศา ปวดศีรษะ คลื่นใส้ อาเจียน เป็นมา 2 วัน
15315 ตค 2554คันลำสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ นายรติกร ลิ้มประสาท อายุ 16 บ้านเลขที่ 47/19 ม.4 ต.สนามจันทร์ เริ่มป่วย 27 ก.ย.2554 รักษา 28 ก.ย. 2554 รพ.กรุงเทพคริสเตียน WBC 2,800 Hct.40 PLT 130,000 มีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
15325 ตค 2554หนองขาหยั่งสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อ น.ส.ถนอมพรรณ เงินประเสริฐ อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 56/270 ม.5 ต.สนามจันทร์ เริ่มป่วย 27 ก.ย. 2554 รักษา 1 ต.ค. 2554 รพศ.นครปฐม WBC 2,880 Hct 31.4 PLT 57,000 มีอาการ ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาการ ขึ้นผื่นแดง
15335 ตค 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 13.30 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) ด.ญ. สุนิตา อุทัศน์ อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 103/1 ม.1 วันเริ่มป่วย 22 กันยายน 2554 พบ 24 กย.54 WBC 2200 Hct37.8 Plt128000
15345 ตค 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 สถานีอนามัยบางระกำ ได้รับแจ้งผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เมื่อเวลา 15.30 ว่าพบผู้ป่วย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ (Admitted) ด.ช. วีรวัฒน์ จำนง อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 74 ม.1 ต.บางระกำ วันเริ่มป่วย 27 กันยายน 2554 พบ 2 ต.ค.54 WBC2400 Hct46 Plt62000
15357 ตค 2554ห้วยหนองกร่างหมู่ที่ 9บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนางพรพรรณ สีสะอาด เริ่มป่วยวันที่28สิงหาคม 2554รักษาวันที่3กันยายน 2554รักษาโรงพยาบาลนครปฐม
15367 ตค 2554หนองไม้แดง หมู่ที่ 2บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนายวิภาส อำไพจิตต์เริ่มป่วยวันที่23กันยายน 2554รักษาวันที่25กันยายน2554ที่โรงพยาบาลนครปฐม
15377 ตค 2554ห้วยหนองกร่างหมู่ที่ 9บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชื่อนางสาวธิติมา ทองด้วง เริ่มป่วยวันที่ 1 ตุลาคม 2554 รักษาวันที่ 3 ตุลาคม 2554ที่โรงพยาบาลนครปฐม
15387 ตค 2554บางระกำน้อยบางระกำนครชัยศรีนครปฐม) ด.ช. ชัยณรงค์ พิมพ์สุวรรณ์ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 63/8 ม.3 ต.บางระกำ วันเริ่มป่วย 25 กันยายน 2554 พบ 29 ก.ย. 54 WBC2840 Hct44 Plt113000
15397 ตค 2554บ้านหนองตุ หมู่ 4บัวมาศบรบือมหาสารคามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวมาศได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบรบือว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวมาศ อำเอภบรบือ จังหวัดมาหสารคาม
15407 ตค 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.ธานัท นิธิรุ่งรุจ อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 11/4 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 ก.ย.54 รักษา 26 ก.ย.54 รพ.สนามจันทร์ WBC=5040 Hct=45 Plt=197000 Tel.081-9955090,085-2894289
15417 ตค 25543ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 9.30น. รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งจากงานระบาดวิทยาสสอ.เมืองนครปฐม ให้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมป้องกันโรค DHF 1 ราย ชื่อ ดช.อนันต์ ชื่นชม อายุ 14 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 124 หมู่ 3 ต.ธรรมสาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาวันที่ 7 ต.ค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
15429 ตค 2554หมูที่ 3ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ชื่อนายณรงค์ อดิภาส อายุ 32 ปี ที่อย่ 8/2 หม่ที่ 3 ตำบลไผ่หูช้าง
154310 ตค 25548โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 7 ต.ค.54ได้รับแจ้งจากทางสสอ.เมืองนครปฐม เวลา 16.30น.ว่าพบผู้ป่วยจำนวน 2 ราย 1. ชื่อนางรุ่งฤดี เณรบำรุง อายุ 34 ปี 2. นายโอภาส ผายแดง อายุ 33 ปี ทั้งสองเป็นสามา-ภรรยากันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/6 ม.8 ต.โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 2 ต.ค.54 พบวันที่ 5 ต.ค. 54
154410 ตค 2554รางขี้เหล็กศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ นายมนัส สร้อยกล่อม อายุ 37 63 หมู่ที่ 4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปปฐม เริ่มป่วย 1 ต.ค. 54 พบผู้ป่วย 5 ต.ค. 54
154510 ตค 2554รางเป้าศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.ภรภรณ์ ชื่นกลิ่นธูป 12 ปี 86/9 ม.4 ต.ศรีษะทอง อ.นครชศรี จ.นครปฐม เริ่มป่วย 4 ต.ค. 54 พบ 7 ต.ค. 54 รกษาตัวที่ ร.พ. นครชัยศรี
154610 ตค 2554หมู่ 8โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 10 ต.ค.54รพ.สต.โพรงมะเดื่อได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผุ้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 2 ราย รายแรกนายปรัชชา ยิ่งอนุลักษณ์วงษ์ อายุ 2 1 ปี บ้านเลขที่ 215/1 ม. 4 ต. พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทำงานอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างหมุ่บ้านลีลาวดี หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ เร่ิมป่วยวันที่ 3 ต.ค. 54 พบวันที่ 10 ต.ค.54 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม รายที่สอง นายจิรวุฒิ เทะวงษ์ อายุ 24 ปี ทำงานเป็นคนงานอยู่ฟาร์มเป็ดบริบูรณ์ หมู่ 8 ต. โพรงมะเดื่อ เริ่มป่วยวันที่ 3 ต.ค. 54 พบวันที่ 10 ต.ค.54 โดยเข
154711 ตค 2554ม.11 บ้านคลองเรือ,ม.19 บ้านบ่อเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรไข้สูง ปวดศีรษะมาก
154812 ตค 25549ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญไข้สูง คลื่นไส้อาเจียน ซึมเบื่ออาหาร ปวดท้องน้อย อาเจียนเป็นเลือด ป่วยมา 5 วัน
154912 ตค 2554โรงกะปิบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการมีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน2 รายได้วันเริ่มป่วยวันที่ 4 ต.ค.54 พร้อมกันในระแวกเดียวกัน
155012 ตค 2554โนนสะอาดบ่อใหญ่บรบือมหาสารคามผู้ป่วยอาการคล้ายไข้เลือดออก
155113 ตค 2554หมู่ 8 บ้านปลายนาดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.ภูธเนศ สมัครราษฎร์ อายุ 6 เดือน บ้านเลขที่ 121/2 หมู่ 8 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 7 ต.ค.54 รับแจ้งโรค 13 ต.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ. WBC 5760 Hct 37.6 Plt 44,000
155217 ตค 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายน.ส.นันทิยา อาภานันท์อายุ16ปีบ้านเลขที่35ม.5ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่11ต.ค.54Admitรพ.คริสเตียนนครปฐมวันที่12ต.ค.54Plt=8100Hct=38.1WBC=2300
155317 ตค 2554บ้านดอนคำมีโพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีได้รับรายงานจากศูนย์ระบาดโรงพยาบาลพบผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต.ที่รับผิดชอบป่วยเป็นไข้เด็งกี่นอน Atmit ที่โรงพยาบาล 1 ราย
155418 ตค 2554บ้านสามแจ่มตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ พระ สมาน มานิต อายุ 61 ปี ที่อยู่ วัดแหล่งทองแดง หมู่ 4 บ้านสามแจ่ม ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 12 ต.ค 54 รักษา 17 ต.ค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 7,400 ฮีมาโตคริต 46.1 เกล็ดเลือด 116,000 รักษาที่ รพ.คริสเตียน
155518 ตค 2554หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งรีทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ติดตามสอบสวนผู้ป่วยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายองอาจ แจ่มจำรัส อายุ ๒๔ ปี อาชีพนักศึกษา บ้านเลขที่ ๗๕/๑ หมู่ ๒ ต.ทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงได้ออกสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันโรคดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
155619 ตค 255407พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ ด.ช.อธิบดี สุขเจริญ อายุ ๑๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๗ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา กำลังรักษา เวลาแจ้งโรค ๑๑.๐๐ น. WBC ๗,๖๑๐ Hct ๕๐.๘ Plt ๔๓,๐๐๐
155719 ตค 255407พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นายอัษฎายุทธ สุขเจริญ อายุ ๑๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๗ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ พบผู้ป่วย/แจ้งโรควันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา กำลังรักษา เวลาแจ้งโรค ๑๐.๒๒ น. WBC ๒,๑๖๐ Hct ๔๑.๗ Plt ๑๓๕,๐๐๐
155820 ตค 2554หมู่ 2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมือง ชื่อ ด.ช.นฤเบศร์ พูลเปรม อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม เข้ารับการรักษารพ.นฐ. เริ่มป่วย 16 ต.ค.54 เข้ารับการรักษาวันที่ 19 ต.ค.54 WBC 4270 Hct 41 Plt 117,000
155920 ตค 2554บ้านบ่อตะกั่วบางระกำนครชัยศรีนครปฐมน.ส.ปิยะมาศ อินทร์แสง อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 116 ม.1 ต.บางระกำ วันเริ่มป่วย 4 ตุลาคม 2554 พบ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 WBC 6980 hct 81 plt 174000
156020 ตค 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ช.พีรภัทร ชิวปรีชา อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 103/1 ม.2 ต.บางระกำ วันเริ่มป่วย 5 ตุลาคม 2554 พบวันที่ 8 ตุลาคม 2554 wbc 5000 hct 37.2 plt52000
156120 ตค 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมน.ส.พนาวรรณ เพ็ชรน้อย อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 102 ม.2 ต.บางระกำ วันเริ่มป่วย 12 ตุลาคม 2554 พบ 17ต.ค.54 wbc 4100 hct 45 plt 140000
156220 ตค 2554บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ช.นิธิกร ทาเรียงสม อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 22/17 ม.7 เวลา 09.55 น. เริ่มป่วย 16 ตค. 54 รักษา 19 ตค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 2,500 ฮีมาโตคริต 40.2 เกล็ดเลือด 69,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
156321 ตค 2554บ้านเนินกรวดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ตัวร้อนไข้มา2 วัน
156424 ตค 2554หมู่ 14โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.นิรุตน์ เป้าไธสงค์ อายุ 14 ปี เลขที่ 42 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 ต.ค.54 รักษา 22 ต.ค.54 DHF WBC=3660 Hct=45.6 Plt=37000 รพ.นครปฐม
156525 ตค 2554หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน1รายเวลา11.35น.ชื่อด.ช.ธนวันต์ กรพิพัฒน์อายุ2ปีบ้านเลขที่15หมู่1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่3ต.ค.54Admitรพ.นฐ.วันที่6ต.ค.54วินิจฉัยDF WBC=6430 Hct=38.8 Plt=102000
156625 ตค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายเอกสิทธิ์ รุ่งอรุณ ตัวร้อนไ้สูง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการwbc2590pt.122000hct45.2
156725 ตค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนางอาพันธ์ชนก สันติภราภาพ ตัวร้อนไข้สูง เม็ดเลือดขาว 2,960เกล็ดเลือด130,000ความเข้มข้นเลือด38.7
156825 ตค 2554หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.มาริสา สุขมา ตัวร้อนไข้สูง เกล็ดเลือด203,000เม็ดเลือดขาว3,160ความเข้มข้นเลือด41.6
156925 ตค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.นิตยา สันติภราภาพ ตัวร้อนไข้สูงเม็เลือดขาว2,000เกล็ดเลือด88,000ความเข้มข้นเลือด39
157025 ตค 2554หมู่8บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.ดา พม่า ตัวร้อนไข้สูงเม็ดเลือดขาว 10,370เกล็ดเลือด103,000ความเข้มข้นเลือด39.3
157125 ตค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.ดวงพร ศรีไพจิตตัวร้อนไข้สูงเม็ดเลือดขาว3,200เกล็ดเลือด88,000ความเข้มข้นเลือด39
157225 ตค 2554หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมนายวรุณ ขำจิตต์ ตัวร้อนไข้สูง เม็ดเลือดขาว3,590เกล็ดเลือด118,000ความเข้มข้นเลือด37
157325 ตค 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.กฤษณ์ อาภรพัฒนาตัวร้อนไข้สูง เม็ดเลือดพขาว2,160เกล็ดเลือด122,000ความเข้มข้นเลือด37.1
157425 ตค 2554หมู่5บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.ญาณิศา จันทร์วัฒนาผลตัวร้อนไข้สูง เม็ดเลือดขาว4,300เกล็ดเลือด90,000ความเข้มข้นเลือด40
157525 ตค 2554หมู่6บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมด.ช.อภิรักษ์ จันทรพฤกษ์ ตัวร้อนไข้สูงเม็ดเลือดขาว1360เกล็ดเลือด145,000ความเข้มข้นเลือด40
157625 ตค 2554หมู่9บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐมน.ส.ปาริฉัตร วังถนอมศักดิ์ ตัวร้อนไข้สูงเม็ดเลือดขาว3,200เกล็ดเลือด18,000ความเข้มข้นเลือด46
157725 ตค 2554หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายด.ญ.วริษฐา เรียนทัพอายุ 4 ปีบ้านเลขที่110ม.1ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่18ต.ค.54พบผู้ป่วยวันที่21ต.ค.54Admitวันที่21 ต.ค.54รพ.นฐ.WBC=1800Hct=34.7 Plt=130,000
157825 ตค 255414ทับใต้หัวหินประจวบคีรีขันธ์ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 14 ปี เริ่มป่วย 20 ตค.54 พบป่วย 23 ตค.54 บ้านเลขที่ 59 ม.14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน มีอาการไข้ ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีจุแดงขึ้นตามร่างกาย
157925 ตค 2554ชุมชนแนบเคหาสถ์หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์นส.ปูจา จิตดี อายุ 24 ปี 49/14 ชุมชนแนบเคหาสถ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน เริ่มป่วย 10 ตค.54 พบป่วย 17 ตค.54 อาการ ไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย ไอ
158025 ตค 2554ชุมชนเขาพิทักษ์หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์นส.ณัชพร ศรีอุทธา อายุ 24 ปี ซอยหัวหิน 94 อาการไข้ ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดกระดูก ปวดข้อ
158125 ตค 2554ชุมชนเขาพิทักษ์หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์ดญ.สกุลรัตน์ พรมลี อายุ 5 ปี บ้านเช่าซอยหัวหิน 96 ต.หัวหิน อ.หัวหิน อาการปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน เลือดกำเดาไหล มีผื่นแดงตามร่างกาย
158225 ตค 25544หนองพลับหัวหินประจวบคีรีขันธ์นส.สิริลักษณ์ สุขศรี อายุ 23 ปี 291 ม.4 ต.หนองพลับ เริ่มป่วย 9 ตค.54 พบป่วย 13 ตค.54 อาการปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดข้อ ปวดกระดูก ถ่ายเหลว
158325 ตค 2554ชุมชนหัวนาหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์นายสมเกียรติ กลีบทอง อายุ 20 ปี ที่อยู่ 33/21 ซอยหัวหิน 114 ต.หนองแก อ.หัวหิน เริ่มป่วย 8 ตค.54 พบป่วย 12 ตค.54 อาการปวดศรี ปวดเมื่อตามร่างกาย มีผื่นแดง
158425 ตค 2554ชุมชนหัวดอนหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์นางจันวิมาพร ปัญญาเดช อายุ 25 ปี ที่อยู่ 9/4 ชุมชนหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน เริ่มป่วย 7 ตค.54 พบป่วย 12 ตค.54 มีอาการปวดศรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน หนาวสั่น ปวดข้อ ปวดกระดูก ถ่ายสีดำ
158525 ตค 2554ชุมชนเขาพิทักษ์หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์นายอาทิตย์ โพธิกุล อายุ 15 ปี ที่อยู่ 2/48 ซอย 96 ต.หัวหิน อ.หัวหิน เริ่มป่วย 4 ตค.54 พบป่วย 8ตค.54 อาการไข้สูง ปวดศรีษะ ถ่ายเหลว อาเจียน ปวดเมื่อยร่างกาย
158625 ตค 2554หนองขาหยั่ง(หมู่บ้านร่มฟ้า)สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดอออกชื่อ นายเมษญา วิจารณ์ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 56/244 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 12 ตุลาคม 2554 รักษา 17 ตุลาคม 2544 รพศ.นครปฐม WBC 2,380 Hct 41% Plt 76,000 มีอาการไข้สูง อาเจียนเป็นเลือด
158725 ตค 2554ชุมชนหัวนาหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์น.ส.อติกานต์ แสนช่าง อายุ 16 ปี ที่อยู่6/9 ชุมชนหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน อาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดท้อง อาเจียน ผื่นแดงตามร่างกาย
158825 ตค 2554ชุมชนนาปู่กลำหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์นายโชคชัย รัตน์วิลัย อายุ 19 ปี ที่อยู่ 5ก/12 ชุมชนนาปู่กลำ ต.หัวหิน อ.หัวหิน อาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน ไอ
158925 ตค 2554ชุมชนหัวนาหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์ด.ญ.นภาเพ็ญ งามน้อย อายุ 11 ปี ที่อยู่ 35 ชุมชนหัวหนา ต.หนองแก เริ่มป่วย 5 ตค.54 พบป่วย 8 ตค.54 อาการไข้สูง ปวดศรีษะ ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
159025 ตค 25546หินเหล็กไฟหัวหินประจวบคีรีขันธ์ด.ญ.กัลย์สุดา พูลเพิ่ม อายุ 9 ปี ที่อยู่ 94 ม.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน เริ่มป่วย 2 ตค.54 พบป่วย 4 ตค.54 อาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน ผื่นแดง ถ่ายเหลว
159125 ตค 2554ชุมชนหัวดอนหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์ดญ.นันธิญา สุกสี อายุ 7 ปี ที่อยู่9/3 ชุมชนหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน อาการไขสูง ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เริ่มป่วย 28 กย.54 พบป่วย 30 กย.54
159226 ตค 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.เบญจพรรณ ประโทนเทพ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 23 ต.ค. 54 รักษาวันที่ 26 ต.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,270 Hct 38.4 Plet 113,000 กำลังรักษาอยู่
159326 ตค 2554หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากสสอ.เมืองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ ด.ช.อนันต์ โกสุมภ์ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 107/9 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 22 ต.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 26 ต.ค.54 WBC 3700 Hct 46.9 Plt 173,000
159428 ตค 255436 ม.8 บ.โนนศรีบุญเรืองวังแสงแกดำมหาสารคามได้รับแจ้งมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จนท.จึงได้สอบสวนโรคและควบคุมโรค
159528 ตค 255420 ม.8 บ.โนนศรีบุญเรืองวังแสงแกดำมหาสารคามได้รับแจ้งจาก รพ.แกดำ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ด.ญ.กมลวรรณ วิจิตรรัตน์ เพศหญิง อายุ 12 ปี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว ที่อยู่ 20 ม.8 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม จนท.จึงได้ออกสอบสวนโรคและป้องกันควบคุมโรค
159628 ตค 2554ลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจากรพ.นครปฐม พบผู้ป่วยชื่อนางปราณี ไข่สีนวล อายุ52ปี WBC2240,Plt 77000,Hct35.5
159728 ตค 2554ม.9ลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งจารพ.นครปฐม พบผู้ป่วยชื่อนส.กนกวรรณ ว่องไว อายุ17ปี WBC3200 Plt58000 HCT 52.0
159828 ตค 2554ม.9ลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งาจากรพ.นครปฐมพบผู้ป่วยชื่อด.ช.จิรายุ ว่องไว อายุ6ปี WBC6000 Plt89000 Hct39.0
159930 ตค 2554หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นฐ.แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายด.ญ.การันตี แต้มรุ่งเรืองอายุ10ปีบ้านเลขที่61/3ม.1ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วยวันที่26ต.ค.54admitวันที่29ต.ค.54WBC=2710Hct=38.7Plt=110000
160031 ตค 2554โพนงามนาม่องกุดบากสกลนครไข้ตัวร้อนไอเป็น2วันวัดไข้ได้39องศา
16011 พย 2554บ้านตาก้องตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อน.ส.อุษณีย์ ใจดี อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 47/1 ม.8 เวลา 08.50น. เริ่มป่วย 16 กย. 54 รักษา 21 กย.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 1,190 ฮีมาโตคริต 45.8 เกล็ดเลือด 17,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
16021 พย 25541สระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร3 ตค 54 พบผู้ป่วย DHF 1 ราย และวันที่ 14 ตค 54 พบเพิ่มเติมอีก 1 ราย
16032 พย 2554หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน1รายน.ส.ปิยมาภรณ์ ทองกล่ำอายุ 15ปีบ้านเลขที่61/4ม.1ต.ธรรมศาลาป่วยวันที่27ต.ค.54Admit31ต.ค.54WBC=6,850Hct=37.7Plt=47,000
16042 พย 2554หนองใหญ่ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยพบผู้ป่วย1รายเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยใน
16053 พย 2554บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อนายธนกร วิริยะอารี อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 22/18 ม.7 เวลา 14.00น. เริ่มป่วย 28 ตค. 54 รักษา 31 ตค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 2,826 ฮีมาโตคริต 41.2 เกล็ดเลือด 60,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
16063 พย 25545สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.อภิรดี เชิงปรอด อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 30 ต.ค. 54 รักษาวันที่ 3 พ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 4,400 Hct 43 Plet 130,000 กำลังรักษาอยู่
16073 พย 2554หมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อนางสาวนิตยา คำเสียง อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 22/29 ม.7 เวลา 09.15น. เริ่มป่วย 30 ตค. 54 รักษา 2 พย.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 3,240 ฮีมาโตคริต 31.1 เกล็ดเลือด 138,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
16084 พย 25544,9โคกขามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาครสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ม.4 หมู่บ้านเบญจทรัพย์ และ ม.9 ถนนคลองหลวง
16094 พย 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมน.ส.วิภาวรรณ คงนาค อายุ31ปี บ้านเลขที่98 หมู่2 เริ่มป่วย19ต.ค.54 พบ24ต.ค.54ผลlab wbc 6000 hct 40.5 plt 37000
16104 พย 2554บ้านบางราโทบางระกำนครชัยศรีนครปฐมด.ญ.รัตนาภรณ์ มินพิมาย อายุ5ปี บ้านเลขที่ 102/2 ม.2 เร่มป่วย26ต.ค.54 พบ31ต.ค.54 ผลLAB wbc 4330 hct 28.3 plt99000
16114 พย 2554บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อนายกฤษไนย อ้นคง อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 22/12 ม.7 เวลา 11.00น. เริ่มป่วย 30 ตค. 54 รักษา 4 พย.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 1,480 ฮีมาโตคริต 41.9 เกล็ดเลือด 86,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
16125 พย 2554ม.8ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยพบ case DSS 1 case จากนั้นในระแวกใกล้เคียงพบอีก 2 case refer รพ.เลย ทั้ง 3 case
16137 พย 25542/2 ม.10โคกขามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาครด.ญ. 9 ปี มีอาการไข้ 2 วัน ไปรักษาที่รพ.สมุทรสาคร พบมีอาการของโรคไข้เลือดออก
16147 พย 25544 ม.8 บ้านหินลาดท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคามสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
16157 พย 2554ทุ่งกระโตนปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยเพศหญิงเป็นแรงงานต่างด้าว อายุ 22 ปี- ความดันโลหิต ๙๕/๖๐ mm/hg จำนวนเม็ดเลือดขาว = ๓,๕๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด = ๗๕,๐๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฮีมาโตคริต = ๓๖.๔ % ลิมโฟไซต์ = ๒๗ %
16167 พย 2554ทุ่งสะท้อนปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๒๘ ปี รักษาประเภทผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาการทางคลินิก - ผลการทำ Tourniguet test ให้ผลเป็นบวก - โรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน - ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๐ mm/hg - มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง - มีถ่ายเหลวสีดำ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ - จำนวนเม็ดเลือดขาว = ๓,๖๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร - เกล็ดเลือด = ๘๓,๐๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร - ฮีมาโตคริต = ๓๗.๒ % - ลิมโฟไซต์ = ๔๐ % - Dengue titor = P
16177 พย 2554หมู่ 7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.กุลญา ชูพลาย อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 32/1 หมู่7 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 1 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 7 พ.ย.54 WBC 6270 Hct 47.5 Plt 17000
16188 พย 2554หมู่ที่ 5โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก นางบุญลือ เอี่ยมจินดา,นางสาวสุฑามาศ เอี่ยมจินดา รพ.สามพราน
16198 พย 2554หมู่ 5 บ้านพุบ่องห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว
16208 พย 2554บ้านไร่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง พบผู้ป่วยDHF ชื่อนายวิษณุ สุวรรณสุขโข อายุ 25 ปี บ้าน 17/5 หมู่ 10 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
16218 พย 25542โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก DF พระนิกร อยู่ยั่งยืน วัดโคกพระเจดีย์ เริ่มป่วย 10 กย.54 พบ 14 กย.54 WBC2900 Hct46.1 Plt78,000 TT-
16228 พย 25543โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมผู้ป่วยไข้เลือดออก รพ.นครปฐม ด.ญ.กรรณิการ์ ศักดี ป่วย 10 กค.54 พบผู้ป่วย 13 กค.54 ไม่ได้รับแจ้งให้สอบสวนหรือควบคุมโรค เนือ่งจากผู้ป่วยอยู่ต่างพื้นที่ (ดอนยายหอม)
16238 พย 25545โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วย เด็กหญิงดวงสุดา แดงมณี รักษาผู้ป่วยใน รพ.สามพราน ป่วย 15 กค.54 พบ 19 กค.54
16248 พย 25543โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ด.ญ.ศศิกานต์ เหต้าน เริ่มป่วย 31 กค.54 พบ 3 สค.54 รพ.นครชัยศรี
16258 พย 25545โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก รพ.สามพราน เริ่มป่วย 3 สค.54 พบ 8 สค.54
16268 พย 25543ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐมผป.เป็นข้าราชการบำนาญ(พยาบาลศิริราช)รักษารพ.นฐ.น่าจะติดมาจากลูกสาวที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนหน้านี้แล้วไปเฝ้าไข้ลูกที่รพ.สนามจันทร์ ลูกสาวก็น่าจะติดต่อมาจากเด็กนักเรียนที่สอนพิเศษที่ รร.อนุบาลนครปฐมตอนปิดเทอม
162710 พย 2554บ้านหนองหูลิงมิตรภาพแกดำมหาสารคามผู้ป่วยชื่อ ด.ช.สาณิตย์ สุวรรเลิศ อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นป. 4 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ เริ่มป่วย 2 พ.ย. 54 พบผู้ป่วย 5 พ.ย. 54 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ผลการรักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 8 พ.ย. 54
162810 พย 25543สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.ปิยะธดา ปราบภัย อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 3 พ.ย. 54 รักษาวันที่ 9 พ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 7,200 Hct 41.9 Plet 12,000 กำลังรักษาอยู่
162910 พย 2554ม.เบญจทรัพย์ 49/149โคกขามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาครด.ญ.อายุ 3 ปี มีอาการไข้ 39.7 องศาเซลเซียส ไอ น้ำมูกไหล มีผื่นแดง อาเจียน
163011 พย 2554หมู่ 8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ญ.พุทธรักษา ปฏิพิมพาคม อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 4 พ.ย.54 เข้ารับการรักษา 11 พ.ย.54 รพ.นฐ. WBC 3110 Hct34.8 Plt 102,000
163114 พย 2554หมู่ที่ 8 บ้านวังหยีละมอนาโยงตรังมีผู้ป่วยมีไข้สูง คลื่นไส้อาเจียน
163215 พย 2554หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.00 น.รพสต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งรายงานโรคจาก สำนักงานสาธารรสุขอำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อด.ญ.ศศินา ปิ่นวิเศษ อายุ 8 ปี ที่อยู่ 107/1 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 23 ต.ค. 54 พบผู้ป่วย 28 ต.ค. 54 สถานที่รักษา ร.พ.นครปฐม
163315 พย 2554หมู่ 4 ต.ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมรพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งรายงานจากงานควบคุมโรค สสอ.เมืองนครปฐมพบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ นางสาวฝน พม่า อายุ 21ปี เริ่มป่วยวันที่ 10 พ.ย. 54 วินิจฉัยว่าเป้นผู้ป่วย DHF วันที่ 14 พ.ย. 54 สถานที่รักษา โรงพยาบาลนครปฐม
163415 พย 2554สถิตภิรมณ์เมืองยะลายะลาผู้ป่วยทำงานที่อ.เมืองอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสถิตภิรมณ์
163515 พย 25541รามันยะลาpt admit รพ.รามัน
163616 พย 255424/3 ม.9 ต.โคกขามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาครญ อายุ33 ปี มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ท้อง 5 เดือน
163716 พย 2554บ้านหารฮีพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามผู้ป่วยชายไทย อายุ 36 ปี ป่วย 6 พ.ย พบ 11พ.ย54
163821 พย 2554หมู่ 14เมืองนครปฐมนครปฐมด.ญ.มาริษา แซ่โก อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 79/29 ม.14 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 17 พ.ย.54 รักษา 27 พ.ย.54 WBC=4020 Hct=49.6 Plt=36000 DHF รพ.นครปฐม
163921 พย 2554บ้านโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนฐ. ติดตาม ผู้ป่วย DF ชื่อ นางปาลิดา ศรีสง่า อายุ 52 ปี บ้าน 253 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม ผ้ป่วยมีการหน้ามืด เวียนหัว ปวดหัว เนื่องจากความดัน และต่อมาก็เป็นไข้เลือดออก
164022 พย 2554หมู่ 3 บ้านดอนยายหอมดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ด.ช.ปรวุธ นามวงค์ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่251/8 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม เริ่มป่วย 13 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 18 พ.ย.54 WBC 3170 Plt139000 Hct41.7 ผู้ป่วยหนีน้ำท่วมมาจากปทุมธานี
164122 พย 2554ดอนไร่ล่างหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้มา3วันก่อนไปรพช.สามชุก
164222 พย 2554ดอนไร่บนหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้มา4วันก่อนไปรพช.สามชุก
164322 พย 25543สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.จันทร์ทรกานต์ จันทร์แสง อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 18 พ.ย. 54 รักษาวันที่ 21 พ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,850 Hct 42.7 Plet 70,000 กำลังรักษาอยู่
164422 พย 2554หมู่ 8ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.นฐ. ชื่อ นายขวัญใจ เขียวอ่อน อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 200/145 หมู่ 8 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 16 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.สนามจันทร์วันที่ 17 พ.ย.54 รับแจ้งโรค 21 พ.ย.54 WBC4840 Hct46 Plt16000
164522 พย 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.กิตติ ร่อนอบ อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย17 พ.ย.54 เข้ารับการรักษา19 พ.ย.54 รพ.นฐ. WBC2180 Hct34 Plt209000
164622 พย 2554หมู่7 บ้านดอนขนากดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ น.ส.สุรีพร พึ่งปาน อายุ 15 ปี เริ่มป่วย 19 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่21 พ.ย.54 WBC 4100 Hct 40 Plt 189000
164723 พย 2554บ้านหนองไก่แก้วแพงพวยดำเนินสะดวกราชบุรีวันที่ 21 พ.ย.54 เวลา 11.30 น. อสม.หมู่ที่ 3 บ้านหนองไก่แก้ว ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ไปรับการการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในตลาดดำเนินสะดวก จากนั้นเวลา 13.00 น.ทีม srrt ของ รพ.สต.บ้านปากคลอง จึงได้เดินทางไปสอบสวนที่บ้านของผู้ป่วย พบผู้ป่วยและบิดามารดาของผู้ป่วย บอกว่าผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง อาเจียนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.54 มารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านปากคลอง ในตอนเช้า ตอนเย็นอาการไม่ดีขึ้นจึงไปรับการรักษาที่คลินิก แพทย์บอกกับมารดาว่าผู้ป่วยเป็นโรคไข้เ
164824 พย 25545สี่หมื่นดำเนินสะดวกราชบุรีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. ทีม SRRT สถานีอนามัยตำบลบ้านคูหาสวรรค์ ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวกทางหนังสืออิเล็คโทนิคบัญชีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ว่ามีผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และได้รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
164924 พย 2554หมู่1ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก1รายชื่อน.ส.ปัทมาวรรณ คงจะแย้มบ้านเลขที่188/9ม.1ต.ธรรมศาลเริ่มป่วย14พ.ย.54Admitวันที่21พ.ย.54WBC=2280Hct=34.7Plt=75000วินิจฉัยDHF
165024 พย 2554บ้านหนองน้ำกลัดศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งจากรพช 300 ยอด
165124 พย 2554ดอนข่อยบัวงามดำเนินสะดวกราชบุรี
165224 พย 25545สี่หมื่นดำเนินสะดวกราชบุรีการตรวจติดตาม ครั้งที่2
165324 พย 2554หมู่7 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายด.ช.กฤต ลักษณะอังกูรอายุ 14 ปีบ้านเลขที่7/3ม.7ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย16พ.ย.54Admit20พ.ย.54ร.พ.สนมจันทร์WBC=2370Hct+32%Plt=132,000
165425 พย 2554หมู่ 3 ตำบลไผ่หูช้างไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผ้ป่วยชื่อนางสาววิภาวรรณ ทองยินดี
165525 พย 25543ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ นายณัฐพงศ์ ศิริทิพย์ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รักษา ณ รพ.บางเลน
165625 พย 255412ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์อสม.แจ้งพบมีผู้ป่วยน่าสงสัยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลกมลาไสย
165727 พย 25542ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ชื่อ นางสาวสุนิสา ดีประเสริฐ อายุ 23 ปี
165827 พย 25542ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จาก รพ.ดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ 28 ต.ค.54
165927 พย 25545ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีวันที่ 3 ต.ค.54 ได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินฯ พบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก
166027 พย 25545ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีวันที่ 3 ต.ค.54 ได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินฯ ว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
166127 พย 25543ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีวันที่ 29ก.ย.54 ได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
166227 พย 25543ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166327 พย 25543ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166427 พย 25541ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166527 พย 25544ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166627 พย 25545ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166727 พย 25544ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166828 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
166928 พย 25546ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167028 พย 25546ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167128 พย 25546ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167228 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167328 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167428 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167528 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่ามีผู้ป่วยส่งสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
167628 พย 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. ชื่อ นายพันธุ์ศิลป์ ทองคำ อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 493/3 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 21 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 26 พ.ย.54 WBC5760 Hct40.3 Plt54,000
167728 พย 2554หมู่9 บ้านลาดปลาเค้าบางแขมเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพศชาย อายุ39 ปี
167828 พย 2554บ้านหองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง นฐ.พบผู้ป่วย ชื่อ นายสีหณุ สิงห์เรือง อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 61/1 ม. 13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
167929 พย 25547ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีเวลา 15.23 น. ได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก ว่าพบผู้ป่วยสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
16801 ธค 2554คลองพันเละศรีสุราษฎร์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดำเนินว่าพบผู้ป่วยไข้เลือออก
16811 ธค 25542ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจาก รพ.ดำเนินสะดวก พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
16821 ธค 25541ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวก พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
16831 ธค 25545ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรีได้รับแจ้งจากรพ.ดำเนินสะดวกพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
16841 ธค 2554หมู่ 1 บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 30 พย. 54 เวลา 15.30 น. รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปบฒ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย รักษาที่ รพ.สนามจันทร์ชื่อ ด.ญ. ณิชนันท์ เสถียรยานนท์ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 13/24 ม. 1 ต.ตาก้อง อ.เมือง ป่วยวันที่ 26 พ.ย. 54 พบผู้ป่วย 27 พ.ย. 54 ผลเลือด WBC 4830 HCT 40 PLt 255000
16852 ธค 2554เมืองนครปฐมราชบุรี
16862 ธค 25542ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรีคนไข้มีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ผลที่ออกมาเจาะไม่เจอ
16872 ธค 25544ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรีคนไข้มีอาการไข้สูง แต่ไปทำสวนอยู่ต่างพื่นที่
16882 ธค 25544ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรีอาศัยอยู่บ้านเดียวกับคนไข้ มีอาการไข้สูง อาเจียน
16892 ธค 25544ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรีคนไข้อาศัยอยู่บริเวณบ้านผู้ป่วย
16902 ธค 25544ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรีอาศัยบ้านใกล้เคียงกับคนไข้
16912 ธค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายพินิจ ผ่องอำไพ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 26 พ.ย. 54 รักษาวันที่ 30 พ.ย. 54 รพศ.นครปฐม WBC 4,180 Hct 43.8 Plet 70,000 กำลังรักษาอยู่
16922 ธค 2554หมู่ 4 บ้านดอนสามสิบดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมือง ชื่อ นายวัชระ ถึกกวย อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 61 หมู่ 4 เริ่มป่วย 27 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 30พ.ย.54 WBC3290 Hct 42.6 Plt 120,000
16932 ธค 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมือง ชื่อ ด.ช.วรวัฒน์ ปราสาททอง อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 251/2 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 28 พ.ย.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 2 พ.ย.54 WBC3290 Hct37.9 Plt120,000
16944 ธค 2554ม.3 บ้านโกสำนักตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 9.00 น.รพ.นครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย ชื่อ นางสาวสิริกุล จิตเจริญทวีโชค อายุ21 ปี บ้านเลขที่ 6ม.3 ตงตาด้อง ป่วยวันที่ 1 ธ.ค.54 พบผู้ป่วย 4 ธง๕ง 54 ผลเลือด WBC 4450 HCt 44 PLt 29000
16956 ธค 2554หมู่ 8 บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนฐ. แจ้ง รพ.สต.โพรงมะเดื่อให้ติดตามสอบสวนและควบคุมไข้เลือดออก ชื่อ นายประทวน หมู่หาญ อายุ 20 ปี อาศัยอยู่ที่พักคนงานก่อสรา้งบ้านลีลาวดี หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
16966 ธค 2554หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันที่ 4 ธค. 54 เวลา 10.00น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับทางโทรศัพท์จากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อน.ส.น้อย ลาว อายุ 32 ปี ที่อยู่นายจ้าง 119 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 28 พ.ย. 54 เข้ารับการรักษา วันที่ 3 ธ.ค. 54 แพทย์วินิจฉัย DHF วันที่ 4 ธ.ค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
16976 ธค 2554บ้านไร่เก่าโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมือง นฐ. แจ้งพบผู้ป่วย DHF ชื่อ นายประทวน หมู่หาญ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 226 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม แต่พักอยู่ที่พักคนงานก่อสรางบ้านลีลาวดี หมู่ 8 ต.โพรงมะเดื่อ
16986 ธค 2554บ้านหนองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนฐ.แจ้งพบผู้ป่วยDHF ชื่อ นายสมนึก สีสุขสมบูรณ์ อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 25/1 ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 พ.ย.54 พบ 29 พ.ย.54 เข้ารับการรักษาที่รพ.นฐ.
16996 ธค 2554ชุมชนธัญญาวาส 1ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคามรับแจ้งจาก อสม.ชุมชนธัญญาวาส 1 ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ชื่อเด็กชาย นครินทร์ ดวงจันทร์ทิพย์ อยู่บ้านเลขที่ 26 ถ.มหาชัยดำริห์ ช.ธัญญาวาส 1 เรียนที่ ร.ร.ผดุงนารี ม.2/5
17006 ธค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายประวิทย์ ผ่องอำไพ อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 29 พ.ย. 54 รักษาวันที่ 2 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,200 Hct 43 Plet 8,300 กำลังรักษาอยู่
17019 ธค 2554บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ นายเรวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 45 ม.1 เวลา 09.00 น. เริ่มป่วย 18 พย. 54 รักษา 23 พย.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 3,130 ฮีมาโตคริต 39.7เกล็ดเลือด 113,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
17029 ธค 25547สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายกิตติศักดิ์ ปุราเถนา อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 2 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 7 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,500Hct 49 Plet 109,000 กำลังรักษาอยู่
17039 ธค 2554บ้านหมู่ใหญ่ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 9.00 น.รพ.นครปฐมแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1ราย ชื่อ นายสราวุธ มากลัด อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 22/24 ม.7 ต.ตาด้อง ป่วยวันที่ 30 พ.ย.54 พบผู้ป่วย 7 ธ.ค. 54 ผลเลือด WBC 4910 HCt 44.2 PLt 70000
17049 ธค 2554เด่นตาเอี่ยมตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ น.ส.อภิญญา สกิด อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 10 ม.2 เวลา 09.00 น. เริ่มป่วย 5 ธ.ค.2554 รักษา 7 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 5290 ฮีมาโตคริต 37.9 เกล็ดเลือด 92000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
17059 ธค 2554หมู่5ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีตัวร้อนมีไข้สูง
170613 ธค 2554บ้านใหม่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมือง นฐ.มีผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อ น.ส.ชนัฏดา ทองดอนพัว อายุ 18 ปี เป็นนักเรียน อยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๑ ม.15 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นฐ.
170713 ธค 2554บ้านหนองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนฐ.แจ้งพบผู้ป่วยDHF ชื่อ นางชุติมา จันทร์คู่ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 30/19 หมู่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ. นครปฐม เริ่มป่วย 18 พ.ย. 54 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม
170813 ธค 2554หมู่ 13 บ้านหนองหินโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 54 สสอ.เมืองนฐ.แจ้งพบผู้ป่วย DF 1 ราย ชื่อ นายศิริชัย มีจันทร์เพชร อายุ 30 ปี พักอยู่ที่บริษัทแมโทรแคทนครปฐม เลขที่ 85 หมู่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 25 พ.ย.54 พบ 29 พ.ย.54 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม
170913 ธค 2554บ้านเด่นตาเอี่ยมตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา ๑๐.๐๐น.รพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ช.ชัยวัฒน์ เนียมจีน อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 5/7 ม.2 เริ่มป่วย 4 ธค.54 รักษา 10 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 1,620 ฮีมาโตคริต 33.2เกล็ดเลือด 103,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
171013 ธค 2554บ้านมาบแคตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 08.30น.รพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ นายจิรพงศ์ เทพโพธิ์พันธ์ อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.10 เริ่มป่วย 7 ธค.54 รักษา 10 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 3,600ฮีมาโตคริต 47.2เกล็ดเลือด 23,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
171113 ธค 2554หมุ่ 15 ชุมชนบ้านใหม่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองนฐ. พบผู้ป่วยDHF 1 รายชื่อ ด.ญ.สุชาดา แดงโต อายุ 6 ปี เลขที่ 187/1หมู่ 15 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เริ่มป่วย 4 ธ.ค. 54 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเมื่อ 9 ธ.ค. 54
171214 ธค 25541สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ นายประสงค์ ผ่องอำไพ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 7 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 13 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,100 Hct 37 Plet 49,000 กำลังรักษาอยู่
171314 ธค 25543สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.พัชรินทร์ ปาน้อยนนท์ อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 9 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 14 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,980 Hct 38.3 Plet 150,000 กำลังรักษาอยู่
171414 ธค 2554บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 15.30น.รพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ช.พัชรพล แซ่เลี่ยว อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 13/29 ม.1 เริ่มป่วย 8 ธค.54 รักษา 13 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 9,090 ฮีมาโตคริต 53.1 เกล็ดเลือด 47,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
171514 ธค 25543พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวสุชาวดี คล้ายขำ อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พบผู้ป่วย/แจ้งโรค ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษา เวลาแจ้งโรค ๑๐.๐๐ น. WBC ๔,๒๓๔ Hct 30.5% Plt ๔๔,๐๐๐
171614 ธค 25543พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ขอแจ้งให้ติดตามผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวบุณยนุช นะวาระหะคุณ อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รักษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ พบผู้ป่วย/แจ้งโรค ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถานที่รักษาโรงพยาบาลนครปฐม ผลการรักษา ยังรักษา เวลาแจ้งโรค ๑๐.๐๐ น. WBC ๒,๒๗๐ Hct ๔๑.๖% Plt ๑๐๕,๐๐๐
171715 ธค 2554ม.11ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีมีไข้สูง
171815 ธค 2554หมู่ 10 ชุมชนบ้านไร่โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐมสสอ.เมืองนฐ.แจ้งพบผู้ป่วยDHF 1 ราย ชื่อ นางวรธิดา รัศมีหิรัญ อายุ 23 ปี อยู่ห้องแถวเลขที่ 17/5 หมู่ 10 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 54
171915 ธค 2554หมู่5 ตำบลธรรมศาลาธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน1รายน.ส.มะลิน บุญทองอายุ 45ปีบ้านเลขที่149ม.5ต.ธรรมศาลาเริ่มป่วย12ธ.ค.54รักษารพ.นฐผู้ป่วยในวันที่14ธ.ค.54WBC=3000Hct=37.8Plt=137000โทร034-395006
172016 ธค 2554บ้านดงยางตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา08.30น.รพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ นส.จินตนา วงศ์สามารถ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 13/32 ม.1 เริ่มป่วย 9 ธค.54 รักษา 16 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 5,950 ฮีมาโตคริต 33.5 เกล็ดเลือด 126,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
172116 ธค 25543สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.อารยา เดชมาก อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 10 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 16 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 3,800 Hct 35.5 Plet 27,000 กำลังรักษาอยู่
172220 ธค 25543สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐมได้รับแจ้งจากสสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ชื่อ ด.ญ.สิริยากร เตชตติจินดา อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหัดนครปฐม เริ่มป่วย 13 ธ.ค. 54 รักษาวันที่ 17 ธ.ค. 54 รพศ.นครปฐม WBC 2,230 Hct 44.5 Plet 139,000 กำลังรักษาอยู่
172320 ธค 2554ดอนไร่บนหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีมีอาการเป็นไข้มา4-5วัน
172420 ธค 2554ดอนไร่ล่างหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีมีอาการเป็นไข้มา4-5วัน
172523 ธค 2554หมู่ 4ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐมวันนี้เวลา 10.00 น.รพ.สต.บ้านต้นสำโรงได้รับแจ้งรายงานโรคทางโทรศัพท์จากงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.เมืองนครปฐม พบผู้ป่วย DHF 1 ราย ชื่อน.ส.ตวงทอง เชื้อจินดา อายุ 20 ปี ที่อยู่ 1/1 หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา เริ่มป่วยวันที่ 18 ธ.ค. 54 เข้ารับการรักษาวันที่ 22ธ.ค. 54 สถานที่รักษา รพ.นครปฐม
172624 ธค 2554บ้านสามแจ่มตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐมเวลา 09.00 น.รพ.นครปฐม แจ้งพบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ช.นิสิทธิ์ จิตอ่ำ อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 10ม.4 เริ่มป่วย 19 ธค.54 พบ 24 ธค.54 ผลเลือดเม็ดเลือดขาว 3,870 ฮีมาโตคริต 44.1 เกล็ดเลือด 19,000 รักษาที่ รพ.นครปฐม
172728 ธค 2554หมู่ 1ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากรพ.นฐ. ชื่อ ด.ช.ปารมี ป้านอุ่น อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 293 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม เริ่มป่วย 18 ธันวาคม 2554 เข้ารับการรักษา รพ.นฐ.วันที่ 24 ธ.ค.54 WBC 3610 Hct 39.9 Plt 64,000
172829 ธค 2554สะเตงเมืองยะลายะลามีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ผล TT=pos wbc=3300 plt83000 hct=40 aty=3
172930 ธค 2554บ้านลูกาลำใหม่เมืองยะลายะลามี อ่อนเพลีย ไม่มีแรง รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ WBC=4300 RBC=3.18 HGB=10.2 HCT=29.0 PLT=6000
173030 ธค 2554หมู่ 3ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐมรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสสอ.เมืองนครปฐม ชื่อ ด.ช.ชนะชัย ทะคาดะ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 447/3 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เริ่มป่วย 26 ธ.ค.54 เข้ารับการรักษารพ.นฐ.วันที่ 29 ธ.ค.54 WBC1980 Hct41.7 Plt 117,000